Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

O duši

Ukázky z knihy  Tajemství života aneb odtajněná sdělení

od Zdenky Blechové

Channeling:

Duše je název pro veškerou energii ve vašem těle, a to že jste si mysleli, že je to pouze malá částečka není pravda, neboť duše pracuje na energetickém podkladě, který je jí dán od nás při zrození a tento podklad se stále obohacuje dalšími nabytými zkušenostmi a čerpá energii od nás z Vesmíru, aby mohl existovat a přežívat z jednoho života do druhého a řeč duše nemá, ale vy cítíte její řeč tím, že vás najednou něco osloví, něco vám je blízkého, něco vás potěší, něco vám přijde v podobě vnuknutí.

 

Narození je pro duši větší šok než smrt. Když umíráme, ani si to někdy neuvědomujeme, ale narození téměř vždy přináší ostré a náhlé poznání.

 

Bytost se rozvíjí dle svých vlastností a vrozených hodnot. V dětství a ve snech si každá osobnost do jisté míry uvědomuje skutečnou svobodu a volnost vědomí.

Schopnosti jsou vrozené vlastnosti vědomí.

Ve Vesmíru neexistuje pojem čas, na Zemi se měří čas stářím. Ve Vesmíru se bytost snaží neustále tvořit. Bytost nesmrtelná pomáhá dalším dimenzím. Některé bytosti nikdy nepoznaly fyzickou podobu. Rozvíjely se jiným směre

Naše fyzické smysly nám nedávají možnost nahlédnoutpod pokličku fyzického světa, omezují naši realitu.

Při mimosmyslovém vnímání vnímáme jemnější detaily všeho okolo sebe.

Jsme klidnější, už ne tolik těkaví a všímáme si maličkostí, které nám dávají jinou kvalitu informací. Člověk začne vnímat květiny, zvířata a vše okolo sebe jako součást, nerozlišuje. Ke všemu má stejnou lásku jako k lidem.

 

Tvůrčí stránka lidstva byla naprogramována před věky.

Vnímání se dá cvičit v jiných stavech vědomí.

Jakmile se napojíme na své podvědomí, můžeme začít o sobě číst v minulosti i v budoucnosti. Čistíme všechny své životy. Čím více čistíme naše kódy podvědomí, tím více si můžeme uvědomit problémové omezení, které žijeme v tomto životě.

 

Dám příklad:

V jednom životě jsem umřela jako žebračka, v jiném životě mi umíraly děti hladem, a proto budu v tomto životě žít podvědomě strach z toho, že se neumím postarat o rodinu, že se neumím postarat o sebe, že nemám stálý příjem. Dle tohoto kódu, o kterém samozřejmě v reálném životě duše nic neví, se bude snažit starat o rodinu, hodně pracovat, protože v podvědomí žije strach z minulosti. Když si uvědomí tento kód, může tímto uvědoměním čistit svoji minulost, přítomnost a i budoucnost. Jakoby nám to docvakne a tím se vše uzavírá, dochází k pochopení souvislostí.

 

Moudra

Každý žijeme ve vězení s klíčem uvnitř sebe.

Jakmile začneme konat vše bez očekávání čehokoli, přestaneme tvořit svoji karmu.

Jakmile přestane mít člověk touhu ovládat druhé, ztratí nad ním ostatní veškerou svou moc.

Pyramida svým tvarem připomíná zužující se hranice týkající se našich přestupků.

Čím jsme výš, tím více jsme odpovědnější za své činy.

Nevědomost hříchu nečiní, ale zde už víme.

Pravý mistr není ten, který má nejvíce žáků, ale ten, který vychová nejvíce mistrů. 

Minulé životy

Než oči prohlédnou, musí odvyknouti slzám.

Než ucho uslyší, musí se zbaviti své citlivosti.

 

Každá osobnost se rozvíjí jiným tempem. Jakmile začneme vnímat intuici a chceme s ní pracovat, dostáváme vnitřního průvodce. Nehledejte ho v žádném člověku okolo sebe, je ve vás. Vesmír vás napojí na vesmírný kanál. Pokud se jen bavíme, nemůžeme vnímat intuici a průvodce k nám nemůže.

Duše, která přichází na svět, je naprogramovaná na prostředí, zkušenosti, situace a lidi.

To znamená, že ví, do jakého prostředí se má narodit, aby jí to pomohlo k zdokonalení, ví, jakým učením bude muset projít a jaké lidi potká.

Channeling:

Vnitřní část vaší duše nemění své vlastnosti a metody vnímání ani po fyzické smrti. Učí se neustále rozvíjet schopnosti, které jsou jí dány. Schraňuje v sobě moudrost, informace a poznání, které jsou součástí zkušeností všech jednotlivých osobností. Osobnosti existují nezávisle na sobě a jsou součástí duše a každá z nich má svobodu tvořit a rozvíjet se. Probíhá mezi nimi komunikace. Poznání jedné je dostupné i ostatním v každém okamžiku.

Všechny vaše životy se odehrávají nyní, protože čas neexistuje. Když dojdete k nějakému poznání v přítomnosti, skrze které měníte svůj život, odehrává se tato změna ve všech vašich osobnostech ve všech vašich životech

 

Jsme schopni vnímat jen fyzickými smysly, a pokud se přistihneme, že vnímáme podněty a informace jinou cestou, jsme dezorientováni a zmateni. Dostaneme strach a tak se přestaneme raději dívat do sebe. To je problém mnoha lidí, podívat se na sebe zblízka.

Duše se nebojí, že bude zničena zkušenostmi nebo novými vjemy,
neustále hledá a objevuje.

 

Většinou, když se cítíme na fyzické úrovni dobře, duše trpí a říká si: „Kdy už s tím začne něco dělat anebo kdy už konečně začne dělat něco pro mě“ a je smutná, že si jí člověk nevšímá.

 

Naopak, když se člověk cítí smutně na fyzické úrovni, duše se raduje: „Konečně mu to došlo, toto trvalo, konečně se začíná něco dít, začínáme pracovat.“ Většinou člověka něco zaskočí a musí měnit svůj životní postoj. Každou změnu duše vítá s povděkem. Stejně je to i s nemocí. Nemoc člověka učí také myslet jinak.

 

Channeling:

Poznání, že celý svět je pouhou myšlenkou
vám může pomoci okamžitě změnit náhled na prostředí a okolnosti.

 

Duše nikdy nespí, je neustále v činnosti. Pracujeme ve snech stejně jako v denním životě. Ve spánku naše duše opouští tělo a je schopná komunikovat s lidmi na jiných úrovních reality. V této době jedná intuitivně a řeší vše, co nezvládáme řešit za stavu bdělosti, takže v této době je moudřejší a znalejší, než v denním stavu. Proplouváme do jiných světů, se kterými nás pojí psychika, která se odráží v našem snu. Proto ve snu můžeme navštívit jiné světy a dostat se do oceánu vědomí, ze kterého všichni pocházíme. Ve dne zadržujeme podněty a impulsy, ale ve snu si dovolíme vše bez omezení.

 

Mysl dokáže ovlivňovat hmotu a vytvářet a formovat realitu.

Svými myšlenkami si vytváříme celý fyzický svět.

 

Každá emoce a myšlenka má svoji elektromagnetickou kvalitu a podle toho na sebe nabaluje další myšlenky v kruzích.      Pokud na někoho myslíme, vysíláme k němu část sebe a tím mu dáváme svoji energii.

Všechny životy prožíváme najednou.

 

Čas není řada po sobě jdoucích momentů.
Slova, kterými hovoříte, činy, které konáte, jen zdánlivě probíhají v čase.

 

Nazvěme životy divadelním představením, ve kterém hrajeme určitou roli a každá hra je jedinečná a liší se od ostatních. Zkoušíme různé druhy chování, přístupů, názorů a pozic, které ji mění a rozvíjejí. Každá hra má svoji nápovědu, která herci přichází skrze vnitřní smysly. Střídá se období, kdy jen odpočíváme, abychom načerpali síly, s obdobím akce. Vše, co jsme dělali v minulosti, děláme i nyní, například tanec, hudba, zábava, práce.

 
 
 
 

Život bychom mohli připodobnit k malování obrazu. Měli bychom malovat s lehkostí ruky, jinak ztratíme jasnost barev a obraz bude šedý a temný.

 

Podle obrázku, který někdo namaluje, můžeme posoudit, jak vypadá nitro toho člověka. Zda je zářivé nebo zastřené dle barev, které použil.

 

Známe účel každé inkarnace. Abychom se dostali do dalších světů, musíme realizovat své já. Čím více se věnujeme své intuici, tím více se realizujeme a získáváme novou energii, vhled a tvůrčí potenciál. Máte své já v dalších životech, ale jste soustředěni jen na tuto hru, kterou právě hrajete.

Vědomí se chce realizovat
v co největším počtu dimenzí na nových rovinách vědomí.

Některé osobnosti přicházejí pouze učit herce a rozvíjet je. Ochotně přijímají svou roli, protože vědí, že jim pomáhají k rozvoji. Když hrajeme jednu hru, nevnímáme co je okolo, venku za divadlem. Jsme soustředěni teď a tady.

 

Každý si vytváří své prostředí sám. Život a prostředí, ve kterém žijete, jsou jen vaše vlastní výtvory.

Prostředí je pouhý součet vašich znalostí a zkušeností.

Minulé životy se neuzavírají, zůstávají stále otevřené, jako je otevřená stále hraná divadelní hra. Vybíráme si rodiče a prostředí a sami si píšeme scénář.

 

Na jiných rovinách existují odlišné životy, ale všechny bytosti jsou vybaveny vnitřními smysly – city.

Fyzická forma je výsledek koncentrované energie,
struktura způsobená myšlenkami a tím můžeme vytvářet například stíny nebo duchy.

Jsou to formy, které se plně neprojevují ve fyzické formě, ale přesto existují.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode