Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

O strachu a o životě....

Moje úvaha - mé myšlenky 

 V našem světě vládne strach. Proč ? Protože jsme to dovolili. Strach je tou největší zbraní, kterou jsme otočili proti sobě.

 A co teď s tím ? Každý z nás, každý člověk má moc a sílu toto změnit. Každý sám v sobě, nejprve u sebe a v sobě a teprve pak může být inspirací ostatním.
Je třeba si uvědomit, kdo potřebuje tuto energii strachu, kdo chce, abychom žili ve strachu, kdo z toho má užitek, prospěch a mnohem mnohem víc. Žijeme ve světě, kde jsme předali moc této energii strachu a těm, kteří nás záměrně v tomto strachu udržují, protože jedině tak se stáváme těmi, se kterými jde dobře manipulovat.
Stačí otevřít televizi, noviny, počítač, hry, poslouchat lidi kolem sebe, o čem hovoří.........
Já televizi nemám a osobně si nedokážu představit jediný večer, který bych strávila doma u televize :)))
Dcera mi jednou přivezla televizi, se slovy, že nechápe, jak můžu žít bez televize :))) Rok jsem na ní utírala jen prach a ani jednou jsem si jí nezapnula. Po roce jsem jí někomu darovala. Stačí mi, že jí musím mít v práci, tak za mé směny většinou hraje jen hudba.
Ve strachu byli vychováváni naši rodiče, ve strachu vychovávali nás a ve strachu my vychováváme své děti.
Energie strachu se předávala z generace na generaci.

Kde to zastavit ? Kde začít ?
 
Každý sám u sebe !
 
Potřebuji strach k životu ? Potřebuji se něčeho nebo někoho bát ? Čeho se vlastně bojím ? Z čeho mám strach ? Co mě svírá uvnitř ? Proč se bojím ? Co mi může ublížit ? Dovolím si ublížit ? Můžu to změnit ?
 
Nejprve přichází uvědomění si, proč a odkud ten strach pramení. 
A tam začít zpracovávat. 
Uvědomění toho, že strach k životu nepotřebujete, je velmi osvobozující myšlenkou a otevírá dveře ke svobodě, k volnosti......
Mnoho lidí žije ve strachu, jsou v něm uvězněni jako v kleci.
Jsou dobrovolnými dárci své energie a vůbec si neuvědomují, že tuto roli si zcela dobrovolně vzali.
Žijí v nefunkčních  vztazích, kde jsou manipulování.
Lidé se bojí všeho. 
Bojí se partnera, rodičů, dětí, sousedů lidí, například, co by kdo řekl, kdyby......,
bojí se, že nejsou dost dobří, dost úspěšní, nedocenění,
bojí se nejistoty, že přijdou o majetek, o práci, o pohodlí, atd
bojí se zla a "zlých" lidí, tmy, budoucnosti, 
bojí se trestajícího boha, duchů a neviditelného světa,
bojí se samoty, nemocí, bolesti, smrti, toho, co bude dál....atd
a tak se podřizují, nechají sebou manipulovat, dělají, co sami nechtějí, ze strachu vlastně jen přežívají.....
kde je pak místo na radost, na lásku ?
S obavou a strachem myslí na budoucnost a nebo jsou zaseknuti v minulosti a stále se vrací k něčemu co bylo a je to nenávratně pryč.

Moje osobní přesvědční k tomuto tématu

Láska je nejvyšší hybnou silou ve vesmíru. 
Láska je zdrojem veškerého tvoření. Je to vědomí, které stvořilo Univerza, dimenze a světy, ve kterých žijeme.
Láska je konkrétní vibrace vědomí, které poutá člověka k člověku vzájemným vztahem, když je mezi lidmi. 
Je to láska, která dokáže proměnit vodu ve víno. 
Láska přivádí člověka zpátky ze smrti. 
Láska je opak strachu.  Strach je absencí lásky.
Láska léčí. A dokáže vyléčit i tento svět. 
Bůh je LÁSKA. 
Pravá láska nemá žádné omezení.
Modely naší víry nás omezují. Naše mysl vězní naše vyléčení. 
Pokud nad námi má kontrolu pouze naše mysl a ne srdce, pak trpíme.
Já preferuji lásku ke všemu živému. 
Na svých stránkách o tom často píši. Jde o tu všeobjímající lásku, kterou Bůh vložil do každého z nás.
Věřím v Boha, který je Láska a ne v nějakého trestajícího boha.

Já jsem svobodná bytost a děkuji Bohu, že žiji teď a tady na této zemi.
Jsem nesmírně šťastná a jsem spokojená se svým životem, který si řídím já sama. Mám své svědomí a své srdce. 
Nenechám se ničím ani nikým manipulovat, to vše mám již za sebou a je to nenávratně pryč. 
Umím říkat NE, tam, kde je to potřeba.
Respektuji názory a vyznání každého člověka, nikomu nevnucuji své názory. Každý má právo svobodné volby. Ale mé názory jsou pevné a jasně utříděné a pro mne podložené mou vírou, mými zážitky, zkušenostmi a spojením s duchovním světem, který mi umožňuje nahlédnout tam, kam se jiní bojí. Za hranice pro někoho neviditelného duchovního světa, který existuje a je krásný.
Je to stále život, jen přeměna z fyzického těla zůstává jen to duchovní. Je to jen energie. Žijeme v dualitě, je zde samozřejmě i ta druhá strana, ale já věřím tomu, že právě proto jsme sem na zem přišli. Máme právo volby. Můžeme si vybrat, kterou stranu si zvolíme. Z místa odkud přicházíme, je jenom láska. A pokud jsme jenom v lásce, nemůžeme mít prožitky a zkušenosti, jaké nám nabízí Země. 
Naše zkušenosti nás obohacují a pozvedají naši duši. 
Já beru Zemi jako školu. 
Tam, kde je jen světlo, není jasné, co je tma a platí to i naopak. Země nám dává velkou možnost toto poznat a vybrat si.
Rozhodně nevěřím něčemu jen tak, nebo protože to někdo napsal. 
Věřím v Boha, který je Láska, věřím, že nám jako prostředníky poslal anděly a archanděly. Věřím, protože je vidím a vidím a cítím jejich nádherné barevné energie. Komunikuji s nimi a pracuji s jejich energiemi. Věřím v nesmrtelnost duše a její reinkarnaci. Věřím a vím,  že naše tělo není jen soubor svalů, kostí, orgánů, nervů, řízených fyzikálními a chemickými procesy, ale že člověk je duchovní bytost, která má tělo, mysl a duši a ta je nesmrtelná.  

Bůh nám do srdce vložil lásku, dal nám svobodnou vůli, dal nám neomezené schopnosti, na které jsme zapomněli. 
Každý něco hledá ve vnějším světě, ale nikdy to nenajde. 
Protože to, co hledáme je v každém z nás, uvnitř nás. 
Věřím ve vesmírné zákony, zákon karmy - zákon příčiny a následku, zákon přitažlivosti  -  na co myslíme, to si do života přitahujeme a tím pádem si každý svůj život utváříme sám. A fungují stejně pro každou bytost bytost ve Vesmíru. A věřím ve všechny ostatní vesmírné zákony, které fungují zcela přesně a bezchybně a já je respektuji a učím se na zemi podle nich žít. 
Jak je vše dokonalé. Jak vše souvisí s našimi životy. 
Já se rozhoduji v každém okamžiku, jak vše bude dál, já se učím přitahovat si do života to, na co myslím, já se učím tvořit si svůj život. Celý svůj život jsem anděly prosila, ať mě učí a pomáhají na mé cestě.
Kolik chyb jsem nadělala, kolik příležitostí jsem promeškala a andělé mě nikdy neopustili a stále čekali. Nemohli do určitých věcí zasahovat, nemohli narušit mou svobodnou volbu. 
Čekali, až si sama dojdu postupně k tomuto poznání a pochopení. Na základě svých vlastních zkušeností.
Krok po kroku mě vedli životem a dívali se, jak padám, vždy mi pomohli se zvednout jít dál. Byli to oni, kdo mě podpírali a pomáhali v těžkých chvílích, oni mi dodávali tu energii, tu sílu, vždy se zvednout a pokračovat, hledat a nacházet, objevovat, poznat a pochopit a učit se z životních zkoušek, pádů, omylů a zkušeností. 
Díky nim mám velkou víru, kterou mi nikdo nevezme. Důvěřuji jim.
Mám v nich od svého dětství ty nejlepší přátele, kteří jsou při každém mém kroku, proto nepotřebuji k životu strach
Bůh nám dal anděly, jako prostředníky mezi ním a námi. 
A já mu děkuji a jsem za ně velmi vděčná.
Nejsem v žádné organizaci, v žádném náboženství ani v žádné sektě. Nepotřebuji to k životu. 
Jsem šťastná a svobodná bytost, která se učí žít v lásce a ve světle. Nebojím se démonů, tuto stranu jsem měla možnost také poznat, ani jiných entit. Když člověk žije v lásce a světle, temnota nad ním nemá moc. A nemůže ublížit. 
A andělé nás velmi chrání a pomáhají nám. 
Nikoho neodsuzuji a nikomu nevnucuji své názory. To, co píšu na svých stránkách si může přečíst každý, kdo chce a pokud se to někomu nelíbí, nebo má jiné názory, číst to nemusí. 
Já sama také čtu pouze to, s čím souzním, to, z čeho jde krásná energie a mé srdce mi v pocitech říká :  ANO, to je ono !!!

Co se týká různých náboženství nebo sekt, tak můj názor je asi takový,  že tyto společnosti můžou pomoci člověku na určité úrovni. Pokud tam přijde člověk, který má různé typy závislostí, nebo má nějaké problémy, tak tato určitá víra tohoto člověka pozvedne určitě o nějaký ten stupeň výše. Pokud člověk nad sebou potřebuje pevnou ruku, neustálou kontrolu a hrozbu trestajícího Boha, tak to v různých sektách najde. 
Podle mého názoru, je strach tou nejhorší energií, která nás poškozuje. 
Strach je nepřirozená emoce, která vzniká z pocitu oddělenosti od vlastní duše a od Boha. 
A také na strachu se nejvíc vydělává.
Ze strachu lidé utrácejí za zbraně, zabezpečení, pojištění. 
Filmy, hry, noviny, zprávy - to vše je plné strachu. 
A čím více lidí se bojí, tím více se utrácí za léky, alkohol, cigarety. 
Náš strach nám pouze ubližuje a naše společnost potřebuje, abychom se báli. 
A na co myslíme - to si přitahujeme. Každý je zodpovědný sám za sebe.
Takže věřím, že i svou budoucnost si každý vytváří sám. Podle stavu svého srdce a svých myšlenek. 
Lidé kteří jsou plni strachu, tak je strach zničí.
Kdo se bojí katastrof, přitáhne si je do života. 

Věřím a vidím změnu, která tady nastává, věřím a vidím jak vstupujeme do vyšších vibrací, což je přípravou pro vzestup do vyšší dimenze. 
Já budoucnost vidím skvěle .
Nebojím se smrti, vím, co je "za dveřmi" a nevidím ani jeden jediný důvod se bát. 
A kdyby i přece jenom někdo ublížil mému tělu, tak mé duši ublížit nikdo a nikdy nemůže !!!
A v tom je má vnitřní síla, spojená s pokorou a vděčností k životu.
Netrápím se hromaděním majetku a zbytečnostmi. 
Jsem šťastná s tím, co mám. 
Mé štěstí je uvnitř mě samé. 
Je to krásný pocit, pocit volnosti, svobody, harmonie a míru. 
Je to láska ke všemu živému a vědomí, že jsme všichni součástí 
Božího plánu.
A toto bych každému přála pocítit.
Milena

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode