Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Meditace prožití oranžové/žluté

Téma: Radost ze života a moudrost

Zavíráme oči a zhluboka se nadechneme a vydechneme.
Cítíme jen sami sebe.
Všechny myšlenky necháváme plynout kolem - posíláme je dál
jsme jen sami se sebou.
V duchu procházíme po okraji lesa.
Vlevo les se starými, obrovskými stromy, hustým porostem.
Vpravo vidíme širá pole, kam oko dohlédne,
Vnímáme
Rozkvetlé květiny, bzučící hmyz a vesele prozpěvující ptáky.
Je večer a v dálce vidíme,
jak se oranžová zářící koule sklání k zemi.
Slunce zapadá.
Zcela pomalu, zcela pomalu.
Mezitím se zbarvilo na obrovský oranžový míč
A připadá nám na dosah.
Nebe se zbarvilo zářící sytou oranžovou.
Cítíme tuto oranžovou.
Cítíme radost ze života, vycházející z této nádherné barvy.
Cítíme, jak se nás sytá oranžová dotýká,
Vpouštíme ji do sebe.
S každým nádechem přijímáme tuto oranžovou do svého nitra.
Necháváme se touto oranžovou barvou vyplnit,
Všechny oblasti.
Slunce zapadá v dáli za velkým pšeničným polem.
Nyní zmizelo a sytá oranžová, která se odráží
V mnoha oblačných formacích,
Ještě chvíli zůstává.
Stále ještě v sobě i kolem sebe cítíme tu radost ze života.
Slunce jde dál, aby probudilo den na ostatních částech Země.
S nepopsatelným pocitem štěstí a pohody
Cítíme nyní velmi intenzívně okolí svého pupku.
Svou pozornost vedeme k bodu
Kousek nad pupkem, k našemu středu.
Zde, přesně zde na tomto bodu v myšlenkách zapálíme svíci,
Abychom prolomili stmívání.
V myšlenkách zapalujeme svíci.
Její plamen plápolá, nejdříve malý.
Záře se však šíří.
Cítíme teplo v oblasti našeho břicha,
Je nám teplo a příjemně.
Šíříme energii žlutého světla,
Oblast našeho břicha je této energie plná.
Cítíme, jak se naše vědění a moudrost nabíjí energií,
Obavy všeho druhu mizí před tímto jedinečným žlutým světlem
A energie se šíří dál
Jako vlny od kamene hozeného do vody, se vlny světla
Dotýkají celého našeho těla.
Stále dál se šíří ta záře, dál a dál.
Nyní jsme zcela naplněni energií našeho plamene svíčky.
A přece necháváme energii plynout dál,
Kolem svého těla do všech jemnohmotných těl.
Cítíme nyní světlo na všech úrovních,
Získáváme tak přístup k našemu vědění
A naší hluboko sídlící moudrosti.
Všímáme si pocitů a myšlenek,
Které se nám chtějí ukázat.

Nyní si všímáme pocitů a myšlenek,
Které se právě teď chtějí ukázat.
Vnímáme je.
S tímto vědomím a pocitem, že víme o věcech,
Které se dějí kolem nás, se vracíme.
Nyní se pomalu vracíme zpět do této místnosti.
Pomalu se vracíme.
Zhluboka se nadechujeme a vydechujeme a cítíme,
jak se dostáváme zpět do „tady a teď".
S veškerou svou pozorností se vracíme
A otvíráme oči
S dechem, který vnímáme jako příjemný.

 

Meditace prožití žluté

Téma vědění a moudrost

Zavíráme oči a zhluboka nadechujeme a vydechujeme
Vnímáme už jen sami sebe
Všechny myšlenky necháváme plout kolem - posíláme je dál.
jsme jen sami se sebou.
V myšlenkách sedíme na svém oblíbeném místě ve volné přírodě.
Je časný večer a zacházející slunce
Nám tu ponechalo jen večerní šero.
Cítíme se dobře a užíváme si tu klidnou večerní náladu.
S pocitem pohody vnímáme nyní velmi intenzívně
Oblast kolem svého pupku.
Svou pozornost zaměříme na bod
Kousek nad svým pupkem,
Na střed našeho těla.
Zde, přesně na tomto bodu, v myšlenkách zapálíme svíci,
Abychom prolomili to večerní šero.
V duchu zapálíme svíci.
Plamen svíčky se mihotá, nejdříve zcela malý,
Pak se však záře šíří.
Cítíme teplo v oblasti břicha,
Je nám teplo a blaženě.
Tuto energii žlutého světla nyní šíříme.
Celá oblast našeho břicha je touto energií naplněna.
Cítíme, jak se naše vědění a moudrost plní energií.
Obavy, city všeho druhu ustupují před tímto jedinečným žlutým světlem
A energie se dále šíří.

Jako kámen, hozený do vody, dotýkají se vlny světla
Celého našeho těla
Stále dále se šíří ta záře, a dál a dál.
Nyní jsme zcela naplněni energií plamene naší svíce.
Nechme však energii plynout dál,
Kolem našeho těla do všech svých jemnohmotných těl,
Cítíme světlo na všech úrovních,
Nacházíme tak přístup k našemu vědění
A naší hluboké, prastaré moudrosti.
Všímáme si nyní pocitů a myšlenek,
Které se nám touží ukázat.
Vnímáme je.
S tímto vědomím a pocitem, ze víme o věcech,
Které se kolem nás dějí, se vracíme.
Nyní se pomalu vracíme zpět do této místnosti.
Pomalu se vracíme.
Zhluboka se nadechneme a vydechneme a cítíme,
Jak se dostáváme zpět do „tady a teď".
Se svou veškerou pozorností se vracíme a otevíráme oěi
S dechem, který je velmi příjemný.

Meditace prožívání žluté
Téma: Zaplavení světlem

https://www.bestpage.cz/img_profil/priroda.html

Zavíráme oči, zhluboka nadechneme a vydechneme.
Vnímáme již jen sami sebe.
Všechny myšlenky necháváme plynout kolem, posíláme je dál.
Jsme jen sami se sebou.
V myšlenkách sedíme v poledne na lavičce v parku.
Je teplý letní den a slunce stojí vysoko na obloze.
Starý dub se svým hustým listovím
Nám poskytuje stín, zaplavující lavičku.
Je to velký park s mnoha starými stromy.
Díváme se na tyto stromy.
Které stromy vidíme?
Jedle, břízy, duby, olše?
Můžeme spatřit množství nejrůznějších stromů.
Na obrovské louce právě přistává hejno ptáků
Při pátrání po potravě.
Náš park září jasně a příjemně v poledním slunci.
Je jasno, velmi jasno.
Sedíme na lavičce v parku a vnímáme oblast své hlavy.
Cítíme, jak naši lebeční čakru, naše vlasy, pak pokožku hlavy a vrchol hlavy
Zaplavuje blahodárný jas.
Ten jas plyne opět našimi vedlejšími dutinami,
Oblastí hrdla a úst, naší bradou.
Ten zázračný jas je přijímán každou jednotlivou buňkou.
Jasné, čisté světlo.
Tímto světlem zaplavujeme celou svou hlavu.
A necháme je zářit dál, do oblasti našeho krku,
Našich ramen, horních částí paží, loktů
Do podpaží a našich rukou.
Zahaleni a zcela proniknuti tímto zářícím žlutavým světlem
Jsme zcela naplněni.
Světlo nyní plyne našimi oblastmi hrudníku a břicha.
Zcela pomalu plníme teplým světlem
I tuto oblast.
Září dál, naším podbřiškem, do stehen,

Do našich kolen a lýtek, až k chodidlům.
Nyní jsme zcela zaplaveni jasným, žlutavým světlem.
Tento pocit tepla a bezpečí necháme nyní
Chvíli v tichu působit.
Jsme naplněni, naše hrubohmotné tělo je plné
Tohoto jasu.
Pomalu se v myšlenkách zvedáme ze své lavičky a běžíme po trávníku za
námi.
Zde stojí jakýsi pavilon světla.
Jasné, zcela jasné se nám zdá toto malé umělecké dílo, stvořené ze světla.
Je právě tak velké, abychom mohli vejít.
Blížíme se k tomu výtvoru ze světla a vidíme dveře.
Otevíráme dveře a nahlížíme dovnitř.
Vidíme světlo,
Zářící světlo.
Vcházíme dovnitř a necháváme i svá jemnohmotná těla zaplavit
Tímto světlem.
Všechna naše těla jsou zaplavena a nabita
Tím nepopsatelným žlutobílým světlem.
Jako pod sprchou se necháme tímto světlem očistit
A naplnit.
Naše myšlenky jsou jasné a čisté,
Každá buňka našeho bytí je jasná a rozzářená.
Tak pavilon opět opouštíme.
S vědomím, že jsme nyní naplněni čirým světlem,
Se vracíme.
Nyní pomalu přicházíme opět zpět do této místnosti.
Pomalu se vracíme.
Zhluboka se nadechneme a vydechneme a cítíme,
Jak se dostáváme zpět do „tady a teď".
S veškerou svou pozorností se vracíme
A otvíráme oči s dechem, jenž je velmi příjemný.

 

Meditativní krátká cvičení se žlutou

Žlutá: Cvičení 1


Sežeňte si například na nadcházející víkend nádhernou kytici žlutých květů. Pokud nyní není právě „doba řezaných květin" a čerstvé kvetoucí
rostliny se vám zdají nedostupné, pak postačí i jedna jediná rozkvetlá žlutá květina. Postavte kytici před sebe na stůl. Intenzívně ji sledujte. Nejen očima, pokuste se ji vnímat i jemnohmotně. Rozpoznat a vnímat její vyzařování. Také vázu občas otočte, abyste mohli krásu květů obdivovat ze všech stran. Nyní přejedte svou levou rukou, pokud chcete, tak oběma, v odstupu 1 - 3 cm nad květy. Zprvu se květů vůbec nedotýkejte. Pokuste se, jestli dokážete vnímat jemně chvějící se auru květin. Při tom je možné vždy na chvíli ruku nebo ruce oddálit, protřepat a pokusit se znovu. Prosím, pusťte se do vyciťování aury bez vnitřního nátlaku. Každý druh vyčkávavého postoje může vnímání zablokovat. Nebuďte smutní, pokud by to hned nefungovalo. Je to cvičení, což znamená, že by se mělo cvičit. Pak vyjměte plně rozkvetlé květiny z vázy. Vnímejte, tentokrát dotyky, květiny od stonku až ke každému jednotlivému okvětnímu lístku. Všímejte si při tom svých myšlenek a pocitů. Pak vezměte květinu a podržte ji přímo před svou čelní čakrou, před 3. okem. Vnímáte to pulzování? Nyní držte tuto žlutou květinu přímo před svou čakrou solárního plexu. Nachází se přibližně tři prsty nad pupkem. Možná budete vnímat květy na odhalené pokožce. Cítíte ten rozdíl mezi energií, kterou vnímá čelní čakra a energií, kterou vnímá čakra solárního plexu? Žlutá barva náleží k oblasti břicha, čistě z tělesného pohledu. Proto by mělo být na tomto místě vnímám ještě intenzivnější. Nyní můžete svou pupeční čakru v myšlenkách otevřít ještě šířeji a přijímat do sebe žlutou energii této květiny, dokud nepocítíte, že je oblast vašeho břicha naplněna. Pokud chcete, můžete vyzkoušet stejné cvičení s nějakým žlutým poupětem nebo s téměř zvadlou žlutou květinou. Pokuste se také, jestli dokážete cítit ten rozdíl. Toto cvičení trénuje vnímání, a navíc se dostáváte ke žluté barvě. Také ho můžete kdykoli opakovat. Zvláště krásné je to ve skupinách. Pak je často velmi zajímavá výměna zkušeností.

Žlutá: Cvičení 2


V tomto cvičení jde o meditativní kreslení. Obstarejte si 2 - 3 žluté pastelky/ voskovky/fixy, bílý a černý arch papíru nebo lepenky (fotokarton v odborných prodejnách). Je vhodné postarat se o to, aby vás v době cvičení nikdo nerušil. Možná by bylo nejlepší vypnout zvonek a vyvěsit telefon. Pokud chcete, pusťte si nějakou pěknou, klidnou hudbu. Pak se můžete dát do cvičení. Položte před sebe bílý list papíru na levou a černý list papíru na pravou stranu stolu, k nim žluté pastelky. Nyní se na chvíli soustředte na své nitro a rozhodněte se, co byste rádi namalovali na bílý papír pouze žlutou barvou. Pokud máte tento obrázek před očima, můžete se pustit do malování. Motiv může být abstraktní nebo mít realistickou podobu. Vaší fantazii se meze nekladou. Klidně malujte, ale jen na bílý papír a pouze žlutými pastelkami. Jakmile je vaše žlutobílé dílo dokončeno, vezměte si černý list papíru, zavřete oči a opět se na chvíli soustřeďte na své nitro. V myšlenkách vytvořte obraz, který byste chtěli namalovat na černý podklad. Pokud je dokončen, můžete ho přenést na papír. Dopřejte si dostatek času. I zde máte k dispozici jen žluté pastelky. Pokud je i toto umělecké dílo dokončeno (umělecké dílo nemusíte brát doslova), pak položte oba papíry, bíložlutý a černožlutý, před sebe na stůl. Intenzívně sledujte střídavě oba obrázky. Již jsem hovořil o stinných a jasných stránkách života. Obrázek s jasným pozadím je symbolem jasné stránky života, zatímco obrázek s temným pozadím představuje stinné stránky života. Nyní se dobře podívejte na své motivy. Co jste namalovali na papír, když jste chtěli prožívat světlou stránku svého života? A co vzniklo, když jste se soustředili na stinnou stránku? Tyto motivy můžete nyní sledovat z hlubšího pohledu. Vypovídá motiv na černém archu papíru snad něco o záležitostech, které vyjasňují stinnou stránku? Pátrejte sami pro sebe po motivech a najděte odpovědi v symbolické řeči a celistvém myšlení. Toto cvičení je možné skvěle provádět ve skupinách. V tomto případě byste neměli význam světlého a tmavého papíru vysvětlovat již při přípravě, teprve po dokončení všech vašich obrazů. Tím nemůže rozum převzít veškerou kontrolu. Rozum je dotazován teprve při vykládání. Totéž platí i pro vás, pokud cvičení provádíte sami a po přečtení tohoto textu již přesně víte, k čemu se vztahují barvy pozadí.

 

Žlutá: Cvičení 3


Vezměte si krabičku s vodovými barvami a nějaký starý bílý talíř. Rovněž budete potřebovat sklenici vody a štětec. Při tomto cvičení jde o to, rozpoznat a vycítit, jak se mění barva žlutá a její energie, pokud se do hry přidají ostatní barvy. I zde je vhodné pustit si uklidňující hudbu. Naneste svým štětcem na talíř trochu žluté barvy. Po propláchnutí štětce ve sklenici vody ho ponořte do modré barvy. Nyní se několika vlákny štětce dotkněte žluté kaňky na talíři a sledujte, co se stane. Vznikne světlá zeleň, z modré a žluté na tomto místě již nic nespatříte. Takovým způsobem může člověk zjistit, že je ve všech zelených odstínech obsažena i žlutá barva, a tím i veškeré její vlastnosti, jen ne tak viditelně. Čím více žluté přidáte, tím svěžejší a zářivější bude zelená. Totéž můžete nyní opakovat s červenou barvou: Nejdříve naneste opět kaňku čisté žluti na svůj talíř. Pak ponořte vypláchnutý štětec do červeně. A jen několika vlákny štětce přidejte tuto červeň ke žluté kaňce na talíři. Vznikne nádherná oranžová barva. Čím více žluté použijete, tím zářivější bude oranžová. I zde je vidět, že se v oranžové rovněž nacházejí vlastnosti žluté. Opět nikoli viditelně, projevují se takříkajíc skrytě. Znovu naneste na talíř žlutou. Nyní před sebou vidíte tři barvy: žlutou v nejčistší formě, zeleň jako směs žluté a modré a oranžovou jako směs červené a žluté. Zaměřte se do svého nitra a sledujte pouze žlutou skvrnu na svém talíři, pokuste se vnímat energii této barvy. Po chvíli sledujte zelenou část na svém talíři. Opět vnímejte energii této barvy. Je úplně jiná než u čisté žluté, i když i zde jsou obsaženy podíly žluté. Stejně tomu bude u oranžové. Vciťte se do těchto tří barev a všímejte si při tom, jestli někde na povrchu či uvnitř svého těla pocítíte nějaký ohlas. Mnozí lidé dokáží přesně určit, které barvy vyvolávají ohlas v určitých tělesných oblastech: zelená v oblasti srdeční, žlutá v solárním plexu a trávicích orgánech a červená ve spodní část těla - v kořenové čakře. Je to cvičení, které ukazuje, jak se barvy někdy projevují méně viditelně a jak se okamžitě mění vlnění. Je skvělé i pro použití ve skupinách. Cvičí vnímání a rozumově objasňuje, které základní barvy jsou kde obsaženy, a že u barevných směsí mohou mít na jejich vlastnosti vliv rovněž jednotlivé komponenty.

Tipy pro každodenní cvičení se žlutou

Žlutá: Každodenní cvičení 1


Cvičení, které se dá snadno provádět i při chůzi. Využijte času k práci se žlutou barvou, pokud před sebou máte delší procházku. Sledujte během chůze svou oblast břicha. Je uvolněná, nebo spíše napjatá? Trápí vás pocit plnosti, protože jste se právě odvalili od poledního stolu, nebo snad máte hlad? Vciťte se do oblasti svého břicha. Vnímejte žaludek, místo, kde se nachází. Sledujte, jestli se do něj dokážete vcítit se svou pozorností. Totéž učiňte se střevy, ledvinami, měchýřem, játry, slezinou. Prostě si projděte své orgány a s každým jednotlivým navažte kontakt prostřednictvím svého vnímání. Zahalte v myšlenkách celou oblast břicha do zářivé, jasné žluti. V těle i kolem těla. Naplňte tuto oblast silou svých myšlenek. Vaše hrubohmotné i jemnohmotná těla se budou cítit skvěle.


Žlutá: Každodenní cvičení 2


Krátké cvičení, které můžete provádět brzy ráno, krátce po procitnutí, abyste se nabili světlem pro nadcházející den. Nastavte si jednou budík na ráno na dobu o 5 minut dříve, delší dobu pro toto krátké, ale účinné cvičení potřebovat nebudete. Po zazvonění budíku, nebo i vašich vnitřních hodin, zůstaňte ještě ležet. Otevřete oči a představte si, jak přímo nad vámi na stropě místnosti svítí obrovské, zářivé slunce. Protahujte se chvíli v záři tohoto slunce. Pokuste se vnímat na pokožce paprsky, které z tohoto nádherného, teplého a jasného slunce vycházejí. Přijímejte jeho teplo a krásné, žlutavé světlo do svého nitra. Póry své pokožky, dýcháním, pouhým pohledem. Přivádějte jeho energii do každé buňky svého hrubohmotného i jemnohmotných těl. Pak vstanete svěží a nabití a zářivě vystartujete do nového dne.


Žlutá: Každodenní cvičení 3


Pokud vám cvičení 2 příliš nesedí, mám pro vás osvěžující alternativu: Jistě máte v kuchyni jeden citrón, nejlépe pokud možno nestříkaný, z obchodu s přírodní stravou. Vezměte si večer sklenici a naplňte ji vodou, bez kyseliny uhličité. Pak do ní vložte plátek citrónu (se slupkou) a sklenici zakryjte. Ráno, jakmile vstanete, můžete provést následující cvičení. Vypijte hned tuto sklenici vody doušek za douškem s následující představou: S každým malým douškem si představujte, jak se váš žaludek a celý trávicí systém osvěžuje a plní žlutí z citrónu. Pak vizualizujte, jak tato žlutá osvěžuje oblast vaší hlavy a vyjasňuje a pročišťuje vaše myšlenky pro dnešní den. Plňte se s každým douškem, dokud nevypijete celou sklenici. Voda nejen svěže chutná, nýbrž vám doplní i vitaminy (např. vitamin C) na vaši celodenní cestu.

Z knihy Techniky léčení barvami Jiirgen Pfaff

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode