Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Meditace prožití fialové - léčivá meditace

Téma: Transformace nemoci v uzdravení

Zavíráme oči a zhluboka se nadechujeme a vydechujeme.
Cítíme již jen sami sebe.
Všechny myšlenky necháváme táhnout kolem - posíláme je dál.
Jsme jen sami se sebou.
Vizualizujeme fialový paprsek,
Který září z kosmu přímo na Zemi,
Paprsek nádherné fialové barvy.
Vidíme ho jasně a zřetelně. Je přímo před námi.
Ten paprsek je velmi jasný a rozpíná se.
Sledujeme toto představení kosmu,
Paprsek se stále šíří, až dosahuje k nám.
Fialová energie se nás dotýká.
Fialová energie se nás dotýká.
Nyní stojíme ve fialovém paprsku,
Cítíme jeho energii, jeho vlnění.
Jsme jimi dokonale zahaleni,
Celé naše tělo se nyní nachází v tomto paprsku.
Cítíme, vnímáme.
Všechny naše buňky jsou naplněny tou léčivou energií.
Pokud máme nějaké tělesné problémy, vedeme nyní v duchu
Tento paprsek soustředěně na příslušné místo.
Cítíme úlevu.
Nyní vnímáme nejvyšší bod našeho těla
Čakru naší lebky.
Nyní vnímáme nejvyšší bod naší hlavy.
S každým nádechem poskytujeme své lebeční čakře

Pozornost a energii.
S každým výdechem opouštíme negativní.
A hluboce nadechujeme a vydechujeme.
Vidíme, jak se naše lebeční čakra otevírá,
Jako lotosový květ v jemné světle fialové.
Jako lotosový květ se nyní otevírá naše lebeční čakra
Ve světle fialové.
Nejdřív poupě.
Poupě se začíná otevírat.
Lístky se oddělují.
S každým výdechem se náš světle fialový květ víc a více otevírá,
Listy našeho květu se zvětšují,
Ještě několik dechů
A náš lotosový květ je plně rozvinutý a otevřený.
Ano, vnímáme dokonce něžnou, opojnou vůni
Našeho květu.
Cítíme, jak se světle fialová energie šíří až do kosmu,
A tím se stává naší anténou.
Necháváme tuto kosmickou energii
Svým květem proudit do sebe.
Ten příjemně teplý a starostlivý pocit
Proniká všemi našimi těly. Víme, že se silou svých myšlenek můžeme
S tímto paprskem kdykoli spojit.
Pomalu opět zavíráme svou lebeční čakru
A uvádíme ji zpět do výchozího stavu.
S tímto vědomím se vracíme.
Nyní se pomalu opět vracíme do této místnosti.
Pomalu se vracíme.
Zhluboka nadechujeme a vydechujeme a cítíme,
Jak se dostáváme zpět do „tady a teď".
Vracíme se s veškerou svou pozorností
A otvíráme oči s dechem, jenž je tak příjemný.

Meditace prožívání fialové
Téma: Poděkování našim rodičům

Zavíráme oči a zhluboka nadechujeme a vydechujeme.
Cítíme již jen sami sebe.
Všechny myšlenky necháváme táhnout kolem - posíláme je dál.
Jsme jen sami se sebou.
Svým vnitřním zrakem vidíme
Před sebou svou matku a svého otce,
Svůj rodný dům.
Před svým vnitřním zrakem vidíme své rodiče,
Své vlastní rodiče.
Víme, že díky jim jsme přišli na tento svět.
Posíláme své matce, silou svých myšlenek, světle modrou barvu.
V myšlenkách zahalujeme svou matku do něžné světle modré.
Můžeme rozpoznat,
Jak dobře se cítí obklopena světle modrou,
Přijímá tuto barvu do sebe.
Posíláme tuto světle modrou matce tak dlouho,
Dokud nám nedá znamení.
Nyní posíláme svému otci růžovou barvu,
V duchu ho halíme do láskyplné růžové.
Můžeme rozpoznat, jak se cítí, obklopen touto něžnou růžovou.
Příjemně, užívá si jemné vlnění.
Posíláme i k němu tuto barvu tak dlouho, dokud nám nedá znamení.

Nyní vidíme před sebou
Svou matku zahalenou a naplněnou světle modrou
A otce zahaleného a vyplněného něžnou růžovou.
Růžová a světle modrá se nyní spojují,
Barvy splývají
A vzniká světlá fialová.
Jediná a jedinečná světlá, jemná fialová barva.
Naši rodiče jsou ponořeni do společného vlnění fialové
A cítí se dobře.
V myšlenkách odcházíme k našim rodičům a té něžné fialové,
I my se noříme do této barvy.
Nyní jsme na nejvyšší úrovni spojeni se svými rodiči.
Jsme jednotou se svými rodiči i světle fialovou barvou
Pro tento okamžik.
Obklopeni světle fialovou děkujeme svým rodičům, děkujeme za to,
Že nám darovali život v této době.
Děkujeme za všechny zkušenosti,
Které tím byly umožněny naší duši.
Naši rodiče se nám snažili vždy dát to nejlepší
Ve formě výchovy, jak to činí všichni rodiče,
Podle svého stavu vědomí a svých možností.
Děkujeme za to.
Pomalu opět opouštíme světle fialové centrum svých rodičů
A vracíme se zpátky k sobě.
Jen trochu si všímáme sami sebe a
Pomalu se opět vracíme zpět do této místností.
Zhluboka nadechneme a vydechneme a cítíme,
Jak se vracíme zpět do „tady a teď".
S veškerou svou pozorností se vracíme
A otvíráme oči s jedním dechem, jenž je tak příjemný.

Meditativní krátká cvičení s fialovou

Fialová: Cvičení 1


Toto cvičení s fialovou barvou spojuje dohromady „nahoře" a „dole". Jinými slovy: Z červené a modré necháme vzniknout fialovou, barvu, která spojuje extrémy, a tím může mít léčivé účinky na celé naše tělo. Posadte se pohodlně a postarejte se, abyste zůstali pro následujících deset minut nerušeni. Zavřete oči. Vizualizujte červený paprsek, který přímo ze země jemně zahaluje vaše nohy a podbřišek. Pak vizualizujte temně modrý paprsek, jenž přímo z kosmu zahaluje vaši hlavu, krk, horní část vašeho těla, až se setká s červeným paprskem. Nyní vnímejte setkání těchto dvou extrémních barev. Kde přesně se barvy setkávají? Jak cítíte modrou v horní části svého těla, jak vnímáte červenou na spodní části svého těla? Jak cítíte místa, kde se barvy setkávají? Pokuste se své vnímání vycvičit. Vnímejte několikrát obě barvy odděleně, jednu po druhé. Nyní nechte modrou a sytě červenou spojit. Sledujte svým duchovním zrakem, jak se tyto dvě základní barvy pomalu spojují a mění v nádhernou fialovou. Nyní máte tři barvy: V horní části modrou, ve spodní části červenou a přibližně uprostřed svého těla sytou fialovou. Vciťte se ještě jednou do všech tří barev. Vnímejte rozdíly mezi červenou a modrou a nakonec jejich blahodárné spojení na fialovou. Nyní začněte fialové přidávat více energie, tak aby se mohla rozpínat. Fialová se smí šířit jen pomalu, vzhůru a dolů. Modrá i červená stále více mizí a spojují se ve fialovou. Nechte obě barvy tak dlouho splývat, dokud nebudete cele zahaleni do léčivé síly fialové barvy a základní barvy nepřestanete vnímat. Užívejte si tento stav a zůstaňte po několik minut ponořeni do fialové. Na závěr pak nechte fialovou pozvolna vyblednout a otevřete oči. Ještě chvíli ji krátce prociťujte.

Fialová: Cvičení 2


Toto cvičení vám pomůže objevit souvislosti, které v běžném všedním životě samozřejmě nemůžete nebo nechcete vnímat. Pohodlně se položte a zavřete oči. Vizualizujte fialový paprsek, který se k vám velmi pomaloučku přibližuje shora. Tento paprsek působí jako široký kanál, který pochází z vyšších sfér. Nechte se celí zahalit tímto paprskem, tak abyste jako při větrné smršti spočívali přesně uprostřed, v klidné části paprsku. Při tom se dívejte svým vnitřním zrakem nahoru. Kanál je naprosto rovný a míří vzhůru. V kanálu spatříte jakýsi žebřík, žebřík z fialového světla. Jste silou svých myšlenek schopni po tomto žebříku stoupat. Stupínek za stupínkem, jak vysoko si přejete. Naslouchejte svému nitru a kráčejte tak dlouho jeden stupeň za druhým vzhůru, dokud nepocítíte vnitřní touhu zůstat na některé příčce tohoto fialového žebříku stát. Zastavte se, protože pak tento fialový paprsek pro vás uvolní pohled. Pohled do vašeho okolí ve všedním životě. Vidíte se doma, možná svou rodinu, případně pracoviště. Vydejte se celí do těchto obrazů, které se chtějí projevit ze vznešené pozice, v níž se právě nacházíte. V tomto postavení máte jakýsi „přehled" o situacích, jste tak schopni rozpoznat souvislosti. Ponořeni ve fialovém paprsku a ve vysokém postavení, v němž si můžete zcela a plně užívat nadhledu nad vším. Pozorně se rozhlédněte. Pokud máte pocit, že se vám chce opět sestoupit dolů, učiňte tak. Sestupte opět dolů. Před svým vnitřním zrakem nechte ten fialový kanál opět stáhnout tam, odkud se objevil. Zůstaňte ještě klidně ležet a vnímejte, než otevřete oči. Můžete tak učinit, kdykoli se vám bude chtít. Pak se posadte na nějaké klidné místo a nechte si to všechno při plném vědomí znovu přehrát. Nyní zkoumejte s pomocí svého analytického rozumu všechno, co jste viděli. Co vám to chce říci, co to pro vás znamená. Při tomto cvičení se člověk často setká s náhledy, o nichž by ani nesnil. Prostě je jen připusťte.


Fialová: Cvičení 3


Toto krátké cvičení slouží k plnění přání s pomocí fialové barvy. Jistě znáte nějakou knihu o plnění osobních přání. Již jste někdy zkoušeli zabalit své osobní přání do fialové a poslat je do kosmu? Samozřejmě jen silou svých myšlenek. Pokud ne, zkuste to nyní. Vyslovte své zcela osobní, reálné přání. Dbejte při tom na přesnou formulaci, protože by se mohlo skutečně splnit - zvolte proto, prosím, správná slova. Vizualizujte před svým duchovním zrakem nějakou kartičku, kartičku ve světle fialové barvě. Na tuto kartu v myšlenkách přesně napište své přání. Samozřejmě tmavě fialovým inkoustem. Možná
vám to teď připadá jako vtip, hloupost. Zkuste to ale. Nyní tuto kartičku zahalte do fialové energie, fialového světla a v myšlenkách ji
pošlete do kosmu nebo/a svým duchovním pomocníkům. Dívejte se před sebe, jak kartička mizí daleko na obloze v kosmu. Nyní projevte naivitu dítěte a na přání prostě zapomeňte. K jeho splnění jste již učinili všechno, co je třeba. Nepátrejte, kdy se přání konečně splní, neptejte se, jestli kartička dorazila do správných rukou. Nevyptávejte se a na chvíli na své přání zapomeňte. Někdy to jde rychleji, než by člověk věřil, a ke splnění vašeho přání dojde. A to silou fialové barvy, barvy proměn.

Tipy pro každodenní cvičení s fialovou

Fialová: Každodenní cvičení 1


Co byste řekli fialové, velmi meditativní lázni pro uvolnění? V obchodech existují ke koupi cenově příznivé přírodní barevné tablety do koupele, které nemají žádnou vůni, a vodu na koupání obarví na nádhernou fialovou barvu. Připravte si jednou takovou dvacetiminutovou koupel a ponořte se do svého nitra. Nechte fialovou barvu působit na své tělo, svého ducha i svou duši. Vnímejte tu barvu všemi smysly. Vnímejte ji rukama, nohama, celým tělem. Poznáte, jak je taková fialová voda cítit. Podívejte se na své myšlenky, emoce, stav vašich citů. Uvolněte se při tom. Pokud se při tom objeví před vaším duchovním zrakem obrazy, přijměte je. Všechno má svůj význam. Pokud pak po koupeli vodu vypustíte, je možné, že se s ní zbavíte i nějakých záležitostí, rozumí se v myšlenkách. Záležitostí, situací, citů, čehokoli, co potřebuje změnu. Při vytékání vody pak proste o proměnu. Nedívejte se však na vodu, kterou vypouštíte. To podle feng-šuej odebírá energii. Odevzdejte v myšlenkách prostě tyto záležitosti a nechte je odtéci. Přeji vám mnoho radosti ve fialové koupeli transformace.


Fialová: Každodenní cvičení 2


Spojte s pomocí tohoto cvičení opět svou levou a pravou polovinu mozku, aby mohl citový a racionální svět v něm opět spolupracovat. Vneste soulad do svého citového a myšlenkového světa. Pohodlně se usadte a nasměrujte svou pozornost na hlavu, na pravou a levou polovinu svého mozku. Pravou polovinu v myšlenkách zahalte do zářivé modré, levou polovinu svého mozku zahalte do červeného tónu. Jen zcela krátce, pak nechte obě barvy splynout - před vaším duchovním zrakem vznikne zářivá fialová. Nechte touto fialovou zcela vyplnit oblast své hlavy. Vnímejte, jak jsou obě poloviny mozku zahaleny do fialové barvy a opět vám mohou společně bez zábran prokazovat své služby.


Fialová: Každodenní cvičení 3


Toto každodenní cvičení vyžaduje jen pár minut a je velmi účinné v oblasti vlastních bolestí nebo při terapeutickém ošetřování ostatních lidí a mírnění jejich bolestí. Posaďte se před nějaký zdroj světla, například stojací lampu, stolní lampu nebo hořící svíci. Dívejte se přímo do tohoto zdroje nebo do plamene svíčky. Toto bílé světlo v sobě obsahuje všechny barvy. Celé barevné spektrum je v tom světle obsaženo. Poproste v myšlenkách to světlo, aby se rozdělilo na jednotlivé barvy. Nechte všechny barvy, které vznikly, proudit do místnosti. Kromě fialové. Fialovou veďte v myšlenkách přímo na místa, která vám působí bolest. Ozařujte se touto fialovou částí bílého světla a přitom zcela jakoby mimochodem naplňte místnost všemi barvami. Pro posílení tohoto procesu poproste o uzdravení, o odstranění bolesti. Pokud vám připadá těžké rozštěpit světlo v myšlenkách na jednotlivé barvy, zavřete při tom oči a nechte tento proces proběhnout před svýma zavřenýma očima. Stačí jen pár minut. Neočekávejte, prosím, žádné zázraky, protože každý člověk reaguje jinak a jindy. Také byste neměli zapomínat, že nemoc nebo bolest vždy znamenají nějaké poselství pro nás, tedy mají svůj důvod, respektive původ. Pátrejte tedy při svém cvičení i po tomto důvodu.

Z knihy Techniky léčení barvami Jiirgen Pfaff

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode