Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Dokonalá láska vyhání nemoc

  Nemůžete-li tvrdit, že je vaše víra dokonalá, tvrďte, že dokonalá je vaše láska. Víra v lásku je nejúčinnější vírou, protože Bůh je láska. Když upřímně milujete, stojí nad vámi síla celého vesmíru. Všechny nemoci jsou popřeím lásky a popřením lásky je strach.

   K léčení nemusíte mít titul nebo nějaké speciální techniky. Musíte jen opravdově milovat. Znám jednu ženu, která svůj život zasvětila léčbě žen s poruchami příjmu potravy. Brala z nemocnic vychrtlé ženy a pečovala o ně u sebe doma. Chovala je v náručí, dívala se jim do očí a říkala jim : "Jsi krásný, vzácný anděl. Miluji tě a chci, abys žila a byla šťastná." Pochopila, že neschopnost přijímat potravu, nejzákladnější potřebu fyzického života, představuje neschopnost přijímat lásku, což je základní nutnost duchovního života. Když dávala těmto ženám lásku, léčila je v jádru jejich bytí. Tato léčitelka měla vysoké procento úspěšné léčby a uzdravila mnoho žen, na které jiná léčba nezabírala. Láska je nejlepším léčitelem. Bez lásky nic nežije. S láskou se všemu daří.

   Láska léčí, protože nám připomíná, kým jsme byli předtím, než nás naučili, že potřebujeme něco zvenčí, abychom měli dost. Víra ve vnější zdroje poskytuje dočasný úspěch, ale víra v náš vnitřní Zdroj, vede k trvalému úspěchu. Na strachu založená mysl hledá sílu ze světa, zatímco na lásce založená mysl vnáší sílu do světa. Když přijmete vrozenou majestátnost a nebudete ji připisovat nezasloužené síle vnějších činitelů, vykonáte zázraky, které nelze vysvětlit v pojmech chápání světa.

Kurz zázraků

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode