Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Meditace prožití červené

Téma: Uzemnění, teplo a síla

Zavřeme oči, zhluboka nadechujeme a vydechujeme.
Cítíme jen sami sebe. Všechny myšlenky necháváme plynout kolem,
Posíláme je dál - jsme jen sami se sebou.
V duchu stojíme mezi dvěma obrovskými písečnými dunami
Uprostřed pouště.
Naše nohy se dotýkají písku rozpáleného sluncem.
Cítíme pod svýma bosýma nohama příjemně teplý písek.
Oběma nohama stojíme pevně na zemi,
Na té teplé písčité zemi.
Všímáme si, jak se naše nohy o několik milimetrů
Noří do písku.
Teplo, je teplo, slunce svítí na naše tělo.
Cítíme to teplo slunečních paprsků.
Je horko, příjemné horko.
V myšlenkách cítíme, jak z našich nohou rostou kořeny.
Z našich nohou rostou v myšlenkách kořeny,
Které se zavrtávají do písku.
Naše kořeny se noří hluboko, stále hlouběji a hlouběji
Do teplého písku.
Cítíme, jak jsou tyto kořeny stále jemnější a rozrůstají se. Každý z hlavních
kořenů má drobné jemné vedlejší kořínky.
Zarůstají stále hlouběji do země.
Mezitím nechaly kořeny vrstvu písku nad sebou
A pronikají do té rudé zemské říše.

Je stále ještě teplo, cítíme své kořeny.
Cítíme, jak jsme pevně spjati s rudou zemí.
Cítíme, jak neochvějně stojíme oběma nohama
Pevně na zemi,
Pevně v životě.
Jsme zakořeněni a máme oporu a stabilitu.
Cítíme tu červenou barvu a teplo, které nyní zevnitř zaplavuje naše kořeny,
Naše nohy, celé naše tělo.
Šíří se v nás síla,
Síla v každé buňce
Našeho bytí.
Teplo a síla díky slunečním paprskům zvenčí,
Teplo a síla červené barvy našimi kořeny zevnitř.
Necháme teď tento pocit, aby se projevil v našem těle.
S vědomím, že si poradíme, silní, plní síly a činorodosti a se stabilitou se
všemi životními situacemi.
A nyní nechme své kořeny opět smrštit.
Znovu je zatáhneme do svých nohou, jsme nabiti a uvolníme to zakotvení
svými kořeny.
Víme, že se můžeme v myšlenkách na toto místo kdykoli opět vrátit,
A načerpat novou sílu, stabilitu a červeň.
Zhluboka se nadýchneme, vydýchneme a cítíme, jak se vracíme zpět do
„tady a teď".
Pocit síly v nás zůstává zachován.
Se vší svou pozorností se vracíme a
Otvíráme oči během jednoho dechu, tak příjemného dechu.

 

Meditativní krátká cvičení s červenou

Červená: Cvičení 1


Obstarejte si zářivě červený fotokarton, seženete ho v obchodech s kancelářskými potřebami. Pohodlně se posaďte ke stolu a položte karton před sebe. Pokud chcete, můžete si pustit oblíbenou meditativní nebo klasickou hudbu, dbejte však na to, aby se nejednalo o hudbu plytkou. Vhodná je například pěkná hudba s bubny. Možná ve své sbírce máte CD Holstových „Planet". Na něm se nachází skladba „Mars". To by byla ta nejlepší hudba k červené. Je to výrazná hudba, která pomalu stupňuje svou intenzitu. Tím dodatečně povzbudíte sluch a cvičení tak bude mnohem intenzivnější. Sledujte červený arch, ležící před vámi. Přímo do té červeně vpadněte. Sledujte ji upřeně. Zavřete oči a snažte se, abyste neztratili červený obraz před svým duchovním zrakem. Pokud ho ztratíte, oči opět otevřete a znovu na tuto červeň pohlédněte. Cvičení by nemělo trvat déle než 3 - 5 minut. Nechte v myšlenkách červenou barvu cirkulovat svým tělem. Všímejte si, kde se tato červená barva pohybuje rychleji, kde plyne pomaleji a kde by se chtěla zastavit. Naplňte se tou červení a silou, která je v ní obsažena. Po ukončení cvičení zůstaňte chvilku klidně sedět a jen tiše vnímejte. Pokud toto cvičení provádíte sami, sledujte svou náladu. Buďte si vědomi toho, že ho můžete kdykoli přerušit. Pokud by pro vás bylo příliš silné, přerušte je a pokuste se o cvičení znovu jindy. Pokud je praktikujete ve skupině, případně tuto skupinu vedete, pak cvičení spolu se skupinou neprovádějte. Sledujte její účastníky, protože může dojít k reakcím. Já osobně jsem v meditačních skupinách zažil již různé reakce, od výlevů vzteku po křečovitý pláč, bylo jich hodně. To je samozřejmě v pořádku, tímto cvičením chceme přece něčeho dosáhnout. Jako vedoucí skupiny byste měli být však vždy připraveni na všechno, abyste mohli účastníky případně zadržet. Prosím, neděste se nad tímto cvičením, musím vás však upozornit, k čemu by mohlo dojít.

Červená: Cvičení 2


Obstarejte si květináč s čerstvou zeminou. Buď ze své zahrady nebo zakupte květinovou zem. Měla by být ovšem relativně čistá - bez živočichů. Pohodlně se usadte na židli k nějakému stolu a misku se zemí na něj postavte. Toto cvičení by nemělo přesáhnout 7 až 10 minut. Pokud chcete, můžete si k tomu pustit také tichou uvolňující hudbu. Začněte při tomto cvičení tím, že se nejdříve podíváte na misku na stole, dívejte se na zeminu. Dívejte se na ni velmi pozorně. Je to jemná zem, nebo hrudkovitá? Je vlhká nebo spíše suchá? Je možné v ní objevit části rostlinek nebo semen. Dívejte se na zeminu jako pod lupou. Pak se zlehka, opatrně dotkněte misky rukama. Pravou rukou pomalu odhrňte asi centimetrovou vrstvou země stranou, cítíte něco? Nyní levou rukou projedte asi centimetr nad zemí. Cítíte něco? Cítíte něco jiného než pravou rukou? Všímejte si jemného chvění svěží země. Nyní se pravou rukou dotkněte povrchu půdy. A nyní levou rukou. Teď spočívají na zemině obě ruce. Vnímejte ji. Jak je cítit? Důvěrně nebo spíše cize? Nyní zajeďte nejdříve pravou rukou, a pak i levou, pod její povrch. Nyní jsou zeminou obklopeny obě ruce. Cítíte tu jemnou energii, která obsahuje tak mnoho z pozemské síly? Pohrajte si se zemí oběma rukama. Po chvíli opět vyjměte ruce z mísy. A další 1 až 2 minuty sledujte své pocity. I toto cvičení může být prováděno jak o samotě, tak i ve skupinách. Slouží vázanosti na půdu, uzemnění. V neposlední řadě vám napomáhá k uvědomění toho, že pokud stojíme oběma nohama pevně na zemi, můžeme dosáhnout hojnosti skoro ve všem.

Červená: Cvičení 3


Cvičení, které může trvat 5 - 1 0 minut. Vezměte si červenou svíci. Postavte ji před sebe na stůl a zapalte. Pokud chcete, pusťte si uklidňující hudbu a/nebo zapalte kořeněnou vykuřovací tyčinku. Můžete také použít nějakou pěknou kořeněnou směs do aromalampy, nejlépe s obsahem skořice. Jednoduše se pohodlně usaďte před svíčku. Zírejte do plápolajícího plamínku, nebo je snad zcela klidný a harmonický? Vnímejte sílu a teplo, které z tohoto malého plamínku vycházejí. Jakou barvu má plamen? Červenou, oranžovou, žlutavou? Vyzařuje teplo. Nyní se pokuste plamen silou svých myšlenek změnit. Pokud je trhavý, pokuste se ho uklidnit, výhradně s pomocí myšlenek. Také můžete zkusit plamen posunout kousek doprava nebo doleva. S trochou cviku a soustředění je to možné. Když jste si chvíli s plamenem v myšlenkách „pohráli", soustřeďte se na vnitřek plamene, na jeho nejteplejší bod. V duchu tento plamen vezměte a s jeho pomocí zapalte plamen ve své kořenové čakře. Vypadá stejně, jako ten před vámi. Nyní si hrajte s plamenem ve své kořenové čakře. Více doleva, více doprava, klidněji, nebo více pohybu. Prostě s ním zacházejte hravě. Vciťte se do svého vlastního plamene.
Nasměrujte veškerou svou pozornost na plamen ve své kořenové čakře. Nyní ho nechte silou svých myšlenek růst. Vnímejte teplo a bezpečí, touhu, činorodost. Nechte plamen ještě dále růst, dokud se vám bude zdát příjemně teplý. Vciťte se do něj. Pak nasměrujte svou pozornost opět na svíčku na stole před vámi. Sfoukněte ji s vědomím, že váš vnitřní plamen zůstává velký a poskytuje vám sílu, vytrvalost a teplo. I toto cvičení je vhodné pro skupiny. Slouží harmonizaci kořenové čakry, probuzení životní energie a napomáhá uvědomění si vlastní hluboké síly, vytrvalosti a tepla.

Tipy pro každodenní cvičení s červenou

Červená: Každodenní cvičení 1


Spěcháte například k nejbližší zastávce autobusu, jdete po ulici, nebo vyvenčit psa? Vydali jste se na delší procházku nebo se podívat po výlohách? V této situaci, tedy při chůzi, můžete využít čas tímto cvičením pro práci s červenou barvou. Během chůze se dívejte na zem, pozorujte povrch země, po němž právě jdete. Má povrch chodníku, je to písčitá cesta nebo zelená louka? Uvědomte si prostě podklad pod svými podrážkami. Vciťte se v myšlenkách do toho, jak by vaše nohy tento podklad vnímaly, kdybyste neměli obuté boty. Pokuste se tento pocit uvědomit. Pak byste ho měli v myšlenkách nechat sklouznout do podbřišku. Budete mít možnost si všimnout, jak jste spojeni se zemí, jak silně můžete běžet pevně oběma nohama po zemi, pohybovat se vpřed a přesto si zachovat vzpřímený postoj. Smíchejte tento pocit silou svých myšlenek se sytou červení. Vnímejte tuto červeň a projevte ji ve svém těle, naprosto pevně a silně. Toto cvičení vám poskytne sílu a vědomí toho, že jste pevně spojeni se zemí. Dokonce i při chůzi stojíte oběma nohama pevně na zemi.


Červená: Každodenní cvičení 2


Toto cvičení můžete provádět vsedě. Možná v čekárně u lékaře, na zastávce autobusu, o polední přestávce v kanceláři nebo kdykoli musíte nebo chcete strávit nějakou dobu vsedě. Rozhlédněte se kolem sebe, jistě najdete v okolí něco, co má červenou barvu. Možná ilustraci na titulní straně nějakého časopisu u kadeřníka nebo boty dámy, která sedí naproti vám, lak na nehtech dámy, která jde právě kolem. Stačí malý kousek červeně. Pozorně se na tento červený kousek podívejte. Současně s tím se vciťte do své kořenové čakry. Při tom sledujte tuto červeň. Jak cítíte tu červenou, kterou vnímáte svýma fyzickýma očima? Jak ji cítíte, když ji vnímáte ve své kořenové čakře? Jistě jsou tu nějaké rozdíly. Pokuste se vnímat ten rozdíl, tím, že pomalu střídáte pohled na červený předmět a pak zase do své kořenové čakry. Čím častěji provádíte toto střídání, tím více vnímáte rozdíl a možná ho dokonce můžete definovat. Silou svých myšlenek se nyní pokuste přizpůsobit pocit ve své kořenové čakře pocitu vidění. V myšlenkách vedete do své kořenové čakry stále více červeně, té červeně, kterou můžete vidět očima. Věřte si, funguje to. Po chvíli zjistíte, že je vytvořena jistá rovnost mezi oběma vnímáními. Toto cvičení můžete opakovat, kdykoli se vám chce. Objevte skutečnost, že nasměrovaná červeň je cítit skoro stejně, jako ta vnímaná. Ve svém nitru, tím si můžete být jisti, je vaše kořenová čakra dobře stimulovaná a aktivní. Je to skvělé cvičení pro jinak nevyužitou dobu čekání.


Červená: Každodenní cvičení 3


Toto je cvičení, které byste měli provádět vleže. Je velmi vhodné ráno, než vyskočíte z postele, aby ve vás aktivovalo nové síly a náboj pro nastávající den. Je také možné o polední přestávce. Jen večer před usnutím bych toto cvičení nedoporučoval, protože poskytuje sílu a může udržovat v bdělosti. Pohodlně se položte a přes svůj podbřišek nebo/a pánev položte červený šátek, který jste si nejdříve ze všech stran dobře prohlédli. Pokud nemáte k dispozici červený šátek, možná najdete ve skříni červený kousek oblečení, nebo má nějaký váš partner? Stačí také červený ručník, to je jedno, prostě kousek červené látky. Nyní můžete oči zavřít nebo je nechat otevřené, jak je vám příjemné. Víte jen, že máte přes svou pánev a podbřišek sytě červený ručník, i když ho v dané chvíli očima vidět nemůžete. Nyní nasměrujte veškerou svou pozornost na oblast zakrytou šátkem i na šátek samotný. Vaše pozornost by se nyní měla nacházet pouze v této oblasti. Po chvíli klidu nechte v myšlenkách splynout červeň s tělem, ležícím pod ní. Představte si, že jsou jednotou. Oddělené vnímání by vám mělo připadnout obtížné, protože jde o jednotu, v případě červeně a vašeho podbřišku/pánve. Udržte si na několik minut tento stav a užívejte si tu silnou červeň. Nebuďte, prosím, zklamáni, pokud to nevyjde napoprvé a i podruhé jen částečně. Obrňte se trpělivostí, leccos potřebuje cvik. Nevzdávejte to.

Z knihy Techniky léčení barvami Jiirgen Pfaff

 

https://www.bestpage.cz/img_profil/kvetiny4.html

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode