Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Co se kde děje

Přicházím rozžehnout svítilnu lásky ve vašich srdcích, aby den ode dne svítila se stále větším jasem. ... Nepřišel jsem, abych zviditelnil nějakou sektu či vyznání, ani abych sbíral příznivce nějaké své doktríně. ... Přišel jsem, abych vám řekl o univerzální jednotné víře, cestě lásky. ... Věřte, že všechna srdce jsou motivována jediným, pravým Bohem, že všechna jména všech jazyků a všech tvarů, která může člověk pojmout, označují jediného, pravého Boha. ... Kultivujte jednotu všech lidí, všech vyznání, všech zemí a všech kontinentů. To je poselství lásky, které přináším.

 

 

MILUJTE VŠECHNY, SLUŽTE VŠEM.

 

VŽDY POMÁHEJTE, NIKDY NEZRAŇUJTE 

 

 

Satja Sáí Bába byl v současnosti jedním z nejuznávanějších duchovních učitelů na světě. Jeho život a poselství inspirovalo mnoho lidí po celém světě k tomu, aby se obrátili k Bohu a vedli smysluplný a morální život. Sáí Bába se zasazoval o obnovení věčných hodnot pravdy, správného jednání, míru, lásky a nenásilí v každodenním životě. Hledající pravdy z nejrůznějších světových kultur přitahovalo jeho nadčasové a univerzální učení a také způsob, kterým vedl svůj vlastní život. Bába neusiloval o nasměrování následovníků svého učení k jednomu konkrétnímu náboženství, ani o založení nového vyznání. Namísto toho doporučoval s větší upřímností pokračovat v náboženství, které si člověk zvolil nebo ve kterém vyrostl. Jeho následovníci pocházejí ze všech národností, náboženství a duchovních cest. Setkávají se pravidelně ke studiu jeho učení, zpěvu duchovních písní a k aktivitám služby společnosti, aby praktikovali jeho poselství lásky, míru a jednoty všeho lidstva.

Satja Sáí Bába se narodil 23. listopadu 1926 v Puttaparti, odlehlé vesnici ve státě Ándhra Pradéš v jižní Indii. Zde také celý pozemský život žil. Už od dětství projevoval výjimečnou moudrost, soucit a štědrost lidem v nouzi. Po více než osm desetiletí byl jeho život působivým a dojemným příběhem lásky a soucítění. V dnešních ranních hodinách opustil tento svět.

V Pardubicích, 24. dubna 2011

S Láskou Váš Jan-Maria Joza

 

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode