Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Žít podle Mayského kalendáře

Co znamená žít podle mayského kalendáře? Většina lidí dnes bohužel neví, že žije podle kalendáře, protože jim chybí znalosti o energiích spojených s Časem. Podstata a měření času jsou slepým místem v podvědomí moderního člověka, většina lidí ani nepostřehne, že žije život podle Gregoriánského kalendáře. 

Na rozdíl od starých národů v Mexiku a Guatemale se velmi málo zabýváme kalendářem a mnoho lidí si myslí, že výběr kalendáře nemá relativně žádný význam. A samozřejmě s takovým postojem roste riziko, že žijeme podle kalendáře, který nám vštěpuje velmi zvláštní pohled na svět. V současné době nám dominující Gregoriánský kalendář nutí materialistický pohled na svět, v němž je hmota považována za primární Vědomí. Ve skutečnosti každý kalendář, který slaví Nový Rok jako pevné datum, nás podřizuje mechanickému pohledu na čas. Změníte-li datum Nového Roku, nezmění se vůbec nic! Problém je, že pokud máme pevně stanovené datum Nového Roku, naše životy budou synchronizovány s mechanickým pohybem Země kolem Slunce. 

Možností, jak synchronizovat naše životy s mechanickými pohyby v naší Sluneční soustavě je synchronizace s Božským Plánem, který by mohl mít velmi prospěšné důsledky nejen pro nás, jako jednotlivce, ale pro budoucnost celého lidstva. Nabízí se otázka jak to udělat? Musíme si uvědomit, že v průběhu věků všechny kalendáře nebyly mechanické. Je zřejmé, že například ve středověku sloužily v mnoha kulturách 360 denní kalendáře k prorockým a náboženským účelům. Tyto náboženské kalendáře měly mnoho různých funkcí ve srovnaní se zemědělským kalendářem s 365,25 dny. 360 denní kalendář je hluboce uznávám jako prorocký kalendář i v Bibli, kde je uvedeno, že toto období řídí Apokalypsu. V Číně byl 360 denní kalendář sledován souběžně s 365,25 denním kalendářem. Posvátní Mayové pravidelně vydávali svá proroctví na základě 360 denní periody nazvané TUN, a navzdory jejich schopnostem skvělých astronomů, dokázali určit Sluneční rok s nebývalou přesností na 365, 2420 dnů.

Co nám to říká, že se Mayové rozhodli používat 360 denní rok pro prorocké účely? Šamani – králové se úmyslně rozhodli synchronizovat život s tímto prorockým kalendářem spíše, než s astronomickými cykly. A samozřejmě v naší moderní materialistické době 360 denní perioda úplně zmizela. Asi po 200 let lidé nechtěli věřit, že jsou součástí Božského Plánu a výsledkem toho je, že v dnešní době je většina lidí naprosto necitlivá vůči energiím, které řídí náš duchovní život a určují rytmus Tunu. Ještě horší je, že už si nejsme vědomi toho, že žijeme uprostřed Božského Plánu Času, který znamená vyšší účel pro naše životy. Není tedy divu, že mnoho lidí zpochybňuje smysl života.

Dnes se Mayský kalendář opět začíná objevovat více v kontextu s otázkou – co je vlastně Vědomí a faktem, že jsme spoluúčastníky Božského Plánu. Tento Plán bude naplněn. I přes pravidla dnešního materialistického kalendáře nám po celá staletí ukazuje i současná doba zrychlování času. A protože prožíváme zrychlení času, začínáme si stále více uvědomovat, že existují duchovní změny, které ovlivňují vývoj kupředu a že tyto změny v pozemském Vědomí nejsou podřízeny Slunečnímu roku, lunárním cyklům, nebo jiným cyklům na základě fyzikálních vlastností. 

Během svého výzkumu jsem došel k závěru, že naše Vědomí se rozvíjí podle TUNOVÉ periody ( prorocký kalendář), které dominuje rytmus Božského Plánu. Šokující je, že pro většinu lidí je tento Božský Plán tak málo známý. Nám, kteří si uvědomujeme tyto mocné vlny pohybu podle Mayského kalendáře, se ve skutečnosti nabízí možnost výběru, zda chceme synchronizovat svůj život s astronomickými cykly nebo Božským Plánem – volbou tedy je, zda se přizpůsobit tomuto plánu, nebo mechanickým rytmům. Tato volba má však hlubší význam, pokud vezmeme Knihu Zjevení – zde je popisováno období, v kterém vládne Čas ( 11:2, 12:3 ). Je to stejná volba, jako jestli chceme žít podle hodinek, nebo jít jednoduše s proudem. Pokud se rozhodneme pro život podle Mayského kalendáře, bude to mít velký vliv na naši schopnost PLNIT SVÉ INDIVIDUÁLNÍ ŽIVOTNÍ ZÁMĚRY a Mayský kalendář nám v tom může velmi pomoci.Takže mám tedy pocit, abychom podle něj začali žít, a ne jen diskutovali o jeho prorockém významu. Je na čase vidět své duchovní cesty v širším kontextu. Musíme si uvědomit, že jediný důvod naší individuální cesty je, že žijeme v neustále se rozvíjejícím božském tvoření, které je zakódováno v Mayském kalendáři. Vzhledem k tomu, že energie posouvají tento plán, zjistíme, že pro některé cesty budeme mít vítr v zádech, zatímco jiné cesty budou v novém poli Vědomí zastaralé. Ti, kteří spojí s časovým plánem Evoluce své cesty, stejně jako své velké životní projekty, brzy získají cenné informace, zda jsou jejich cesty podporovány a posilovány energiemi, nebo ne. Pokud tedy integrujeme Mayský kalendář do svého života – budeme prohlubovat chápání toho „ co se má stát “ a „ co se nemá stát “. To rozhodně nemá nic společného s tím zavést nový chytrý vymyšlený kalendář DREAMSPELL, který byl vynalezen před několika roky. Naopak je to již existující Vědomí Božského Plánu a tím je pouze Posvátný Mayský kalendář, používaný Mayi po tisíce let. Jde o to, že nám pomáhá uvědomit si určitou úroveň, na které již jsme, a že jsme tu z nějakého důvodu, abychom přispěli našimi vlastními cestami, konkrétními talenty k naplnění vyššího Božského účelu společně s celým lidstvem.

Podle Mayů nová Energie pulsuje každý den ven z jádra Universa, které nazývaly HUNAB-KU a Mayský kalendář nám umožňuje žít v Rezonanci každý den. 


 

Tato Rezonance je pro každého z nás výhodou, takže nepotřebujeme žádného prostředníka  - guru -  k dosažení přímého kontaktu, nebo stanovení vedení.
 

Přesto je zapotřebí určitá znalost časových rytmů a rytmů Božských archetypů, vyzařujících z HUNAB-KU, které ovlivňují naše Vědomí.

Strážci dne (Daykeepers) jsou důležití, aby drželi a odevzdávali dál vědomosti o tom, do jaké míry je lidstvo schopno - v kolektivním smyslu - pokročit v Božském Plánu. Posláním Strážců je zároveň i léčení a pomoc jednotlivcům vyrovnávat život s životním plánem podle jejich Kinu narození. Jejich vedení slouží lidem, aby jim dalo naději pro budoucnost v časech, které mohou být turbulentní. A dnes je velká potřeba Strážců v Austrálii a na Novém Zélandu, Strážců, kteří skutečně žijí podle Posvátného kalendáře, který byl Mayi používán po tisíce let. Denní Strážci dokážou významně ovlivnit budoucnost a přispět k osvícení planety.

Carl Johan Calleman Ph.D. 23.4.2005


 

Překlad  je vydán prostřednictvím www.mayskykalendar.blogspot.com. Lze jej v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode