Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Největší moc má láska

    Andělé nás budou milovat stále, i když je o pomoc ani podporu nepožádáme. Naši strážní andělé nás vždy milovali a navždy milovat budou. To, co děláme, říkáme nebo si myslíme, tento fakt nijak nezmění. Andělé se na nás dívají jako na krásné, jedinečné a zvláštní bytosti. Každá lidská duše je jako jedinečná vzácná perla mezi mnoha jinými vzácnými perlami. Vzájemně si jsou velmi podobné, ale nikdy mezi nimi nenajdete dvě úplně stejné. Všechny jsou však až neskutečně krásné. Budeme-li odporovat Božímu zákonu tím, že sami sebe nebudeme milovat a že si budeme myslet, že si lásku nezasloužíme, budeme jako král, který přikázal vlnám dát se na ústup. Ať už děláme cokoliv, vždycky se namočíme. Proto bychom se raději měli naučit plavat. Když se v životě někdy cítíme nemilovaní, je to proto, že my sami odmítáme přijímat lásku, která je nám nabízena. Andělé nás nikdy neopustí, ani když sami rezignujeme.

Láska nás spojuje s královstvím andělů.

     Když my sami dáváme lásku, žádáme o lásku, kterou potřebujeme, nebo když se učíme více milovat sami sebe, upevňujeme tím své spojení s anděly. Láska je jazyk, kterému andělé dobře rozumějí a ochotně mu vyhoví. Když se přestaneme zaobírat tím, čeho se obáváme, bojíme a co nenávidíme, a místo toho se soustředíme na to, co máme rádi, zvyšujeme tím vibrace naší přirozené duchovní energie. Vše kolem nás je tvořeno energií. Hmota je energie, zvuk je energie, a stejně tak je tomu i s barvou. Veškerá energie vibruje na určité frekvenci nebo na určité vibrační úrovni. Hmota, z níž je složeno lidské tělo, je formou energie propojené s jemnohmotným polem elektromagnetické rezonance, která je vyšší a lepší než samotná hmota. Čím jsou naše vibrace vyšší a rychlejší, tím více se naše elektromagnetická rezonance přibližuje rezonanci andělské. Jednoduše řečeno: čím více dokážeme milovat, tím se stáváme andělštějšími a tak i přístupnějšími andělskému působení.

Z knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona
 

 

Modlitba-jak k sobě přitahovat andělskou lásku 

 

Kéž mne andělé zahrnují spoustou láskyplných vztahů.

Kéž jsou všechny mé vztahy požehnány božskou láskou a harmonií.

Prosím, abych se sblížil s lidmi, jejichž duchovní záměr doplňuje můj.

Prosím, abych pomáhal probouzet andělské přednosti v ostatních

a u sebe je posiloval.

Neustále mne obklopují andělé v lidské podobě.

Moji strážní andělé mne vždy přivádějí k milujícím a ochotným lidem.

Děkuji svým andělům za dar smíchu ve všech mých vztazích.

Prosím, abych dokázal přitahovat andělskou lásku v každém denním

či nočním okamžiku.

Prosím, abych dokázal vnášet andělskou lásku a smích do života druhých.

 

Z knihy Ve společnosti andělů od Davida Lawsona

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode