Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Meditace prožívání bílé - meditace anděla strážného
Téma: Setkání s vlastním andělem strážným

Zavíráme oči a zhluboka se nadechneme a vydechneme.

Cítíme již jen sami sebe.

Všechny myšlenky necháváme táhnout kolem

- posíláme je dál.

Jsme již jen sami se sebou.

Je velmi časně ráno a my stojíme u malého jezera.

Je horko a tráva, listy a květy jsou plné kapek rosy.

Stojíme u toho malého jezera.

Slunce právě vyšlo

A příroda se probouzí k novému životu.

Světlá, bílá mlha se táhne nad zemí.

Lehká atmosféra tu proniká vším životem.

Sedíme na kmeni stromu a vnímáme

Probouzející se den.

Rozhlížíme se.

Kromě mnoha rostlin a jezera

Můžeme rozpoznat život, který sídlí na jiných úrovních.

Díváme se, díváme se pozorně.

Nad lehkým oparem nad hladinou jezera

Vidíme bílé světlo.

Různé světelné body tančí lehoučce nad vodou.

A my se díváme ještě pozorněji

- elfové, ano, to jsou elfové!

Přicházejí k nám, ty malé, milé bytosti, blíží se.

Jsou barevné a obklopené bílým světlem.

Jeden elf k nám chce promluvit.

Nasloucháme slovům té milé bytosti.

Vysvětluje nám, že by nás chtěl zavést do říše andělů.

Rádi ho následujeme.

Elfové kolem nás poletují

A my je následujeme na druhý břeh jezera.

Sedáme si a vnímáme všemi svými smysly.

Přímo před námi září bílý paprsek světla.

Opět se díváme pozorněji.

V tom bílém světle stojí nádherný anděl,

Je u nás zcela blízko.

Ten anděl je naším andělem strážným.

Podává nám ruku.

Opatrně se jí dotýkáme.

Dík tomuto doteku jsme schopni

Si vyměňovat pocity a slova.

Má pro nás poselství.

Vnímáme.

Nyní přijímáme poselství tohoto anděla.

Anděl nám sděluje, že má pro nás dárek.

Dar v podobě bílého světla.

Ze svého srdce nás halí do bílého světla,

Zářivě bílého světla.

Jsme naplněni bílým světlem,

Cítíme ten jas a čistotu.

To bílé světlo, v němž jsou obsaženy všechny barvy, se nyní štěpí

V červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou a magentu.

Nacházíme se v duze zářivých barev.

Nyní plníme každou buňku svého bytí těmito barvami.

Příslušné barvy plynou samy od sebe

K odpovídajícím částem těla.

Plníme se,

Naplňujeme se těmi barvami pro svůj příjemný pocit.

Dekujeme svému andělu strážnému za tuto skvělou zkušenost

A loučíme se s ním.

Rozloučíme se srdečným DĚKUJI

I s naším elfem.

Světlá mlha kolem nás mezitím zmizela,

Ani náš anděl už není vidět.

A přece cítíme jeho přítomnost.

S tímto vědomím se vracíme.

Pomalu se opět vracíme do této místnosti.

Pomalu se vracíme.

Zhluboka se nadechneme a vydechneme a cítíme, jak se

Dostáváme zpět do „tady a teď"'.

S veškerou svou pozorností se vracíme a otvíráme oči s dechem,

jenž je tak příjemný.

 

Meditace prožívání bílé - meditace rozhodnutí

 

Zavíráme oči a zhluboka se nadechneme a vydechneme.

Cítíme již jen sami sebe.

Všechny myšlenky necháváme táhnout kolem

- posíláme je dál.

Jsme již jen sami se sebou.

Před námi se nachází velký, hustě rostlý les.

Mnoho stromů stojí hustě vedle sebe.

Jehličnaté stromy, listnaté, je to smíšený les.

Podíváme se na stromy pozorněji.

Jsou to staré, vysoké stromy, hustě obrostlé.

Zachycují poslední sluneční paprsky dne svým hustým listovím

Nebo jehličím.

Pomalu k nim přichází šero.

Jdeme po cestě, po lesní cestě.

Jsme uprostřed lesa.

Sami.

Slyšíme prozpěvování ptáků.

Vítr šustí v korunách,

Šíří se nádherná, dojímavá nálada.

Vnímáme jedinečný klid,

Kolem sebe i v sobě samých.

Pomalu jdeme po lesní cestě,

Nasloucháme zvukům přírody.

A jdeme dál.

Cesta se větví.

Nyní máme možnost jít doprava,

Nebo levým směrem.

Přímo před námi je husté křoví a žádná cesta.

Musíme se rychle rozhodnout,

Protože slunce se stále více sklání.

Neznáme ani pravou, ani levou cestu.

Kterou se máme dát?

Díváme se doprava.

Vede jen pár metrů,

A na konci vidíme sytě zelenou louku.

Nyní pohlédneme na cestu vlevo,

A nevidíme konce.

Zdá se, jako by se táhla nekonečně daleko do hlubokého lesa.

Na levé cestě to vypadá velmi pochmurně.

My se však musíme rozhodnout.

Pravou nebo levou cestou.

Kterou půjdeme?

Rozhodujeme se pro pravou, tu kratší,

Jasnou cestu.

jdeme po ní až na konec, k zelené, štavnaté louce

S tisíci lučními květy ve všech barvách.

jak je tu krásněl

Teď a pro tuto situaci jsme

Se rozhodli správně.

Víme, že v každodenním životě

Se musíme a chceme stále znovu rozhodovat.

Rozhodnutí, které nás v této chvíli

Nejvíce zatěžuje, provedeme zcela vědomě.

Vědomě se rozhodneme v tom,

Co nás nejvíc zatěžuje.

S tímto vědomím se vracíme zpět do našeho lesa,

K našemu rozcestí.

Nyní jdeme zpět k našemu rozcestí.

Před svým duchovním zrakem vidíme své vlastní rozhodnutí,

Které jsme učinili a vidíme dvě hlavní možnosti.

Nyní sledujeme své pocity a přiřazujeme tyto možnosti rozhodnutí

Vždy k jedné z obou těchto cest.

Halíme sebe, rozhodnutí, možnosti do bílého světla,

Bílé světlo námi proniká, i vším kolem nás.

Všechno se noří do bílého světla.

Bílá je barva rozhodování.

Bílá obsahuje všechny barvy a všechny možnosti.

Bílá nám nyní pomůže k intuitivnímu správnému rozhodnutí.

Pravá cesta k řešení, nebo levá cesta k řešení.

Vydáváme se krátce do sebe.

Rozhodujeme se pro jednu z cest.

A uvědomujeme si řešení svého problému.

Pozitivně se rozhodujeme s pomocí bílého světla.

S tímto vědomím se opět vracíme.

Vnímáme již jen sami sebe a pomalu se

Opět vracíme do této místnosti.

Zhluboka se nadechujeme a vydechujeme a cítíme,

jak přicházíme zpět do „tady a teď".

S veškerou svou pozorností se vracíme

A otvíráme oči

S dechem, jenž je tak příjemný.

 

https://www.bestpage.cz/

Meditativní krátká cvičení s bílou

Bílá: Cvičení 1


Bílá je také barvou očištění. Proto chceme toto cvičení věnovat vnitřnímu očištění. Pohodlně se uložte nebo posadte a uvolněte se. Pokud chcete, pusťte si pěknou uklidňující hudbu. Nechte nad sebou vytvořit malou světelnou kouli. Kouli z čistého, bílého světla. Vizualizujte tuto kouli svým vnitřním zrakem. Jakmile bude jasná a uvidíte ji zřetelně, nechte tuto kouli pomalu růst. Představte si, že nafukujete balón. Přesně tak nechte s pomocí svého dechu tuto malou, bílou světelnou kouli růst, stále víc. Je stále světlejší, září jako čiré bílé světlo. Nechte ji růst tak dlouho, dokud nebude velká tak, že do sebe pojme vás. Ležíte nebo sedíte v této bílé světelné kouli s myšlenkami energetického pročišťování. Nyní v duchu všechno, co vás stísňuje, zcela vědomě odevzdejte tomuto bůému světlu. Čiňte to tak dlouho, dokud vám nedojdou nápady. Pak poproste o to, aby bylo nyní i všechno, čeho jste si nevšimli a co k vám nepatří, rovněž odevzdáno tomuto bůému světlu. Jakmile bude všechno, co vás energeticky zatěžovalo, bílému světlu odevzdáno, poproste o očištění. Nyní by mohlo toto světlo vyplnit všechny mezery, vzniklé odevzdáním. Zůstaňte ještě chvíli tak, jak jste a pak cvičení ukončete tím, že necháte bílou kouli opět smrsknout na počáteční velikost. Pokračujte tak dlouho, dokud zcela nezmizí.

Bílá: Cvičení 2


Toto cvičení vám objasní, že jsou v bílé obsaženy všechny barvy stejným dílem. Potřebujete několik pomocných prostředků. Vezměte si bílý list papíru a sedm pastelek v barvách duhy. Pusťte si pěknou uklidňující hudbu. Nyní začněte na bílý papír kreslit velkou duhu. Popusťte uzdu své fantazii. Může vyplnit celý papír nebo tvořit jen malý proužek na horizontu. Začněte červenou, pak pokračujte oranžovou, žlutou, zelenou, modrou - od světlé k tmavé, a nakonec fialovou. Pozorně tuto duhu sledujte. Vciťte se do každé jednotlivé barvy. Pak se vciťte do celé duhy. Po chvíli list papíru prostě obraťte. Opět je před vámi bílá plocha. A přece s jistotou víte, že tento list papíru obsahuje energie celého barevného spektra. Nejen viditelného. Zde je obsaženo všechno, a sice ve dvou částech. Vciťte se nyní do zadní strany, tedy do bílé plochy, s vědomím, že obsahuje celé barevné spektrum. Cítíte ten rozdíl oproti pestré, přímo viditelné, barevné přední straně? To je vynikající cvičení, které můžete provádět i ve skupinách.


Bílá: Cvičení 3


Cílem tohoto cvičení je pročištění prostoru. Prostoru, jenž je energeticky zašpiněn. Známe nejrůznější očistné rituály k projasnění a pozitivnímu nabití prostorů. Jedním z velmi účinných je vykuřování kadidlem. Potřebujete vykuřovací uhlí a ohnivzdornou misku. Získáte je ve specializovaném obchodě. Může to znít trochu komplikovaně, ale není tomu tak. Vyzkoušejte to, účinky vás příjemně překvapí. Vezměte si misku a vložte do ní obyčejný písek. Pokud nemáte k dispozici přírodní písek, je skvělý písek pro ptáky, který získáte levně v supermarketu. Tento písek slouží k tomu, aby teplo nepronikalo do podložky a aby miska pevně stála. Nyní zapalte jednu tabletu uhlí (speciálního na vykuřování) nad hořící svící. Stačí, když tabletu podržíte jen jednou stranou nad plamenem. Pak uhlí položte na písek a počkejte, než bude rozžhavené doběla. Trvá to přibližně 5 až 10 minut. Dříve, prosím, na uhlí nic nepokládejte, uhasilo by se. Pokud je uhlí rozžhaveno skrz naskrz, vložte na něj několik drobečků klejopryskyřice. Vznikne dým, bílý dým, velmi příjemně vonící. Nyní můžete začít. Zavřete všechna okna a dveře ven. Nyní procházejte s vykuřovací miskou svým bytem, resp. domem. Zajděte do všech koutů, do všech výklenků místností. Pokud chcete vykuřovat velmi intenzívně, můžete předtím otevřít i všechny skříně. Když nyní obcházíte s miskou, držte se následující myšlenky: „Všechno co sem nepatří, se nyní rozplyne v bílém kouři", „Všechno nyní díky očištění bilým kouřem přijme opět své prvotní vibrace", „Všechno negativní, všechny negativní formy myšlení budou nyní očištěny v bílém kouři a odstraněny". Pokud jste dokonale hotovi se svým pokojem, bytem či domem, přestaňte doplňovat pryskyřici a otevřete všechna okna a dveře ven. Nechte na několik minut působit pořádný průvan. Jakmile bude dým pryč, jistě pocítíte změnu. Ve vašich místnostech se rozvine skvělá čistota a jas. Tip: V místnostech s velkým provozem, jako jsou obchody, ordinace a podobně, byste měli toto očišťování provádět nejméně jednou týdně. Uvědomte si totiž: Stejné přitahuje stejné. Pokud se někde objeví po nějaké hádce či nedorozumění negativní energie, živí se tyto formy myšlenek stejným, to znamená, že přitahují totéž.

Tipy pro každodenní cvičení s bílou

Bílá: Každodenní cvičení 1


Jednoduché cvičení pro chladnější roční období. K bílé barvě pro mne osobně patří i sníh. Pokud v zimě nasněžilo a všechno je skryto pod zářící bílou, vyjděte si prostě ven, do přírody. Na procházku lesy nebo poli. Vnímejte tu bílou barvu, její čistotu, vyrovnanost, klid, které z ní vycházejí. S každým nádechem přijímejte tuto bílou barvu do sebe. Dýchejte tu bílou. Představte si, jak s vaším dechem do vás proudí tato bílá a tím i čistota, jas. Je to skvělý pocit, pokud člověk provádí toto cvičení zcela sám a v naprosto klidném prostředí. Uvidíte, jak se vrátíte domů celkově osvěženi a posíleni, a s novou chutí se budete moci pustit do všeho, co je před vámi.


Bílá: Každodenní cvičení 2


Nyní vám nabídnu jedno bílé cvičení na léto. Jistě víte, že člověk může jíst mnoho květů, listů a částí rostlin, které rostou v našich krajích. Tyto staré vědomosti našich předků se však bohužel v průběhu času ztratily. Jednu rostlinu bych vám však rád přiblížil. Je to sedmikráska. Během posledního léta jsem seděl se svou rodinou na zahradě. Louka, na níž je vlastně jen málo trávníku, byla poseta malými i většími sedmikráskami. Hotová pastva pro oči. Než jsem se doslechl, že jsou tyto květiny jedlé. Zprvu je to zvláštní pocit, vsunout do úst květinu. Kdo totiž nezná z dětství rčení: „Tuhle kytičku nikdy nesmíš jíst, je jedovatá." Nebo: „Mléko pampelišek je jedovaté, nikdy nestrkej do pusy prsty, které sis jím zašpinil." Tak nám byly „vštípeny" pověry, z čiré nevědomosti. Ale zpět k našim sedmikráskám a bílé barvě. V létě jsem tedy začal trhat sedmikrásky. Říká se, že nejlepší jsou poupata a mladé drobné lístky kolem stonku. Sklízel jsem však i plně rozkvetlé květy. Je to poněkud namáhavé, než člověk nasbírá plnou salátovou misku, aby salát vystačil pro 3 osoby. Ale vyplatí se to. Je to skvělá zkušenost. Můžete salát připravovat tak, jak jste zvyklí. Nebo si vezměte jen několik sedmikrásek a prostě je přidejte ke svému obvyklému salátu. Nyní můžete konzumovat bílou barvu těchto květů. Vezměte si do úst jeden květ, a pokuste se ochutnat bělobu něžných okvětních lístků. Samozřejmě s vědomím, že jsou v ní obsaženy všechny barvy. Odvedte tuto zářivou bělost do nitra svého těla a vciťte se do ní. Jak je cítit, co s vámi dělá? Je to také cvičení, které mají velmi rády děti, je velmi vhodné i pro skupiny. Přeji vám při něm hodně radosti.


Bílá: Každodenní cvičení 3


Nyní vám nabízím cvičení pro rychlé mentální očištění prostoru. Naplňte v myšlenkách prostor, byt, dům, který chcete očistit, bílou barvou. Velmi účinné je, pokud vizualizujete z kosmu nějaký bílý paprsek, který jako kanál bílého světla proniká do vašeho prostoru. Naplňte tato místa prostory bezezbytku. Pokud máte pocit, že je prostor touto barvou naplněn, poproste o očištění prostřednictvím této bílé. Bílá zneutralizuje a odstraní všechno, co sem nepatří. Pak nechte tuto bílou opět kanálem navrátit do kosmu. Nebo, pokud chcete, vizualizujte, jak se ta bílá štěpí do mnoha barev, které obsahuje. Výhodou je, že to prostor znovu oživí a naplní nejrůznějšími energiemi. Je to cvičení, resp. rituál, který nevyžaduje více než 5 minut. Dobré pořízení!

Z knihy Techniky léčení barvami Jiirgen Pfaff

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode