Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Vyzařování lásky

Spojujete se s bytostmi světla a ostatními pracovníky se světlem, a spolu s nimi vyzařuje lásku. Když vyzařuje lásku k druhým, stáváte se sami dokonalejším a krásnějším světlem.

Přijali jste vysílání od velkých Bytosti a vytvořili jste kruhy lásky pro vyzařování lásky k druhým lidem. Jste nyní připraveni pracovat s Mistry, osvícenými a bytostmi světla, abyste s nimi vyzařovaly lásku lidstvu, skupinám lidí, kteří to potřebují, všem dětem a bytostem do jiných říší. Vyzařování lásky k těm, kteří se rozvíjejí a potřebují ji, a spolupráce s bytostmi lásky je jednou z nejmocnějších a nejrychlejších cest, jak probouzet své srdeční centra.

S bytostmi lásky se spojíte i bez kruhu lásky. Můžete ji vyzařovat, aniž byste byli uprostřed kruhu a přijímali a posílali lásku ostatním. Tentokrát se připojíte k ostatním pracovníkům se světlem, abyste pomohli bytostem lásky. Budete vyzařovat lásku různým skupinám, lidstvu a do jiných říší. Až se připojíte k bytostem světla, které pomáhají té které skupině bytostí, můžete jednoduše jen vyzařovat lásku duše a nechat bytosti světla, ať ji směřují tam, kde nejvíce prospěje.

S bytostmi světla můžete spolupracovat na vyzařování lásky, kdykoliv si vzpomenete. Vyzařovat můžete jako součást své každodenní meditace nebo v náhlých případech, kdy je třeba někomu pomoci - v různých krizových situacích odehrávajících se ve vaší blízkosti nebo ve světě. Kdykoliv skončíte s vyzařováním, ptejte se, jestli je dobře něco konkrétně udělat, abyste dali své vnitřní práci formu, a pokud ano, co by to mělo být. Vnitřní práce nenahradí vnější činy, pokud jsou zapotřebí. Nicméně důležité je udělat nejprve práci duše a vyzařovat lásku, protože pak snáze objevíte odpovídající vnější formy a aktivity. Někdy budete pracovat na úrovni spojení duší a žádná akce nebo vnější práce nebude nutná. Jindy budete mít po své práci chuť udělat mnoho různých kroků.

Spojte se s bytostmi světla v době různých světových krizí a vyzařujte lásku.

Můžete vyzařovat lásku a podporovat ve vašem okolí, městě nebo kdekoli na světě lidi, kteří jsou zapojeni do záchranných krizových situací, jako jsou například zemětřesení, válka, výbuch sopky, požáry, záplavy nebo hurikány. Pokud o něčem takovém slyšíte a budete cítit nutkání pomoci postiženým i těm, kdo jim pomáhá, na chvíli se tiše posaďte a pošlete jim lásku duše. Spojte se se svou duší a nechte obíhat mezi svými srdečními centry energii. Vžijte se do stavu lásky duše a prociťujte napojení na Světovou Přítomnost Lásky. Spojte se s danou krizí. Představte si, jak se láska duše linie z vašich srdečních center ke všem bytostem zasažených krizí. Vaše láska vstupuje do rezervoáru duchovní energie, který vstupuje z dobré vůle všech. Mistři a bytosti světla, které pracují s danou skupinou účastníků krizí, nasměrují vaši lásku tam, kde je nejvíce potřeba.

Pokud se sami ocitnete v neštěstí nebo ve stavu nouze, opakujte stejný postup. Splyňte se svou duší. Pozvedněte jakékoliv strachy, netrpělivost a jiné nežádoucí energie, které nejprve přijímáte ze svého okolí, a vyneste je do svého srdečního centra. Nechte mezi svými srdečními centry obíhat energii a navoďte si stav lásky duše. Přijímejte vysílání klidné, uklidňující lásky, kterou posílají bytosti světla a pracovníci ze světlem, kterých se vaše neštěstí dotklo a vyzařují k vám lásku. Prociťujte Univerzální přítomnost Lásky, která je vždy a všude. Řekněte si: "Jsem v bezpečí a chráněný/á, kdekoliv jsem". Pozvěte do svého srdečního centra bytost lásky. Až lásku přijmete, posílejte ji všem v postižené oblasti, kteří potřebují podporu a pomoc. Spojit se se vší láskou, která je vám odeslaná, vám velmi pomůže ke klidu a uvědomění si, že jste v bezpečí a chráněni, ať se kolem vás děje cokoliv.
Vydejte se "ven", mezi lidi vaší komunity, a dělejte ve fyzické rovině cokoliv, k čemu vás to vede. Skupinové události, jako jsou války, povodně, požáry nebo zemětřesení, jsou velké příležitosti praktikovat lásku. Lidé jsou jí obvykle více otevření a lépe ji dokáží i projevovat.

Pokud potřebujete sami pomoc nebo jste přišli o svůj majetek či domů, procvičujte si přijímání lásky a dovolte druhým, aby vás obdarovali. Říkejte si, že všechno, co opouští váš život, bude nahrazeno něčím lepším. Potvrďte si, že k probíhajícím událostem vždy existují vyšší důvody, i když tomu ještě teď nerozumíte. Držte si myšlenku, že z toho vzejde něco dobrého a hledejte v daných událostech vnitřní dobro.

Vyzařujte lásku, abyste zlepšili podmínky těch, kteří to potřebují.

S bytostmi světla můžete vyzařovat lásku ke skupinám lidí, kteří potřebují pomoc, podporu nebo povzbuzení. Nebo můžete požádat o vedení, kde by vaše vysílání lásky duše nejvíc prospělo. Některé bytosti světla podporují lidi, aby mohly přelít se svou duší. Jiné vyzařují světlo do srdcí všech, kteří jsou otevření jej přijmout. Další pak rozptylují strach a negativní myšlenky, které krouží kolem vaší planety, jiné dávají vznik novým myšlenkám lásky a spolupráce. Některé bytosti pracují z roviny duše, aby pomohli šířit globální mír nebo odstraňovat na světě hlad.

Lásku můžete posílat nejrůznějším skupinám. Můžete ji vyzařovat pro lidi v nemocnicích, nebo nemocným, umírajícím či trpícím. Můžete ji posílat bezdomovcům, drogově závislým nebo nějakým způsobem zneužívaným lidem. Když se dostanete k informacím o charity a chtěli byste tyto organizace významně podpořit, Vyzařujte k nim lásku. Představte si, jak jim magnetické světlo vašeho srdce přitahuje všechnu lásku, pomoc a zdroje, které potřebují k naplnění svého vyššího poslání. Můžete se připojit k jakýmkoliv bytostem světla a vyzařovat s nimi lásku různým skupinám. Berte to jako součást své cesty k osvícení a silný prostředek, jak probudit své srdeční centra. Vyberte si jednoduše nějakou skupinu, které byste chtěli poslat lásku, pak se spojte s bytostmi světla a Vyzařujte lásku duše.

Obklopte láskou duše dětí.

Na planetě nyní žije hodně dětí a každý den se narodí mnoho dalších. Vaše láska jim může v životě velmi pomoci. Můžete jejich obklopit láskou duše, a pomoci jim tak najít a naplnit výše poslání jejich života. Na chvíli teď zavřete oči a myslete na děti. Spojte se se svou duší, nechte obíhat mezi svými srdečními centry energii a vysílejte k dětem lásku jednoduše tím, že na ně myslíte. Představte si, jak se spojujete s dalšími pracovníky se světlem, abyste společně v duchu poslali dětem a novorozencům zprávu: "Vítáme tě a děkujeme ti za všechno světlo, které na svět přinášíš. Vidíme, kdo si, a podporujeme tě při tvoření tvého vyššího poslání. Nejsi sám / sama. Je tu pro tebe mnoho lidí pracujících se světlem. Jsme tady a obklopujeme tě láskou. "Pošlete jim i jiné zprávy, pokud nějaké cítíte, a zahalte jejich duše do své lásky, pošlete jim podporu, povzbuzení a ochranu.
Když jste s dětmi, prolínejte se se svou duší a vylaďujte se na jejich duše. V duchu jim řekněte, že vidíte, kdo jsou, a Vyzařujte k nim lásku duše. Všimněte si, jak na vaše vnitřní poselství a poslanou lásku reagují. Někdy se zhluboka nadechnou, podívají se vám do očí nebo se jiným způsobem otevřou. Vaše láska je pro všechny děti vždy obrovským darem, i když si třeba žádnou změnu v jejich chování nevšimnete.

Svůj potenciál milovat realizujte milováním lidstva.

Aby jste se stali bodem světa, skrze kterého mohou Velké Bytosti pracovat, musí být vaše láska všezahrnující a tolerantní. Když rozšiřujete svou lásku na všechno lidstvo, roste vaše schopnost prospívat stále větším skupinám lidí. Procvičujte si vyjadřování tolerantní a všezahrnující lásky ke každému, koho potkáte nebo na koho myslíte. Vymažte ze svého myšlení koncept "my" a "oni". Uvědomte si, kdykoliv se přistihnete, jak myslete na lidi jako na "někoho jinde", než jste vy. Představte si, že každý, koho jste měli za "cizince", je vaším přítelem, včetně lidí z jiných kultur, náboženství, ras nebo zemí; lidí s jiným nebo opačným názorem či přesvědčením; i lidí jednajících způsobem, který nesouhlasíte. Jak by vypadal váš svět, kdyby všichni tito lidé už nebyli "někým mimo", ale vašimi přáteli? Byly by to prostě lidé, které můžete milovat. Uvidíte, že zahrnout do svých láskyplných myšlenek všech lidí je lehčí, než jste si možná mysleli.

Na chvíli se nyní zamyslete nad nějakou skupinou, která se staví proti tomu, v co věříte. Můžete k jejím členům vyzařovat svou lásku, i když s jejich pohledem nesouhlasíte? Dokážete otevřít své srdce a vnímat vaše sdílené lidstvo, podobnost vašich každodenních starostí a zájmů? Pokud vám vyzařování lásky k těmto lidem velmi nejde, představte si, že se s nimi spojujete v rovině duší. Zkoumejte, jak snadno se s nimi dá v této rovině harmonizovat, kontaktovat, rozšiřovat váš vztah a přidávat mu světlo.
Podívejte se na svůj život a aktivity. Zaměřte se na vztahy ve své práci, společenské kontakty nebo na svou rodinu a přátele a podívejte se, jestli jste si nevytvořili přístup "my versus oni". Najděte způsob, jak překonat jakékoliv bariéry, která by vás oddělovaly od druhých. Nenuťte se do pocitů lásky k druhým, do přijímání všeho. Své pocity oddělenosti od druhých mějte rádi jako vyvíjející se děti a neustále jejich pozdvihujte do svého srdečního centra.

Spojte se s bytostmi světla a Vyzařujte lásku k lidstvu a prociťujte jednotu se všemi lidmi. Představujte si, jak jsou lidé každým okamžikem chytřejší, láskyplnější, spojenější se svou duší, protože to se právě děje. Namísto rozčarování nad lidským jednáním se raději podívejte, jak každý dělá to nejlepší, co umí. Ne všichni lidé mají probuzené srdeční centra a jsou si vědomi Univerzální Přítomnosti Lásky. Procvičujte si lásku k lidstvu, potvrzujte jako lidské chyby a slabosti, tak vnitřní sílu a krásu, kterou v sobě lidé mají. Pokud se naučíte milovat lidstvo, budete mít lehčí rádi sami sebe.

Pomozte také vývoji zvířecí říše.

Součástí vyššího poslání lidí je pomáhat ve vývoji také jiným říším, například zvířecí nebo rostlinné. Stejné techniky, jaké jste používali při vyzařování lásky lidem, můžete používat také pro spojení se zvířaty a vysílání lásky duše k nim. Zvířata mají také duši a srdeční centra. Můžete se s nimi spojovat na úrovni duší a vyzařovat k nim kvality lásky duše, které jste se naučili.
Lásku můžete vyzařovat k jednotlivým zvířátkům i k celé zvířecí říši. Nebo můžete pracovat s určitými skupinami - s kočkami, psy medvědy, ptáky, delfíny, velrybami, zvířaty na farmách nebo v laboratořích, s motýly, plazi nebo hmyzem. Pokud požádáte svou duši, může vám ukázat, jaký druh je součástí vaší duchovní práce.
Začněte tím, že se zamyslíte, s jakým druhem zvířat by se vám líbilo pracovat. Vyzařujte lásku duše tak, jak jste se naučili, spojte se přitom s bytostmi světla a pracovníky se světlem, kteří pomáhají zvířecí říši v jiném vývoji. Až si vyberete svou skupinu zvířat, se kterou chcete pracovat, poproste o spojení s bytostmi světla, které s touto skupinou úzce komunikují a pracují na tom, aby jí pomohly postoupit ve vývoji. Představte si, jak z vašeho srdečního centra vyzařuje a proudí ve spirálách láska. Posíláte těmto zvířatům lásku a pomáháte jim tak uskutečnit další evoluční krok, pozvednout jejich bolest a trápení a transformovat jejich strachy. Bytosti světla roznesou vaši lásku a světlo všude tam, kde může nejvíce prospět. Představte si obraz světa, který umožňuje těmto zvířatům žít dobrým životem, plným radosti, růstu a lásky, a podporujte jejich v tom.

Podpořte vývoj rostlin.

Součástí vyššího poslání lidstva je pomáhat také rostlinné říši v jejím vývoji. Rostliny se vyvíjejí tak, že rozvíjejí nové druhy a stále dokonalejší krásu. Prelnite se se svou duší a vstupte do stavu lásky duše. Spojte se s bytostmi světla, které spolupracují s rostlinnou říší, aby ji podpořili v rozvoji. Vyzařujte lásku stromem, trávě, květem a všem rostlinám ve vašem okolí. Věnujte jim pozornost a všimněte si, kolik krásy vám přinášejí do života a do světa. Rozšiřujte své vědomí dál a dál, vnímejte rostliny na celém světě. A jděte hlouběji, dokud se nespojíte s duší rostlinné říše. Připojte svou lásku k lásce bytostí světla, abyste ji mohli společně poslat rostlinné říši. Při vysílání k rostlinné říši ji obklopte láskou a vitalitou. Představte si, že je silná a zdravá.

Obejměte svou láskou duši Země.

Na chvíli prociťujte svou lásku k Zemi i to, jak jste s ní spojení. Pomyslete na hory a pouště, na pláže a travnaté stráně a planiny. Představte si skály a kameny Země, její oceány a jezera, řeky a vrstvy atmosféry. Není to nádherná živá Bytost? Vnímejte její duši. Je to obrovské, zářivé světlo, daleko větší než individuální duše lidí. Pozdravte duši země a Vyzařujte k ní lásku. Prociťujte, jak se k vám vrací. Zeptejte se, ši byste nemohli pro Zemi právě teď něco udělat na úrovni duše a pomoci jí. Až skončíte s vyzařováním lásky k duši Země, nechte do své mysli proudit nápady, co na svém životě změnit, abyste žili s Zemí ve větší harmonii.

Vyzařujte lásku také k Velkým bytostem.

Najděte si čas a děkujte bytostem světla, mistrům a osvíceným za jejich stálou, oddanou a vytrvalou lásku k vám i k celému lidstvu. Kdykoliv si vzpomenete, pošlete jim myšlenku vděčnosti a oceňte jejich za všechno, co dělají. Udělejte to třeba hned teď. Zavřete oči, spojte se se svou duší a nechte obíhat energii mezi svými srdečními centry. Prociťujte všude kolem lásku, která vás obklopuje, když se napájíte na Světovou Přítomnost Lásky. Nechte svou lásku připojit se k tomuto poli lásky, ať září ke všem bytostem, které neustále vysílají lásku lidstvu. Vnímejte, jak jim na všech záleží, prociťujte jejich soucítění a oddanost. Děkujte jim třeba každý den, nebo kdykoliv si vzpomenete. Pozorujte, co se díky tomu děje s vašimi srdečními centry, jako teď prožíváte svou duši a jak se mění vaše schopnost vyzařovat lásku.

Přijměte všechny dary, které se k vám vracejí za vaše vysílání lásky.

Teď máte vše, co potřebujete, abyste mohli mít ten pravý vztah s každým člověkem ve vašem životě. Víte, jak vstoupit do stavu lásky duše a spojit se s Všeobecnou Přítomností Lásky. V tomto stavu můžete zažívat harmonii ve svých vztazích, aktivitách a komunikaci s ostatními. Můžete posloužit ostatním a podporovat je, aby v sobě našli svou sílu, moudrost a staly se celistvějšími bytostmi. Stáváte se zdrojem dobra a světla. Když vyzařuje lásku duše trvale a spolehlivě, mají k vám všechny ostatní dary vaší duše cestu otevřenou. Když projevujete v životě lásku duše, je to jako byste otevírali brány, kterými k vám mohou proudit dary vizí, vhled, zjevení a vedení. Můžete se dotknout vyšších sil vaší duše. Vyzařování lásky ukazuje, že je nyní můžete použít pro dobro všech, aniž byste zraňovali sebe nebo ostatní.
Mít správně vztahy a žít v lásce neznamená, že kolem sebe budete mít jen dokonalost a všichni vás budou neustále milovat. Znamená to, že vy milujete nepřetržitě. Žijete ve stavu, kdy se vás nedotýkají zmatky nebo trápení druhých. Nejste dotčení oblastmi, kde druzí ještě nemají otevřené srdce, protože máte mír ve svém vlastním srdci. Budete schopni prožívat lásku, ať se kolem vás děje cokoliv.
Lásku duše nebudete projevovat jen svým jednáním. Stanete se sluncem, které hřeje a vyživuje. Stanete se světlem, které svítí na cestu. Stanete se klidem, který otevírá dveře. Stanete se láskou, která léčí. Stanete se jemností, kterou hledá. Víte, že jste součástí univerzální lásky. Vaše láska uvolňuje všechny pouta tvořené strachem, omezenými názory nebo energií minulosti. Vaše láska otevírá dveře do budoucnosti, uvolňuje skryté možnosti a dodává světlo, které umožňuje všemu dobrému se vynořit, přijít na svět a rozkvést. Rozhodněte se být v míru se světlem a s každým člověkem v něm. Pociťujte jednotu s celým životem. Řekněte vesmíru: "Miluji tě. Jsem s tebou v jednotě. Jsem v harmonii s celým životem. "Poznejte se jako bytost lásky, jako duše a jako Duch, protože tím jste.

Obrázky na profil, obrázky na lide.cz
 

Vyzařování lásky

HRA DUŠE

Vyberte si jednu z následujících skupin, nebo jinou skupinu, která vás napadne, a Vyzařujte k ní lásku. Prolněte se se svou duší a nechte mezi svými srdečními centry obíhat světlo. Spojte se s Všeobecnou Přítomností Lásky.
Spojte se s bytostmi světla a ostatními pracovníky se světlem, kteří s vaší skupinou pracují. Představte si, jak z vašeho primárního srdečního centra vychází v spirálách láska a připojuje se k lásce, která je vysílána všem, kdo to právě potřebují. Když se spojujete s ostatními a vyzařuje lásku, nabízíte jednu z nejvýznamnějších pomoci při probouzení lidstva. Vyberte si jednu z následujících skupin, ke které teď budete vyzařovat lásku:

- Lidé, kteří se ocitli v místní nebo světové krizi.
- Ti, kteří jsou v nouzi - například lidé v nemocnicích, umírající, trpící nebo lidé bez domova, nebo jakákoli jiná skupina, která vám přijde na mysl.
- Zeptejte se bytosti světla, s jakou skupinou potřebují pomoci, namísto toho, abyste ji vybírali sami. Vyzařujte lásku k jakékoliv skupině, která vás pak napadne.
- Lidé, kteří jsou v pozicích, z nichž ovlivňují jiných - jako například světoví lídři, duchovní učitelé, a podobně.
- Lidstvo včetně všech dětí.
- Zvířecí říše.
- Rostlinná říše.
- Planeta Země.
- Mistři, osvícení a vyspělé bytosti.
- Oceňte se za všechnu lásku, kterou vysíláte, za svou ochotu poroste a za to, jak přispíváte lidstvu, když probouzíte své srdeční centra.

z knihy Sanaya Roman - Láska duše

zdroj : https://shu.blog.cz/

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode