Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Meditace prožití modré - mírová meditace

Téma: Vnitřní klidný svět

Zavřeme oči a zhluboka vdechneme a vydechneme.
Cítíme již jen sami sebe.
Všechny myšlenky necháváme táhnout kolem - posíláme je dál.
Jsme již jen sami se sebou.
Nyní zcela vědomě vnímáme oblast svého krku.
Náš krk, celá naše pozornost patří nyní našemu krku.
V myšlenkách krk ohmatáváme,
Vepředu, vzadu, po stranách.
Náš krk, který nám napomáhá k výrazu.
Pokud se objeví pocit potřeby zakašlání, učiníme tak.
Nyní necháme před naším krkem vytvořit modrou,
Světle modrou bublinu.
Nyní necháme před naším krkem vzniknout světle modrou bublinu.
Zcela malou.
Světle modrou bublinku, která se nyní nachází před naším krkem.
Pak necháme bublinu růst.
S každým dechem je naše modrá bublina větší a větší.
Dýcháme do ní a necháváme ji růst.
Je ještě větší a nyní je celá oblast našeho krku
obklopena touto světlou modří.
Celý náš krk je ponořen do té světle modré barvy.
A bublina stále roste, až se v té světlé modři
Nachází celé naše tělo.
Nyní jsme obklopeni touto modří.
Můžeme vnímat klid a mír.
Nyní můžeme vnímat klid a mír,
Které vycházejí z této modré.
Modrá barva nás přivádí do klidného stavu uvolnění.
V naší světle modré bublině vnímáme,
Jak stojíme oběma nohama pevně na zemi.
V duchu pak vztáhneme své paže daleko vzhůru,
Směrem k obloze.
Cítíme, jak se váha našeho těla
Stále snižuje a my jsme spolu se svou modrou bublinou
Stále lehčí a lehčí.
Spolu se svou modrou bublinou jsme stále lehčí a lehčí.
Naše modrá bublina nás zvedá, opatrně a pomaloučku,
Z podlahy.
Vznášíme se.
Vznášíme se výš a výš.
Pod námi je město, je stále menší, vznášíme se výš a výš.
Vidíme z ptačí perspektivy svou zemi,
I ona je menší a menší,
Protože se vznášíme výš a výš.
Jsme v naprostém bezpečí v naší modré bublině.
Nad námi je nyní hluboká modř kosmu.
Cítíme se v bezpečí a skrytu.
Nacházíme se v hluboké modři kosmu.
Kolem nás klid a mír.
Klid a mír.
Nekonečné ticho.
Jak je tu krásně, zde, v této modři,
V tom absolutně bezpečném tichu.

Necháváme na sebe působit atmosféru,
A modř plynout do naší čelní čakry.
Necháváme na sebe působit tu atmosféru
A modř plynout do naší čelní čakry.
Nyní sklouzneme pomalu směrem k matce Zemi.
Sklouzneme pomalu směrem k Zemi.
Naše zeměkoule se zvětšuje,
Zcela pomalu se blížíme k místu,
Z něhož jsme odstartovali.
Blížíme se k místu, odkud jsme odstartovali.
A dotýkáme se ve své světle modré bublině zlehoučka země.
Opět stojíme na zemi.
Váha našeho těla dosahuje opět normálního stavu a
Naše světle modrá bublina kolem nás bledne a
Zcela pomalu se opět uvolňuje.
Nabiti klidem a mírem se vracíme
V absolutním uvolnění zpět.
Nyní se pomalu vracíme do této místnosti,
Pomalu se vracíme.
Zhluboka se nadechujeme a vydechujeme, a vnímáme,
Jak se vracíme zpět do „tady a teď".
S veškerou svou pozorností se vracíme
A otevíráme oči s dechem, jenž je tak příjemný.

Meditace prožívání modré - naši nebeští pomocníci
Téma: Život mediálních schopností

Zavíráme oči a zhluboka se nadechujeme a vydechujeme,
Cítíme již jen sami sebe.
Všechny myšlenky necháváme plynout kolem - posíláme je dál.
Jsme již jen sami se sebou.
V myšlenkách se nacházíme ve volné přírodě.
Jsme v horách, daleko od civilizace.
Stojíme na malém kopci a rozhlížíme se po krajině.
Vysoké vrcholky hor se tyčí až k oblakům.
Vysoké a mohutné jsou hory kolem nás.
Vydáváme se na vrchol nejvyšší hory.
Jdeme na vrchol nejvyšší hory.
Stoupáme lehce po úzké stezce na horu.
Procházíme kolem lesů s vysokými stromy,
Kolem šíavnatých horských luk,
Vpravo zurčící potůček s čirou horskou vodou.
A my jdeme dál, jdeme na vrchol hory.
Nyní jsme na vrcholu nejvyšší hory.
Vidíme malou skalnatou plošinu s kamenem.
V duchu na tento kámen usedáme
A užíváme si výhled, který bere dech.
Nacházíme se nad oblaky,
Díváme se na oblaky shora.
Bílé mraky, jako vata, měkké a jemné v těch nejkrásnějších tvarech.
Nad námi temně modré nebe.
Příjemný chlad zalévá naše tělo,
Je osvěžující a příjemný.
Užíváme si chvíli tu atmosféru klidu,
Ticha a míru zde, na našem vrcholu.

Nyní zaměříme celé své vědomí na úroveň
Našich nebeských pomocníků a prosíme o kontakt s nimi.
Prosíme teď, zde na vrcholu hory, o kontakt
S našimi nebeskými pomocníky.
Cítíme, jak se kolem nás otepluje.
Teplo našeho srdce z nás proudí všemi směry.
Můžeme to teplo srdce jasně a zřetelně cítit,
A rozhlížíme se po naší plošině. Tady jsou.
Neuvěřitelné - naši duchovní pomocníci.
Vidíme před sebou světelné postavy.
Jsou tvořeny čirým, bílým světlem.
Musí jich být mnoho.
Jen se podívejme blíže.
Jedna bytost přichází přímo k nám.
Jedna bytost nyní přichází přímo k nám.
Podáváme jí své ruce.
Chce nám něco dát - poselství, dárek,
Myšlenku, pocit?
Otevíráme této bytosti všechny své smysly a vnímáme,
Co nám chce předat.
Poděkujeme tomuto nebeskému pomocníkovi.
Děkujeme všem, kteří se kolem nás shromáždili,
Z hloubi srdce.
A opět se s nimi rozloučíme.
Pomalu scházíme po stezce
Dolů, ke svému výchozímu bodu.
Nyní jsme zpět na svém malém kopci.
Pořád ještě cítíme a víme věci,
Které nám bytost zprostředkovala.
S tím vědomím se vracíme.
Pomalu se vracíme zpět do této místnosti.
Pomalu se vracíme.
Zhluboka se nadechujeme a vydechujeme a cítíme,
Jak se dostáváme zpět do „tady a teď".
S veškerou svou pozorností
Se vracíme a otvíráme oči s dechem,
Jenž je tak příjemný.

Meditativní krátká cvičení s modrou

Modrá: Cvičení 1


Koupete se rádi? Při tomto cvičení se můžete dokonale oddat vodě, a tím i modré barvě. Vytvořte ve své koupelně pro tuto koupel docela jinou atmosféru než obvykle. Zapalte několik svíček, pokud to máte rádi, přidejte do vody na koupání několik kapek levandulového oleje (prosím, používejte jen kvalitní čistý éterický olej), pusťte své nejkrásnější CD s uklidňující hudbou. Možná máte modrý hedvábný šátek? Ten se zvlášť dobře hodí, abyste si ho vzali s sebou do koupele. Krásně se i mokrý lichotivě přimkne k vašemu tělu. Můžete si s ním v koupeli „hrát", nechat modrou dotýkat se vašeho těla. Prostě na těch 20 minut úplně „vypněte", na nic nemyslete a užívejte si vlnění vody, modré barvy. Posílejte všechny přicházející myšlenky, které se vás pokoušejí vytrhnout z této situace, dál. K těmto myšlenkám se můžete opět vrátit později, ovšem při koupeli doporučujeme naprostý klid. Nenechte si ho těch 20 minut vzít, a nabijte se. Uklidněte se a odpočiňte si, pak se můžete v klidu a pohodě pustit do všeho, co je před vámi.


Modrá: Cvičení 2


Během tohoto cvičení se pokuste ještě více otevřít a trénovat své třetí oko. Třetí oko, nebo také čelní čakra, zastupuje rovněž vnímání, nadřazený pohled. Ke cvičení se pohodlně posadte na židli, pokud si přejete, můžete si i lehnout. Nyní se dotkněte ukazovákem své levé ruky bodu mezi obočím, bodu 6., čelní čakry. Dotkněte se, prosím, jen zcela zlehka a prst ponechte v dané pozici. Uvidíte, jak se vaše pozornost jakoby sama od sebe soustředí na tento bod. Zavřete své fyzické oči a vnímejte jen ten bod mezi obočím. Vnímejte pulsování, život v tomto bodu. Nyní kružte svým prstem ve směru hodinových ručiček zcela pomalu kolem tohoto bodu a při tom si myslete „Nyní aktivuji svou čelní čakru". Čiňte tak asi minutu a neustále opakujte tuto větu. Pak prst opět od čela vzdalte. Nyní se znovu vciťte do svého třetího oka. Pokuste se soustředit na vnímání. Nejdříve se pokuste vizualizovat barvu královskou modř. Pokuste se „přijímat" obrazy. A oddejte se dalších několik minut prostě tomuto vnímání. Prosím, nezačínejte tyto obrazy nebo vnímání analyzovat nebo hodnotit, k tomu budete mít dost času po cvičení. Pokud nebudete úspěšní na první pokus, nevzdávejte se a pokuste se znovu později.
Klid, který během cvičení prožijete, vám v žádném případě nikdo nevezme.


Modrá: Cvičení 3

K tomuto cvičení potřebujete modrý šátek. Hedvábný šátek, velkou osušku, prostěradlo nebo prostě kus látky. Jen se podívejte, co doma najdete. V nouzi postačí i kus oblečení. Toto cvičení trvá přibližně 10 - 15 minut. Pohodlně se uložte. Modrou látku si položte na tělo. Pokud to snesete, pak i přes hlavu, jen s volnými ústy a nosem. Nyní sledujte své vnímání. Pokuste se vcítit do té modré barvy. Vnímejte, kde látka začíná a kde končí. Vnímejte tu modrou a dívejte se, do které části těla plyne energie této barvy. Zřejmě do oblasti vašeho krku a hlavy. Povede však také k místům, která modrou nutně potřebují, například ke ztuhlé šíji, svalům na nohou nebo kamkoli jinam, kde je této uklidňující a chladivé barvy zapotřebí. Nechte plynout tuto energii ve vašem těle tam, kam potřebuje. Užívejte si plynutí modré a uvědomujte si klid a mír, které z ní vycházejí. To je také cvičení, které lze dobře praktikovat i ve skupinách. Vyměňujte si pak s účastníky své pocity je to velmi zajímavé.

https://www.bestpage.cz/img_profil/priroda.html

Tipy pro každodenní cvičení s modrou

Modrá: Každodenní cvičení 1


Modrá barva zastupuje, jak již bylo řečeno, také ženský princip, mateřskou péči. Abyste takovou péči prožili a pochopili její souvislost s modří, můžete toto cvičení zcela prostě provádět ve všedním dnu. Poskytněte některému s milých bližních svou „mateřskou péči". Možná svému manželovi, manželce, některému blízkému příbuznému nebo komukoli, komu ji toužíte poskytnout. Hýčkejte tuto osobu jednou celý jeden den. Dejte jí všechno, co vás napadne a co má něco společného s péčí. Může to být způsob hovoru, masáž zad, uvaření oblíbeného jídla, které budete podávat na modře prostřeném stole s tichou hudbou v pozadí. Jistě vás napadne dost věcí, jak takovou blízkou osobu potěšit. Pokud si to přejete, hovořte po tomto dnu s osobou o pocitech, které ji napadly, které vaše péče v tom člověku vyvolala. A také prozkoumejte své pocity a svou mysl. Byl to hezký pocit, připravit někomu takový modrý den? Co to ve vás vyvolalo? Touhu po dětství, nebo stesk? Člověk si často při tomto cvičení uvědomí, co mu skutečně chybí - náklonnost a čas pro nás samotné a blízké lidi. Pokud jste s danou osobou o tomto dnu hovořili, můžete se jí klidně také zeptat, jestli byste si nemohli na jeden den nebo pár hodin vyměnit role, tak, abyste i vy mohli prožít přijímání a váš protějšek dávání. Pro doplnění zkušenosti. Nepouštějte se ovšem do tohoto cvičení v žádném případě s postranní myšlenkou, že všechno jednou dostanete zase zpátky, to by bylo nesprávné.

 

Modrá: Každodenní cvičení 2


Máte ve skříni modré povlečení? Pokud ne, bylo by zřejmě na čase při dalším nákupu rozvážit jeho koupi. Povlečte pak svoje lůžko kompletně do modré barvy. Modrá vám zajistí během spánku hluboký klid a mír. Může také vyvolat určité sny a podpořit noční cestování s astrálním tělem. Jen to vyzkoušejte. Pokud chcete, můžete to vyzkoušet na následujícím příkladu. Nejdříve si postel povlečte v nějaké křiklavé barvě, například červené, a o týden později v klidné modři. Při tom si vědomě všímejte rozdílu. Jak se cítíte ráno po spánku v modrém a jak po spánku v červeném povlečení? Po nocování v modrém loži je člověk zpravidla klidnější, vyrovnanější.


Modrá: Každodenní cvičení 3


K tomuto krátkému každodennímu cvičení potřebujete lahvičku 100% čistého éterického levandulového oleje. Levandule je odjakživa označována za modrý zázrak. Kromě jiného působí sterilizačně a jemně podporuje dýchací cesty. Levandule je přiřazena krční a/nebo čelní čakře. Působí energeticky na vyrovnanost obou těchto čaker. Na trhu existují také velmi dobré čakrové olejové směsi. Pokud některou vlastníte, můžete místo levandulového oleje použít pro toto cvičení ji. Nakapejte na svou levou ruku 3 kapky neředěného levandulového oleje. Chvíli esenci vtírejte do obou rukou. Vůně a její působení se tak rozvine a zesílí. Nyní zformujte obě ruce v pootevřenou mušli. Nyní čichejte, vdechněte tu vůni nosem třikrát za sebou a ústy opět vydechněte. Pak to střídejte: Třikrát nadechnout ústy a vydechnout nosem. Při tom v myšlenkách nechte modř levandule plynout do své oblasti krku a čela. Cvičení můžete opakovat po dobu asi 5 minut. Vnímejte sami, jak dobře vám toto dýchání dělá a rozhodněte se sami, kdy to stačí. Každý reaguje trochu jinak. Toto cvičení může být velmi účinné například při nachlazení nebo bolestech v přední části hlavy a čela.

Z knihy Techniky léčení barvami Jiirgen Pfaff

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode