Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Modlitba vize

Mám vizi, v níž všichni lidé žijí v míru,

nasyceni a se střechou nad hlavou,

kde je každé dítě milováno a vychováváno

k rozvíjení svých schopností,

kde srdce je důležitější než rozum

a kde moudří jsou uctívani víc než majetní.

V tomto světě vládne spravedlnost, rovnost a čestnost.

Příroda je ctěna, vody proudí čisté a jasné,

vzduch je svěží a průzračný.

Rostlinám a stromům se dostává výživy

a všem zvířatům úcta a laskavá péče.

Vládne tu štěstí a smích.

Lidské bytosti kráčejí ruku v ruce s anděly.

Děkuji za lásku, pochopení, moudrost, odvahu a pokoru,

díky níž přispívám k šíření světla.

Nechť vzestoupí celý svět.

Tak se staň.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode