Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Meditace prožívání tyrkysové - meditace s delfínem

Téma: Spojení se silou proměny ve věčném plynutí

Zavíráme oči a zhluboka vdechujeme a vydechujeme.
Cítíme jen sami sebe.
Všechny myšlenky necháváme plynout kolem,
Posíláme je dál.
jsme již jen sami se sebou.
Sedíme na široké, bílé písčité pláži.
Sedíme nyní na široké bílé písčité pláži.
Slunce svítí,
Písek je teplý a měkký.
Vpravo a vlevo od nás stojí palmy,
Lehce se ohýbají v teplém větru,
Který nás objímá.
Vlny pomalu běží po písku před námi,
Lehce pění, a pěna s každým návratem vlny
Opět mizí.
Vlny v písku před námi zanechávají jedinečný vzor.
Leží tu mnoho mušlí, malé, větší, pestré.
Vidíme před sebou šíři oceánu.
Voda je všude, kam dosahuje náš zrak.
Voda září ve slunečním světle sytě tyrkysovou barvou.
Tato jedinečná tyrkysová se dotýká oblastí našeho srdce a krku.
Cítíme nutkání obklopit se tou
Tyrkysovou vodou.
Poddáváme se této touze a pomalu vcházíme do vody.
Stojíme v čisté, tyrkysové vodě.
Pomalu, zcela pomalu jdeme dál.

Tyrkysová voda nám dosahuje k hrudi.
Je teplá a zároveň osvěžující.
Cítíme tu tyrkysovou energii,
Jak objímá naše tělo.
Nyní jsme schopni tu tyrkysovou přijmout do sebe.
Jsme nyní schopni tu tyrkysovou barvu přijmout do sebe,
Dovolujeme tyrkysové energii plynout do našeho těla.
Kolem nás si hrají ve vodě delfíni.
Několik velkých a mnoho malých delfínů plave kolem nás.
Pozorují nás vroucím pohledem.
Hravě a láskyplně „tančí" kolem nás.
Chtěli bychom se jich dotknout,
Chtěli bychom se jich teď dotknout.
Dotýkáme se jednoho delfína, který se odvážil blízko nás.
Nechává si pohladit hřbet.
Přibližuje se těsně k nám
A vystrkuje hlavu z tyrkysové vody.
Hladíme ho něžně po hlavě, a on si ten dotek užívá.
Nyní se svým srdcem spojujeme s tímto delfínem.
Svým srdcem se nyní spojujeme s tímto delfínem.
Spojujeme se s ním.
Má pro nás nějaké poselství.
Teď jsme schopni poselství delfína pochopit.
Vnímáme jeho poselství.
Prastaré vědění, lásku, hravost, to všechno vnímáme.
Lehkost bytí.
Prohlubujeme tento pocit, aby v nás zůstal zachován.
Děkujeme delfínovi
A vycházíme pomalu z vody.
Docela pomalu vycházíme z vody,
I delfíni se nyní pomalu stále více vzdalují
A opět vyplouvají na otevřené moře.
Cítíme se dobře a jsme naplněni energií
Tyrkysu a našeho delfína
S tímto láskyplným vědomím se vracíme.
Nyní se zcela pomalu navracíme do této místnosti.
Pomalu se vracíme.
Zhluboka se nadechneme a vydechneme a cítíme,
Jak se dostáváme zpět do „tady a teď".
Se vší svou pozorností se vracíme
A otvíráme oči s dechem, jenž je tak příjemný.

Meditace prožívání tyrkysové - meditace Atlantidy
Téma: V proudu zaniklé kultury

Zavíráme oči a zhluboka se nadechujeme a vydechujeme,
Cítíme již jen sami sebe.
Všechny myšlenky necháváme plynout kolem - posíláme je dál,
Jsme již jen sami se sebou.
Je teplo, poslední sluneční paprsky se ve večerním soumraku
Dotýkají našeho těla.
Sedíme na jemné písčité pláži, obklopeni rákosím.
Za námi rákosí, které se zcela jemně
Pohupuje v proudu teplého větrného dechu.
Vidíme před sebou širé moře;
Kam zrak dosahuje, vidíme oceán.
Zaplavuje nás pocit klidu a vyrovnanosti.

Vidíme, jak se daleko venku na moři
Láme vlna,
]emně vybíhá.
A tady, další vlna, je vysoká mohutná.
A přesto se daleko na moři snižuje.
jak je krásné sledovat to představení přírody.
Voda je zelenkavě modrá a sluneční paprsky
Zacházejícího slunce ji tu a tam zlatě rozsvěcují.
Zde snad musí být Atlantida, zde, na tomto zvláštním místě.
jak velmi toužíme Atlantidu viděti
A voda je zas klidná a hladká,
Není vidět ani jedna vlnka.
Oceán před námi leží klidný a hladký jako zrcadlo.
Ani větříček, ani zvuk k nám nepronikne, je naprosté ticho.
Opodál je skála, napůl ve vodě,
Napůl spočívá na bílé písčité pláži.
V duchu na ni šplháme.
Je zcela snadné stoupat na tu skálu,
Stoupáme dál.
Dostali jsme se na nejvyšší bod skály.
Jaký výhled tu na nás čeká! Nepopsatelný!.
Shora vidíme naši pláž, vidíme zeleň na pláži
I stále ještě klidné a naprosto hladké moře před námi.
Mezitím se změnilo v sytou tyrkysovou,
S hladinou hladkou, jako zrcadlo.
A přece ta hladina propouští naše pohledy.
Vidíme víc.
Vidíme mnohem víc.
Můžeme shora dohlédnout až dolů do té tyrkysové vody.
Vidíme tam město, Atlantidu,
Ano, je to část Atlantidy.
A co se nám teď ukazuje, je určeno jen pro nás.
Vnímáme Atlantidu, cítíme její vibrace,
Cítíme, slyšíme, vidíme Atlantidu.
Získáváme informace z té staré, zaniklé Atlantidy,
Informace a poselství, jež se týkají jen nás.
Odebereme se do sebe,
Abychom je mohli vnímat a prohloubit.
Vodní plocha se pomalu opět
Začíná pohybovat.
Nejdříve přicházejí malé vlnky, zvětšují se,
Náš pohled na zaniklou kulturu se zamlžuje.
Poděkujeme za tuto zkušenost.
Nyní opět klidně ze své skály sestoupíme,
S lehkostí se nám zdaří tento sestup.
Dole se vrátíme k výchozímu bodu
A ještě chvíli sledujeme tanec vln.
Stále ještě dotčeni kontaktem s Atlantidou
Se nyní vracíme.
Pomalu se vracíme zpět do této místnosti.
Pomalu se vracíme.
Zhluboka se nadechneme a vydechneme a cítíme,
Jak se vracíme zpět do „tady a teď".
S veškerou svou pozorností se vracíme a otvíráme oči
s dechem, jenž je tak příjemný.

Meditativní krátká cvičení s tyrkysovou

Tyrkysová: Cvičení 1


Učiňte s pomocí tohoto cvičení ještě jednou krátkou návštěvu ve světě Atlantidy. Vezměte si bílý list papíru, zelenou pastelku, modrou a pokud možno i tyrkysovou pastelku. Můžete také použít krabičku s vodovými barvami. Smíchejte z modré a zelené barvy tyrkysový odstín, jaký se vám bude nejvíce líbit. Budete potřebovat jen zelenou, modrou a tyrkysovou, ostatních barev si všímat nemusíte. Nyní si pusťte nějakou krásnou uklidňující hudbu. Pokud chcete, zapalte vykuřovací tyčinku s nějakou svěží vůní nebo do své aromalampy kápněte několik kapek svěžího éterického oleje. Také si před sebe na stůl můžete postavit zapálenou svíčku. Vytvořte si harmonické prostředí. Nyní na chvilku zavřete oči a představte si Atlantidu. Možná se dostaví podoba Atlantidy, možná nějaký pocit. Vzápětí oči opět otevřete a začněte malovat. Malujte co chcete, cokoli cítíte při slovu Atlantida. Nehraje roli, jestli malujete abstraktní obrázek, naivní nebo nějakou krajinu či město. Prostě malujte. A během malování si všímejte všech svých pocitů a myšlenek. Připusťte tyto pocity a myšlenky. Malujte meditativně. Možná se při tomto cvičení přiblížíte Atlantidě, této kultuře, tomuto zaniklému vědění, skutečně velmi blízko.


Tyrkysová: Cvičení 2


Cvičení, které naplní tyrkysovou energií celý prostor a netrvá dlouho. Toto cvičení má smysl provádět, pokud se chcete pořádně vyrovnat s tyrkysovou barvou, případně pokud se chcete věnovat nějaké umělecké, kreativní činnosti. Pokuste se svůj kreativní úmysl s pomocí tyrkysové barvy podpořit. I když se třeba právě učíte cizímu jazyku, provedte před svou další lekcí toto cvičení. Postavte se doprostřed místnosti. Pak se pomalu otáčejte kolem vlastní osy a vnímejte hranice místnosti, omezení všemi čtyřmi stěnami. Jakmile se pomalu otočíte, zůstaňte klidně stát a zavřete oči. Soustřeďte si při tom na své dýchání. Vnímejte, jak plyne váš dech, zcela sám, bez vašeho přičinění. Nechte svůj dech plynout přímo do oblasti vašeho hrudníku, zcela vědomě. Vnímejte, jak se vaším dechem naplňuje oblast hrudníku. Nyní vizualizujte v oblasti svého hrudníku jakousi tyrkysovou světelnou kouli. V myšlenkách tuto tyrkysovou kouli obklopte svým dechem a s každým výdechem tyrkysovou barvu vydechujte do místnosti, v níž se nacházíte. Nejdříve si představujte, jak je tyrkysovou energií, kterou uvolňuje váš dech do prostoru, vyplňováno vaše nejbližší okolí. Pak se tato energie šíří stále dál a dál, až je naplněna celá místnost. Potom otevřete oči a vciťte se do tohoto tyrkysového prostoru. Cítíte oproti dřívějšku nějaký rozdíl? Pak se můžete pustit do své lekce nebo své kreativní, či umělecké činnosti s vědomím, že jste plně a zcela podporováni tyrkysovou barvou. Toto cvičení je také ideální k použití ve skupinách. Můžete si být jisti, že tyrkysová energie bude v tomto nabitém prostředí ještě mnohem silnější, než když provádíte toto cvičení sami.

Tipy pro každodenní cvičení s tyrkysovou

Tyrkysová: Každodenní cvičení 1


Jdete pěšky do práce, do města nebo prostě jen na procházku? Využijte času k práci s tyrkysovou. Představte si, že se jdete projít k moři. K moři se zelenomodrou vodou. Nasajte do sebe tuto atmosféru a užívejte si ji. Nechte se při chůzi zaplavit tyrkysovou, barvou komunikace srdce. Jdete snad přímo na nějaký přijímací pohovor nebo jinou důležitou akci? Pak si předem toto cvičení přehrajte. Podpoří vás při komunikaci od srdce k srdci a můžete si být jisti, že takový rozhovor bude lepší, než řízený pouze hlavou. Právě v naší době potřebujeme doteky srdce, i když „jen" prostřednictvím mluveného slova. Pokud máte nějakou přednášku nebo vedete seminář, pak před nimi toto cvičení rovněž praktikujte. Hodně úspěchů!


Tyrkysová: Každodenní cvičení 2


S pomocí tohoto cvičení si můžete vytvořit láskyplné místo, pokud by vám ve větším davu lidí bylo někdy příliš úzko. Možná jste zase jednou v situaci, kdy vám dav mnoha lidí připadá prostě příliš hustý. Může to být v kině, na koncertě nebo v divadle o přestávce. Pokud se ve vás tento pocit objeví, pak si představte, jak z každého póru vašeho těla vyzařuje do okolí tyrkysová barva. Jako zcela od sebe plyne tyrkysová energie do prostoru s davem lidí. Všímejte si, jak váš pocit stísněnosti pomalu polevuje. Vnímejte, jak bezpečně stojíte v prostoru a nemůže se vás dotknout žádná tíseň. Toto cvičení je skutečně velmi účinné, jen to zkuste. Cvičení můžete také obměnit, pokud si jen těžko dokážete představit proudění tyrkysové z pórů vašeho těla. Představte si místo toho například, jak nějakou duchovní konvicí vyléváte do svého okolí tyrkysovou energii. Účinky budou úplně stejné.


Tyrkysová: Každodenní cvičení 3


Protože v tyrkysové spočívá i schopnost navázat kontakt s jinými bytostmi, resp. s nimi komunikovat beze slov, rád bych vás seznámil s následujícím cvičením. Uvažte však, prosím, že každé cvičení není vhodné pro každého. Pozorujte a rozhodněte sami, jestli je pro vás správnou cestou právě navazování kontaktu s přírodními bytostmi. Než s tímto cvičením začnete, měli byste provést každodenní cvičení č. 1, abyste si navodili tyrkysovou „náladu". Pak se vydejte do přírody a soustředte se při chůzi na svůj dech, vnímejte ho, ten proud života. Pokud se objeví myšlenky, pošlete je dál, aniž byste jim věnovali pozornost. Pak pozorně procházejte přírodou, všímejte si pohybů, znamení, útvarů v trávě, v kmenech stromů, na cestě, po níž kráčíte. Otevřete tomuto cvičení svou srdeční čakru. Představte si, jak vaše srdeční čakra rozkvétá, jako květ. Pokud jste v přírodě objevili nějaké znamení, nechte do něj proudit tyrkysovou energii ze svého srdce a proste o navázání kontaktu. Možná pak pocítíte přízeň a pozornost nějaké bytosti, která sídlí na jiné úrovni bytí, v jiných rozměrech existence. Vydejte se k ní prostřednictvím svého srdce. Při tom nehodnoťte a nesuďte. Jakmile jste cvičení ukončili, nastává doba k posouzení významu zážitku. Nakonec nezapomeňte navrátit svou srdeční čakru opět do normálního stavu. Zvlášť krásné je toto cvičení provádět ve volné přírodě společně v meditační skupině. Později si pak vyměňujte zkušenosti, co každý jednotlivec z vás prožil a jak došlo k eventuálnímu kontaktu s jinými bytostmi. Je to velmi zajímavé.

Z knihy Techniky léčení barvami Jiirgen Pfaff

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode