Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Otče náš, vyslyš mne!

Otče náš, vyslyš mne! Má duše nemá klidu.

Obrať na mne svou pozornost. V myšlenkách k Tobě přijdu.

 

Nechci být jako farizej. Sám v malém koutku klečím.

Ostatním lidem ukrytý. Jen před Tvým zrakem brečím.

 

Já dobře vím, že všude jsi. I v srdci svém Tě mám.

A srdce mé je nádherný vesmírný božský chrám.

 

V tělesné schránce Bohem stvořené mé lidské srdce tepe.

Nesměle ve své modlitbě na nebes brány klepe.

 

Čekám a doufám, že mne vyslyšíš, i když nezazní hlas.

Ten v hrdle vždy mi uvázne, jen slzy jdou mi snáz.

 

Nesměle klepe duše má. A čeká na vpuštění.

Do náruče Tvé pospíchá. Dočká se odpuštění?

 

Pokorně klečím. Modlím se v naději před Tvým prahem.

Věřím, že zase vpustíš mne. Zaplníš duši blahem.

 

Zaliješ srdce, duši mou. Předem víš, oč Tě žádám.

Odpusť mi hříšné myšlení. – Vždyť zhřešil i Tvůj Adam!

 

Nechť v srdci mém je stále mír. Ať nevkročí tam zloba.

Kéž lásky stále dosti mám, i když zlá bude doba.

 

Předem chci také odpouštět všem, co mne někdy zraní.

A ne, až když mi ublíží! Bože, splň mi to přání!

 

Děkuji za dar nebeský, že mohu bližním dávat

radost a štěstí v žalosti, že mohu klidně spávat.

 

Děkuji, že mi dáváš víc, než kolik člověk snese.

Krásy a lásky mám Tvou milostí víc nežli dříví v lese.

 

Vděčím Ti také za ten dar, že umím vždycky s klidem

rozdat vše čím mne obdaříš. Dát to i jiným lidem.

 

Dej mi jen sílu, nechť to unesu, když trním cestu klestím.

I když jsem plný radosti, nechť nezemřu hned štěstím!

 

Nauč mne Bože prosím Tě jak správně hospodařit.

Jednu tvou hřivnu chtěl bych rozmnožit a mnohé s ní obdařit.

 

Poraď mi jak to učinit. Jak zbavit se mám pýchy,

či jiných lidských neřestí. Jak odčinit své hříchy?

 

V pokoře klečím před Tebou. Chtěl bych být lepší. Jiný.

Dokázal bych však jak Tvůj syn pykat za cizí viny?

 

Bože, dej sílu lidem všem. Nechť velebí Tvé jméno.

A v dobách, kdy snad zhřešíme, nechť je nám odpuštěno!

 

Josef Otruba

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode