Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Čakry

Čakry jsou energetická regulační centra našeho těla.

 

Proudí jimi vitální energie, která nás drží na živu. Lidský organismus musí být zásobován ze tří různých pramenů. Potřebuje výživu, vzduch a vitalitu. Čakry jsou centrem energetické potence a tím i zdrojem veškeré energie, která cirkuluje naším tělem mřížovou sítí meridiánů. Tato vitální energie proudí všemi energetickými centry a jde odzdola, podél páteře nahoru. Energie šesti čaker se nakonec spojují v sedmé čakře, která se nachází na temeni hlavy. Čakry se nacházejí na povrchu éterického těla, v řadě kruhových vírů, jakýchsi kónických kuželů na přední a zadní straně trupu s vrcholy na linii osy páteře. Tyto kužele se vzhledem k trupu otáčejí ve směru pohybu hodinových ručiček, to znamená, že vitální energie do nás vstupuje spirálovitě zepředu i zezadu, s výjimkou první a sedmé čakry, kterou tvoří jen jeden kužel, vystupující z konců páteře.

 

 

 

Každá jednotlivá čakra ovlivňuje stav k ní patřících žláz s vnitřní sekrecí:

 

               Čakra                               Žláza                                       Barva

1             kořenová čakra                 nadledvinky                           červená

2             sakrální čakra                   pohlavní žlázy                       oranžová

3             čakra solar plexus             slinivka břišní                        žlutá

4             srdeční čakra                    brzlík                                     zelená

5             krční čakra                       štítná žláza                             modrá

6             čelní čakra                        podvěsek mozkový                  indigová

7             temenní čakra                  šišinka mozková                       fialová

 

 

Celé tělo je s těmito energetickými koly sedmi čaker spojeno a skrze ně zakouší vitalitu a radost ze života. Je-li jedno ze sedmi energetických center porušeno, potom je oslabena ve výkonu i příslušná žláza a k ní náležející tělesné oblasti a funkce vykazují poruchy, tedy příznaky nemoci. Nevyvážené energie v čakrách mají také silný účinek na city a nálady člověka.

Příčinou chybných funkcí mohou být tyto tři možnosti:

1 tok energie je blokován

2 tok energie je moc silný

3 do čakry proudí energie zdraví škodlivá

Protože jsme soustavně obklopeni kosmickými silami světla, a tím i barvami, jsme jejich vibrací silně ovlivňováni. Každá ze sedmi barevných energií plní v lidském těle speciální funkci a přísluší určité čakře, aby jí dávala energii, kterou čakra nutně potřebuje k harmonizování funkcí. V auře se bílé světlo rozkládá do sedmi barev a pak proudí do příslušného energetického centra. Barva je svou podstatou cosi duchovního. Tři primární barvy bezprostředně aktivují fyzický, mentální a spirituální energetický potenciál, což je nutné k podporování duchovně-duševního růstu.

 

červená = materie

žlutá = duše

modrá = duch

 

Červená je v souzvuku s principem sebevědomí, žlutá s principem moudrosti a modrá s principem vůle.

 

1 Červený paprsek dodává potravu fyzickému tělu a vniká do něj vdechnutím kosmické životní energie. Žlutý paprsek podněcuje mentální vývoj mozkem. Uklidňující modrý paprsek je zachycen duchovním centrem v hlavě a probouzí spirituální energie.

 

2 Červená (materie) a žlutá (duše) se spojují v oranžovou, pomocí níž lze dosáhnout sebekontroly a vědomého řízení citů.

 

3 Žlutá, jako symbol moudrosti v mentální úrovni, je spojena s 3. čakrou. Toto silové centrum symbolizuje naše „slunce“. Zde je také sídlo našeho podvědomí a centrální rozvodna našeho nervového systému.

 

4 Spojení žluté (duše) s modrou (duch) vzniká zelená, která symbolizuje harmonické vyrovnání tělesné a duševně-duchovní oblasti.

 

5 Modrá, barva nekonečna a inspirace, se vztahuje k páté, krční čakře. To je energetické centrum, ve kterém má původ mluvené slovo, které umožňuje vyjádření citů a pocitů a vytváří komunikaci s okolním světem.

 

6 Indigová vzniká spojením ostatních šesti barev stejným dílem. Je výrazem duchovní vznešenosti, moudrosti a dokonalosti. Podporuje otevření „třetího oka tím, že zaostřuje vnitřní a vnější vidění a otevírá brány nevědomí, aby byl umožněn přístup do vzpomínek, které odedávna odpočívají ve skrytu duše. Tento barevný paprsek přestavuje spojení konečna s nekonečnem. Vymazává negativní struktury z vědomí a napomáhá vstupu do vyšších dimenzí. Indigově modrý paprsek představuje cennou pomoc na naší duchovní cestě ke kosmickému vědění a věčné pravdě.

 

7 Fialová představuje korunu v barevném spektru. Toto nejvyšší chvění se skládá z červené (materie) a modré (duch) a tímto spojením podléhá i oběma protikladům, které jsou složený z neklidné impulsivnosti a jemné mírnosti, občas z bolestných pocitů mysli, což může vést k hlubokému tříbení. Tím otevírá fialová barva cestu ke spirituálním poznatkům a k duševnímu osvobození.

 

 

Zdroj: Léčivá síla čaker v praxi, Dr. Christine R. Page

 

https://www.empatia.cz

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode