Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jas Lásky

VĚZTE, ŽE LÁSKA JE NEJMOCNĚJŠÍ ENERGIE VE VESMÍRU.

Ve vesmíru je mnoho různých energií - energie vůle jiných lidí, nejrůznější touhy a emoce vycházející z jejich snahy získat, co chtějí; energie duše, která vám osvětluje vaši cestu; energii solárních světla, která vede váš život zpět domů; a mnohé další. Žijete ve světě energií. Jste jimi obklopeni a neustále nějakým způsobem ovlivňování.
Žádná energie není mocnější než láska. Když se učíte milovat jako vaše duše, přinášíte si do života tu nejmocnější sílu vesmíru. Láska tvoří zázraky, léčí všechny rány a pročišťuje níže energie. Láska se nemůže nikdy vyčerpat, protože, čím více ji dáváte, tím více se vám jí vrátí. Když si zvolíte lásku, přinášíte nejvyšší lásku sobě i druhým. Nabízet lásku je vždy dobrá volba. Láskou můžete transformovat, očišťovat, neutralizovat, pozvednout, rozšiřovat, spojovat, harmonizovat, vyrovnávat, rozšiřovat, magnetismu, přijímat a přidávat světlo a krásu do všech energií, které jsou kolem vás. Můžete transformovat emoce lidí, popřípadě být vůči nim transparentní, neutralizovat "negativní" energie a harmonizovat se se vším životem vesmíru. Jakákoliv kosmická energie reaguje na lásku pozitivní.

Buďte láskou. Vnášejte lásku do neustále se vyvíjejícího kruhu života.

Abyste přežili jas lásky duše, začněte se s nádechy naplňovat solárním světlem. Zklidnili své emoce. Vydechujte všechny myšlenky, které nechcete. Už víte, jak si přivolat svou duši a splynout s ní, aniž byste se museli přenést do roviny duší. Dokážete se s ní přelít a spojit drahokam ve svém srdci s drahokamem vaší duše jednoduše tím, že na to pomyslíte. Zavolejte si tedy k sobě svou duši a preciťujte, jak vás obklopuje její povznášející přítomnost. Její drahokam klesá do vašeho hlavového centra a odtud do srdečního centra, které nakonec zcela obklopí. Vnímejte ono vnitřní "přepnutí" či změnu, jakmile tyto dva drahokamy do sebe harmonicky zapadnou. Následně si představujte krásné světlo vyzařující nyní z vašeho srdečního centra. Svou duši vnímejte jako zářivou kouli světla, v níž jste a která vás svým světlem obklopuje.
Při připojení těchto dvou drahokamů proudí do vašeho srdečního centra láska duše. Představte si své srdeční centrum tak rozzářené láskou, že z ní láska mocno proudí a vytváří kolem vás pole lásky. Láska vyzařuje z drahokamu ve vašem srdečním centru a dále přesahuje vaše tělo. Toto pole lásky, které vychází z vašeho srdečního centra má mnoho vlastností a kvalit. Láska duše vyzařující z vašeho srdečního centra může být magnetická nebo transparentní. Může posílí energii lásky; přijímá a dovoluje; vyzařuje svobodně a šíří se bez podmínek. Ve svém jasném centru lásky zná vaše duše jen mír a jistotu, že všechno je dobro. Ví, že není čeho se bát, před čím se bránit nebo z čeho být zklamáni. Vaše duše ví, že láska je tou nejmocnější energií vesmíru, a ví, jak milovat.

Přitahujte si k sobě lásku a vše dobré.

Vaše duše je klidná, protože ví, jak si k sobě přitahovat lásku. Nebojuje o ni a neusiluje. Zažívá její hojnost v každém okamžiku. I vy můžete prožívat magnetické vlastnosti lásky duše a přitahovat si k sobě všechno dobré. Prociťte magnetické vlastnosti pole lásky, které vychází z vašeho srdečního centra. Představte si roztočené magnetické prstýnky vycházející z vašeho srdce a přitahující vám lásku ve všech jejích podobách, aspektech a vyjádřeních. Když vyzařuje lásku duše, přitahujete si jako magnet krásu a lásku v lidech a všechny dobré věci, které vesmír může nabídnout.

Mnohé z věcí, které lidé dělají, mají za cíl získat na oplátku lásku. Možná vás naučili, že lásku si musíte zasloužit dobrým chováním a plnění přání druhých. Možná si jen velmi těžko dokážete vymezit své osobní hranice, protože se bojíte, že se tím můžete lidí citově dotknout nebo, že přijdete o jejich lásku. Pokud si myslíte, že láska k vám přichází, jen když si ji zasloužíte nebo odpracujeme, je načase zažít magnetickou kvalitu lásky duše.
Podívejte se váš vztah s člověkem, kterého jste si vybrali pro spojování duší. Snažíte se usilovně vydobýt si jeho či její lásku Děláte kvůli tomu věci, které byste jinak nedělali? Jste rozpolcená a nevíte, zda dělat to, co po vás chce ten druhý, a udržet si tak jeho lásku, nebo to, co chcete dělat vy, abyste naplnili své cíle, aspirace a směr vaší duše co myslíte, že by tento člověk asi udělal nebo jak by se cítil, kdyby jste prostě přestali dělat věci, kterými se snažíte zasloužit si jeho lásku?

Vnímejte své srdeční centrum naplněné magnetickou láskou vaší duše. Nejde o to, co říkáte nebo děláte. To láska, podstata vaší bytosti, vám přitahuje lidi a drží je při vás. Naplňte své srdeční centrum láskou své duše. Spojte se s duší člověka, kterého jste si vybrali, a vyzařujte k němu magnetickou lásku. Prociťujte, jaká magnetická je vaše láska a jak vám přitahuje lásku zpět.
Přeložte si svoje spojení s duší do nějakého výroku, který by charakterizoval váš nový pohled a způsob, jak teď budete na váš vztah myslet. Řekněte si něco jako: 
"Nabízím ti lásku své duše. Je to ten největší dar, který ti mohu dát. Přitahuje teď to nejvyšší a nejlepší, co nám náš vztah může dát." Pokud je to pravda, můžete ještě dodat:
"Už nebudu složitě snažit a vybojovávat si tvoji lásku. Nebudu se snažit získat ji předvídáním tvých potřeb a jejich naplňováním. Budu respektovat tvou vlastní schopnost naplnit si své potřeby sám/sama". Na chvilku se zamyslíte nad vší tou láskou, kterou jste od tohoto člověka už dostali. Oceňte, nakolik jste již nyní v lásce magnetické. Všimněte si, jak přirozeně a snadno si již nyní lásku přitahujete.

Prociťte, jaký je v tom rozdíl lásku si magneticky přitahovat, nebo o ni složitě usilovat. Když si lásku přitahujete, zůstáváte ve svém centru a v kontaktu se svou duší. Láska z vás proudí a přitahuje vám zase lásku. Nesnažíte se neustále vidět do druhých, abyste znali jejich momentálně potřeby a nálady a mohly se zachovat tak, aby vás měli rádi. Být magnetem na lásku znamená přestat dělat to, co nechcete, ale přesto děláte, abyste si získali lásku jiných lidí. Namísto toho děláte takové věci, které jsou láskyplné k vám. Nejste závislí na jednom člověku jako svém zdroji lásky. Můžete ji přijímat odkudkoli a odevšad. Jste klidní, protože víte, že můžete prožívat hojnost lásky tím, že vyzařuje lásku duše, která vám přitahuje zas lásku ve všech jejích formách a vyjádřeních.

V této i v následujících kapitolách najdete různé výroky, které budete mentálně, ve své mysli, opakovat sobě i druhým. Tyto výroky vám pomohou přeložit si kvality lásky duše, kterou jste právě vyzařovaly, do slov. Přizpůsobte si jejich, aktualizujte jejich a Zlepšujte se s jejich pomocí. Udělejte si z nich pozitivní argumenty, které vás povedou ve vyjadřování lásky duše při vašich každodenních kontaktech s lidmi. V duchu si je opakujte a všímejte si jakýchkoliv změn ve vašich pocitech ze sobě samých i ve vašich vztazích s druhými lidmi. Když si takové výroky mentálně přeříkáváte, začíná z vás vycházet jiná energie. Něco ve vás se změní a to povede k nějaké pozitivní změně také ve vašich vztazích, aniž by lidé museli vědět, co si v duchu říkáte.

Zesilujte lásku, abyste ji rozšířili dále.

Láska duše je jasná, protože zesiluje lásku, která je. Vaše duše ví, že může vždy najít lásku v jakémkoliv člověku, v jakékoli situaci, a zesiluje ji. Když zesiluje lásku, vždy uvidíte zas jen lásku, ať už je pohřbena, ztracená či skrytá. Pak pro vás bude snadné jednat láskyplně i s těmi lidmi, kteří jednají bez lásky. Můžete pomáhat druhým probouzet lásku, která v nich dřímá. I ta nejsložitější situace má v sobě semínko lásky, které jen čeká na svůj čas, aby vyklíčila.
Představte si, že jdete za jasné noci ven, podívat se na hvězdy. Zpočátku vidíte pouze ty nejjasnější z nich, ale když se díváte déle, uvidíte další a další, až nakonec budete mít nad sebou nebe plné hvězd. Podobně vaše duše zesiluje lásku. Zastavte se na chvilku a nechte svoji duši zesílit a rozsvítit lásku, kterou máte ve svém nitru. Tak jako se člověk dívá na jasnou noční oblohu a objevuje stále více hvězd, představte si, že vidíte stále více lásky v sobě. Potvrďte si všechnu tu lásku, soucítění a laskavost, které již ve svém životě projevujete a vyjadřujete. Když zesilte a rozšíříte lásku v sobě, budete moci nabízet více lásky ostatním.

Prolněte se se svou duší a prociťujte pole lásky vycházející z vašeho srdečního centra po spojení vašeho drahokamu s drahokamem vaší duše. Spojte se s duší člověka, kterého jste si vybrali. Prociťujte lásku vycházející z vašeho srdečního centra do srdečního centra druhého člověka. Zaměřte se na aspekt lásky duše, který zesiluje lásku. Představte si, že zviditelňuje všechnu lásku, která je ve vás, ve vašem vztahu i v tom druhém. Uznejte v tomto člověku všechno dobré a krásné, jeho vlastnosti již projevené i ty, které se teprve začínají ukazovat. Ignorujte všechno, co se vám na něm nelíbí.

Sestavte si výrok, který odrazí vaše rozhodnutí zesilovat lásku jako například: "Pracuji na úrovni duše, abych podpořil / a lásku, která mezi námi je. Rozšiřuji teď lásku, abychom mohli zažívat nové kvality a projevy lásky, nacházet nové cesty, jak milovat a vnášet lásku do nových oblastí našeho vztahu." Vzpomeňte si s uznáním, kdy jste se již takto soustředili a vynesly na povrch to dobré a krásné, co v tomto člověku i ve vašem vztahu je.

Spojit se s duší a zaměřit se na rozšiřující kvalitu lásky duše můžete například po nějaké hádce, nebo když se cítíte odmítáni zda považováni za samozřejmost, nebo když máte problémy najít na nějakém člověku či situací něco dobré. Pokud máte ve vztahu problém, myslete na danou oblast, zatímco se spojujete s duší, a vyzařuje lásku, která zesiluje dobro a světlo mezi vámi. Můžete pracovat na této úrovni duše, dokud láska mezi vámi pohřbena, skrytá nebo ztracená nevyplavává na povrch. Taková práce vám pomáhá více milovat a snadněji poznat a rozhodnout se, co podniknout, aby to bylo z lásky.

Spojovat se s duší a vyzařovat rozšiřující kvality lásky můžete i tehdy, když cítíte ve vašem vztahu hlubokou lásku. Tak se dostanete na novou úroveň. Můžete požádat bytost lásky, aby vstoupila do vašeho srdečního centra a pomohla vám zesílit lásku. Pracujte takto ve vnitřních rovinách a Podnikejte kroky jen tehdy, když budete cítit, že je na to ten pravý čas. Zesílit a zvětšit lásku mezi vámi a jinými lidmi neznamená, že se musíte vidět 
častěji nebo, že musíte mít druhých blíže. I když láska mezi vámi vzroste můžete si vybrat, s kým být častěji, s kým méně a s kým se chcete stýkat i nadále tak jako dříve.

Vyzařujte průzračnou lásku.

Láska duše je jasná, protože je průzračná. Duše nabízí lásku, která není nijak barvení jinými energiemi. Láska duše proudí ven průzračná, bez toho, aby na ni působily nebo ji měnili energie, kterých se dotkne. Vaše duše umí být průzračná vůči všem energiím, které nejsou láskou. Vybírá si, s jakými energiemi chce rezonovat. Můžete prožívat jas průzračné lásky, lásky nevytváří žádný odpor, nezabarvené jinými frekvencemi a nezaviněných energiemi druhých.

Představte si sobě samých s člověkem, kterého jste si vybrali. Jak ho milujete? Snažíte se toho druhého nějak ovlivnit nebo změnit příchutěmi zda barvami svých pocitů a myšlenek Brání se ten druhý někdy vaší lásce? Naplňte své srdeční centrum láskou své duše a vnímejte pole lásky, které, které z něj vyzařuje. Zaměřte se na aspekt neviditelnosti zda průzračnosti lásky vaší duše. Představte si, zatímco se spojujete s duší tohoto člověka, jak z vašeho srdečního centra proudí do srdečního centra toho druhého vlny průzračné lásky duše. Do ničeho v tom druhém nezasahujte, ani se nesnažte v něm něco měnit. Staňte se esencí lásky - lásky, která se dotýká všeho života, aniž by do něj zasahovala nebo cokoliv dobarvovala svými energiemi.

Pomyslete na situaci, která vás svádí, abyste se v kontaktu s tímto člověkem snažili do něčeho zasahovat nebo dodávat svou energii. Místo toho si představte, jak vyzařuje průzračnost lásky duše. Milujete, aniž byste se snažili druhých svými pocity či myšlenkami ovlivnit nebo změnit. Můžete si pro sebe vytvořit nějakou afirmace, například: 
"Miluji tě láskou průzračnou, bez toho, abych tě ovlivňoval / a svými emocemi, touhami nebo přáními".
Pomyslete na chvíle, kdy se vám to už podařilo, kdy jste nabídli lásku bez snahy toho druhého ovlivňovat nebo měnit.
Protože dokážete být nestranní, když jste v blízkosti tohoto člověka a on je smutný nebo nešťastný? Protože jste průchozí vůči silným názorem, které tento člověk má možná, nebo vůči jeho očekáváním, jací byste měli být. Když jste s ním a chcete zůstat klidní, i když má silné emoce, vyzařujte průzračnou lásku. Najděte si nějaký výrok, který vás povede ve chvílích, kdy začnete reagovat na jeho emocionální rozpoložení. Řekněte si třeba: "Jsem teď průzračný/á vůči tvým emocím, na které nechci reagovat a s kterými nechci rezonovat. Já si vybírám, jaké emoce chci cítit."
Na chvíli se pozastavte a vyzařujte k tomuto člověku průzračnou lásku. Važte si chvil, kdy jste si sami vybrali, jak se budete cítit, zůstali jste ve svém středu, klidní a průzrační vůči cizím emocím. Potvrďte si, že se můžete cítit, jak chcete, bez ohledu na emoční stav druhých lidí.

Prociťujte jas lásky, když přijímáte a umožňujete dávat.

Láska duše je jasná, protože je přijímající. Přijímá vesmír, jaký je. Umožňuje všemu být takové, jaké to je. Vaše duše nežije ve světě polarit. Přijímá dobré i špatné, vysoké i nízké. Vaše duše miluje lidi bez ohledu na to, jak žijí, jednají, oblékají se, říkají nebo se chovají. Duše nestaví stěny. Raději rozpouští bariéry tím, že přijímá. Přijímá lidi takové, jací jsou, bez ohledu na jejich názory, víru či postoj k životu.
Zatímco z vašeho srdečního centra proudí láska duše, prožívejte v ní kvalitu přijetí. Prociťujte, jak vaše duše miluje a přijímá každý aspekt vašeho bytí. Vnímejte, že přijímá všechny vaše zvyky, osobnostní rysy a vlastnosti. Vnitřní hlas, který vás kritizuje, není hlasem vaší duše. Je to podosobnost, která potřebuje být milována. Ať jste, kdo jste, ať jednáte a mluvíte, jak chcete, vaše duše vás miluje a přijímá takové, jací právě jste.

Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Představte si, jak ho přijímáte a necháváte ho být takovým, jaký je. Co na něm již dnes přijímáte a milujete? Potvrďte si, jak víte ve své lásce přijímat. Vyzařujte při spojení duší přijímací lásku, dokud nebudete schopni přijmout a milovat ještě více aspektů chování, mluvení, cítění a jednání tohoto člověka. Učiní si výrok, který potvrdí vaši přijímací lásku, jako například: "Miluji tě a přijímám takového / takovou, jaká si. Umožňuje ti cítit se, jednat a být, jaký/á chceš."
Prociťujte jas lásky, zatímco vyzařujete přijímací lásku.

Pokud máte zábrany někoho přijmout, objevte tu část vaší osobnosti, která nechce přijmout jiných lidí, a pracujte s ní. Začněte tím, že budete milovat a přijímat tuto část sobě samých. I když milujete a přijímáte druhých v tom smyslu, že jim nebrání být tím, kým jsou, nemusíte zároveň prohlížet nebo schvalovat to, co dělají a jak žijí svůj život. lidí můžete milovat a přijímat, i když neschvaluje jejich chování. Přijímat neznamená dovolit komukoliv, aby vás zneužíval nebo zranit, a neznamená to ani zůstávat ve vztahu, který vás ničí. Druhých můžete milovat a přijímat na úrovni duše, a přesto se rozhodnout nezůstává v jejich blízkosti.
Všimněte si, jak projasnění můžete být, když vysíláte přijímací lásku. Přestáváte bojovat, odmítat a zápasit s kýmkoliv a s čímkoliv. Pracujete na tom, v co věříte, spíše než proti něčemu nebo někomu. Milujete a přijímáte sebe samých a víte, co je to jas lásky duše.

Milujte sebe i druhé bez podmínek.

Láska duše je jasná, protože je bezpodmínečná. Vaše duše miluje, aniž by potřebovala získat něco na oplátku. Láska duše je kvalita bytí, zářící světlo, které pozvedá, zjemňuje a uspokojuje všechny, kteří se dostanou do sféry jejího vlivu. Její láska proudí velkoryse a svobodně. Neodměřuje lidem lásku podle zásluh. Duše nabízí lásku, aniž by za to chtěla být oceňována, uznávaná, chválena nebo odměňována. Nepřichází a neodchází na základě akcí nebo reakcí lidí. Dává lidem lásku a nestará se, jak ji použijí, nebo dokonce zda ji použijí. Prociťujte jas plynoucí z rozdávání lásky bez potřeby dostávat cokoliv zpět.
Zažijte bezpodmínečnou lásku své duše tím, že přijmete bezpodmínečnou lásku, kterou k vám chová. Vaše duše vás miluje a nepotřebuje od vás za to nic dostávat. Miluje vás, když jste jí nablízku i když jste vzdáleni. Její láska je jako řeka, proud, který tu pro vás vždy je a můžete se do něj kdykoliv ponořit.

Spojte se s duší člověka, kterého jste si vybrali, a posílejte mu bezpodmínečnou lásku. Chtěli jste, aby vám tento člověk něco dával, například uznání, nebo aby se nějak choval, abyste jej mohli milovat? Zatímco láska proudí vašim srdečním centrem, vytvořte afirmace, která bude odrážet vaši bezpodmínečnou lásku, například: "Nabízím ti svou bezpodmínečnou lásku. Miluji tě, aniž jsem chtěl / a něco na oplatku. "
Vzpomeňte si, jak jste již nabídli tomuto člověku svou lásku a nic jste za to nečekali. Uznejte, jaká velkorysá a bezpodmínečná vaše láska už je. Dívejte se, jak roste vaše schopnost vyzařovat častěji a ve stále větším okruhu situací svou bezpodmínečnou lásku.

Když vyzařuje bezpodmínečnou lásku, můžete zažívat jas, protože nepotřebujete, aby vám druzí za vaši lásku cokoliv vraceli nebo dělali. Když dáváte lásku velkoryse a bezpodmínečně, dostáváte bohatství své duše, protože veškerá láska, kterou jste vyslali, se vám mnohonásobně vrátí.

Jas lásky.

HRA Duše

Vyzkoušejte si jas lásky s různými lidmi, s jejichž dušemi se spojíte, av různých situacích, které zažijete. Vyberte si jednu či více kvalit jasu duše a procvičujte si je při prolínání drahokamu vašeho srdečního centra s drahokamem vaší duše.

1.Staňte se magnetem pro lásku. Přijměte lásku od všech a odevšad. Objevujte, co si přitahujete, když vyzařuje magnetickou kvalitu lásky duše.

2.Nechejte svou duši, ať zesílit lásku ve vašem nitru. Vyzařujte lásku a zaměřte se na aspekt lásky duše, který zvýrazňuje lásku v druhých lidech i lásku, kterou můžete prožívat ve svých vztazích.

3.Soustřeďte se u lásky duše na kvalitu průzračnosti. Vyzařujte lásku, bez toho, abyste ji jakkoli zabarvovali. Staňte se průchodnými/transparentními vůči všem energiím, s nimiž nechcete rezonovat.

4.Prožívejte v lásce duše kvalitu přijetí. Přijměte všechny energie, s nimiž se setkáte, bez odporu či posuzování. Umožněte lidem i okolnostem být tím, čím jsou, a prožívejte přitom přijímající lásku vaší duše.

5.Projevte bezpodmínečnou lásku; lásku vyslanou bez nutnosti dostat cokoliv na oplátku. Všimněte si, jací jasní se můžete cítit, když dáváte lásku svobodně.

6.Pozvěte do svého srdečního centra bytost lásky a všimněte si zda se jakkoliv mění vaše schopnost vyzařovat kvality lásky duše, například: magnetismus, rozšiřování, průzračnost, přijímání a bezpodmínečné.

7.Milujte a rozvíjejte všechny části vaší osobnosti, kterým se nechce projevovat lásku duše, mají pocit, že by to bylo hodně práce, nebo si myslí, že druzí si tolik lásky nezaslouží.

z knihy Sanaya Roman - Láska duše

zdroj : https://shu.blog.cz/

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode