Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Práce

"Vše, co dělám, mě hluboce uspokojuje"

Byli byste rádi, kdyby uvedená afirmace platila i o vás ? Možná si vytváříte limity, tím, že si myslíte některou z následujících věcí :

Nesnáším tuhle práci.

Nenávidím svého šéfa.

Nevydělávám si dost peněz.

Neoceňují mou práci.

Nesnáším se s lidmi v práci.

Nevím, co chci dělat.

  Tohle je negativní a defenzivní uvažování. Myslíte si, že vám může přinést nějaké dobré místo ? Přistupujete k celé věci z nesprávného konce. 

  Jestliže vás nebaví vaše práce, chcete změnit místo, máte v práci problémy nebo žádnou práci nemáte, pak se s tím nejlépe vypořádáte takto :

   Začněte tím, že svému současnému místu láskyplně požehnáte. Tam, kde jste, vás dovedla vaše vlastní myšlenková schemata. Pokud se k vám "oni" nechovají tak, jak byste chtěli, znamená to, že určité schéma ve vašem vědomí takové chování přitahuje. Projděte si proto v mysli svou současnou práci nebo minulé zaměstnání a začněte všem láskyplně žehnat - budově, výtahu či schodům, místnostem, nábytku a zařízení, lidem, pro něž pracujete a s nimiž pracujete - všem zákazníkům bez vyjímky.

   Začněte například afirmací znějící : "Vždy pracuji pro ty nejlepší šéfy." "Můj šéf se ke mě vždy chová uctivě a zdvořile" nebo "Můj šéf je velkorysý člověk a dobře se pro něj pracuje." Tohle s vámi půjde dál celým životem a pokud se stanete šéfem, budete takoví i vy.

   Jeden mladý muţ právě nastupoval do nového zaměstnání a byl značně nervózní. Vzpomínám si, že jsem mu říkala: „Proč by to nemělo jít dobře ? Samozřejmě to zvládnete skvěle. Otevřete své srdce a nechte své schopnosti volně plynout. Děkujte s láskou firmě, kolegům i nadřízeným a všem zákazníkům a všechno půjde dobře." Udělal to a měl velký úspěch.

   Chcete-li odejít z práce, začněte afirmací říkající, že svou dosavadní práci opouštíte s láskou k tomu, pro něhož bude to místo radostí. Uvědomte si, že venku jsou lidé, kteří hledají přesně to, co vy můžete nábídnout a že už v tomto okamžiku se k sobě přibližujete na šachovnici života.

   Pokud vám některý z vašich kolegů vadí, požehnejte mu, kdykoli si na něj vzpomenete. V každém jsou skryty určité vlastnosti. Záleží na nás, které z nich dáváme najevo, zda dobré, nebo špatné. Každý z nás se může stát ztělesněním dobra nebo zla. Pokud je osoba, která vám vadí, kritická, říkejte si, že je laskavá a shovívavá. Chovají-li se k vám nepříjemně, tvrďte si, že je s nimi legrace. Jsou-li krutí, tvrďte si, že jsou jemní a soucitní. Budete-li si všímat jen jejich dobrých vlastností, projeví vám je bez ohledu na to, jak budou přistupovat k ostatním.

 

Afirmace týkající se práce :

"Otevřeně a ochotně přijímám skvělé nové zaměstnání, jež využívá mé schopnosti a nadání a umožňuje mi vyjadřovat se tvůrčími schopnostmi, které mě uspokojují. Pracuji s lidmi a pro lidi, které miluji a kteří milují a uznávají mě, na výborném místě a dostávám za to dost peněz. "

Příklad :

   Ten muž dostal místo pianisty v klubu, jehož šéf byl velmi nepříjemný a zlý člověk. Zaměstnanci mu za jeho zády říkali : "Smrťák". A onen muž se mě zeptal, jak má takovou situaci zvládat.

   Odpověděla jsem : "Každý člověk má všechny dobré vlastnosti. Nezáleží na tom, jak na něj reagují jiní lidé, protože s vámi to nemá nic společného. Pokáždé, když si na toho muže vzpomenete, láskyplně mu požehnejte. A vduchu si opakujte afirmaci znějící "vždy pracuji pro skvělé šéfy". Říkejte si to stále dokola. "

   Přijal mou radu a řídil se jí. Šéf mého klienta vřele zdravil a brzy mu začínal dávat odměny a najal ho, aby hrál i v jiných klubech. A k ostatním zaměstnancům, kteří k němu vysílali negativní myšlenky, se dál choval stejně nepříjemně, jako předtím.

   Pokud vás vaše práce baví, ale máte pocit, že za ni nedostáváte odpovídající plat, začněte láskyplně žehnat svému odpovídajícímu příjmu. Vyjadřování vděčnosti za to, co už máme, nám umožńuje se dál rozvíjet. ujišťujte se, že otevíráte své vědomí většímu blahobytu a že ČÁSTÍ toho blahobytu je větší plat. Ujišťujte se, že si zasloužíte povýšení, nikoli ze zištných důvodů, ale proto, že jste pro společnost velký přínos a její majitelé se s vámi chtějí podělit o své zisky. Vždy odvádějte co nejlepší práci a Vesmír bude vědět, že jste připraveni postoupit z pozice, kterou právě máte, na lepší místo.

   Vaše vědomí vás přivedlo tam, kde teď jste. Vaše vědomí vás tam buď nechá nebo vás pozvedne na lepší pozici.

Je to na vás.

V nekonečnosti života, v níž se nacházím,

je vše perfektní, celistvé a dokonalé.

Mé vyjímečné tvůrčí schopnosti a nadání mnou proudí

a projevují se velmi uspokojivým způsobem.

Tam venku jsou lidé, kteří neustále vyhledávají mé služby.

Je o mne velký zájem a mohu si volit a vybírat, co chci dělat.

Dělám, co mě baví, a mám za to dost peněz.

Má práce je radostí a potěšením.

Vše v mém světě je v pořádku.

zpracovala jsem z knihy Miluj svůj život  od Louise L. Hay 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode