Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Je to pravda ?

„Pravda je mou neměnnou součástí."

Na otázku „Je to pravda, je to skutečné ?" lze odpovědět buď ano, nebo ne. Je to pravda, jestliže věříte, že to pravda je. Když nevěříte, pravda to není. Sklenice může být poloplná i poloprázdná, záleží, jak se na to díváte. Kolem nás plynou miliardy myšlenek, z nichž si můžeme vybrat. Většinou se rozhodneme pro ty, které si myslívali naši rodiče, ale nemusíme to tak dělat dál. Nikde není psáno, že musíme přemýšlet jedním jediným způssobem. Čemukoli se rozhodnu věřit, stává se mou pravdou. Čemukoli se rozhodnete věřit vy, stává se vaší pravdou. Naše myšlenky přitom mohou být naprosto odlišné. Naše životy a zkušenosti jsou naprosto odlišné.

Vyzkoušejte si své myšlenky

Naší pravdou se stává to, čemu věříme. Postihne-li vás nečekaná finanční újma, pak jste zřejmě uvěřili, že nestojíte za to, abyste byli bez finančních problémů, nebo jste přesvědčeni, že člověk se bez dluhů a závazků neobejde. Uvěříte-li, že nic dobrého netrvá věčně, pak jste přesvědčeni, že vám život brzy ublíží, nebo, jak často slýchám, „prostě nemůžete vyhrát". Máte-li potíže udržet si známost nebo přátelství, uvěřili jste možná, že vás nikdo nemiluje. „Nikdo mě nemá rád" nebo „Nejsem hoden lásky". Možná máte strach, že byste někoho ovládali, jako vaše matka, otec atd., nebo si myslíte, že vám lidé ubližují. Máte-li chatrné zdraví, můžete věřit, že ve vaší rodině prostě máte chatrné zdraví. Nebo jste obětí počasí. Nebo „jste se narodili, abyste trpěli". A nebo přichází „jedna rána za druhou". Možná věříte něčemu jinému. Své přesvědčení si ani nemusíte uvědomovat - jako ostatně většina lidí. S neomylnou samozřejmostí se zaměřují jen na vnější okolnosti. Dokud vám někdo neukáže vzájemný vztah mezi vaší vnější zkušeností a vaším myšlením, zůstanete obětí vnějších okolností.

Ať je váš problém jakýkoli, jeho původ spočívá v myšlenkovém návyku, a myšlenkové návyky lze změnit ! Problémy, se kterými se v životě potýkáme a vyrovnáváme, se nám mohou zdát skutečné. Nezáleží na tom, nakolik obtížnou záležitostí se zabýváme; je pouze vnějším výsledkem nebo projevem našeho myšlenkového návyku. Pokud nevíte, které myšlenky mohou za vaše potíže, podívejte se na své problémy a zeptejte se sami sebe: „Které z mých myšlenek to způsobily ?" Klidně a tiše seďte a zabývejte se tím. Vaše vnitřní Inteligence vám odpoví.

Je to jen přesvědčení, které jste se naučili v dětství

Alespoň některá z našich přesvědčení však jsou pozitivní a přínosná. Taková nám pak slouží celý život např. „Přecházej ulici jen na zelenou." „Než přejdeš, rozhlédni se na obě strany." Apod.. Jiné myšlenky jsou užitečné jen v dětství: rada „Nevěř lidem, které neznáš" je možná dobrá pro dítě; pokud se jí však bude řídit i dospělý, zůstane izolovaný a osamělý. Proč se tak zřídka kdy ptáme sami sebe: „Je to skutečně pravda ?" Proč věříme například tvrzením „To nezvládnu" nebo „Těžko se učím“ ? Je to ještě pravda ? Kde se takové přesvědčení vzalo ? Věříte mu i dnes ? Jen protože to neustále opakoval učitel v první třídě ? Nebylo by vám lip, kdybyste se té myšlenky vzdali ? Například tvrzení „Kluci nebrečí" vychovává citově uzavřené muže, „Holky nelezou po stromech" zase ženy, které se bojí projevit tělesně. Jestliže vás odmalička učili, že svět je nebezpečné místo, pak cokoli, co se dozvíte a co tomu odpovídá, přijmete za pravdu. Stejný případ je „Nevěř lidem, které neznáš", „Nechoď v noci ven" a „Lidé tě podvádějí". Jestliže jste se naopak naučili, že svět je bezpečný, věříte něčemu jinému. Snadno přijmete jako fakt, že láska je všude kolem vás a lidé jsou přátelští a schopní vám vždy poskytnout to, co potřebujete. Když vám v dětství vštěpovali, že všechno je vaše vina, pak se budete neustále cítit provinile. Vyrostete v člověka, který se neustále omlouvá. Jestliţe jste se učili věřit, že s vámi nikdo nepočítá, budete díky tomu stát vždy na posledním místě. Někdy jako byste byli neviditelní.

Učili jste se v dětství věřit, že vás nemá nikdo rád ? Pak jste určitě osamělí, a i když navážete přátelský nebo milostný vztah, nevydrží dlouho. Učili vás doma „Máme málo“ ? Pak máte určitě často dojem, jako by vaše spíž zela prázdnotou, že jen tak tak vystačíte s příjmem a nebo se nemůžete dostat z dluhů. V rodině jednoho z mých pacientů se věřilo, že se vším to vypadá špatně a vývoj může směřovat jen k horšímu. Byl vášnivý hráč tenisu, dokud si jednou při zápase neporanil koleno. I když vystřídal nespočet lékařů, jeho stav se zhoršoval. Nakonec musel přestat hrát úplně. Další pacient, syn duchovního, se v dětství učil věřit, že všichni mají přednost, zatímco jeho rodina je z posledních. I když dnes velmi úspěšně zprostředkovává svým zákazníkŧm nejlepší kontrakty, sám má neustále drobné dluhy. To jeho víra ho drží na posledním místě v řadě.

Věříte-li tomu, vypadá to jako pravda

Jak často jsme si říkali „Jsem prostě takový" nebo „Tak to prostě je". Těmito slovy jsme však ve skutečnosti vyjadřovali to, čemu jsme uvěřili. Naše přesvědčení je obvykle názorem druhých, který jsme přijali do svého myšlenkového systému. Není pochyb, že mezi ostatní přesvědčení perfektně zapadl. Patříte k lidem, kteří při probuzení do deštivého dne prohlásí: „To je dneska ale ošklivý den !“ ? To není ošklivý den. Je jen mokro. Když se patřičně oblečete a svůj přístup změníte, můžete prožít hezký deštivý den. Jestliže však skutečně věříte, že deštivé dny za nic nestojí, pak je budete vítat vždy jen s náladou pod psa. Budete se potýkat se svou špatnou náladou, místo abyste vnímali, co se děje kolem vás. Neexistuje „hezké" ani „špatné" počasí. Existuje jen počasí a naše individuální reakce na něj. Jestliže chceme prožít radostný život, je nutné podle toho i myslet. Chceme-li mít úspěch, musíme se zabývat i myšlenkami na něj. Život naplněný láskou vyžaduje láskyplné myšlenky. Vše, co verbálně nebo mentálně vysíláme, vrací se nám zpátky.

Každý okamžik je nový začátek

Znovu opakuji: síla spočívá vždy v přítomném okamžiku. Nikdy nejste ve slepé uličce. Všechny změny se odehrávají právě teď a tady, ve vaší mysli. Nezáleží na tom, jak dlouho jste setrvávali v negativním mentálním návyku, trpěli určitou chorobou, neuspokojujícím vztahem, nedostatkem peněz či sebenenávistí. Už dnes to můžete začít měnit. Váš problém už nemusí být problémem. Může se vrátit zpět do nicoty, odkud přišel. Vy sami ho tam můžete vrátit. Zapamatujte si: vy jste ten jediný, kdo ve vás přemýšlí ! Jen a jen vy máte ve svém světě moc a autoritu ! Tuto situaci a všechny situace předešlé vytvořily vaše dřívější myšlenky a přesvědčení. Vaše nynější rozhodnutí něčemu věřit, něco říkat a něco si myslet vytvoří nadcházející okamžik, zítřejší den i příští rok. I kdybych vám dala ty nejlepší rady, vy se přesto můžete rozhodnout, že se měnit nebudete a že chcete dál myslet stejně jako dřív. Všechny problémy vám pak zůstanou. Svůj vlastní svět ovládáte jen a jen vy. Dostane se vám všeho, nač se rozhodnete myslet. V tomto okamžiku začíná nový proces. Každý okamžik je novým začátkem a v tomto okamžiku, právě tady a nyní, začínáte znovu. 

Není to fantastické ? 

V tomto okamžiku spočívá veškerá vaše síla. 

Právě tento okamžik je počátkem vaší změny !

Je to pravda ?

Na chvilku se zastavte a soustřeďte se. O čem jste právě přemýšleli ? Jestliže platí, že vaše myšlenky formují váš život, chtěli byste, aby se to, nač právě myslíte, uskutečnilo ? V jaké podobě se k vám asi vrátí starosti, zlost, křivda, pomsta nebo strach, jestliže právě na ně jste mysleli ? Myšlenky nám běží hlavou rychle, není vždy snadné je zachytit. Můžeme však hned teď začít poslouchat, co říkáme. Když sami sebe uslyšíte negativně hovořit, zarazte uprostřed věty. Přeformulujte ji nebo ji prostě nedokončete. Můžete jí dokonce poručit: „Ven !" Představte si restauraci luxusního hotelu, kde se místo jídel podávají myšlenky. Můžete si z nich vybírat podle přání jako v jídelním lístku. Ty, které si vyberete, budou vytvářet váš budoucí život. Není nejmoudřejší volit myšlenky, které vám způsobí problémy a utrpení. Jako byste se rozhodli právě pro jídlo, po kterém je vám vždycky špatně. To jde udělat jednou nebo dvakrát; jakmile však zjistíte, které jídlo vám nesvědčí, příště se mu vyhnete. Stejné je to i s myšlením. Vyhýbejme se myšlenkám, které nám působí problémy a utrpení. Jeden z mých učitelů, dr. Raymond Charles Baker, neustále opakoval: „Když nastane problém, není nutné něco udělat, je třeba si něco uvědomit."

Naše mysl vytváří náš budoucí život. Musíme ji vhodně použít k tomu, abychom změnili nežádoucí aspekty našeho současného života. S tím lze začít okamžitě. Nesmírně bych si přála, aby se jedním z hlavních předmětů školních osnov stal předmět „Jak účinkují myšlenky". Nikdy jsem nedokázala pochopit, proč se děti ve škole učí nazpaměť letopočty; podle mne je to plýtvání duševní energií. Místo toho bychom je mohli učit důležitější věci, například v předmětech „Jak pracuje naše mysl," „Jak nakládat s penězi," „Jak si zajistit finanční zázemí," „Jak se chovat jako rodič," „Jak vytvářet dobré mezilidské vztahy," „Jak pěstovat a udržet si sebeúctu" apod. Dovedete si představit generaci dospělých, která se to učila ve škole spolu s běžnými osnovami ? Byli bychom obklopeni spokojenými lidmi, kteří mají sami ze sebe dobrý pocit; kteří nemají finanční těžkosti a obohacují společnost, protože své peníze moudře investují. Vycházejí spolu a jsou úspěšní i jako rodiče, a proto vychovávají další generaci dětí, které se dobře cítí. Přitom jsou všichni osobití a projevují vlastní tvůrčí schopnosti.

V nekonečnu života, kde se nacházím, 

je všechno dokonalé, úplné a celistvé. 

Jsem ochoten povznést se nad stará omezení a nedostatky 

a začít se vidět tak, jak mne vidí Vesmír. 

Neboť pravdou mé Existence je, že jsem byl stvořen dokonalý, 

úplný a celistvý. 

Jsem dokonalý, úplný a celistvý a vždy takový budu. 

Podle toho jsem ochoten žít svůj život. 

Jsem na pravém místě a v pravý čas a to, co dělám, je správné. 

V mém světě je všechno v pořádku.

Z knihy "Miluj svůj život" - Louise L. Hay

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode