Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Meditativní prožití červéné/růžové

Téma: Meditace lásky a síly

Zavíráme oči a zhluboka se nadechneme a vydechneme.
Cítíme jen sami sebe.
Všechny myšlenky necháváme plynout kolem,
Posíláme je dál, jsme jen sami se sebou.
Vidíme se jednoho teplého letního večera,
Jak sedíme u táboráku.
Je naprosté ticho, slyšíme jen praskání ohně před sebou.
Cítíme teplo, které zaplavuje naše tělo.
Teplo ohně.
Teplo naplňuje naše tělo,
Zíráme do plápolajícího ohně, do rudých uhlíků.
Tu červeň, teplo přijímáme do sebe.
Cítíme to teplo ve své kořenové čakře,
Jak odtud zaplavuje celé tělo
Teplo, horko! Jak příjemně a blaženě je nám.
Cítíme se skvěle.
V myšlenkách necháme červenou barvu sklouznout z naší kořenové čakry
kolem fyzického těla.
Červeň se šíří ve všech našich jemnohmotných tělech a kolem nás.
Červeň se šíří.
Nyní cítíme, jak ta silná červeň pomalu bledne.
Je světlejší a jasnější.
Je jasnější.
Zcela pomaloučku se mění v něžnou růžovou.
Růžovou, která připomíná záhon kvetoucích růží.

Toto růžové pole teď vidíme před svým duchovním zrakem.
Odpoutáme se od ohniště a probíháme
Tím zářícím růžovým polem.
Jeden květ je krásnější než druhý.
Od poupat až k plně rozkvetlým květům je zde zastoupeno všechno
Cítíme vůni.
Květinovou růžovou vůni.
Nepopsatelnou vůni růží.
Bereme plně rozkvetlou růžovou růži do dlaně.
Levou rukou obejmeme růžový květ.
Cítíme tu sílu, něžnou energii tohoto květu.
Cítíme lásku, lehkost, jež z něj vycházejí.
To chvění pouštíme svou rukou a levou paží
Do oblasti svého srdce.
Necháváme to chvění plynout do oblasti svého srdce.
Stejně jako vůni, i je vdechujeme až do srdce.
Cítíme v srdci teplo, bezpečí, lásku.
Naplňujeme jimi celou oblast svého srdce.
Nyní jsme schopni vidět věci i jinýma očima,
očima lásky.
S tímto láskyplným vědomím růžové barvy a síly
Červeně se vracíme.
Hluboce se nadechujeme, vydechujeme a cítíme, jak se
Vracíme zpět do „tady a teď".
Pocit lásky a síly
V nás při tom zůstává zachován.
S veškerou svou pozorností se vracíme.
Otevíráme oči s dechem,
Který cítíme jako velmi příjemný.

Meditace prožívání růžové
Téma: Uzdravení pro Zemi

Zavíráme oči a zhluboka vdechujeme a vydechujeme.
Cítíme již jen sami sebe.
Všechny myšlenky necháváme plynout kolem - posíláme je dál.
Jsme již jen sami se sebou.
V duchu stojíme na volném kopci,
Kolem dokola nám skýtá jedinečný rozhled na přírodu.
Sledujeme lesy, louky, docela v dálce malou vesničku.
Stojíme sami na nejvyšším vrcholu svého kopce,
Užíváme si sluneční paprsky, které laskají naše tělo,
Vane lehký vítr.
Jak je tu krásněl
Nyní zaměříme svou pozornost na oblast svého srdce,
Na naši srdeční čakru.
Veškerou svou pozornost nyní věnujeme své srdeční čakře.
Silou svých myšlenek otevíráme svou srdeční čakru.
Otvíráme své srdce a při tom vztahujeme obě ruce vzhůru.
Zhluboka nadechujeme a vydechujeme.
Naše srdeční čakra se s každým nádechem zvětšuje.
Nyní vedeme energii své srdeční čakry do své levé ruky.
A cítíme, jak z naší levé dlaně
Plyne růžový paprsek čiré lásky směrem vzhůru.
V duchu posíláme ten paprsek kolem zeměkoule,
Tak, aby si všichni lidé, zvířata, všechny živé bytosti i Země sama
Mohli vzít z té růžové srdeční energie tolik, kolik chtějí.
Protože víme, že naše zásoby absolutní lásky srdce
Nebudou nikdy vyčerpány.
Paprsek obeplouvá zemi, stále dál a dál.
Nakonec se vrátí zpět k nám, do naší pravé dlaně,
A tím se kruh uzavře.
Cítíme, jak i my necháváme s tím růžovým paprskem vplynout
Lásku do naší pravé dlaně.
Protože dávání a braní jedno jsou.
Vydáváme se do ticha a vnímáme.
Nyní necháme růžový paprsek pomalu vyblednout
A přivádíme svými myšlenkami
Svou srdeční čakru do původního stavu.
Opět připažíme.
S láskyplnou energií dávání a braní ve svém srdci
Se opět navracíme.
Zhluboka se nadechneme a vydechneme a cítíme, jak se dostáváme
Zpět do „tady a teď".
Pocit lásky v nás přitom zůstává.
S veškerou svou pozorností se vracíme
A otvíráme oči s dechem, jenž je velmi příjemný.

Meditace prožívání růžové
Téma: Růže, symbol lásky

Zavíráme oči a zhluboka vdechujeme a vydechujeme.
Cítíme jen sami sebe.
Všechny myšlenky necháváme plynout kolem - posíláme je dál.
Jsme jíž jen sami se sebou.

V duchu stojíme na okraji záhonu rozkvetlých růží.
Přímo před sebou vidíme celé moře růžově kvetoucích růží.
Něžné, měkoučké, růžové.
Vidíme ten růžový záhon svým duchovním zrakem.
Vidíme teď ten růžový záhon svým duchovním zrakem.
Procházíme tím nádherným růžovým polem.
Jeden květ je krásnější než druhý.
Jsou zde zastoupeny všechny podoby
- od poupat až k plně rozkvetlým květům.
Vnímáme tu vůni.
Květinovou růžovou vůni.
Bereme do dlaní jednu růžovou růži v plném květu.
Cítíme sílu, jemnou energii toho květu.
Cítíme lásku, lehkost, která z ní vychází.
Toto vlnění necháme plynout svou dlaní
A levou paží až do oblasti svého srdce.
Necháme toto vlnění nyní plynout do své oblasti srdce.
Stejně jako vůni, i je vdechujeme až k srdci.
Cítíme v srdci to teplo, bezpečí, lásku.
Plníme jimi oblast celého svého srdce.
Nyní je naše srdce plné a zcela ponořeno v této láskyplné energii.
Nepopsatelná láska září z našeho srdce.
Nyní jsme schopni, spatřovat věci i jinýma očima,
A sice očima lásky.
S tímto láskyplným vědomím růžové barvy se vracíme.
Zhluboka se nadechneme a vydechneme a cítíme,
Jak se dostáváme zpět do „tady a teď".
Ten pocit lásky v nás zůstává.
Vracíme se s celou svou pozorností
A otvíráme oči s dechem, jenž je tak příjemný

Meditativní krátká cvičení s růžovou

Růžová: Cvičení 1


Jde o krátké, ale velmi účinné cvičení s možností neutralizovat a odehnat s pomocí růžové barvy hněv, zlost a vztek. Dopřejte si několik minut času a nechte dnešní den, případně tento týden, znovu krátce defilovat před svým vnitřním zrakem. Pokud ve vás vyvolaly situace nebo lidé negativní pocity a emoce, zahalte v duchu tyto situace nebo osoby do růžového oblaku. Představte si, že jste „výrobcem růžové" a pošlete tu láskyplnou růžovou dané situaci. Zahalte do něžné růžové barvy osoby i veškeré dění, dokud je nedokážete vnímat svým duchovním zrakem jasně a zřetelně. Pokud je všechno dokonale zahaleno, odešlete to pryč, aby se mohly vaše negativní pocity rozplynout. Pokud by cvičení nefungovalo napoprvé, opakujte je. Nakonec zjistíte, jak je to všechno snadné.

Růžová: Cvičení 2


Nyní bych vám rád ukázal cvičení, které jsem sám prováděl během jednoho semináře. Tenkrát na mne velmi silně zapůsobilo a já doufám, že
vám přinese také tolik, jako mně před několika lety. Dopřejte si půl hodinky nebo celou. Pohodlně se usadte ke stolu a vezměte si ten nejkrásnější dopisní papír, který máte. Nyní napište milostný dopis. Dopis, který budete formulovat skutečně z hloubi svého srdce. Napište milostný dopis, jaký byste sami rádi dostali. Nyní se jistě zeptáte, komu byste ho měli napsat. Sobě samým! Napište tento láskyplný dopis sobě samému. Napište všechno, co na sobě máte rádi nebo je lásky hodno. Prosím, naslouchejte při psaní svému srdci. Začněte oslovením: „Milá (Milý)...!" Nezapomeňte na datum. Je úplně jedno, jak dlouhý ten dopis bude. Může obsahovat tři věty nebo tři stránky formátu A4. To je na vás. Jakmile dopis ukončíte, vezměte obálku a napište na ni svou vlastní adresu. Teď máte dvě možnosti. Můžete dopis položit do zásuvky a vyndat ho opět v době, kdy se nebudete cítit nejlépe. Je jedno, jak dlouho tam dopis bude ležet, než ho vyjmete. Pak tento dopis přečtěte a vnímejte energii srdce, která vychází ze slov a z nezapsaného mezi řádky. Dopis pak použijte k novému nabití. Druhou možností je zanechat doručení dopisu náhodě (která neexistuje). Rád se k tomu nabízím jako mezistanice. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, pak zasuňte dopis do obálky a adresujte ji sami sobě. Pak ofrankovanou obálku vložte do další obálky a pošlete ji na mou adresu (je v příloze), dostatečně ji ofrankujte a podejte na poště. Ujišťuji vás, že váš dopis nikdo nebude číst a já pak tuto obálku s vaší adresou někdy pošlu. Uvidíme, jestli dojde v pravý čas. Já jsem si tím jist.


Růžová: Cvičení 3


Máte doma nějaký růžový křemen (růženín)? Pokud ne, při nejbližší příležitosti si nějaký obstarejte. Nejsou drahé, a nemusí být ani zvlášť velký. Pokud pak se příště vydáte pod sprchu, může vás růženín doprovodit. Nejdříve se osprchujte jako obvykle a zcela na konci použijte svůj růženín. Použijte ho jako kus mýdla a vydrhněte si s ním jemně celé tělo. Při drhnutí těla vnímejte energii svého křemene. Růženín může prokázat blahodárné účinky při stresu, přepracování a únavě. Můžete ho samozřejmě použít i při koupeli, pokud jste spíše fandou vany. Přeji vám mnoho radosti a hlubokých, růžových zážitků.

Tipy pro každodenní cvičení s růžovou

Růžová: Každodenní cvičení 1


Během rutinních prací, které provádíte, při procházení nebo kdykoli chcete. Nahlédněte do svého srdce. Vydejte se s veškerou svou pozorností do světa citů svého vlastního srdce. Vnímejte, kdo je pro vás zvláště důležitý, kdo přebývá ve vašem srdci. Manžel, manželka, děti, přítel, přítelkyně, vaše domácí zvíře. Pozorně tam nahlédněte, kdo se zde skutečně nachází, v srdci to velmi přesně ucítíte. A když jste si dobře uvědomili, kdo všechno se smí dostat do vašeho srdce, věnujte osobě, kterou potkáte jako první z těchto lidí, srdečné objetí a polibek na tvář. Jistě sklidíte užaslé pohledy a údiv. Pak můžete říci: „Prostě jen tak, protože tě mám rád!" Při tomto cvičením vědomě nasměrujete svou pozornost do svého srdce a projevíte ho. Prosím, nezapomeňte: Co člověk seje, to také sklízí. Jednou, nějak a skrze někoho či něco.


Růžová: Každodenní cvičení 2


I při tomto každodenním cvičení věnujeme veškerou svou pozornost oblasti srdce. Co se v našem srdci děje? Je náš svět citů v srdci vyrovnaný, nachází se v něm neklid? Vydejte se do svého srdce, do skutečných citových struktur svého srdce. Pokud je vám nápadné, že tam něco nepatří, pak byste si v něm měli udělat pořádek. Je v něm snad ukotvena nějaká stará, bezvýchodná láska, která vám dodnes brání ve vnímání skutečné lásky? Pak máte nyní příležitost si ji uvědomit, zahalit tuto neopětovanou lásku do růžové barvy a ze svého srdce vyhostit. Představte si, jak té osobě ukazujete východ a přivádíte ji k východu ze srdce. Totéž platí pro situace, které se zde projevily a možná jsou ještě stále k nalezení jako negativní zkušenosti ve vašem srdci. Nyní vám radíme opouštění, v lásce - bez zášti a nenávisti. Vyhostěte tyto osoby, věci nebo situace ze svého srdce. Získáte tak místo pro nové. Možná to nebude hned zpočátku stoprocentně fungovat. Nevzdávejte se však, praktikujte toto cvičení prostě neustále znovu, dokud nepocítíte úlevu.


Růžová: Každodenní cvičení 3


I při tomto cvičení se samozřejmě všechno točí kolem srdce a srdečnosti. Zkusili jste již někdy transformovat lásku a srdečnost ze svého srdce ven, do vnějšího světa? Ne? Pak máte možnost nyní. Pokud svou pozornost zaměříte na své srdce, na citový svět ve svém srdci, pocítíte lásku, která se ve vašem srdci nachází - kterou může vaše srdce vytvářet a ukládat. Projevte tuto srdečnost vně - ve světě. Rozšiřujte tento cit, aby mohl proudit celým vaším tělem. Především však tento cit lásky promítejte do výrazu svého obličeje. Váš obličej totiž může spatřit každý člověk, a tak vyzařujete toto teplo, tuto srdečnost ven do světa. Usmívejte se na lidi, na cizí lidi na ulici. Sledujte jednou, co se stane. Ve většině případů vám bude váš srdečný úsměv opětován (setí a sklízení). Nebo zdravte lidi přátelským „haló", zpravidla se vám dostane milé odpovědi. Nebo snad zase jednou stojíte v supermarketu v dlouhé frontě u pokladny? Právě to je vhodná příležitost ke cvičení daru srdečnosti. Právě zde totiž, v situaci, kdy je člověk nedobrovolně připravován o čas, je většina lidí frustrována a podrážděna vážným obličejem. Právě zde můžete stát nad věcí, akceptovat, že člověk čeká, protože je situace prostě taková, jaká je. Existuje přece i možnost odejít. Věnujte člověku před sebou nebo za sebou prostě úsměv, nebo proneste něco milého. Uvidíte, že se vám dostane okamžité podobné odpovědi. Projevte svou srdečnost navenek. Přeji vám mnoho radosti ze zkušeností, s nimiž se od této chvíle budete setkávat.

Z knihy Techniky léčení barvami Jiirgen Pfaff

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode