Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Mayský kalendář - klíč ke svobodě

Co nám vlastně přináší všichni ti Orlové, Mágové, Draci a Hvězdy? Je to dvacítka Obrů – dvacet Energií vycházejících z galaktického Středu, které působí na    naši Sluneční soustavu na Zemi a na nás - v kombinaci s třinácti Tóny tvoří 260 specifických Energií na určité úrovni evoluční spirály. Pomáhají nám najít cestu ke Světlu a Lásce. Očišťující Energie Zdroje zasahují absolutně všechny.

Kromě planetárního kalendáře ČASU existuje individuální Mayský Kalendář. Osobní rok vždy začíná běžet v den narozenin. Energie vašeho slunečního roku běží analogicky tak, jako Vlna planety. Každý člověk je vetkán jednoznačně do dvou kalendářů : první - planetární, týkající se nás všech, druhý – osobní, odkazující na vás.

Znát svůj osobní rytmus ČASU umožňuje lépe porozumět průběhu života. Získáte vhled do všech situací, ve kterých se nacházíte. Může se stát, že budete velmi překvapeni. Vy sami jste věštcem svého života - je to věštba SEBE-URČENÍ. Vy sami rozhodujete, kdy vkročíte do okruhu a kdy vystoupíte. Je to tzv. „ SEBE-OSUD “, poněvadž na vás záleží, jestli se chcete nechat vést energetickými vzorci ČASU, nebo zůstanete při starých názorech a stejném způsobu myšlení. 

Hra s Energiemi ČASU souvisí s úžasnou zkušeností, rozšiřuje pojetí o spirituálních právech, která řídí život na Zemi. Znalost práv ČASU znamená aktivní spolupráci. Nadešel čas, aby se člověk stal vědomým spolutvůrcem historie. Osobní rezonance se Světelnými Energiemi ČASU je čímsi absolutně suverénním.  
 
 
Víme z mnoha spirituálních zdrojů, že Matka Země již naplnila svou úlohu pro nás – studenty. Takže nyní jí bude navrácena nezávislost. Všechny cesty jsou před námi otevřené. Nalezení klíče k právům ČASU je velký kosmický dar pro lidstvo a nejedná se tu o žádný ideologický náboženský program.

Mayský Kalendář je jednoznačně cesta, která vede každého lidského jedince k jeho vlastnímu pravdivému JÁ. Je možné, že vy jste první v okolí, který probouzí, osvěcuje a uzdravuje. 

Každý z nás se může stát sám sebou. Znalosti plynoucí z Kosmologie Mayského Kalendáře nám mají pomoci položit základy hledání sebe sama. Jedině tak můžeme zavést harmonii do našeho každodenního života. To, že se především zaměříme čistě na osobní rezonanci, je pochopitelné. Osobní životní plán může naplnit pouze jediná bezprostředně zainteresovaná osoba – vy. Cílem celého programu je vystoupat na vyšší úroveň Vědomí a probudit v sobě dvacítku Obrů. Když začneme skutečně číst uložené informace, stáváme se vědomými Bytostmi.

Každý z nás v sobě nosí odpovědi na všechny otázky. Mayský kalendář je skvělým průvodcem, jehož úkolem je probuzení k činnosti a usnadnění přístupu k naší vnitřní moudrosti. Osobní mayský kalendář není nástrojem předpovědi.

Jeho cílem je podporovat rozvoj Vědomí a pomoc při vybudování  spojení s naším Esenciálním JÁ- tou částí, která je přímo spojena s Absolutnem.

Umožňuje nám vědomě žít, stát se více otevřeným, spontánním v jednání, veselým, sebevědomým, přijímajícím vše TEĎ a TADY. Jeho posláním je probuzení víry hlasu intuice a podpora, abychom mohli držet krok s transformačními energiemi v období změň. Slouží k obnovení spojení se zdrojem hlubokých podvědomých znalostí, které jsou ukryté v každém z nás. 

Copyright (c) Volně zpracováno podle práce -  Hanny Kotwicke - Klucz do Kalendarza Majów

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode