Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

O lásce

 

Láska je když...

jsem šťastná,  že se ráno probudím,

láska je když...

se podívám na úsměv svých dětí,

láska je když...

se podívám na nebe, na hvězdy, na slunce, jak svítí,

láska je...

hloubka moře, krása ohně a síla vzduchu,

láska je ...

modlitba v tichu,

láska je...

pohlazení a dotyk anděla,

láska je Bůh,

láska jsi ty, 

láska jsem já...

Děkuji za život

děkuji za lásku

děkuji za sebe

děkuji za tebe

děkuji za každé mé setkání v životě

děkuji za radost

děkuji za bolest.

Radost mě naučila jak být šťastná,

bolest mě naučila zvednout se a jít dál...

 

 

OTEVŘETE SVÉ SRDCE TOUZE PO LÁSCE.

MOŽNÁ SE VÁM BUDE HODIT TAKOVÁTO MEDITAČNÍ FORMULE:

 

JSEM PLNA HLUBOKÉHO KLIDU A HARMONIE. MILUJI SVŮJ ŽIVOT I SVÉ TĚLO.

NEVYČERPATELNÁ SÍLA MÉHO PODVĚDOMÍ PROSTUPUJE CELÝM MÝM TĚLEM

AŽ DO POSLEDNÍ BUŇKY, ČISTÍ MĚ A JE MI POSILOU.

Z HARMONIE, KTERÁ MĚ NAPLŇUJE, VYZAŘUJE TÉŽ MOJE LÁSKA KE VŠEM LIDEM OKOLO MNE.

JSEM PLNA HARMONIE A PLNA LÁSKY, JSEM ZDRAVÁ A ŠŤASTNÁ

 

Všemocné podvědomí - E.F.Freitag

 

 

MŮJ PANE, NAUČ MĚ JEN JEDINÉ:

JAK MILOVAT SVĚT TAK, JAK TY MILUJEŠ MĚ.

 

Pečujte o sebe a o ty, které milujete.Láska – je všude kolem vás, ale musíte ji chtít vidět- je medicína, která urychluje léčení,milujte sebe sama,

milujte svého bližního,milujte své nepřátele,ale vždy začněte u sebe.

Nemůžete se dělit o to, co nemáte.- je zodpovědná za své činy, vše co si myslíte a vše,

co děláte, má nějaký důsledek,

a tyto důsledky posléze tím či oním způsobem zakoušíte.- kterou dáváte vás činí šťastnými,šťastní budete teprve tehdy,

když začnete sdílet lásku, kterou máte ve svém nitru.- je soucítění a úcta, když někdo upadne, soucítění vám pomůže říct :

„Vstávej. Dokážeš to.“

Štěstí – jste zodpovědní za své vlastní štěstí- nikdy nepřichází zvenčí,

může přijít jen z vašeho nitra coby výsledek vaší lásky
Tvořte svůj život.

Jste natolik mocní, že si můžete zhmotnit cokoli, čemu věříte.

Jste takoví, jací jste, protože přesně tak o sobě smýšlíte.

Celá vaše realita – všechno, čemu věříte – je vaším výtvorem.


Věste, že pravda, odpuštění a láska dokáže vyléčit nejen nás, ale i svět.

 

 

 SÍLA LÁSKY

     Láska je čistý a zářivý plamen. Jdeme-li po cestě lásky, zjišťujeme, že náš duchovní život, náš vnitřní život je velmi naplňující. Nemůže být nic většího než láska. Láska je život a život sám je spontánní nektar a blaženost.

     Znamená-li láska někoho nebo něco vlastnit, není to opravdová láska, není to čistá láska. Znamená-li láska dávat a stát se jedním se vším, s lidstvem a Božskostí, je to opravdová láska. Opravdová láska je naše úplná jednota s předmětem lásky a vlastníkem lásky. Kdo je vlastníkem lásky? BŮH.

     Koho milujeme? Milujeme Nejvyššího uvnitř každého člověka. Když milujeme tělo, spoutáváme se. Když milujeme duši, osvobozujeme se. Je to duše v jednotlivci, Nejvyšší v každé lidské bytosti, koho musíme milovat.

     Čistou lásku můžete vědomě dát druhým, pokud cítíte, že když s nimi mluvíte nebo na ně myslíte, dáváte jim část svého životního dechu. Tento životní dech nabízíte právě proto, že cítíte, že vy a zbytek světa jste úplně a neoddělitelně jedním. Tam, kde je jednota, je vše čistou láskou.

 

 

CESTA SRDCE

     Božská láska je nejrychlejší způsob, jak si uvědomit to Nejvyšší. Mysl již svou roli sehrála. Nyní svět pláče po bohatství srdce, kterým je láska. Půjdeme-li po cestě srdce, uvidíme, že hluboko v nitru srdce sídlí duše. Je pravda, že světlo duše prostupuje celým tělem, ale na jednom zvláštním místě tráví duše většinu času. Tím místem je srdce. Duchovní srdce se nachází ve středu hrudi. Pokud si chceme vytvořit volný přístup ke své duši, musíme svou pozornost, svou koncentraci zaměřit na srdce. Toto je centrum čisté lásky a jednoty.

     Duchovního srdce můžete dosáhnout pomocí koncentrace a meditace. Pokud tak chcete učinit, každý den byste se měli několik minut koncentrovat na srdce a nikam jinam. Musíte cítit, že nemáte hlavu, nemáte nohy, nemáte paže. Máte pouze srdce. Když jste v mysli, život se může zdát vyprahlý jako kus suchého dřeva. Avšak když jste v srdci, život se může změnit v moře čisté lásky a blaženosti. Udržíte-li své vědomí v srdci, začnete postupně zakoušet spontánní pocit jednoty s Božím stvořením.

 

LÁSKA OKAMŽIKU

MŮŽE UČINIT A UČINÍ

SVĚT DOKONALÝM.

 

 

SRDCE MILUJÍCÍHO

     Pro jednu lidskou bytost je docela snadné milovat druhou, pokud v ni vidí to božské. Vždy je radno jít ke kořenu, kterým je Bůh. Chceme-li někoho milovat, uděláme nejlépe, když budeme milovat Toho, jenž je veškerou Láskou. Pokud víme, jek jej milovat v Něm samotném, je pro nás nesmírně snadné, milovat Jej v lidské bytosti.

     Jsou-li na někom očividné jeho vady a špatné vlastnosti, pokuste se cítit, že nejsou jeho úplným obrazem. Jeho skutečné já je nekonečně lepší, než to, co nyní vidíte. Snažte se v druhých vidět to božské, přes všechny jejich nedostatky.

     Tím, že v někom vidíme nedostatky, mu nijak nepomáháme. pouze oddalujeme svůj vlastní pokrok. Když na někom nalézáme chyby, jeho nebožské vlastnosti nezmizí a ani naše se nezmenší. Naopak jeho nebožské vlastnosti vyjdou do popředí na jeho obranu a do popředí vyjde rovněž naše pýcha, arogance a pocit nadřazenosti. Když však na někom vidíme božské, urychlujeme svůj pokrok a tomuto druhému člověku pomaháme, aby si na božském základě vybudoval svůj vlastní skutečný život. Musíme druhé vidět srdcem milujícím a ne okem kritika.

     Abychom viděli v druhých božské, musíme milovat. Správně se říká, že milující na milovaném chyby nevidí. Láska znamená jednotu. Přestože matka ví o nesčetných nedostatcích svého dítěte, nepřestává ho milovat, protože si s ním vytvořila jednotu. Je- li v dítěti nedokonalost, matka ji považuje za svou zcela vlastní.

     Pokud je pro vás těžké milovat lidské v druhém člověku, milujte to božské v něm. Tím božským je Bůh. Bůh je v tomto člověku stejně tak, jako je ve vás. Milovat Boha je nesmírně snadné, protože Bůh je božský a dokonalý. Jestliže si pokaždé, když se podíváte na člověka, dokážete plně uvědomit existenci Boha v něm, nebudou vás jeho nedokonalosti nebo omezení rušit.

 

https://www.youtube.com/watch?v=VzB8xC_CwH8

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode