Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Modlitba za Pravdu

KAREL ČAPEK

 

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího, lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají. Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa, obluzena tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi národy a lidmi, je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteku! Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce? Copak si věčně má soused ošklivit souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mativou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy podat ruce. Mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude nikdy důvěry ani cti, každá lež zajde, ale zůstává po ní nenávist a opovržení, tělo se zahojí dříve než duše. Bože, jak hrozně jest zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit! Copak se toho nehrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo snad oddech v křečovitém smrtelném nenávidění! Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější, než každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebude jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoliv korumpovány nástroji lží. Nebude jistoty, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí, každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z ocele a betonu, okřídlená lež se vysměje všem vaším pevnostem. Zbavit svět lži je víc než odzbrojení.

 

Jaké to bylo divné jasnozření, když náš významný státník vepsal do našeho státního znaku slova: „Pravda vítězí“. Jakoby tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ a už předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje, ale jen s tím heslem může jít celý svět do míru! Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jakýmkoliv jazykem. Bože, vrať světu pravdu!

 

(Původní slova státního znaku zněla: Pravda PÁNĚ vítězí!)

 

Karel Čapek, 25.9.1938

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode