Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Miluj svůj život - louise l. hay

V nekonečnu života, kde se nacházím, je všechno dokonalé, 

úplné a celistvé. 

Život se však neustále mění. 

Neexistuje začátek ani konec, jen běh a koloběh hmoty a zkušeností. 

Život nikdy neustrne na místě, 

protože každý jeho okamžik je nový a čerstvý. 

Jsem spojen se silou, která mne stvořila a obdařila schopností 

vytvářet si své vlastní životní okolnosti. 

Raduji se z poznání, že oplývám silou své mysli. 

Mohu s ní nakládat dle vlastní vůle. 

Každý okamžik života je novým začátkem na cestě z minulosti. 

Tento okamžik, právě teď a právě tady, je pro mne novým začátkem. 

V mém světě je všechno v pořádku.

V nekonečnu života, kde se nacházím, 

je všechno dokonalé, úplné a celistvé. 

Věřím v sílu mnohem mocnější než já, 

která mnou proudí v každém okamžiku každého dne. 

Otevírám se své vnitřní moudrosti, neboť vím, 

že v tomto Vesmíru existuje jen jediná Inteligence. 

Pramení z ní všechny odpovědi, všechna řešení, 

uzdravení a všechny nové výtvory. 

Věřím v tuto sílu a Inteligenci, neboť vím, 

že v pravý čas, na pravém místě a ve správném pořadí 

mi bude odhaleno vše, co mám vědět, 

a dostane se mi všeho, co potřebuji. 

V mém světě je všechno v pořádku.

x

Bůh mne vždy vede a ochraňuje. 

Je bezpečné podívat se do svého nitra. 

Je bezpečné podívat se do své minulosti. 

Je bezpečné rozšířit si životní obzor. 

Jsem mnohem více než jen své já - minulé, současné či budoucí. 

Jsem ochoten povznést se nad problémy své osobnosti, 

abych spatřil veškerou krásu své Existence. 

Jsem bezvýhradně ochoten naučit se mít rád sám sebe. 

V mém světě je všechno v pořádku.

V nekonečnu života, kde se nacházím, 

je všechno dokonalé, úplné a celistvé.

Minulost je vůči mně zcela bezmocná, 

protože jsem ochoten se učit a měnit. 

Minulost chápu jako nutnost, která mne přivedla tam, kde jsem. 

Jsem ochoten začít ihned a uklidit si v pokojích svého mentálního domu. 

Vím, že nezáleží na tom, kde začnu. 

Abych se rychle dočkal výsledku, 

začínám v těch nejmenších pokojíčcích, 

kde to jde nejsnáze. 

Jsem šťasten, že prožívám toto vzrušující dobrodružství, 

protože vím, že nic podobného už nikdy neprožiji.

Jsem ochoten být svobodný. 

V mém světě je všechno v pořádku.

V nekonečnu života, kde se nacházím, 

je všechno dokonalé, úplné a celistvé. 

Změna je přirozeným zákonem mého života. 

Vítám ji. 

Jsem ochoten se změnit. 

Jsem ochoten změnit své myšlení. 

Jsem ochoten změnit slova, která používám. 

Snadno a s radostí směřuji od starého k novému. 

Odpouštím snadněji, než jsem očekával. 

Dává mi to pocit lehkosti a svobody. 

S radostí se učím mít se stále více rád. 

Čím většího odporu se zbavím, tím více lásky mohu vyjádřit.

Mám dobrý pocit z toho, že měním své myšlení. 

Učím se, jak si zpříjemnit dnešní den. 

V mém světě je všechno v pořádku.

V nekonečnu života, kde se nacházím, 

je všechno dokonalé, úplné a celistvé.  

Můj život je stále nový; každý jeho okamžik je nový a plný síly. 

Využívám svého pozitivního myšlení, abych vytvořil přesně to, co chci. 

Toto je nový den. 

Já jsem nový. 

Myslím jinak. Mluvím jinak. Chovám se jinak. 

Jinak se ke mně chovají i druzí. 

Můj nový svět je odrazem mého nového myšlení. 

S radostí a potěšením zasévám novou setbu, 

protože vím, že z ní vyrostou nové zkušenosti. 

V mém světě je všechno v pořádku.

V nekonečnu života, kde se nacházím, 

je všechno dokonalé, úplné a celistvé. 

Jsem sám sobě oporou a život je oporou mně. 

Všude kolem sebe a v každé oblasti svého života vidím důkazy toho, 

že Zákon skutečně funguje. 

V mém životě se projevuje všechno, čemu se učím. 

Ráno se probouzím s radostí a vděčností. 

Těším se na dobrodružství každého dne, neboť vím, 

že v mém životě je všechno v pořádku. 

Mám se rád takový, jaký jsem. 

Mám rád všechno, co dělám. 

Jsem živoucím, milujícím a harmonickým ztělesněním života. 

V mém světě je všechno v pořádku.

V nekonečnu života, kde se nacházím, 

je všechno dokonalé, úplné a celistvé. 

Ztotoţňuji se se silou, která mne stvořila. 

Otevírám se bohatství, které nám poskytuje Vesmír. 

Uspokojuje všechny mé potřeby 

a splňuje všechny mé touhy dřív, než o to požádám. 

Bůh mne vede a ochraňuje. 

Vybírám si jen to, co mi prospívá. 

Raduji se z úspěchů druhých, 

neboť vím, že všeho je dost pro všechny. 

Mé vědomí hojnosti se neustále rozšiřuje 

a odráží se v mých zvyšujících se příjmech. 

Ode všech a odevšad ke mně přichází dobro. 

V mém světě je všechno v pořádku.

Z knihy "Miluj svůj život" - Louise L.Hay

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode