Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Meditace prožívaní zelené

Téma: Svoboda a příroda

https://www.bestpage.cz/obrazky_na_profil.html

Zavíráme oči a hluboce nadechujeme a vydechujeme.
Cítíme pouze sami sebe.
Myšlenky necháváme plynout kolem, posíláme je dál.
jsme jen sami se sebou.
Sedíme na lesní mýtině,
Na malém kousku louky.
Kolem nás jsou stromy s hustým listovím.
Nesčetné stromy stojí kolem nás.
Slyšíme bzukot včel,
Prozpěvování ptáků, je teplo.
Jedinečná atmosféra.
Vdechujeme svěží lesní vzduch,
Nyní vdechujeme ten svěží lesní vzduch,
Plníme celé své tělo tímto svěžím lesním vzduchem.
V duchu kráčíme k tomu největšímu stromu, který vidíme.
jdeme k největšímu stromu, který vidíme.
Stojíme před ním,
Hledíme na něj, je velký a mohutný.
Korunu skoro nevidíme, tak vysoko ční do nebes.
Dotýkáme se nyní svého stromu zlehka levou rukou,
Dotýkáme se ho opatrně svou levou rukou.
Kůra je cítit drsně a teple,
Cítíme nyní veškerou energii toho stromu,
Otevíráme své srdce.

Otvíráme v myšlenkách své srdce jako nějaké dveře
A necháváme vplynout dovnitř energii toho stromu.
Necháváme plynout energii našeho stromu do svého srdce
Jsme spojeni s tím stromem.
Ten strom nám něco říká. Ovšem beze slov.
Můžeme to však cítit, z moci naší otevřené srdeční čakry.
Nasloucháme svým srdcem. Strom vypráví.
Můžeme vnímat pocit našeho stromu,
Byli jsme jednotou s touto částí přírody.
Poděkujeme stromu srdečným objetím.
Obejmeme svůj strom a tiše proneseme „DĚKUJI".
Dále se rozhlédneme.
Svýma bosýma nohama vnímáme trávu, na níž stojíme.
Je teplá a měkká.
Skloníme se a držíme v rukou jedno jediné stéblo trávy.
Celou svou pozorností
Se vcitujeme do toho stébla trávy,
Nejdříve do něžného vzhledu,
Pak se vnoříme vnější slupkou
Dovnitř do svého stébla trávy.
Do nitra stébla trávy,
Noříme se do té drobné přírodní zeleně.
Vnoříme se celým svým vědomím do tohoto stébla.
Cítíme jeho pulzující energii a rozhlížíme se,
Vnímáme všemi svými smysly.
Stéblo pak zcela pomalu opouštíme - pohlédneme na něj znovu
Zvenčí a necháme jeho energii plynout do oblasti svého srdce.
V myšlenkách poděkujeme svému malému stéblu trávy
Za tuto zkušenost.
S tímto osvobozujícím a širokým pocitem
Ve svém srdci se vracíme.
Zhluboka nadechujeme a vydechujeme a cítíme,
Jak se dostáváme zpět do „tady a teď".
S veškerou svou pozorností se vracíme
A otevíráme oči s dechem, který je velmi příjemný.

Meditace prožívání zelené
Téma: Kontakt k přírodním bytostem

Zavíráme oči a zhluboka nadechujeme a vydechujeme
Cítíme již jen sami sebe,
Všechny myšlenky necháváme plynout kolem - posíláme je
Jsme již jen sami se sebou.
V myšlenkách se nyní vydáváme na cestu
Do přírodní krajiny Irska.
Jsme na irských nivách,
Stojíme uprostřed neuvěřitelně šťavnatě zelené louky
A díváme se na tu překrásnou krajinu.
Vnímáme jemné vršky, přírodní louky a pole
S divokými květinami v plném květu,
Květiny v nejkrásnějších barvách.
V dáli vidíme jednotlivé skupiny stromů
A na druhé straně
Hustý les vysokých vzrostlých stromů.
Pyšní se sytě zeleným listovím.
Cítíme se dobře, je nám příjemně teplo
A jdeme pomalu směrem k lesu.

Procházíme kolem hejna divokých husí, které rozčileně kejhají,
Kolem malého potůčku s čirou vodou.
Břeh potoka je hustě porostlý bylinami a květy.
Užíváme si tento prostor a dojem, kterým nás zaplavuje.
S každým krokem se blížíme k lesu, blíž a blíž.
Nyní jsme se dostali na konec louky s divokými květy
A stojíme přímo před velkým a mohutným lesem.
Do lesa vedou různé cesty,
Vlevo malá stezka hustým křovím,
Vpravo širší cesta, pokrytá drobnými oblázky.
Cítíme ve své otevřené srdeční čakře,
Ze v tomto nádherném lese bydlí život.
Život, jenž našemu fyzickému zraku
Zůstává obvykle skryt.
Toužíme po kontaktu s těmi živými bytostmi,
Takže si vybíráme jednu z cest do našeho lesa.
Procházíme kolem vysokých stromů, kolem malé mýtiny,
Kolem malého potůčku.
A vcházíme dále do lesa.
jsme otevření a vnímáme všemi svými smysly
Zvuky přírody.
Dále před námi přebíhá přes cestu srnka,
Zůstává stát a hledí na nás.
Jdeme prostě dál a ona se nehýbá z místa.
Je zvědavá a hledí nám hluboko do očí.
Cítíme energii té srnky, jak se zlehýnka
Spojuje s naším srdcem.
Jemná, lehká a plná lásky je její energie,
Srnka běží dál a přímo kolem nás poletuje jakási malá bytost,
Kolem jednoho květu.
Malý květinový elf.
Jak je něžný a přátelský.
Hledíme na něj, on hledí na nás.
S lehkým úsměvem ve své drobné tváři,
Nám hledí hluboko do očí.
Cítíme zřetelně energii tohoto elfa,
Je rozčilený, posíláme mu z našeho srdce
Klid a důvěru.
Cítíme, jak se uklidňuje,
Cítíme s veškerou svou pozorností,
Že nám chce něco říci.
Nasloucháme a vnímáme, co nám říká.
Vnímáme!
Poděkujeme tomu malému roztomilému elfovi
A jdeme dál svou cestou.
Vtom před námi stojí obrovský starý dub.
Kmen má tak silný, že by ho člověk spolu s třemi dalšími lidmi
Neobjal.
Jak působivý dojem!
Před dubem sedí bytost, kterou jasně vnímáme.
Blížíme se k ní
Je to malý trol.
Když přijdeme blíže, vstane a poskakuje kolem stromu.
Pozorujeme ho.
On pozoruje nás.

Zvědavě a přesto ustrašeně zůstane stát.
Jde pomalu, zcela pomalu a váhavě k nám.
Díváme se tomu malému chlapíkovi do očí.
Před námi zůstává stát a něco drží v ruce.
Chce nám dát s sebou na cestu malý dárek.
Malý amulet z říše pozemských duchů pro nás.
Podává nám ho a my ho vidíme svým duchovním zrakem
Teď ho vidíme.
Děkujeme trolovi a jdeme dál svou cestou.
Vdechujeme svěží lesní vzduch a užíváme si ho.
Ještě několik kroků a les je za námi,
Vpředu vidíme malý výřez šťavnaté luční zeleně.
Necháváme les za sebou a jdeme po té měkké louce,
V myšlenkách poděkujeme lesu
A všem jeho bytostem za prožité zkušenosti.
S pocitem, že se můžeme kdykoli do tohoto lesa vrátit
A navázat kontakt s ostatními bytostmi, se vracíme.
Nyní se pomalu opět vracíme do této místnosti.
Pomalu se vracíme.
Zhluboka se nadechujeme a vydechujeme a cítíme,
Jak se vracíme zpět do „tady a teď".
S veškerou svou pozorností se vracíme a
Otvíráme oěi s dechem, jenž vnímáme jako velmi příjemný.

Meditativní krátká cvičení se zelení

Zelená: Cvičení 1


Zde se jedná o dechové cvičení, za účelem dodání ještě většího množství kyslíku našemu tělu. Toto cvičení můžeme použít vždy v případě, kdy trpíme nějakou „úzkostí" nebo máme pocit, že jsme zvenčí „svíráni". Posadte se k tomuto cvičení na židli a dbejte na to, aby byla vaše páteř napřímená. Pak zavřete oči a zcela normálně dýchejte dále. Soustřeďte se na své dýchání. Směřujte veškerou svou pozornost na plynutí svého dechu. Dívejte se na svůj dech. Je rychlý, velmi pomalý, nebo jen povrchní? Zprvu nic neměňte, pouze zjišťujte. Nyní začněte pomalu vdechovat, a to nosem. Zcela vědomě pomalu vdechujte se zavřenými ústy. Dokud nebudou vaše plíce zcela naplněny. Nyní počítejte do tří a ústy opět pomalu vydechněte. Znovu počítejte do tří a nadechněte se nosem, počítejte do tří a vydechněte ústy s počítáním do tří. S pomocí této techniky pak pokračujte v dýchání po dobu dvou až tří minut. Prosím, dbejte při tom neustále na to, abyste se cítili dobře. Pokud by vám začalo být nepříjemně, zkraťte cvičení nebo je přerušte. Tímto způsobem byste měli zjistit, která dechová technika je pro vás nejvhodnější. Proto způsob vystřídejte: Hluboké nadechnutí ústy, počítat do tří, vydechnout ústy, počítat do tří. Pak zjistěte rozdíl. Bylo to pro vás příjemnější? Nebo snad byly oba způsoby nepříjemné? Pak to zkuste opět jinak: Nadechnout nosem, počítat do tří, vydechnout nosem, počítat do tří - a znovu od začátku. Po několika minutách zase způsob změňte: Nádech ústy, počítat do tří, vydechnout ústy, opět počítat do tří. A nyní se znovu podívejte, která technika vám nejvíce vyhovuje. Důležitý je u všech dechových technik ve skutečnosti hluboký nádech, a pak pořádné vyprázdnění plic při vydechování. Přitom vnímejte, jak můžete existující tíseň „rozehnat" a znovu se cítit dobře ve svém vlastním těle (prostoru). Vyberte si pro své dýchání také vhodné místo. Pokud je vám známo, co vás tísní, pak přesně to vydechněte pryč. Toto cvičení by nemělo vést k závratím, ani k nevolnosti. Pokud je vám při tom nedobře, cvičení přerušte. Každá technika nemusí být vhodná pro každého. Najděte si svou vlastní dechovou techniku.

Zelená: Cvičení 2


Určitě máte ve svém bytě nějakou zelenou rostlinu. Zastavte se na chvíli a pokuste se věnovat svou pozornost každé ze svých květin. Věnujte v duchu svou pozornost každé jednotlivé rostlině. Jistě víte, že můžete se svými rostlinami komunikovat. K tomu patří hodně cvičení, to je jasné. Ale jistě jste to už někdy zkusili. Rostlin se můžete například ptát na jejich pocity. Samozřejmě vám neodpoví ústy, nebo hlasem. Jejich odpověď můžete spíše vycítit, a tak vnímat na jemnohmotné úrovni. Když jste tedy v myšlenkách každé ze svých květin věnovali trochu pozornosti, vydejte se k nim. Nejdříve k té, která je vám nejbližší (z pohledu prostoru). Podívejte se na ni, vnímejte svýma rukama zeleň listů, zcela zlehýnka. Navažte s touto rostlinou kontakt svou levou rukou a zeptejte se jí, buď v myšlenkách, nebo nahlas, jak jí je. Nyní se do ní vciťte. Dostanete odpověď. Možná odpověď vycítíte? Otevřete všechny své smysly, abyste ji byli schopni vnímat. Poděkujte rostlině a přejděte k další. Pokuste se o totéž. Můžete tak učinit se všemi svými rostlinami, pokud máte chuť. Zjistil jsem, že pokud člověk květinu přelil nebo nedopatřením zapomněl zalít a ona vadne a chce zahynout, pak často pomůže s ní promluvit. Člověk se může omluvit, objasnit jí, že ji má rád a že ho těší, když je s ním. S každým novým zalitím pak rostlině věnujeme několik milých myšlenek. Udiví vás, jak rychle se zotaví. To by mnohým z vás mohlo připadat jako čirá magie, ovšem radím vám - vyzkoušejte to! Toto cvičení můžete ještě zesílit, pokud v myšlenkách vyšlete ze svého srdce květině zelený paprsek. Přijměte i vy paprsek, který vysílá rostlina, do svého srdce. Ve skupinách je možné toto cvičení využívat jako skvělou zkušenost se zelení. Důležité a zajímavé je, odstartovat pak diskusní skupinu. Je podivuhodné, jaké pocity se u každého člověka objevují.

Zelená: Cvičení 3


Vezměte si k ruce sedm malých papírků. Na každý napište jeden jediný výraz, který vás napadne při pomyšlení na zelenou barvu. Může to být něco z přírody, vlastnost zelené nebo cokoli jiného, co vás k této barvě napadne. Jakmile na každé z vašich sedmi cedulek bude napsáno nějaké slovo, složte každou tak, aby nebylo zapsané slovo vidět. Nyní jednu cedulku vytáhněte. A pojmem, který na papírku stojí a patří k zelené barvě, se zabývejte po určitou dobu, kterou jste si stanovili předem. Například následující dvě hodiny a celý zítřejší den. Chtěl bych pro vás uvést jeden příklad, jak by to například mohlo probíhat u mne: Píši vždy na jeden papírek následující výrazy k zelené barvě: Volnost, les, příroda, můj vlastní prostor, nový začátek, pochopení, harmonie. Nyní jeden ze složených papírků vytáhnu a rozhodnu se, že se jím budu zabývat následující tři hodiny. Na papírku je napsáno les. Nyní se budu tedy následující tři hodiny zabývat lesem. Jako první bych se chtěl samozřejmě jít projít do lesa. Dlouhá procházka lesem mi poskytne svěžest a je blahodárná pro mé dýchací cesty. V lese si najdu nějaký strom, s jehož pomocí budu chvíli meditovat. Pak budu pozorovat lesní půdu, ohmatám ji, prohlédnu si malé obyvatele tohoto lesa při jejich hektické práci - možná mravence. Při všem, co budu dělat, budu pozorně sledovat své nitro, všímat si svých pocitů. Pokud půjde o nepříjemné zvíře (u mě by šlo například o velkého pavouka ve velké síti, který právě chytil mouchu), pokusím se v sobě pro něj najít pochopení a tuto část lesa, přírody, akceptovat. Pokud je to příjemný pocit, prohloubím obraz, který k němu vedl, s vědomím, že ho mohu vyvolávat stále znovu, pokud budu potřebovat právě takový příjemný pocit. Až se vrátím domů, prohlédnu si například knihu s mnoha obrázky lesních rostlin. Tak existuje mnoho věcí, které můžeme činit s „výzvou" les na našem papírku. Fantazii se zde nekladou žádné meze. Je to cvičení, při němž můžete zelenou barvu nahradit také jinou barvou, s níž možná chcete právě pracovat.

Tipy pro každodenní cvičení se zelenou

Zelená: Každodenní cvičení 1


Jakmile se opět chystáte na procházku, rozhodněte se již doma, pokud je to možné, že nepůjdete vydlážděnou cestou. Procházejte se jen po štěrkové cestě nebo po zeleni. Může to být obtížné, pokud náhodou bydlíte uprostřed velkoměsta. Někdy však jistě máte na výběr mezi chodníkem a odlehlou cestou mezi poli nebo parkem. Pak využijte příležitosti a vnímejte přitom rozdíl od jinak obvyklých cest, které musíte strávit na tvrdých dlážděných nebo vyasfaltovaných chodnících. Při tom se natankujete. Naplňte každou buňku zelení, s níž se při tom setkáte.


Zelená: Každodenní cvičení 2


Až se budete příště koupat ve vaně, použijte zelenou přísadu do koupele. V obchodě existují speciální zabarvující substance, speciálně pro koupel. Jsou vyrobeny na přírodní bázi a neobsahují žádné vonné látky, ani chemické přísady. Tyto barvicí pigmenty dokonale obarví vodu. Uvolněte se v takové zelené lázni. Vraťte si v této zeleni svou vyrovnanost. Pokud chcete, můžete přidat navíc 5 kapek čistého oleje ze smrkového jehličí. Nekapejte ho však, prosím, vždy jen tak do vody, protože olej na vodě vždy plave. Použijte nějaký přírodní emulgátor. Trochu tekuté smetany nalijte do sklenice, k ní přidejte kapky oleje, silně protřepte a směs nalijte do lázně. Smetana spojí váš olej s vodou, aby došlo k jeho rovnoměrnému rozdělení. Pokud v obchodě nedostanete barvivo do vody, můžete obohatit svou lázeň také jen vonnými látkami. Odpočiňte si a ponořte se do vyrovnávající přírodní zeleně.


Zelená: Každodenní cvičení 3


Když si jdete večer lehnout, příjemně se zavrtat do své teplé, pohodlné postýlky, dopřejte si před usnutím pět minut času. Jako vždy můžete provést své každovečerní rituály, které vám pomohou znovu prožít den, vyslovit své modlitby, nebo cokoli, co je pro vás rituálem. Pak zavřete oči a v myšlenkách se vydejte na procházku. Představujte si všechno co nejrealističtěji. Vydejte se v duchu ke svému oblíbenému místu v přírodě. Je úplně jedno, kde je, jestli v sousedním lesíku nebo v národním parku Serengeti v Africe. Vydejte se tam v myšlenkách, jděte na své oblíbené místo. Převezměte s sebou do spánku ten pocit, který vás tam tak mohutně zaplavuje. Pokud během cvičení usnete, je to v pořádku. Pokud ne, vraťte se po chvíli v myšlenkách opět do své postele, s veškerou svou pozorností. Pak za sebou necháte ten příjemný pocit dne a vydáte se do spánku s krásnými sny.

Z knihy Techniky léčení barvami Jiirgen Pfaff

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode