Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Smlouva před vtělením

Návod k použití života

 

§ 1 Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný nedostane totéž tělo.

§ 2 Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.

§ 3 Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.

§ 4 Obdržíte lekce. Nikdo jiný nedostane přesně tytéž lekce jako Vy, ani je od Vás nemůže přebrat.

§ 5 Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.

§ 6 Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělení.)

§ 7 Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené
změny nemají platnost.)

§8 Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu,
aby Vám ukazovala, co je ve Vás.

§ 9 Pokud se Vaše tělo zničí, nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Může dojít k čekacím
lhůtám.)

§ 10 Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.

§ 11 Co je uspokojivé, to určujete Vy!

 

Užitečné pokyny a tipy

 

- Není cílem mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.

- Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.

- Nemusíte se řídit chybami ostatních.

- Pravidla jsou tu od toho, aby se přezkoumala.

- Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.

- Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.

- Čas je iluze!

- Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci. Všechno v učebním
prostoru reaguje na vyzařování srdce.

- Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.

- Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.

- Násilí nikdy nevede k řešení.

- Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.

- Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.

- Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že je to správné.

- Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.

- Můžete podat žádost o dopuštění.

- Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.

- Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam. Lekce jsou
zvláštní příležitostí k vývoji a nemají špatné záměry.

- Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.

- Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.

- Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit. Vzpomínky na zkušenosti mimo
tělo se neukládají v těle, respektive v mozku.

- Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo.

- Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas.

- Snažit se opisovat nemá smysl!

- Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.

- Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.

- Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží ke zmatení.

- Nejde o to být první.

- Nejde o to vypadat chladně a odměřeně.

- Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než Vy.

- Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.

- Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady.

(Jo Conrad, 15. 3. 2002)

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode