Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Mysli s Láskou, buď Láska

"Vše čím jste, je výsledek toho, na co jste mysleli." Buddha

Chci, abyste zapomněli na vše, co jste se ve svém životě naučili.
Toto je začátek nového porozumění. Nového snu.
Sen, který žijete, si sami tvoříte.
Je to vaše vnímání reality, které můžete kdykoliv změnit.
Máte sílu vytvořit peklo.
A máte sílu vytvořit ráj.

Proč nesnít jiný sen?
Proč nevyužít své představivosti a emocí ke snění ráje?
Používejte svou představivost, a stanou se úžasné věci.
Představte si, že máte schopnost vidět svět jinýma očima,
kdykoliv budete chtít.
Pokaždé když otevřete oči, tak vidíte svět okolo sebe jinak.

Zavřete nyní své oči.
A pak otevřete mentální oči. (třetí oko)
Uvidíte Lásku přicházející ze stromů.
Lásku přicházející z oblohy.
Lásku proudící ze světla.
Budete vnímat Lásku ze všeho okolo vás.
Toto je stav dokonalého štěstí.
Vnímáte Lásku přímo, včetně vás samých a ostatních lidí.
Dokonce lidé, kteří jsou smutní nebo naštvaní,
tak za těmito pocity můžete vidět, že také vysílají Lásku.
Využitím představivosti, vašima novýma očima.
Chci, abyste viděli sebe sami, žijící nový život.
Nový sen.
Milovat život. Být životem. Být Láskou.
Milovat a přijímat sebe, bez jakéhokoliv odsuzování.
Jste svobodní změnit svůj život, tak jak skutečně chcete.
Váš život je bezkonfliktní vůči sobě i ostatním.
Můžete kráčet světem, se svým zcela otevřeným srdcem.
Používejme naše hlasy, naše oči, používejme naše ruce,
a používejme naše srdce k našemu sdílení
s kýmkoliv v této láskyplné společnosti.
Bez podmínek.
Obzvláště s ostatními lidskými bytostmi.
Obzvláště s těmi, kteří žijí okolo nás.
Všichni jsme příbuzní,
a lidé které tak moc zkoušíme milovat.
Dnes pročištěme své srdce od jakýchkoliv emočních jedů,
které v něm máme.
Očištěme naši mysl od jakéhokoliv posuzování,
tak,
že budeme moci žít v naprostém míru.
V naprosté Lásce.
Důvod, proč vás žádám, abyste si představili tyto věci,
je proto, že jsou všechny naprosto možné.
Můžete žít ve stavu Lásky, stavu blaha, ráji na Zemi.
Nazývaného Nový sen.
Tento způsob žití je možný a je ve vašich rukou.

Zavřete prosím na chvíli vaše oči.
Otevřete své srdce a vnímejte tu všechnu Lásku,
která proudí z vašeho srdce.
Chci abyste se spojili s mými slovy,
ve vaší mysli i ve vašem srdci.
A cítili velmi silné spojení Lásky.
Soustřeďte svou pozornost na vaše plíce,
jako kdyby existovaly pouze ony.
prociťte tu radost, kdy vaše vaše plíce expandují,
a naplňují tu největší potřebu lidského těla.
Dýchat.
Zhluboka se nadechněte a vnímejte ten vzduch,
jak naplňuje vaše plíce.
Vnímejte a prozkoumejte ten vzduch.
Všimněte si propojení mezi vzduchem a plícemi.
Propojení Lásky.
Naplňte své plíce vzduchem až tak,
že vaše tělo bude chtít ten vzduch vypustit.
A pak vydechněte a prociťte znovu to potěšení.
Protože když naplníme jakoukoliv potřebu našeho těla,
je to pro nás potěšení.
Dýchání nám dává mnoho potěšení...
už jen to dýchání je důvodem, abychom byli vždy šťastní.
Těšit se ze života.
Pouze to být naživu, už stačí.
Prociťte potěšení z toho že jste živí.
Radost z pocitu Lásky.
Budeme teď spolu sdílet ten překrásný sen.
Sen, který si navždy zamilujete.
V tomto snu jste uprostřed krásného slunného dne.
Slyšíte zpívat ptactvo, vítr, a malou říčku.
Jdete pomalu k té říčce.
Na břehu řeky medituje starý muž.
Vidíte jak z jeho hlavy vychází překrásné světlo různých barev.
Pokoušíte se ho nerušit, ale už si všiml vaší přítomnosti,
otevřel oči.
Oči které jsou plné Lásky a široký úsměv.
Ptáte se ho, jak dokáže vyzařovat tolik překrásného světla.
Ptáte se ho, zda by vás mohl naučit to,co dělá.
Odpoví, že před mnoha mnoha lety,
položil stejnou otázku svému učiteli.

Starý muž začal vyprávět svůj příběh.

Můj učitel otevřel svou hruď a vyňal své srdce.
A vyjmul ze svého srdce překrásný plamen.
Pak otevřel mou hruď a mé srdce,
a ten malý plamínek do něj vložil.
Dal mé srdce zpátky do mé hrudi,
a jakmile bylo moje srdce znovu uvnitř mne,
tak jsem pocítil intenzivní Lásku.
Protože to, co dal do mého srdce,
byla jeho vlastní Láska.
Tento plamínek se rozhoříval v mém srdci stále více,
až se z něho stal obrovský oheň.
Oheň který nepálí, ale očišťuje vše, čeho se dotkne.
A tento oheň zasáhl všechny buňky mého těla,
které Lásku opětovaly.
Splynul jsem v jednotě se svým tělem.
Ale má Láska neustále vzrůstala.
Ten oheň se dotýkal každé emoce v mé mysli,
a všechny emoce se proměnily v silnou a intenzivní Lásku.
Miloval jsem sebe naprosto a bezpodmínečně.
Ale oheň stále hořel, a já se musel o svou Lásku podělit.
Rozhodl jsem se, že vložím kousek své Lásky do každého stromu,
a stromy mne začaly rovněž milovat a já byl s nimi v jednotě.
Ale mou Lásku to nezastavilo a rostla stále dál.
Vložil jsem kousek Lásky do každé květiny, do trávy, do země,
a vše mne začalo milovat, a já byl s nimi zajedno.
Má Láska rostla více a více,
a já miloval všechna zvířata na světě.
Odpověděla na mou Lásku, a milovala mne také.
Stali jsme se jedním.
Má Láska však rostla dál a dál.
Vložit jsem kousek své Lásky do každého krystalu,
do každého kamene v zemi, do prachu, do kovů,
a ony mne milovaly také a stal jsem se jednotou se zemí.
Pak jsem se rozhodl vložit svou Lásku,
do vody, oceánů, řek, deště i sněhu.
A oni mne milovali také a stali jsme se jednotou.
Ale má Láska nepřestávala růst.
Rozhodl jsem se, že ji předám vzduchu, větru.
Pociťoval jsem silné spojení se zemí, s oceány, s přírodou,
a má Láska rostla dál.
Obrátil jsem hlavu k obloze, ke slunci a hvězdám,
a vložil kousek své Lásky do každé hvězdy,
do měsíce i slunce a všechny mne začaly milovat.
Byl jsem jedno s měsícem, sluncem i hvězdami,
a má Láska rostla dál.
A tak jsem vložil kousek své Lásky do každého člověka,
a byl jsem jedno s veškerým lidstvem.
Kamkoliv jdu, kohokoliv potkám,
spatřím v jeho očích sám sebe.
Protože jsem díky Lásce součástí Všeho.
Protože Miluji.

A pak ten starý muž otevřel svou hruď,
vyňal srdce s krásným vnitřním plamenem,
a vložil ten plamen do Tvého srdce.

A teď ona Láska roste ve Tvém nitru.
Nyní jsi jedno s větrem, vodou, hvězdami,
s veškerou přírodou, se všemi zvířaty a lidmi.
Vše cítí to teplo a světlo,
které vyzařuje plamen ve Tvém srdci.
Z hlavy Ti vyzařuje krásné pestrobarevné světlo.

Záříš Láskou.

Děkuji Ti za vše, co jsme dnes obdrželi.
Obzvláště za svobodu být tím, čím opravdu jsme.

Vytváříme naši realitu v každém okamžiku
Mysli šťastně
Buď Láskou

 

zdroj  https://rok2012.czweb.org/

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode