Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Šrí Tatháta k Japonsku

Mé milované děti,

my všichni jsme v šoku a úzkosti nad tragickými událostmi v Japonsku. Spojme se dohromady a předejme naši srdcem procítěnou soustrast postiženému národu a jeho statečnému lidu. Kéž Všemocný jim dá odvahu a stabilitu k překonání traumatické situace.
Toto je čas k uvažování nad mnoha věcmi. Přirozeně naše první reakce na situaci je: proč se to stalo?
Existence vesmíru závisí na rovnováze mezi dvěma silami v přírodě - Dharmou a Adharmou neboli Světlem a temnotou. Kdykoliv tam dojde k nerovnováze, příroda reaguje. Výsledkem jsou katastrofy a pohromy.
Neměli bychom se dívat na tuto situaci negativně. Protože ani jediná věc ve vesmíru se nestane bez příčiny nebo smyslu nebo bez Vůle Nejvyšší Síly. A všechno je nakonec k dobrému.
Vesmír a lidstvo se neustále pohybují k vyššímu stupni vývoje. Současná doba má obzvláštní význam. Je to konec kalijugy, z hlediska vesmíru velmi zásadní období. Vědomí lidstva, které je nyní na úrovni mysli, je připraveno k pozvednutí do vyšší fáze evoluce, tzn. na úroveň vědomí. Jak víte, vývoj života na Zemi probíhal od netečné neboli mrtvé hmoty k živým věcem, a potom s vývojem mysli do životních forem vznikly lidské bytosti. A teď nastal čas pro další vývoj mysli k vědomí.
Ve vesmíru, nebo ve Stvoření, není nic zničeno. Nic není zničeno, je to jen přetváření. Něco je zničeno, aby to mohlo být vytvořeno znovu, krásnější, dokonalejší. Proto, nebuďte sklíčení destrukcí, kterou vidíte v přírodě. Matka Příroda si připravuje cestu pro další vývoj něčeho dokonalejšího.
Co můžeme dělat v této kritické době? Jakou máme odpovědnost? Zde je důležitost véd. Staří mudrci, kteří předvídali takové situace před mnoha tisíci let, nám také dali řešení jak překonávat takovou krizi.
Spojte se ve Vašich centrech a provádějte skupinové modlitby a meditace. Pro vzývání Božství není ve světě nic tak mocného, jako skupinové modlitby. Proste o jeho Milost a laskavost. Vzývejte Nejvyšší sílu ohně (Agni), která je Zdrojem celého Stvoření, otevřete svá srdce a odevzdejte své bytosti Jemu. On je náš Ochránce. On ví jak nejlépe se postarat o tento Vesmír, který je Jeho stvořením.
Také pamatujte, že jste nesmrtelní. Duše, která je nedílnou součástí Božství v nás, je nesmrtelná. Nic nemůže zničit Duši neboli Atma, která je nezničitelná a neomylná. Připojte svou mysl, srdce a duši k Nejvyššímu Světlu a proste o Jeho požehnání. Nechte Nejvyšší Energii a Světlo proudit shora do sebe a šířit se celým vesmírem, zklidňovat mysli lidí i rozbouřené živly přírody. Vizualizujte, jak se rytmus a rovnováha přírody obnovují. Vyzařujte své energie a pozitivní vibrace z center (skupin) do celého vesmíru, aby tak mělo prospěch celé lidstvo a Božská Láska a Milost Matky Přírody zase znovu obsáhla cel&eacut e; lidstvo.
Má Přítomnost při tom bude s Vámi.

S láskou a požehnáním,
Šrí Tatháta

 

přišlo mi emailem
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode