Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

AA Metatron - Vytváření prostoru pro Novou éru

Poselství od Archanděla Metatrona přijala Natalie Glasson, dne 20.06.2013

      "Jsem sladěn v jedno se Stvořitelem; volím si vědomí Stvořitele jako svou věčnou existenci a zkušenost.

      V mém bytí je mír a proudí jím věčné přijímání vědomých alternativ Stvořitele.
 

      Já jsem ta pravda, kterou hledám, dovoluji si rozpustit vzorce hledání, umožňuji, aby byly nahrazeny napojeným vědomím, které proudí každou buňkou celého mého bytí.

      Rozpoznávám vnitřní bezpodmínečnou lásku zrozenou z dechu a života mého bytí jako projev a formu splynutí se Stvořitelem. Dar uvědomění si Stvořitele odhodlaně a radostně dávám sám sobě jako věčný dar, který mi vždy patřil, abych jej zaktivoval, přijal, zažil a s lehkostí vyjádřil a který bude i nadále aspektem mého bytí, ať já budu mít jakoukoli formu, ať už na Zemi či na vnitřních rovinách.

      Já jsem tím, co hledám, dovoluji sám sobě žít a prožívat vše, co je mým posvátným Já a mou podstatou."


      Tato slova tvoří mocné afirmace, které ukazují cestu záměru těm, kteří si přejí prožít hlouběji cestu vzestupu v této nové éře tvoření a zkušeností. Jak se seznamujete se slovy, záměry, významy a formou, kterou nabírají ve vašem bytí, stáváte se jedním s afirmacemi, které vytvářejí mohutný příval manifestace, propojení, probuzení a aktivace ve vašem bytí. Toto je vaše pravda, která vytryskne s velkou blažeností, radostí a silou, obnoví pro vás sílu, která vám byla vzata a které jste se mnohokrát vzdali dobrovolně; toto je připomínka na vaši podstatu ve všem, co vědomě i nevědomě vnímáte jako své posvátné Já. Vaše podstata je vaše síla, může se projevit skrze různá vyjádření síly, ale nemůže být zmenšena. Vaše podstata, která může být označena mnohými nálepkami jako pravda, duše či duch, může být limitována a omezována vámi nebo jinými, někdy záměrně, jindy nedobrovolně. Ať už je vzpomínka na vaši podstatu a její proud, který se objevuje jako síla jak mocná tak jemná, omezena či nikoli, vždy si vybere rozšíření. Někdy se mohou objevit frustrace či bolest, jako výsledek toho, že vaše podstata či duše si přejí více expandovat, protože existují jako větší aspekt Stvořitele. Máte schopnost a prostor ve své současné realitě, abyste rozšířili svou podstatu a skutečně viděli, vnímali a uznávali její přítomnost ve všem, čím jste a co prožíváte; je zkrátka potřeba seznámit se s podstatou ve svém bytí, což vám okamžitě umožní rozšíření a rozvoj vaší pravdy.

      Představte si, že držíte v dlani semínko, je to esence něčeho velkého, krásného a velkolepého, ale dokud neroste a neumožňuje rozšiřování své podstaty, je velmi drobné a vypadá bezmocně. Když semínko roste, jeho síla je stále stejná, ale je vyjadřována, prožívána a přítomna způsobem, který umožňuje větší realizaci podstaty, která je v něm obsažena. Semínko také dokáže rozpoznat vše, čím je a čeho může sebevyjádření a rozšíření dosáhnout.

      Obeznámení se se svou podstatou umožňuje rozšíření; obnovené rozšíření vaší energie dovoluje hlubší poznání vaší podstaty se schopností pozitivním způsobem třímat svou sílu uprostřed božského proudu, toku a vůle Stvořitele.

      Být obeznámen se slovy a pojetími, která umožňují, aby se božské vědění a mocná podstata vynořily na povrch, vám umožňuje této pravdě, jež je vaší pravdou, aby se zformovala na pevnějších základech, síle a rozšíření ve vašem bytí. Tyto základy můžete pociťovat jako důvěru, ale je to vlastně identifikace probíhající ve vašem bytí, díky které může proud božské a posvátné energie věčně proudit. Expanze je věčný proud Stvořitele; je velmi snadné ho popsat jako nárůst energie či světla v každém nádechu, ale expanze se dá opravdu zažehnout jen tehdy, když znáte a rozpoznáváte podstatu jako mocný zdroj či formu ve svém bytí.

      V této nové éře tvoření, manifestace a prožívání, se rozšíření vaší podstaty, pravdy a síly(což je vše jedno a totéž) stává základním záměrem. Skrze ochotu a připravenost každého aspektu vašeho bytí, fyzického i energetického, rozšiřovat se, dýchat, stát se svobodným a plynoucím, nabízíte sobě sama krásný prostor ke tvoření, manifestaci a posvátným zkušenostem, tedy základu, který se rodí z vaší podstaty a tak zůstává sladěn s vaší podstatou, Stvořitelem.

      Rozpouštění bariér, hranic a omezení, která si vy i ostatní kladete, očišťuje vaše vědomí, aby vám mohlo nabídnout hlubší vědomý záměr na nádherné probuzení, ke kterému dochází ve vašem bytí a které se chce rozšiřovat, tvořit, manifestovat a prožívat.Bariéry, hranice a omezení, která vytváříte ve vašem fyzickém životě, se mohou projevit tak hluboce, že omezí vaši duši a prožitky omezení duše v minulosti se mohou projevit fyzicky jako energetické vzorce překážek. Je třeba zaměřit se na svobodu, vnést svobodu do své mysli, emocí, duchovních praktik, fyzických činů a všeho čím jste a co děláte. Můžete sami sobě poskytnout svobodu tím, že budete sledovat, kdy vy i ostatní omezujete tvůrčí proud, který je posvátnou podstatou ve vašem bytí. Tvůrčí proud božského je ve všem, čím jste a co děláte; proto je na místě pozorovat, jak omezujete sami sebe ve všech oblastech své reality a duchovních praktik. Pozorujte vše z a prostřednictvím své bezpodmínečně milující srdeční čakry, od pochybností a posuzování až po sny, které se zdají být nemožné a přesvědčení, která vám nepozorována běží hlavou. Je také důležité uvědomit si omezení, která můžete uvalovat na ostatní a pamatujte, že každé omezení, které uvalujete na druhé, uvalujete zároveň na sebe, protože jsme všichni jedno se Stvořitelem. 

      "Já jsem ta svoboda a rozšíření své duše a podstaty; rozpouštím veškerá omezení, která mě odvádějí od rozpoznání Stvořitele ve mně."

      Toto je mocná afirmace, kterou můžete použít, když zjistíte nějaká omezení, která jste si vy či ostatní pro sebe vytvořili. Pak můžete zavolat energie mě, Archanděla Metatrona, abych vám pomohl a osvobodil vás od těchto omezení, umožnil je rozluštit a uvolnit jejich připojení k vám a vaše připojení k nim.

      Je to také krásné cvičení rozvoje, rozpoznání a rozšíření vaší podstaty, vaší vnitřní síly. Abyste mohli svou podstatu opravdu zažívat ve své fyzické formě, kterou máte na Zemi, je třeba vytvořit prostor, rozšíření a svobodu pro energii tvoření, aby mohla být přítomna a aby se rozvinulo hlubší prožívání Stvořitele. Při vědomém rozpínání celého vašeho bytí skrze poznávání se se Stvořitelem, skrze prociťování, vnímání a důvěru ve vaši vnitřní podstatu či přítomnost Stvořitele a také skrze pročišťování vašich energií omezení, vytváříte plátno, do kterého se "vsakuje" tvůrčí energie Stvořitele a stává se viditelnou a vy ji ve své realitě prožíváte. Začněte v následujícím týdnu registrovat, kvitovat a rozjímat nad vibracemi svobody, rozšíření své energie skrze pozorování a dlení v posvátných energiích svého bytí a také poznávejte, že můžete vždycky prožívat ještě větší svobodu ve všech aspektech své reality.

      Svoboda neznamená, že se osvobodíte od zodpovědnosti, ale znamená, že si v sobě i kolem sebe vytvoříte více prostoru, aby mohlo povstat božské a být přítomno, je to skoro jako byste si vytvářeli více prostoru ke svobodnějšímu a snadnějšímu dýchání. Žádám vás, abyste používali, opakovali a přijali za vlastní slova, která jsem vám sdělil na začátku dnešního povídání. Prociťte si je plně ve svém bytí, energii i vědomí, prožijte si energii a význam těchto slov a cestu, na kterou vás mohou zavést. Opakujte je s porozuměním a vědomím, které jsem vám připomněl v průběhu tohoto poselství a dovolte si poznat a vnímat svobodu, rozšíření a neomezenou existenci, o které mluvím a která je vaší přirozeností a formou.

      Jsem s vámi v tomto navýsost posvátném procesu probuzení,

      Archanděl Metatron

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode