Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Jak se naučit odpouštět

     Energie odpuštění a lásky osvobozuje duše, které jsou k sobě připoutány vzájemnými negativními vlivy. Všechny naše myšlenky, slova a činy vykonané ze strachu někomu způsobily bolest a v konečném důsledku ublížily hlavně nám samým. Většinou se sami sebe pokoušíme oklamat zdůvodňováním, že jsme to udělat museli z morálních důvodů, z ohleduplnosti, kvůli někomu, a svým klamům pak sami uvěříme. Naučte se být k sobě upřimní a dovolte si nahlédnout až k podstatě svého jednání a naleznete tam v hloubi strach. Strach, že někoho zklamete, zarmoutíte, že vás někdo odsoudí, bude se zlobit a nebude vás mít rád. A protože platí, že přitahujete vše, čeho se bojíte, stejně se vaše konání ze strachu nakonec obrátí proti vám. Proto vše, co je konáno ze strachu, způsobuje bolest a vyžaduje odpuštění, které tuto bolest odplaví. Vše, co je činěno z bezpodmínečné lásky, neublíží a odpuštění nepotřebuje.

     Pod vlivem strachu se dopouštíme lží, krádeží, neupřímnosti, křivd, kritiky. Ze strachu spěcháme, stresujeme se, žijeme v napětí, bojujeme, utíkáme od problémů, ustupujeme druhým, jsme agresivní, potlačujeme emoce a když se v nás nahromadí, tak jim podléháme. Nevyjádřené negativní emoce se v nás hromadí, poškozují naše tělo a jejich energie k nám přitahuje stejně nabité lidi i situace. Proto je důležité, než přistoupíme k odpuštění, tuto bolest a negativní emoce vypustit tím, že je prožijeme, vyjádříme, aby pak mohly odejít a transformovat se ve světlo.

     Odpuštění je zázračná léčivá energie, která nás osvobodí od bolestí, křivd, utrpení a pocitu viny. Místo obviňování sebe i ostatních přijměte odpovědnost za své vlastní jednání a uvědomte si, že každý je zodpovědný pouze za sebe, za vlastní myšlenky, slova a činy i za své zdraví a štěstí. Nenesete zodpovědnost za činy druhých, a tudíž je zbytečné se obviňovat, za to, že jste nedokázali pomoci, a za to, co je potkalo. Každý jedná na základě své vlastní svobodné vůle. Odpuštěním vyprázdňujete svou karmickou nádobu a zbavujete se zátěže minulosti. Odpuštění dokáže přerušit karmické řetězce a pouta. Odpuštění hojí následky traumatických zážitků, které jsou příčinami nemocí a psychických i vztahových problémů. Odpuštění neznamená, že schvalujete to, čím vám někdo ublížil. Znamená to ale, že už v sobě dál nechcete chovat bolest jako reakci na toto jednání. Pokud nechceme nebo nejsme schopni odpustit, trestáme jen sami sebe. Tomu, kdo nám ublížil, se bez našeho přičinění stejně vše v pravý čas vrátí, neboť každý podle zákona příčiny a následku, dostane zpět to, co vyšle. Tím nás tento spravedlivý zákon karmy zbavuje potřeby někomu něco oplácet a mstít se.

     Každý je zodpovědný sám za sebe i za to, zda se rozhodne jednat z lásky nebo ze strachu. Proto jsou při každém ublížení stejně zodpovědní oba. Ten, kdo ubližuje druhému, koná ze strachu, který plodí agresivitu a boj proti ostatním. Ten, kdo dovolí, aby mu bylo ublíženo, koná též ze strachu, neboť láska k sobě samému nás učí bránit se všemu, co nás poškozuje. Proto je vždy třeba zahrnout do každého odpuštění následující tři fáze. Nejprve odpustit tomu, kdo nám způsobil bolest, pak požádat dotyčného o odpuštění, že jsme mu dovolili, aby nám ublížil, a nakonec odpustit sami sobě vše, čím jsme k této situaci přispěli. Třeba že jsme se neuměli bránit, mlčeli jsme, ustupovali, snášeli jsme něco, co nám ubližovalo, a báli se to změnit. K odpuštění je třeba dozrát, neboť vše má svůj čas, a také je třeba nejdříve vyjádřit všechno, co jsme ze strachu potlačovali. K tomu, abychom někomu odpustili, stačí z naší strany pouze chtít. Není nutná přítomnost toho člověka, ani o tom nemusí vědět. Vše se děje na úrovni podvědomí a jde o záležitost energie. Žádné rozumové zdůvodnění není nutné a na vědomé úrovni, i když to někomu řekneme do očí, většinou ke skutečnému odpuštění nedochází a bolest uvnitř stále zůstává. Pokud někoho požádáte o odpuštění, není důležité, zda vám odpustí, to už je záležitost jeho rozhodnutí na základě jeho svobodné vůle. Pro vás je důležité, že jste vyslali energii žádosti o odpuštění. Překážkou v odpuštění není ani smrt někoho ze zúčastěných, neboť je vždy možné spojit se a komunikovat s jeho duší. Ta je většinou vždy odpuštění přístupná, neboť se díky němu osvobodí a nemusí traumatickou situaci znovu prožívat v další inkarnaci. Energie odpuštění působí jako zázračné uzdravení a s jeho pomocí je možno očistit sebe, všechny své vztahy a tím přispět k očištění naší planety. Tam kde jsou války, nemoci a utrpení, schází láska a schopnost a vůle odpouštět, a tím se bolest a utrpení dále navyšuje.

 

přepsala jsem z knihy  Vlčí nářek od Jiřiny Slámové

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode