Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Pozitivní myšlení v průběhu dne

 

Po probuzení, které je přechodem člověka k dennímu vědomí, uvítejte každý nový den s radostí a důvěrou v jeho příznivý průběh. V krátké modlitbě, ve které prosíte o ochranu a vedení ve vaší denní činnosti, ve vašich skutcích, myšlenkách i slovech, poděkujte Stvořiteli zároveň za uplynulou noc a klidný spánek. Snažte se hned od začátku dne rozpustit negativní myšlenky, tíživé problémy, starosti, pocity beznaděje a věřte, že tento den vám přinese řešení i pomoc. Důležitou součástí pro naladění je meditace.

Svoje tělo posilujte vhodnou vegetariánskou bezmasou stravou a výživou. Také tělesné cvičení je na začátku dne vhodným prostředkem pro prohloubení celkové harmonie. Dechová cvičení pročišťují celý organismus a povzbuzují duševní činnost.

V průběhu dne je vhodné zařadit krátké časové úseky, v nichž se vědomě zabýváme obsahem své mysli a soustřeďujeme na pozitivní prvky s nábojem lásky, dobra, radosti, ušlechtilosti a morálních hodnot. Pokuste se každé tři hodiny jednu nebo dvě minuty věnovat tomuto pozitivnímu soustředění na nejrůznější cíle. Touto cestou si můžete vizualizovat a prociťovat své vyšší duchovně krásné „JÁ“ a prociťovat jeho pozitivní vlastnosti, dobro, lásku a tak vědomě postupně zabudovávat tyto pozitivní atributy Stvořitele a chování do vašeho života. Pamatujte, je třeba vždy myslet na pozitivní vlastnosti, chování.

 

Co by udělala láska ? 

Toto je klíčová otázka, která vám pomůže v každé situaci vašeho života. 

Energie těchto slov a vizualizací se opakováním zesiluje a stává se pozitivním prvkem nejen našeho vnitřního života, ale i prvkem působícím do okolí. Ten pak podporuje úspěšnost jednání, získání respektu a především harmonické soužití.

Také můžete pěstovat krásný vztah se Stvořitelem. Uvědomujte si JEHO/JEJÍ dobro a lásku ve vašem životě, je to váš nejlepší přítel, přítelkyně, který vám stále pomáhá a velmi vás miluje.

Temné, negativní síly ztrácejí touto cestou nad vámi moc !!!

Ustupují stále více do pozadí a jejich místo při vás, zaujímají pozitivní síly světla a lásky i radosti a dobra. Pozitivní myšlenky jako hvězdy osvětlují ztemnělé nebe ve vás a svým zářením uvolňují vnitřní duševní napětí a vnitřní rozkol. Pozitivně smýšlející lidé jsou vyrovnaní, klidní, vyzařují dobro a lásku a nic je jen tak nevyvede z míry. Vyzařují optimismus a důvěru, pocit porozumění a spolehlivosti a v případě potřeby jsou připraveni pomáhat. Duševní oblast takových lidí není vystavena neustálému napětí či strachu, protože temné negativní myšlenky se jim vzdalují.

Člověk je tím, co myslí. Pozitivní myšlenky jsou však také zárodky pozitivních skutků. Snažte se k lidem ve svém okolí vysílat jen pozitivní myšlenky plné světla a lásky. Zejména k těm, kteří vám nejsou sympatičtí, případně vám ublížili. Užasnete nad tím, jak se postupně změní jejich postoj k vám. Někteří lidé, žijící v neustalém boji s časem, říkají: "Takovými věcmi se nemá smysl zabývat, na to nemám čas. Je to všechno jen domněnka, představy, které nemohu vidět, ohmatat ani slyšet. To mi nic nepřinese." Pokud budete uvažovat tímto způsobem, nebudete schopni vnímat pozitivní změny a vývoj ve svém vlastním nitru, zažívat zde harmonii a pocity štěstí a radosti.

Mnozí se ztrácejí v neustálých myšlenkách a vzpomínkách na minulost. Měli bychom si uvědomit, že se nic nevrací zpátky. Myslete proto na přítomnost a řekněte si, co je pryč je pryč. Nyní chci začít jinou kapitolu. Chyby, které jsem v minulosti udělal, chci nyní odstranit. Chyby minulosti bychom měli chápat jako součást učebního procesu, kterým procházíme.

Skutečný život však probíhá pouze v přítomnosti. Není proto také dobré se stále ve své mysli zabývat tím, co teprve přijde. Lidé si stavějí ve svých představách vzdušné zámky, sní o štěstí a zisku, hmotných věcech. To vše si však člověk musí nejprve zasloužit svou činností a svým životním postojem v přítomnosti.

Nenechte se tedy unášet nejistými představami o budoucnosti a plně prožívejme přítomnost. Ten, kdo se zaměřil na pozitivní myšlení, směřuje k harmonickému a láskyplnému a bohatému životu se Stvořitelem a mnohými pozitivními bytostmi, kteří mu pomáhají na jeho duchovní cestě k vyššímu uvědomění a rozvoji. O jejich kráse vašeho nitra nemáte ani ponětí. Pojmy jako včera nebo zítra ztrácejí svou moc nad člověkem, který se vydal po cestě k hledání Pravdy, po cestě vnitrního zrání a růstu. Ten směřuje do nadčasových oblastí věčné existence. Součástí pozitivního myšlení je i určitá bdělost, zaměřená k obsahu vlastní mysli. Měli bychom si jasně uvědomit, jaké následky vyvolají naše myšlenky, slova či skutky. Jaký to vše má smysl pro náš vnitřní růst. Měli bychom vědět, zda touto cestou někomu pomáháme, či škodíme. Tak můžeme získat odpovědi na otázky, kde se nachází příčina naší nevyrovnanosti, náladovosti nebo neschopnosti pozitivně komunikovat s okolím. Můžeme si odpovědět na otázku, zda náš způsob života odpovídá jeho smyslu a hlubšímu účelu. Hlavním cílem našeho života by mělo být poznat sebe sama, poznat svoji mysl a ovládnout její činnost. Tímto způsobem se můžeme stát pány vlastního života a prožít jeho naplnění, po kterém každý touží.

 

Mnozí lidé však většinu svého času ztrácejí negativním myšlením, mluvením i jednáním. Jejich myšlenky jsou navíc nevědomé a nesoustředěné. Mnoho drahocenné energie přichází nazmar také povrchním plácáním o bezvýznamných věcech a mělkým neplodným myšlením. Život se lidem zdá krátký, ale k dosažení jeho opravdových hodnot nám Stvořitel poskytuje dostatek času. Lidé však tento čas ztrácejí svojí povrchností, duševní leností, nechutí k obratu ve svém vnitřním životě. Uvědomění vyšších hodnot v životě člověka vyžaduje určitou míru sebeovládání, nesobeckosti, pravdivosti i přísnosti (vnitřní disciplíny) k sobě samému. Kdo myslí pozitivně, ten nevyvolává hádky, neprožívá závist, žárlivost, neodsuzuje a je vzdálen destruktivní kritice. Člověk musí jednou odložit růžové brýle a podívat se pravdě do očí. Odhalit své vlastní chyby a svoji vůli upřít k jejich odstranění.

Velkým pomocníkem na cestě k pozitivnímu myšlení je vaše svědomí (intuice). Vytvořte prostor a čas, ve kterém uslyšíte jeho hlas (meditací, vcházením do vašeho nitra), vedoucí nás na správnou životní cestu. Nepodléhejte strachu, zklamání a netrpělivosti v případě, že se výsledky nedostaví ihned. I když se chyby vracejí a budou vracet, budeme-li trpěliví, staneme se jednou vítězi. Čím dříve začnete měnit své slabosti, chyby a nedostatky, tím větším přínosem to bude pro váš život současný i život příští.

 

 

Každý člověk má od narození k pomoci na své duchovní cestě pozitivní bytosti z Pravých světů Stvořitele, které mu radou a láskou v životě pomáhají (v intuici) co volit a co ne.

Tuto radu může člověk vycítit ve svém láskyplném srdci uvnitř sebe (4. čakra, intuice) a záleží pak na jeho rozhodnutí, co si vybere. Dle toho si volí i to, co bude výsledkem jeho prožívání a zakoušení svých voleb.

Pozitivní bytosti nikoho nenutí ani nic nevnucují, milují a jsou trpěliví. Také má bytost lidská na své cestě k pomoci Stvořitele, na kterého je výsostně důležité se co nejvíce obracet a radit jak postupovat dál i na své životní cestě a svém pozitivním poslání. Stvořitelova láska a dobro i moudrost je pro nás nepopsatelná.

zdroj https://www.pratele-nebe.cz/
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode