Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

"Proto jsem přišla, 

abych otevřela vaše srdce Světlu" 

"Celý smysl mé práce je v přivolávání nejvyššího Světla 

a v pomoci lidem.

Proto jsem přišla, abych otevřela vaše srdce Světlu."

 

Matka Meera

Lidé chtějí kázání, já jim dávám ticho. 

Aby mysl rozkvetla, musí jít za to, co zná.

....................

Všechno vychází z ticha. 

V tichu může být vykonáno více práce. 

Skutečný zážitek požehnání je beze slov.

...............

Existuje pouze jeden skutečný rytmus. 
V tichu ho lze slyšet. 
Když žijete v rytmu tohoto ticha, stanete se jím. Pomalu. 
Všechno, co děláte, děláte v něm.
..............
 

Já nemluvím, ale má síla mění lidi. 

Božská síla pracuje v tichu a bude věci měnit podle vašeho cíle a podle toho, o co žádáte. 

Někdy mohu dát hned to, co žádáte, někdy to trvá déle. 

Někteří lidé žádají občas malé věci, jiní žádají stále, 

to záleží na jednotlivci. 

Ale není podstatné, co žádáte, dám to, co je třeba.

........................

Když jste v mé přítomnosti nebo ve spojení se mnou, 

váš rozvoj se zrychluje a karma zmenšuje. 

Díky mé síle se můžete naučit více v jednom životě, 

můžete vidět věci jasněji a klidněji, 

a proto porozumění přijde dříve. 

Dávám Světlo, abych vám ukázala to, co potřebujete vědět. 

Tak, jak rostete, vidíte jasněji své nedostatky. 

Toto přísluší Boží milosti.

.............

V tichu se Bohu odevzdáváte 
a On pracuje Vaším prostřednictvím. 
Bůh vždy pracuje skrze Vás - 
důležité je stát se vědomým a spolupracovat. 
Vše, co se děje skrze odevzdávání se - 
láska a touha sloužit celou svou bytostí, 
vyvěrají z opravdové lásky a uvědomění si slávy Boží, 
kterou Boží láska přináší. 
Může to trvat dlouhý čas, než se člověk naučí, 
jak se odevzdat, 
nebo to vůbec nemusí trvat dlouho. 
To záleží na zralosti duše.
..............
 

Když jsou lidé otevření a plní zážitků 

z duchovního i vnějšího světa, 

jsou zralí pro realizaci a pro splynutí s Bohem. 

Žáci, kteří žijí v okolí velkého mistra si často myslí, 

že jsou vyvolení. 

Každý si o sobě myslí, že je nějak zvláštní. 

Ale aby byl člověk zvláštní, musí vědět, že není ničím.

....................

Být otevřený znamená přijímat vše jako dítě - 
jednoduše, bez interpretace, bez mysli. 
Otevření lidé nejsou nepoddajní, 
přijímají vše a mají široký rozhled. 
Duchovně otevření lidé automaticky pomáhají ostatním 
bez ohledu na svoje výhody. 
Otevření lidé mohou žít různým způsobem. 
Někdo může mít rodinu a dělat její členy šťastnými. 
Jiný opustí rodinu a stane se mnichem, 
další zůstane s rodinou, 
ale cítí se oddělený a tak pomáhá také ostatním.
......................

Člověk musí milovat svět a lidi a ne k nim cítit odpor. 

Na existenci světa není nic špatného. 

Božství je všude.

.......

Láska je všude a existuje ve všem. Je bez já. 

Láska sebe dává a nežádá nic, 

jako když strom dává ovoce a nic od nás nečeká. 

Láska je mocná a dynamická energie.

..........

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode