Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

O vztazích - Moudrost od Mistrů

Prostřednictvím Rev. Michelle Coutant

Jak nám můžete pomoci vidět konfliktní vztahy jako podporující vztahy?
Požehnání, Vaše vztahy nabízejí mnoho perel moudrosti a mnoho duchovních zkoušek a lekcí, vám a také těm, s nimiž jste ve vztazích. Na to, abyste měli podporující vztahy, musíte přistupovat ke každému vztahu tímto způsobem. Každý vztah je podporující vztah. Každý vztah vám pomáhá rozvíjet vaše pochopení, vaši moudrost a vaši osobní sílu, pokud to dovolíte. Každý vztah je zrcadlo lekcí a duchovního růstu, který právě zpracováváte. Pro druhou osobu je to totéž, protože oba si vzájemně zrcadlíte lekce a zkoušky, které se harmonizují ve vztahu, aby obohatily vaše zkušenosti z učení. Každý vztah se může stát podporujícím pro každou osobu, když toto pochopíte a ke každému vzájemnému působení budete přistupovat tak, že umožníte a přijmete své lekce a zkoušky.

Musíte mít pochopení, že také pomáháte druhému získat moudrost a duchovní růst. To, že umožníte tomuto vztahu, aby poskytl tyto lekce a zkoušky, vám přinese jasnost ve vztahu a harmonii tam, kde žádná nebyla. Máte odpovědnost podporovat druhou osobu, protože mnozí jsou ve vědomí oběti. Když si toto uvědomujete, když udržujete vyšší vibrace, musíte setrvat v celém rozsahu a musíte záměrně udržovat vyšší vibrace. Je to vaše odpovědnost jako Mistra, být v pravdě a pomáhat druhému, když jste si vědomi, že jsou ve vědomí oběti. Někdy je to stejně jednoduché jako nedat odpověď, protože odpověď, která "jim hraje na city" je odpověď, která prodlužuje jejich přesvědčení v jejich stavu oběti. Udržujte vibraci lásky a tím jim pomůžete nejvíc jak umíte a zareagujete jako Mistr. Tím prohloubíte i svůj duchovní růst.Jak nám můžete pomoci setrvat v lásce a neutralitě, namísto souzení?

Drazí, když soudíte, nejste vyrovnání se sebou. Promítáme na druhého to, v čem nejste v rovnováze Sebe. Cvičte pomocí hlubokého dýchání a opakování slova "neutralita". Toto cvičení vám pomůže dosáhnout klid a harmonii, které mají stejné vibrace. Neutralita je velký dar, který vám pomůže ve vzájemném působení s druhými. Udržování záměru setrvat v neutralitě vám umožní odložit stranou vaše vlastní přesvědčení. Dokážete lépe setrvat v lásce svého Svatého Srdce, když dokážete udržet vibrace neutrality. Toto, drazí, je velký nástroj pro pomoc ve vašich vztazích.Milovaní Mistři a Učitelé, jakou další moudrost byste nám rádi nabídli v této době, abyste nám pomohli v našich vztazích?

Drazí, snažte se vidět potenciál v druhém. Vizte tento potenciál v každé duši, se kterou jste ve vztahu. Vizte potenciál každé osoby být Duší Mistra, která se to sem přišli naučit. Vizte je jakoby to již dosáhly a také sebe vizte jakoby jste to už dosáhli. Vy všichni jste Duše Mistři uvědomující si v sobě tento potenciál. Každá duše je inkarnací Boha. Přistupujte při své interakci s druhými tímto způsobem. Vizte Božské Já ve všech ostatních. Vizte Božské Já v sobě. Nejtěžší to může být vidět u druhých s nimiž máte nejbližší vztahy, protože tyto vztahy jsou takové "nabité" vašimi přesvědčeními o sobě a také přesvědčeními a předpojatými myšlenkami o tom jak budou druzí reagovat a jednat. Uvolněte tyto předsudky a otevřete se nové možnosti dovolit druhému reagovat ze svého Božského Já. Udržujte vibraci Lásky a pomůžete jim odpovědět tímto způsobem a pomůžete odpovědět sobě z nejvyššího potenciálu.

Vaše vztahy vám nabízejí velkou příležitost pro duchovní růst. Můžete dosáhnout a scelit obnovené pochopení, moudrost a víru ve vaše vlastní možnosti rozpínat se do vědomí Mistra, když dovolíte, aby vibrace tohoto potenciálu pronikla do vašich vztahů. Odložte stranou předpojaté přesvědčení a očekávání a dívejte na sebe a všechny ostatní jako na Boha, který pomáhá Bohu poznat Boha.

A na závěr, milujte se navzájem, Drazí. Kvůli tomu jste sem přišli. Přišli jste sem milovat. Touto láskou v rámci záměrů uvolnit negativitu, nízké vibrace, dosáhnete mistrovství, které jste sem přišli realizovat. Obejměte sebe a ostatní, Zemi, a všechny formy života ve vibracích lásky. Je to váš potenciál, Drazí, transformujete sebe, Zemi a veškerý život.My jsme Vzestoupení Mistři. Naše láska vás obklopuje a jsme tady, abychom vám pomohli být Láskou. Zavolejte nás. Pomůžeme vám zvýšit vaše vibrace na vibrace Lásky.Veškerá moje Láska a Mnohé Požehnání


MichelleZdroj : https://transformingradiance.com/cosmicblog/?p=360
Překlad do slovenštiny : Sir
Do češtiny upravil LM

zdroj  www.cestyksobe.cz
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode