Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Často se ptáte...

 

      V duchovním světě je neustále veden boj mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotou. Když se člověk z nějakých důvodů přiblíží více ke tmě, to znamená v myšlenkách se přiklání k tmavým negativním uvažováním, stáčí se automaticky na stranu temnoty. Duchovní temné síly okamžitě využijí jeho slabosti a snaží se jej dostat na svou stranu. A to různými způsoby, od toho nejjemnějšího až po ten nejhrubší. Někdy se snaží i po dobrém zlákat a zmást lidskou mysl.

     Vzhledem k blížícímu se roku 2012 útočí temné síly či různé entity v daleko větší míře, než tomu bylo dříve. Často se to projevuje tak, že děláte nebo říkáte věci, které nechcete, jakoby z vás mluvil někdo jiný. Dokážete ublížit, aniž byste chtěli. Máte stavy úzkosti, strachu, deprese. Jste unavení, vyčerpaní, bez energie. Můžete cítit řezání a pálení v očích a v oblasti okolo očí. Někdy to dochází až tak daleko, že člověk má sám ze sebe strach.

     Tyto bytosti či entity vás okrádají o vaši energii a manipulují s vámi, pokud jim to dovolíte. A tím si snížíte své vibrace. Žijí z jakékoliv negativní energie. Pokud jste ve stresu nebo máte strach z čehokoliv, pocit viny, závist, nenávist, zášť nebo jiné nezpracované pocity nebo emoce, jste snadnou kořistí.

     Nejprve je třeba se očistit. Zavolejte archanděla Michaela a jeho družinu milosrdných andělů a požádejte jej o celkové pročištění vašeho těla i aury. Pak je velmi důležitá ochrana. Je dobré si vizualizovat fialovou nebo purpurovou energii okolo celého těla. Velmi silná ochrana je vizualizace zrcadel okolo vašeho těla - zrcadla směrem ven, jako kdyby jste byli v kouli - celé ze zrcadla. Tato ochrana je velmi účinná i proti lidem, kteří se snaží na vás útočit, vysílají k vám nenávist nebo zlo, nebo z vás chtějí vysávat vaši energii. Veškerá vyslaná negativní energie se od zrcadlové ochrany odrazí a vrací se zpět k člověku, který negativitu vysílá. Tuto ochranu je třeba obnovovat.

     Je důležité si uvědomit, jak naprosto přesně a bezchybně fungují vesmírné zákony. Podle zákona přitažlivosti si každý člověk svými myšlenkami  přitáhne to, na co myslí. Vyslané se vrací zpět k vysílateli. Proto je třeba hlídat si své myšlenky. V této době je třeba přitahovat a vysílat světlo a lásku. Světlo je jednou z nejmocnějších sil ve Vesmíru. Můžete si je představit jako živou přítomnost, která je kdekoliv a všude. Reaguje okamžitě na myšlenky, které mu věnujete. Světlo je mocnou transformační silou. proto také nová vlna světla šířící se vesmírem vede k tolika změnám. Světlo můžete využít k posílení svého spojení s vaším vyšším já. Můžete se k němu obrátit, kdykoliv chcete přeměnit nějakou energii. Světlo je schopno zvýšit vaše vibrace, umocnit sílu vašich pozitivních myšlenek a otevřít vaše srdce. Můžete se s ním spojit, využít jeho sílu a všude kolem sebe tvořit dobro. Moc světla každým dnem roste. Více světla si do života vnesete tak, že na něj budete myslet. Pouhé pomyšlení na světlo vám ho okamžitě přitáhne. V počátcích je snadné světlo si přitáhnout, než je vyzařovat. Budete-li na světlo myslet častěji, naplníte se jím a vybudujete si kolem sebe zářící světelné tělo. Čím více světla dokáže vaše tělo pojmout, tím vyšší budou vaše vibrace a tím více budete chráněni a tím lépe budete moci transformovat energii kolem sebe do vyššího řádu.

 

NA CHVÍLI SE ZASTAVTE A PŘIVOLEJTE SI K SOBĚ SVĚTLO 

     Představte si, že stojíte pod vodopádem jiskřivého světla a vaše tělo i aura jsou stále zářivější. Prociťujte světlo proudící tělem. Velmi účinný způsob, jak pracovat se světlem, je představit si kolem sebe kouli světla, větší než je vaše fyzické tělo, zahrnující prostor i nad vaší hlavou i pod vašimi chodidly. Během dne se několikrát na chvíli spojte se světlem; v práci, v autě, doma nebo v obchodě. Kdykoliv to uděláte, stáváte se zářivějšími a výkonějšími ve všem, co vytváříte na hmotné úrovni. Světlo můžet posílat i do budoucnosti, tím, že své mentální obrazy v duchu budete prosvětlovat. Pokud pomyslíte na nějakou budoucí událost, vyšlete tam světlo. Tím změníte k lepšímu vše, co v tomto období prožijete.

 

SVĚTLO JE SILNÝ ZDROJ LÉČENÍ.

MÁTE-LI V TĚLE JAKÉKOLIV POTÍŽE, POŠLETE SI TAM SVĚTLO.

     Přitáhněte si k sobě tolik světla, kolik si jen dokážete představit a obklopte se jím. Pak si představte sebe sama jako jasný krystal, jako kdybyste byli čistým vysílačem světla. Posílejte si toto světlo do oblasti, kde máte problém, nebo bolest. Pokud chcete pomoci někomu jinému, tak mu toto světlo pošlete. Jen si představte, jak z vašich rukou, srdce nebo temene hlavy vychází světlo a proudí k němu. Víc není pořeba. Vaše vyšší já zajistí všechny detaily. Máte-li záměr posílat se světlem léčivou energii, pak ji skutečně posílat budete. Veškeré světlo, které pošlete ostatním se vám mnohonásobně vrátí. Když rozvijíte svou schopnost udržet a vyzařovat světlo, dáváte velký dar sobě i světu.

A PAMATUJTE SI : SVĚTLO JE VŽDY SILNĚJŠÍ NEŽ TMA !!! 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode