Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Modlitba pokání a vysvobození

Tato 'modlitba exorcismu' byla dána Vassule 13. listopadu 2006

 

Pane, snášel jsi mě po celá ta léta s mými hříchy,

nicméně jsi se mnou měl soucit.

 

Byl(a) jsem sveden(a) na scestí v každém ohledu,

ale nyní už nebudu více hřešit.

Ublížil(a) jsem Ti

a nejednal(a) jsem správně

už takový(á) více nebudu;

zříkám se hříchu,

zříkám se Ďábla,

zříkám se neřesti,

která poskvrňuje mou duši.

 

Osvoboď mou duši ode všeho, co je proti Tvé svatosti,

snažně Tě prosím, Pane, zachraň mě ode všeho zla.

Přijď nyní, Ježíši, přijď a zůstaň v mém srdci.

Odpusť mi, Pane, a dovol mi spočinout v Tobě,

neboť Ty Jsi můj Štít,

můj Spasitel a mé Světlo

a Tobě důvěřuji.

 

Ode dneška Ti, Pane, budu dobrořečit v každé době.

 

Zříkám se zla a všech jiných bohů a model,

protože Ty jsi Nejvýš Svrchovaný nad celým světem,

dalece převyšuješ všechny ostatní bohy.

 

Svou mocnou rukou mě zachraň od nemoci,

zachraň mne, abych nebyl(a) zajatcem,

zachraň mě od těžkostí

a poraz mého nepřítele Ďábla.

Přijď mi rychle na pomoc, ó Spasiteli!

 

Amen.

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode