Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Není to zvláštní ?

   Proč tolik z nás má trápení ve vztazích a zklamání z nich ? Proč je tak těžké najít někoho, kdo vyznává naše hodnoty a vize ? Proč vztah, který byl zpočátku vášnivý se zhorší a začne být nudný nebo nenávistný ? Proč tolik lidí hledá naplnění mimo svůj původní vztah ? Proč bojujeme s lidmi, kteří nás kdysi hluboce milovali ? Proč tolik lidí jde z jednoho vztahu do druhého, z manželství do manželství a přitom se cítí prázdní a osamělí ?

   Všichni se chceme těšit z přítomnosti někoho zvláštního...

   Ve zvláštním vztahu si vybíráme osobu, objekt nebo ideologii, která je zdrojem našeho štěstí. Věříme, že jsme prázdní, osamělí, chudí nebo vadní, či že vedeme nudný bezvýznamný život plný trápení nebo naplněný dramaty. Pak propůjčujeme nějaké osobě či ideologii moc zachránit nás před pocitem nedostatku a učinit nás šťastnými. 

   Idea - " ty mě doplníš " je nejvyšší maximum zvláštního vztahu. Víra, že vás může někdo doplnit naznačuje, že jste neúplní. Tato mylná představa o sobě je základní přičinou veškerého citového trápení, protože je nepravdivá. Nejste neúplní a nikdo vás nemůže doplnit. Jste věční, nenapadnutelní, nepopiratelně úplní.

   Osudový omyl ve větě "ty mě doplníš " spočívá v tom, že kdyby někdo měl tu moc vás doplnit tím, že by dělal to, co by vás činilo šťastnými, měl by i moc zbavit vás úplnosti tím, že by od vás odešel. I když je představa, že jste s takovou osobou, opojná a vzrušující, po zkrachování vztahu propadnete do hlubin zoufalství a budete si pak připadat osamělejší než kdykoli předtím. 

   Zvláštní láska je droga, a to návyková. Když odejde, máte těžký absťák.

   Takový nesourodý vztah je založen na rozdílech a každý z partnerů se domnívá, že druhý má to, co jemu chybí. Dávají se dohromady, aby se doplnili a oloupili toho druhého. Zůstanou spolu, dokud si nazačnou myslet, že už nezbývá nic, co by se ještě dalo ukrást, a pak jdou vlastní cestou. Takto bloudí světem cizinců, kteří jsou jiní než oni a žijí s jejich těly snad pod společnou střechou, ve stejném pokoji, a přesto od sebe vzdáleni celé světy.

   Poté, jak je běžné, hledáte a najdete další osobu nebo objekt, aby zaplnil roli spasitele. Ego poskytuje nekonečný seznam zvláštních objektů. Ale není to odpověď na vaši prázdnotu o nic víc, než je další injekce heroinu odpovědí na touhu narkomana. Všechny věci, které hledáte, zvyšují ve vašich očích vaši hodnotu, ještě více vás omezují, skrývají před vámi vaši cenu a přidávají další zábranu ve dveřích, které vedou k opravdovému uvědomění vašeho já. Dříve nebo později se váš další zvláštní vztah rozplyne a budete tam, kde jste začali nebo na tom budete dokonce ještě hůře.

   Nemůžete izolovat něco, co je mimo vás, jako zdroj vašeho dobra nebo smutku a zůstat v nitru v klidu. Když učiníte něco zvláštním, poskytnete tomu jedinečnou moc vás zachránit nebo odsoudit k záhubě. Pouze vy máte tuto moc, a stáhnete-li si jí z určeného objektu, naleznete léčbu a spásu, jakou vám žádná osoba nebo věc nemůže nikdy dát. Ten zvláštní někdo, koho hledáte, jste vy.

   Je mnoho forem zvláštnosti. Všichni máme zvláštní vztah s něčím, Vytváříme zvláštní vztahy nejen milostné, ale i s přáteli, společnostmi, majetekem a ideologiemi. Můžete uplést auru zvláštnosti kolem učitele, terapeuta, guru, zvířete, dietní stravy, domu, kusu oblečení nebo automobilu. Můžete ulpět na nějaké ideologii, nebo lpět na nějakém místě. Seznam je nekonečný. Ego může využít jakýkoli objekt jako terč zvláštnosti a vzhledem ke svobodě, které se těší, to také udělá.

   Mnozí mají zvláštní vztah k penězům. Když je máme, cítíme se zabezpečeni, a když je postrádáme, cítíme se omezeni. Peníze poskytují klasický příklad vzdání se moci ve prospěch vnějšího symbolu. Lidé bojují o peníze, zabíjejí se kvůli nim a ničí láskyplná přátelství. Země vedou na ekonomice založené války, které ničí lidské bytosti po milionech. Bolestivé hledání zvláštnosti má vliv nejen nejen na jednotlivce, ale i národy a kultury.

   Jedním z nejpoužívanějších prostředků ke zvláštním vztahům, je náboženství. Mnozí lidé věří, že jejich náboženství je bližší Bohu, než náboženství jiných. Věřící motivovaní "vírou" bojovali v dlouhých krvavých válkách ve jménu zvláštního náboženství. Je to zvláštnost, která zabijí.

Zvláštní nenávist za zvláštní láskou 

   Zvláštní milostné vztahy jsou poháněny zvláštní nenávistí. Když předáte někomu moc nad vaším štěstím, nenávidíte je za to, že jsou schopni vás vodit na provázcích. Proč byste měl mít rád, natož milovat někoho, kdo vám může takto znepříjemňovat život ? Současně se nenávidíte za to, že se prodáváte. Abyste se odávali zvláštní lásce, musíte se vidět jako trpící nedostatkem, prázdní a neschopní jít za vlastním štěstím. Je to hrozný způsob pohledu na sebe. Ponižujete se tím, že potřebujete někoho jiného, aby vám dodal hodnotu.

   Právě z tohoto důvodu se zvláštní milostné vztahy mění tak rychle ve zvláštní nenávist. Je-li vaše láska k té osobě tak opravdová a hluboká, proč byste si měli představovat, že se proti ní obrátíte tak rychle a s takovou zlostí ? Proč máme nejprudší hádky s lidmi, které údajně nejvíc milujeme ? Protože láska, jíž vyznáváte, není skutečnou láskou. Je to zvláštní láska. Vaším skrytým úmyslem je něco od té osoby dostat, něco, o čem se domníváte, že sami dát nemůžete. Dokud to od ní dostáváte, tak jí "milujete". Ale v okamžiku, kdy selže, se hodná osoba mění v zlou.

   Zvláštní nenávist za zvláštní láskou ukazuje modlářské vztahy, v kterých uctíváte nějkou celebritu, učitele nebo guru. Slovo "fanda" je zkratka od slova "fanatik". Když předáte vaši moc někomu, o kom předpokládáte, že je blíže než vy kráse, talentu, moci, úspěchu, bohatství, moudrosti nebo Bohu, navážete s touto osobou zvláštní vztah. Stejně jako u zvláštního milostného vztahu je vaše "láska" tenkým závojem nenávisti k té osobě kvůli tomu, že má víc než vy a kontroluje vaše štěstí. Kde je tedy opravdová láska ?

Léčba zvláštní lásky 

   Odpovědí na zvláštní vztahy, je posvátný vztah. V posvátném vztahu nemáte pocit, že se vám něčeho nedostává a nepropůjčujete vašemu partnerovi nebo partnerce moc vás zachránit nebo zatratit. Oba se pokládáte za úplné a společně objevujete, zvyšujete a oslavujete dary, které udělujete sobě navzájem a světu. Uvědomujete si, že zdroj vašeho štěstí spočívá ve vašem nitru a můžete se rozhodnout, že se budete cítit dobře, bez ohledu na chování vaší partnerky nebo vašeho partnera. 

   Váš partner nebo partnerka není plátno, na které promítáte vaše nesplněné potřeby, či vaše naštvání, ale je vítanou společnicí nebo vítaným společníkem, kterého si čím dál tím více vážíte. Vaším společným úkolem je nezvýrazňovat nedostatky druhého, ale ctít a dávat najevo svoji již existující soběstačnost. Nevyužíváte vztah k tomu, abyste si navzájem spílali, uráželi nebo dusili. Místo toho ho používáte jako nástroj k tomu, abyste z vás obou dostali to nejlepší, a rozdmýcháváte světlo, aby svítilo, co nejjasněji.

   V posvátném vztahu se pokoušíte umocnit radost toho druhého, a nikoli mu zničit pohodu od jediného dodavatele, kterým je Bůh. Vaše pohoda může přes Boha přicházet i z jiných zdrojů, včetně vašeho partnera nebo partnerky. Láska, jíž sdílíte, zasahuje hlouběji než milostný vztah, sexuální chemie, osobní preference nebo politické spojenectví. Nejste jen dvěma lidmi, kteří se dali dohromady, aby naplnili svoji prázdnotu. Jste Bohem, který objevuje sám sebe prostřednictvím vaši milované nebo vašeho milovaného.

   Posvátný vztah vychází z odlišného předpokladu. Každý z vás se díval do svého nitra a nenašel žádný nedostatek. Oba přijali svou úplnost s tím, že by ji mohli rozšířit spojením s dalším celkem. Ani jeden z nich nevidí rozdíl mezi oběma já, protože rozdíly jsou pouze tělesné. Proto nehledají nic, co by si mohli vzít.....Takto stojí pod nebesy......a jejich vztah má nebeskou svatost......... Jak daleko od domova může takový nebeský vztah být ?

   Zvláštní vztahy, přestože mohou být náročné, poskytují nejplodnější půdu k proměně. Jakmile proměníte zvláštní vztah v posvátný vztah, udělali jste celoživotní práci.

   "Nejposvátnější ze všech míst na zemi je to, na němž se prastará nenávist proměnila v přítomnou lásku."

   Všechny vztahy jsou poskytovány jako požehnnání k rozšíření lásky ve vašem životě. Jestliže tato požehnání nevnímáte, je tomu tak jen proto, že jste se zaměřovali na nedostatky. Žádejte požehnání, modlete se o ně a potvrzujte jeho nalezení ve vašem vztahu. Je tam. Radost a léčba, kterou zakoušíte z proměny zvláštního vztahu na posvátný, jdou daleko za drobné odměny, které se snaží získat ego.

   Richard Bach řekl : " Opravdové milostné příběhy nikdy nekončí ". Všechny vztahy jsou potencionálně opravdovými milostnými příběhy. Když rozpoznáte dary, které přinášejí, poděkujete každému, kdo kráčel po vašem boku, ať už jen na chvíli nebo po celý život. 

   A veškeré vaše vztahy budou navždy požehnané.

zpracovala jsem z knihy Kurz zázraků

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode