Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jak vytvořit vztah, jaký chcete

      Vztah podle svých přání si vytvoříte, když budete následovat univerzální zákony vztahů. Vnější odráží vnitřní.

       Když se soustředíte na vyšší smysl vašeho vztahu, rozvíjíte si jeho vizi a zkoumáte svá přesvědčení, tvoříte duchovní vztah. Dalším krokem je učení se a následování univerzálních zákonů vztahů. Když jim porozumíte a následujete tyto principy můžete si vytvořit vztah, jaký chcete.

       Možná jste se snažili najít nebo si vytvořit ve svém živote dokonalou lásku. Čistá, jasná, opravdová láska existuje na úrovni duše mezi dušemi. I ten nejchápavější člověk nebude vždycky schopen milovat vás tak, jak si to představuje vaše osobnost. Některé vztahy se tomu blíží, ale vždycky se v nich najdou nějaké oblasti, v nichž se necítíte zcela milováni, pochopeni nebo oceňováni. Když tohle víte, dokážete lépe pochopit ostatní a odpustit jim, protože je vám jasné, že není možné, aby vás zcela a beze zbytku uspokojili.

       Můžete tedy přestat hledat dokonalého člověka, kterého byste mohli milovat, nebo se snažit měnit lidi, s nimiž žijete, aby vás víc uspokojovali. Místo toho se můžete podívat, jak vaše prožitky ve vztahu odrážejí něco, co se děje uvnitř vás samotných.

 

Poznejte esencí toho, co chcete, jakmile znáte esenci, můžete využít mnoha nejrůznějších forem.


     Jeden z univerzálních zákonů ve vztazích říká, že pro vytvoření vztahu, jaký chcete, se potřebujete soustředit více na tvoření esence, než na specifickou formu. Co je tou esencí? Je to pocit, duchovní kvalita; je to láska duše. Když chybí esence, nebude fungovat žádná forma. Když je však přítomna, funguje mnoho forem. Esencí toho, co chcete, může být například láskyplné spojení, kdy o sebe oba navzájem pečujete. Možná si myslíte, že to prožijete, když půjdete ven a strávíte s druhým člověkem nějaký čas — konkrétní forma. Jenže, když vás někdo pozve ven a stejně s vámi nevytváří láskyplné spojení, pak vám daná konkrétní forma — procházka — nepřinese to, co chcete. Ale když s vámi daný člověk vytvoří báječné spojení plné lásky, zafunguje mnoho forem, dokonce i to, že zůstanete doma.

     Lidé mají často konkrétní představy co mají druzí udělat, aby ukázali jejich lásku. Možná chcete, aby vám nějaký člověk projevoval lásku určitým způsobem, aby vám například pozorně naslouchal, byl k vám něžný nebo vás oceňoval. Po dětech možná chcete, aby vám pomohli s drobnými úkoly, věnovali vám pozornost, řídili se vašimi doporučeními a dělali to, co se vám líbí. Po přátelích byste chtěli, aby se s vámi pravidelně setkávali, odpovídali na vaše telefony a byli vám k dispozici, když s nimi chcete trávit čas. Po životním partnerovi zase můžete chtít, aby vás více finančně podporoval nebo překvapoval různými dárky, bral vás na krásná místa nebo aby vám pozorně naslouchal. Žádné vnější formy vám nepřinesou trvalou radost. Osobnost není nikdy šťastná nadlouho. Když jsou některá její přání naplněna, přijde se seznamem mnoha dalších! Když se otevřete a budete přijímat esenci toho, co chcete, namísto očekávání konkrétních forem, může k vám přijít láska od kohokoliv a ode všech. To vám přinese opravdovou radost a trvalé štěstí.

     Ptejte se sebe sama, jaké pocity, jaké kvality lásky si přejete mít v tomto vztahu. Mohou to být pocity jasu, jemnosti, spojení nebo harmonie. Spojte se se svou duší a přejte si od ní tyto pocity a kvality lásky, když roznášíte energii mezi svými srdečními centry. Nadechněte se a přeneste energii ze svého srdečního centra do svého hlavového centra, abyste procítili jas a jednotu lásky. Vydechněte a pošlete světlo ze svého hlavového centra do skrytého bodu, abyste posílili svou vůli milovat. Znovu se nadechněte a vytáhněte energii solárního plexu do svého srdečního centra, abyste se odevzdali lásce. Prociťujte všude kolem sebe Univerzální Přítomnost Lásky, která zesílí vaši schopnost projevovat lásku. Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Spojte se v rovině duše a vyzařujte kvality lásky duše, které chcete zažívat ve vašem vztahu.

     Požádejte svou duši, aby vám pomohla přijímat vhledy týkající se nových možností, jak být spolu, které by vám pomohly tyto kvality lásky prožívat. Když si budete představovat, jak se tyto kvality objevují ve vašem spojení s tímto člověkem, dříve nebo později k tomu dojde. Když si vytvoříte duchovní kvality lásky ve vašem vztahu, odpovídající formy a Struktury se přirozeně rozvinou.

     Nezůstávejte u konkrétní podoby, v jaké byste chtěli od tohoto člověka dostávat lásku a podívejte se, jestli vám ji nenabízí nějakým jiným způsobem, který jste si dříve třeba neuvědomovali. Lidé vám obvykle neodpírají to, co chcete, protože by vás chtěli zraňovat nebo zadržovat svou lásku. Dávají ji často způsobem, jakým ji sami dostávali nebo jakým ji chtějí přijímat. I když je o to přímo požádáte, nemusí být schopni projevit lásku tak, jak chcete, protože takové chování je jim cizí. Může jim to připadat nepřirozené, anebo budou mít potíže vůbec uvěřit, že to pro vás tolik znamená. Lidem se můžete přiblížit, když se vzdáte potřeby přijímat lásku určitým způsobem a najdete mezi vámi esenci lásky.

     Rozpoznávejte všechny podoby, v nichž vám lidé dávají esenci lásky, a to i ty kterých jste si doposud nevšimli nebo jste je neuznávali. Poděkujte lidem za každý dar lásky, jenž vám nabídnou. Nespoléhejte se na gesta nebo vnější projevy jako důkaz toho, že vás lidé milují. Spoléhejte raději na pocit lásky, který mezi vámi je.

 

Věřte ve svou schopnost vytvořit si vztah, jaký chcete.

     Důležitým principem při vytváření vztahu je věřit, že můžete vytvořit, co chcete. Budete pro to potřebovat uvolnit jakékoliv pocity že jste obětí, včetně sebelítosti, obviňování nebo myšlenek, že nemůžete mít, co chcete proto, že vám v tom někdo brání. Máte ve svém životě někoho, koho viníte z toho, že váš život nefunguje? Máte pocit, že vás někdo zdržuje, bere vám vaši svobodu, či nějak zapříčiňuje vaše problémy? Uvědomte si svou opravdovou sílu vytvořit si život, jaký chcete. 

     Vzpomeňte si na nějaké období, kdy jste se přestali cítit jako oběť, přestali jste obviňovat ze svého neštěstí druhé a něco jste podnikli proto, abyste si vytvořili, co jste chtěli. Vzpomeňte si, jak dobrý pocit jste ze sebe měli. Řekněte si, že máte sílu vytvořit jakoukoliv realitu, jakou chcete, a že jste ochotní převzít za to zodpovědnost a udělat to.

     Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Obviňovali jste ho za to, že váš vztah nefunguje nebo dokonce, že váš život nefunguje? Cítíte se v nějaké oblasti svého života jako oběť toho druhého? Pokud ne, blahopřejte si, že jste převzali zodpovědnost za svůj život. Pokud přece jen máte ve vztahu některé z těchto potíží, stimulujte skrytý bod, abyste zažívali vůli vaší duše milovat. Spojte se s duší a vyzařujte odpouštějící, jemnou a konzistentní lásku. Přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra a vzdejte se všech negativních pocitů, které vůči tomuto člověku máte. Prociťujte jas lásky a vyzařujte přijímající lásku.

     Můžete si vytvořit nějaké tvrzení, které si budete opakovat a které bude vyjádřením vaší víry ve svou vnitřní sílu, jako například: „Už tě neviním ze svého neštěstí ani z ničeho, z čeho jsem tě dřív vinil/a. Přebírám teď zodpovědnost za vytváření svého vlastního štěstí. Nesnažte se změnit druhé, aby váš život lépe fungoval. Spojte se se svou duší a potvrďte si svou sílu vytvořit si život a vztahy, jaké chcete, a začněte hned teď dělat kroky.které k tomu vedou.

     Pracujte se všemi podosobnostmi, které mají pocit, že nejste schopni vytvořit si vztah podle vašich představ, a posouvejte je. Objevujte, jestli v sobě nemáte hlasy, které se bojí mít vnitřní sílu, nebo nevěří, že je možné mít podporující láskyplný vztah.

     Kdykoliv se přistihnete, že se cítíte oslabení nebo jako oběť, posilte opět svou víru, že jste tvůrci své reality, a řekněte si: „Mohu si vybrat jakoukoliv realitu. Vybírám si být tady a zažívat tuto realitu/' Bez ohledu na to, co se děje, jak se k vám druzí chovají nebo jak malou cítíte sílu změnit svůj vztah, začněte tím, že si řeknete, že máte volbu a že to, co teď prožíváte, je to, co jste si vybrali. I když si nedovedete představit, jak je to možné, budete-li si říkat výše uvedenou myšlenku, pomůže vám to uvěřit, že vy jste tvůrci svého života. Udělejte si čas a najděte v sobě rozhodnutí, která vám vytvořila situaci, v níž jste. Nepotřebujete druhé k tomu, abyste měli, co chcete. Vy a vaše duše můžete vytvořit jakýkoliv život, jaký si dokážete představit.

Soustřeďte se raději na to, co chcete, než na to, co nechcete.

     Abyste si mohli ve vztahu vytvořit, co chcete, potřebujete vědět, co to je. Většina lidí ví, co nechtějí a je pro ně těžké přemýšlet o tom, co chtějí. Přestaňte věnovat pozornost tomu, co nemáte a stěžovat si na to. Neutápějte se v minulých zraněních a nevzpomínejte na to, kdy vás daný člověk zklamal. Raději si vzpomeňte, kdy jste se cítili milovaní a naplnění. Nemyslete na věci, které se vám na daném člověku nelíbí, a raději se dívejte na to, co na něm milujete a obdivujete. Vaše myšlenky a akce vám přitahují určité chování druhých lidí. Pokud neustále přemýšlíte o tom, jak vás druzí zraňují, přijmou vaše představy a budou se k vám tak chovat a vytvoří ještě více téhož. Kdykoliv se přistihnete při negativním přemýšlení, když se cítíte smutní, rozzlobení nebo od druhého vzdálení, protože vám nedává, co chcete, změňte svůj úhel pohledu. Soustřeďte se místo toho na to, co vám ve vztahu dobře funguje. Tak budete zažívat život z pohledu vaší duše, která vidí mír, dokonalost a krásu; která ví, že vše je v pořádku a je si jistá, že vesmír pracuje pro vás.

     Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Věnujte pozornost myšlenkám, které máte o vašem vztahu. Myslíte na to, co je mezi vámi špatné, nebo na to, jak nepěkně se k vám ten druhý člověk chová? Abyste si vytvořili vztah, jaký chcete, změňte tyto myšlenky. Nechte mezi svými srdečními centry obíhat energii a vstupte do vztahu lásky duše. Prociťujte své spojení s veškerou láskou ve vesmíru. Z tohoto láskyplného vztahu pak myslete na to, co ve vašem vztahu chcete, Místo: 

       „Nepřehlížej mě "/ říkejte raději: „Oceňuji, když mi nasloucháš a věnuješ mi pozornost/' Uznejte druhé lidi, kdykoliv jednají způsobem, který se vám líbí. Můžete-li, formulujte to, co chcete, jako esenci kvality lásky, například: „Chci zažívat více radosti, harmonie, lásky, jemnosti a podobně" Vyzařujte tyto kvality k druhému člověku, až se s ním budete spojovat na úrovni duše.

Jednání druhých lidí vnímejte jako své zrcadlo, Hledejte, co vám jejich chování říká o vás samotných.

     Velmi důležitým principem vztahů mezi lidmi je také to, že nelze změnit druhého člověka; můžete transformovat jedině sebe. Nemůžete druhé lidi nutit, aby jednali určitým způsobem. Když trestáte, nebo se snažíte druhé lidi přinutit k tomu, co chcete, jejich odpor jen zesílí. Svou sílu tak ztrácíte v druhých, protože v nich hledáte zdroj uspokojení vašich potřeb, místo abyste jej viděli v sobe. Nemůžete lidi přinutit, aby se změnili, můžete ale změnit svou reakci na ně. Můžete probudit svá srdeční centra a posunout své vnímání, víru a myšlenky Můžete opustit svou potřebu, aby se lidé chovali jinak, a místo toho je milovat a přijímat takové, jací jsou. Když pracujete tímto způsobem, můžete prožít tu největší svou sílu, abyste dali svůj život do pořádku: sílu změnit sebe sama.

     Chtěli jste po někom, aby jednal určitým, vám příjemným způsobem? Spojte se se svou duší a stimulujte skrytý bod ve vašem solárním plexu. Posilujte tak svou vůli milovat. Požádejte svou duši, aby vám pomohla najít ve vašem nitru více lásky, abyste mohli přijmout a milovat daného člověka, i když se jeho chování k vám nijak nezmění. Přeneste energii solárního plexu do svého srdce a pusťte všechny touhy nebo očekávání, která vůči tomuto člověku máte. Uvolněte také veškerý boj o moc, který jste možná prožívali, když jste se tohoto člověka snažili změnit. Položte své duši otázky jako: „Mohu vnímat jednání tohoto člověka jinak? V čem? Jak jinak na něj mohu reagovat?" Nechte do své mysli vstoupit vhledy a nové pochopení. Spojte se na úrovni duše a vyzařujte transparentní, zesilující a přijímací lásku. Rozhodněte se změnit sebe sama, a také svůj pohled na tento vztah. Prociťujte, jak vámi proudí síla, světlo a vůle vaší duše a dává vám vnitřní sílu a odvahu potřebnou k tomu, abyste udělali v sobě a ve svém životě změny, které potřebujete.

     Pomyslete na to, kdy jste už bezpodmínečně přijali něčí chování a výsledkem bylo, že láska mezi vámi vzrostla. Vzpomeňte si na vnitřní mír, který jste cítili, když jste přestali bojovat a snažit se toho druhého změnit. Když změníte svou odpověď na jednání lidí, změní se i vaše vztahy Chování druhých se možná změní, i když to nečekáte jako odměnu za svou lásku k druhým a jejich přijetí. Když přestanete potřebovat, aby druzí změnili své chování, osvobodíte je od odporu, který vůči vám možná cítí, a tak bude pro ně snadnější jednat láskyplněji. Vzdejte se také potřeby vidět konkrétní výsledky Změnit můžete jenom sebe. Když změníte své vnímání a chování, přirozeně se to odrazí ve vašich vztazích. Nicméně nechtějte předpovědět, jak přesně se váš vztah nebo ten druhý člověk změní.

     I když opustíte určitý vztah, stejně musíte změnit své reakce na tento druh jednání nebo si přitáhnete takové jednání ještě v silnější podobě v novém vztahu. Potřebujete změnit své vzorce, které vám tento typ jednání přitáhly. Možná potřebujete pracovat se svou duší, abyste mohli pustit svá přesvědčení, že jste obětí, abyste si mohli sami sebe více vážit, soustředit se spíše na esenci než na formu a následovat univerzální zákony vztahů. Pak si přitáhnete někoho, kdo se k vám bude chovat už jinak.

 

Změňte své vztahy změnou sebe sama.

     Jedním z principů vztahů je to, že lidé kolem vás odrážejí vaše vlastní vnitřní dramata. Chování druhých lidí vůči vám zrcadlí něco, co děláte sami sobě. Vytvořte si vztah, jaký si přejete, tím, že se budete dívat na vše, co se ve vašem vztahu děje, jako na zrcadlení toho, co se děje uvnitř vás samotných. Možná si myslíte, že kdyby ten druhý jednal jinak, váš vztah by se zlepšil. Když se naučíte vidět jednání druhých lidí jako zrcadlení svých vnitřních procesů, můžete dění ve vašich vztazích použít k tornu, abyste se dozvěděli více o sobě samých.

     Lidé se k vám chovají tak, jak se chováte sami k sobě. Když vás například někdo odmítá, můžete prozkoumat, jak v nějakém směru odmítáte nějakou část sebe sama nebo svou duši. Možná, že odmítáte své hlubší pohnutky nebo zatlačujete své pocity. Když váš protějšek staví ve vašem vztahu mezi vámi zdi, ptejte se, kde si stavíte vy sami bariéry ve svém životě. Pokud vás někdo ignoruje, přehlíží nebo kritizuje, najděte, v čem ignorujete, přehlížíte nebo kritizujete sebe sama.

     Zamyslete se nad tím, v čem byste chtěli, aby se změnilo chování druhého člověka k vám. Prolněte se se svou duší a ptejte se: „V čem odráží chování tohoto člověka ke mně mé vlastní chování k sobě samému? Jak zrcadlí přístup nebo chování toho druhého, které chci změnit, to, co potřebuji změnit v sobě samém?" Poděkujte druhému člověku, že vám poskytl příležitost dozvědět se více o sobě samém v této situaci. Spojte se se svou duší a prociťujte její vůli milovat, když aktivuje skrytý bod. Pozvedněte energii solárního plexu do svého srdečního centra a nechte odejít veškeré obviňování a zlobu. Spojte se s duší a vyzařujte jemnou, odpouštějící lásku. Rozhodněte se změnit svůj vzorec, který tento člověk zrcadlí. Když to uděláte, nebudete jeho zrcadlení už potřebovat a tím ho osvobodíte, aby mohl jednat nově. Pokud se tento člověk nezmění, rozhodnete se pravděpodobně trávit čas s lidmi, kteří budou zrcadlit vaše nové chování k sobě samým.


Uvědomujte si, jaká rozhodnutí v každé chvíli ve vašem vztahu děláte.

     V každém okamžiku děláte rozhodnutí, která určují, jestli projevíte lásku duše, či nikoliv, a která vám vytvářejí vztah, jaký chcete. I ta sebenepatrnější volba může věci změnit. Milování druhých začíná tím, že si budete více uvědomovat, jak se v každé chvíli rozhodujete, co děláte a co si volíte. Krásné vztahy nevznikají na základe nějaké velké události. Vznikají na základě mnoha drobných každodenních rozhodnutí být laskaví, milovat a odpouštět. Vytvořte harmonii tam, kde byla disharmonie. Používejte svá slova k tomu, abyste léčili a posilovali druhé. Můžete mít vztahy, které přinášejí radost do vašeho srdce a úsměv na vaši tvář. Můžete zažívat pohledy druhých plné lásky. Můžete si vytvořit vztahy, jaké chcete!

https://www.skola-esoteriky.cz/
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode