Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jak provádět odpuštění, aby opravdu fungovalo

Vždy je třeba odpustit oběma stranám, sobě i druhému. Ublížila-li jsem někomu sama, on mi to vrátil v podobě negativního přijetí. Ublížil-li mi někdo, vrátila jsem mu to v podobě negativních myšlenek, které jsem mu posílala.
Máme-li při setkání s člověkem, ať známým nebo neznámým pocit, že mne ohrožuje, není mi s ním dobře, případně začne některý s dalších příznaků -špatně se mi dýchá, točí se mi hlava, zvedne se mi žaludek, bolí mne srdce, klesám v nohou, mám je slabé - je to neklamný příznak toho, že si máme cosi odpustit.
I když nevíme konkrétně, co se má odpouštět, je výborné provést následující meditaci na odpuštění, která mi byla na moji prosbu sdělena pomocí automatického písma:

 

sed se vzpřímenou páteří, soustředím svoji pozornost do srdeční čakry a sleduji svůj dech tak dlouho, až se mi podaří zklidnit se. Pak řeknu mentálně nebo i nahlas: "Pane Ježíši Kriste, dokázal jsi odpustit všem, kteří tě ponížili a vzali ti život. Pomoz v mém srdci vzbudit cit lásky, soucitu a odpuštění / říci aspoň 3x /

pak přenést pozornost do 7. čakry se slovy: "Otevírám kalich poznání a přijímám energii Světla Krista, která mi pomůže odstranit bloky energií, způsobené neodpuštěním a tak uzdravovat mé tělo" / říci aspoň 3x /

s nádechem pak vedu Světlo do 6. čakry a říkám: "Prosvětluji 3. oko, abych vnitřním zrakem dobře "viděla" ty činy, které potřebuji odpustit." / 3x /

s nádechem vedu Světlo do 5. čakry se slovy: "Prosvětluji 5. čakru, abych našla správní slova k vyjádření mého odpuštění." / 3x /

s nádechem vedu Světlo do srdeční čakry - uvedu příklad mého odpuštění, které jsem dělala: "Odpouštím sobě, že jsem věnovala mému vnukovi mou péči tak dalece, že mu začala být přítěží a odpouštím mému vnukovi to, že se ohradil nevhodnými slovy. Odpouštím nám oběma." V této srdeční čakře zůstanu tak dlouho, až se ve 3. oku objeví některá z příjemných barev - bílá, zlatá, žlutá, růžová, zelená. Pak poděkuji za pomoc a mohu skončit.
 

Pokud nevíme, co si máme s daným člověkem odpouštět, použijeme výše popsaného způsobu s tím rozdílem, že v srdeční čakře říkáme:

"Odpouštím mé duši i duši tohoto člověka to, že vztahy našich duší nebyly vždy v souladu se zákony Vesmíru. Prosím archanděla Michaela, pomoz mi rozpustit karmický svazek našich duší. Propouštím tuto duši ze své minulosti a uzavírám tuto minulost. Odpouštím oběma našim duším."
Opět zůstanu v této čakře tak dlouho, až barva ve 3. oku naznačí, že se to povedlo. Někdy je třeba opakovat tuto meditaci několik dní, než je úplně všechno vyčištěno.

 

 zdroj https://marieblankytna.blog.cz/

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode