Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jak porozumět dětem posunu

Ot.: Chápu, že děti posunu, které se narodily krátce po roce 2000, mají tenké opony, přesto mnohé ani nemluví, nebo jen málo, či se zdá, že jsou ve svém vlastním světě, ani nevěnují pozornost nebo se nesoustřeďují na to, co se děje v současném okamžiku. Okomentujete to?

KIRAEL: Děti narozené kolem roku 2000 jsou mocné energie posunu, mnohé z nich nemluví, protože vědí, že mají komunikovat beze slov či telepaticky. Bylo jim řečeno, aby přišly do zemské roviny, a že je to svět velkého posunu, přesto to nezapadá do jejich myšlenky toho, co je. Nechápou, že co se před posunem může stát, my, lid, musíme tu cestu vykonat.

Jejich mozek mluví s vašimi mozky, ale nedostávají od vás odpověď, takže jsou frustrované. Nechápou, že je neslyšíte. Když s nimi mluvíte, poslouchají vás co nejpozorněji, ale pokud nemáte říct něco zajímavého, odejdou nebo se "vypnou". Tudíž pokud jejich učitelé učí způsobem, jakým učili vždy, budou mít problémy přimět tyto děti k pozornosti. Můžete si myslet, že učitel říká něco
zajímavého, ale děti si to nemyslí. Učitel musí mluvit k dětem na jejich úrovni chápání. Ti, kdo tyto děti znají, budou muset promluvit s učiteli a říct jim, že s těmito dětmi musí komunikovat speciálním způsobem a musí zjistit, co tyto děti upoutává. Jindy, kdy se tyto děti zdají být "mimo", jsou jednoduše zaměstnány jinde, a co vypadá jako lelkování, ve skutečnosti je, že dítě komunikuje s
neviditelnou energií.

Tyto děti se také zdají být "mimo", protože jsou hluboce zapojeny do svých tvořivých snah. Když většina z vás začne tvořit, okamžitě to chcete odložit a udržet v soukromí. No, tyto děti se za své tvořivé snahy stydět nebudou. Místo toho se do toho ponoří tak hluboce, že se zdá, že jsou ve svém vlastním světě, a ony jsou. Například když provádí automatické psaní, ačkoliv jejich oči jsou otevřené, komunikují na jiné úrovni vědomí. To je jen několik důvodů, proč se zdá, že tolik těchto dětí nedává pozor, či čučí do blba, chcete-li.

Ot.: Jaký je nejlepší způsob komunikace s těmito dětmi?

KIRAEL: Pokud chcete komunikovat s těmito dětmi, buďte upřímní. Řekněte jim, že je zatím nedokážete pochopit, ale pracujete na tom. Požádejte je, aby s vámi mluvily, a řekněte jim, že je budete poslouchat ať se děje, co se děje. Když vám řeknou, o čem mluví, poslouchejte a pak s nimi mluvte na jejich úrovni, a tím myslím, že byste měli mluvit ze svého srdce. Když mluvíte s těmito dětmi na jejich úrovni, budou reagovat radostně a vy budete vědět, že jste uspěli. Když se dostanete do konverzace s těmito dětmi, musíte protrhnout osnovu odporu, aby láska proudila mezi vámi volně. Zprvu pocítíte trochu odporu, asi v polovině tohoto procesu, ale když tu lásku trochu potlačíte, bude plynout přímo k jejich srdcím a budete schopni slyšet, co děti říkají.

Zaprvé a především, tyto děti chtějí, aby jim někdo říkal pravdu. Když řeknete: "To bylo skvělé, Pepo," nebo "To bylo perfektní, Pepo," a nemyslíte to tak, budou vědět, že nemluvíte pravdu, a nebudou vás poslouchat. Tyto děti přemýšlí konceptuálně, jako by byly dospělé, ale nejsou schopné vyjádřit koncepty slovy, takže budou znít jako děti. Jste před-posunové energie a tyto děti s vámi nechtějí reagovat, protože nemohou pochopit, co říkáte. Většina dospělých těmto dětem říká: "Nejsi roztomilý?". Již to nechtějí slyšet. Místo toho chtějí říct: "Podívej se do očí. Mají nádherný odstín fialové." Zdůrazněte o nich něco jiného. Mluvte o jejich oblečení, pokud se sami oblékly.

Když s těmito dětmi mluvíte a nejste na jejich vlnové délce, "vypnou". Poznáte, když je ztrácíte, protože když se jim podíváte do očí, uvidíte ten skleněný výraz. Nemůžete to přehlédnout. Když se to stane, přestaňte a změňte téma. Přimějte je se opět soustředit a dejte jim pusu. Mají rády, když dostávají pusu.

Tyto děti přišly na svoji cestu ve víře, že tento svět je pro ně připraven. Nebyl. Mnohé z těchto dětí je odpojených od cesty duality. Když se spojí s touto rovinou vědomí, myslí si: "Ach můj bože, odpojit," a odpojí se. Právě teď je jejich cesta soustředěna na mentální tělo a mohou se odpojit od této roviny vědomí stejně snadno, jako se na ní mohou napojit. Teprve začínají tuto rovinu vědomí chápat, a když ji pochopí, okamžitě přejdou na oněch 35-40 procent mozkového výkonu a hned z ní nevypadnou.

Bohyně světla, což je o nejvyšší mluvené pravdě, je v cestě těchto dětí důležitá. Máte zodpovědnost tyto děti políbit a říct jim, že vše je v pořádku, a že svět pro ně prostě není připraven. Postavte se a uznejte tyto děti, protože se na vás budou muset obrátit, pokud je jejich rodiče nebudou poslouchat. Jako bohyně světla buďte připraveni sdílet s nimi lásku. Nemáte žádnou omluvu tak
nečinit. Otevřete své srdce a zůstaňte v pravdě. Tak dostanete všechny tyto děti do této cesty posunu.

Snažte se
co nejlépe pochopit, co tyto děti říkají, když s vámi komunikují, ať již svým hlasem, nebo prostřednictvím jejich umění nebo jiných snah. Pokud věnujete čas poslouchání, co říkají, a bude reagovat ze srdce, uspějete v každé komunikaci. Ve velkém posunu s nimi budete mluvit telepaticky, a ony budou rozumět.

Ot.: Mnohokrát, když jsem své dceři položila otázku, neodpověděla ústně, a když říkám: "Proč mi neodpovídáš?", říká: "odpověděla jsem". Mám s tím malý problém, protože nechápu, co se mi pokouší říct, a říká mi toho hodně.

KIRAEL: Musíte se naučit s ní komunikovat. Kolik jí je let?

Ot.: Třináct.

KIRAEL: Vaše dcera vám říká, že se musíte naučit s ní mluvit. Chce, abyste se na ní při mluvení dívala a zírala do jejího třetího oka, abyste slyšela, co z něj vychází, protože tam je skutečná pravda. Budete zkušebním případem, protože se budete učit, jak mluvit s těmito dětmi tak, že se naučíte mluvit se svoji dcerou. Neříkejte jí, že to je důvod, proč to děláte, protože komunikace okamžitě ukončí. Pokud nejste připraven komunikovat s ní na její úrovni, půjdete do této cesty a odrážet se, a ze své dcery nedostanete nic. Tyto děti jsou trpělivé. Chtějí komunikovat svým způsobem, pouze když jste připraveni.

Cvičte podle cvičení zmíněného dříve. Projděte osnovou odporu a dostaňte se do srdce své dcery a poslouchejte. Tak začnete tam, co jakékoliv takové dítě zajímá. Když budete poslouchat jejich slova, nebudete poslouchat nic, ale když se dostanete do jejich srdce, pak zjistíte, co se vám pokouší říct. Dostaňte se do jejich srdce několikrát, a ony tuto srdeční energii k jejich mozku pocítí, a jejich slova budou odpovídat tomu, co je v jejich srdci. Uslyšíte, co tyto děti opravdu chtějí. Vědí, že jejich omni mozek a lokální mozek jsou odděleny, ale také vědí, jak je dát dohromady. Vím, že vaše dcera měla nějaké zdravotní problémy a tvrdě bojovala, aby se sem dostala. Když lékař udělal ten rentgen jejího mozku a ta skvrna, která tam byla, byla pryč, lékaři si pomysleli: "Ach, to musela být skvrna na snímku". Nebyla to skvrna. Byl to rakovinový nádor a již tam není, protože vaše dcera si ho z mozku vymazala. Tak moc chtěla zůstat zde na této cestě. Nemusíte ji o tom říkat. Nezajímá ji to. Jen se sem chtěla dostat, a nyní, můj příteli, se k ní dostanete mluvením ze svého srdce do jejího. Třináct není příliš vysoký věk.

Ot.: Jaký je nejlepší způsob zavést u těchto dětí posunu Signature Cell Healing?

KIRAEL: Tato cesta posunu bude o moci Signature Cell Healing. Ne všichni tomu tak říkají, ale poznáte to, když to uvidíte, protože to vše bude o lásce. Tyto děti posunu znají Signature Cell Healing lépe, než vy. Je zkrátka neví, že to mají nazývat Signature Cell Healing. Během léčby vám řeknou: "Vaše ruce jsou špatné. Dejte ruce sem. Dejte je tam." Poslouchejte je. Děti posunu budou vašimi vůdci na konci procesu posunu, díky jejich znalosti Signature Cell Healing. Pamatujete, když byl váš syn malý a vstal a vztáhl k vám ruce a vaše bolesti hlavy byly pryč? No, zná Signature Cell Healing. Pokud si to nemyslíte, přiveďte ho ke kočce nebo psu, který se necítí dobře, a dívejte se, co bude dělat, jak zvíře drží a kam dává své prsty. Ne všechny tyto děti dospějí ve veterináře, ale vědí, jak dělat veterinářskou práci. Děti posunu jsou na perfektní cestě. Jsou v souladu, tak mocné. Jejich omni mozek pracuje v této cestě. Máte omni mozek také, a pokud nepracuje, pak poslouchejte, co tito mladí lidé říkají. Provedou vás celým procesem. Když máte 6 leté dítě, které vám chce něco říct, poslouchejte ho. Nemusí být schopné sdělit to tak dobře, jak by chtělo, ale pravděpodobně mu to půjde lépe, když ho za to pochválíte. Když se ho zeptáte na léčení, řekne vám přesně, kam dát ruce. Bude vědět, kdy klín jeho prarodičů neléčí, a bude vědět, co udělat, aby
se to napravilo. Řeknete: "Páni, kde ses to naučil?" Pamatujte, tyto děti fungují z jejich omni mozku, a to dělá léčitele Signature Cell. V podstatě můžete hláskovat Signature Cell Healing jako OMNIBRAIN.

Ot.: Mám přítele, který objevil, že u jistých mladých Jihoafričanů HIV zázračně zmutovat a zmizel. Je to dovednost, kterou tyto děti v současné době mají, a budou mít po posunu?

KIRAEL: Nyní tyto dovednosti praktikují. Jisté děti, které měly naplno propuknutý AIDS, a bylo zjištěno, že tato nemoc zmizela, jsou děti posunu, které nechtějí mít nic společného s cestou AIDS. Přišly do této roviny vědomí, aby prověřily cestu a pak se odtud v pořádku dostaly. Takže si naprogramovaly tuto cestu, aby dostaly AIDS, ale pak zjistily, že se jim tu líbí. Pomyslely si: "Páni, to je opravdu skvělé". Takže ten gen vypnuly. V Signature Cell Healing se naučíte o vypínání a zapínání genů a dalších takových věcech. Jsou to věci, které může dítě posunu dělat. Některé z těchto dětí vyřazují gen AIDS zcela a některé ho vypínají dostatečně na to, aby vám poskytly něco, s čím můžete pracovat. Jejich cesta šokující. Budou vás učit, jak vypnout geny rakoviny, AIDS atd. Nicméně než k tomu dojde, bude to chvíli trvat. Některé z těchto dětí přijdou na cestu se všemi druhu abnormalit, u kterých jednoduše vypnou gen, a to dostane celou cestu na oči veřejnosti.

Ot.: Myslíte si, že tyto děti posunu by měly být v oblasti medicíny, nebo bude to vůbec relevantní?

KIRAEL: Dobrým místem pro tyto děti je začít v alternativní léčbě. Naučí se Signature Cell nebo nějakou jinou alternativní léčebnou metodu. Mnohé z nich ani neví, že používají své léčebné schopnosti. Jen vědí, že se mohou uzdravit. Jednoho dne jsou nemocné a apatické, a druhý den jsou silné a připravené na cestu. Nejsou si vědomi toho, co udělaly, když to udělají. Příště budete mít příležitost setkat se s jedním z těchto dětí, které mělo spalničky nebo nějaký jiný druh nemoci, říct mu, aby nemoc vypnulo, a sledovat, jak rychle bude to dítě léčit.

Ot.: Jaký je nejlepší způsob komunikace na dlouhou vzdálenost s těmito energiemi posunu?

KIRAEL: Někdy si schrupnete při sledování televize, a slyšíte hlas, u kterého si myslíte, že je z televize, ale nejste si jisti, protože se nacházíte v té éterické zóně. No, možná opravdu komunikujete s dítětem z Afriky, které se dostalo do vaší osnovy. Mohou se dostat do vaší osnovy kdykoliv a odkudkoliv, a znají řadu způsobů, jak to udělat. Někteří z vás si myslí, že začínají bláznit,
protože mají myšlenky, které zdá se přichází odnikud, a to o věcech, jako léčení. Tyto myšlenky mohou celkem snadno pocházet od jednoho z těchto dětí posunu. Mnoho z těchto dětí komunikuje na dlouhou vzdálenost právě teď tím, že se napojí na všechna čtyři těla, což jim umožňuje napojit se na všechny ty úrovně vědomí (fyzickou, emocionální, mentální a spirituální). Sledujte médium, když pronáší modlitbu, a pochopíte, že se modlí ze všech čtyř těl. Ví, že se napojuje na všechny tyto úrovně vědomí. Cvičte meditací, a pak poslouchejte, a když uslyšíte hlas, bude to, jakoby ten člověk byl hned vedle vás. Mluvte s tím hlasem. Ptáte se: "Co když hlasu nerozumím, protože mluví neznámým jazykem?" Jaký jazyk slyšíte je irelevantní. Mluvíte se svým tělem a vaše tělo mluví s vámi, avšak jazyk, ve kterém komunikujete, není angličtina. Vaše buňky nemají ústa. Mluví tichým jazykem. Jedním ze způsobů, jakým s vámi vaše tělo komunikuje, je to, že vám poskytuje bolest, abyste mohli napravit to, co tu bolest způsobuje. Když neopravíte. Co bolest způsobuje, vaše tělo vám poskytne větší bolest, a pokud stále nepochopíte, co říká, jednoduše tu bolest zintenzivní, dokud nezjistíte, co se vám pokouší říct. Ke konverzacím dochází nyní všude kolem vás, a nejsou všechny ve vašem jazyku. Jděte do éterického přediva a mluvte s těmito dětmi posunu. Jsou v éteru a právě nyní si s vámi hrají. Poslouchejte je. Pokud nerozumíte, co bylo řečeno, otevřete své srdce a nechte je vás cítit. Pokud vás mohou cítit, zpomalí svoji konverzaci a pak ji převedou do vašeho rodného jazyka.

Ve vašem případě je celá cesta zaměřena na tyto děti. Budete s nimi pracovat a nyní je vhodná doba začít, protože vás většinu času potřebují. Neotřásejte jejich světem. Nedobírejte si je. Poskytněte jim svobodu těšit se z cesty, kterou v této době provádí. Překvapí vás, až nadejde čas, a pustí se na cestu lásky, jak ji znají.

Ot.: Uvažoval jsem o soutěži v básnictví, abych tyto děti přitáhl, a rádych znal váš názor jak tuto soutěž strukturovat.


KIRAEL: Abyste zaměstnali děti posunu, musíte přijít s novými myšlenkami, věcmi, které jste si neuměli představit, že umíte. Nemůžete těmto dětem dát něco známého, protože si budou myslet: "Co s tím k čertu budu dělat?" Tyto děti hledají expanzivní zkušenosti. Najděte něco, co jim dává smysl, a zajistěte, že vítězem bude každý. Dejte každému dítěti dárek a vyberte něco, co zaujme jejich mysl tím nejexpanzivnějším způsobem. To není zrovna jednoduché. Když se zeptáte rodičů, co by se jejich dítěti líbilo, řeknou: "nevím. Nelíbí se mu nic." Měli byste se zeptat dítěte z vašeho srdce do jeho srdce, co ho zajímá. Tyto děti posunu vám řeknou přesně, co chtějí.

Závěrečné prohlášení

Buďte si vědomi těchto dětí posunu. Až příště nějaké uvidíte, dívejte se mu do očí a pak sledujte energii k srdci tohoto dítěte, a vnímejte jeho nástup do této cesty. Budete vědět, že tyto bytosti mohou dělat kouzelné věci. Mohou vypnout gen, telepaticky komunikovat a mnohem, mnohem víc. Jsou to géniové podle všech měřítek. Jsou tak vysoko nad většinou z vás, že se nikdy nechytíte, vyjma toho, když budou vědět jak zapnout vaše světlo a přivést vás na svoji úroveň. To je také jedna z jejich cest.

Bůh vám žehnej


Omni mozek, nazývaný také mozek 90%, je část mozku, o které vědci říkají, že nepoužíváme. Tam je uložena většina našich vyšších znalostí. 10% mozek je také známý jako lokální mozek a je částí mozku, kterou používáme v našem každodenním životě, abychom se zarovnali a pochopili vědomé myšlenky nebo definované zkušenosti. 10%, či lokální, mozek nás omezuje na třetí dimenzi. Prosvícený je slovo, které vymyslel mistr Kirael. Znamená být naplněn světlem. Osnova jsou vlákna různých úrovní vědomí, dosahující k definovaným stavům vědomí nebo evolučním myšlenkám.

 

2009 - exkluzivně ze zahr. zdrojů - Kontakty "nahoru"
Děti posunu (2/2) www.osud.cz

zdroj  https://www.duhovesrdce.cz/

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode