Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

AA Michael - oběť nebo vítěz

AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, červenec 2013

Milovaní mistři, existuje uspořádaná posloupnost Vesmírných cyklů Stvoření, které určují a zdůrazňují obrovskou různorodost BOŽÍHO VYJÁDŘENÍ; proto je důležité, abyste se naučili plynout a přizpůsobit se změnám doby. Je čas odložit z toho, čemu v současném stavu vědomí Sebe věříte, vše potlačující, omezující, tak jak získáváte moudrost, hledáte vyšší pravdu a rostete blíž ke svému původnímu stavu Božství. Vy, hvězdná semínka, jako vůdci v pochodu, ve kterém dáváte sami Sobě oprávnění, a jako zkušení spolutvůrci nového světa zítřka, jste vprostřed procesu vnitřní mentální a emocionální očisty a projasňování obrovského rozměru.

Jste připraveni přijmout Božský dar, který vám nabízíme, ty zvláštní nástroje Tvoření obsažené vPRVNÍM PAPRSKU ANDĚLSKÉ VŮLE/SÍLY? Nové cykly bytí začínají ochotou něco změnit, nebo, pokud vzdorujete, konfliktem. Hodně toho závisí na vaší kapacitě přitáhnout, reagovat a absorbovat, a pak vysílat ještě jemnější frekvence Světla, které obsahují vyšší vesmírné pravdy o vás a vaší realitě. Vaše Duše a Vyšší já si pamatují důvody, které jste si vybrali, abyste zažili a vyjádřili bolestivé situace; ne jako trest, ale jako řešení.

Každý a vše na Zemi, je nyní ovlivněno vyzařováním Sedmého paprsku Fialového plamene přeměny. Nádherné Duše, které ztělesňují znaky, kvality a ctnosti budoucí Základní rasyjsou/budou velmi vyvinuté a duchovně vyladěné, a budou velmi ovlivněné Sedmým paprskem transformace, svobody, vykoupení, pročištění, rituálu a organizace. A stejně tak,sekundárně, Prvním paprskem Boží vůle/síly, který představuje touhu  nově tvořit ve hmotném prostoru vědomí. Mnoho starých učení, která vyšla z módy, je nyní odloženo, tak jak se lidstvo rozvíjí v moudrosti, a jak se čistí a vylaďují frekvence vzorců/vědomí mas lidí směrem k harmonickým dimenzím. Jak jste viděli, velká náboženství světa procházejí hlubokou změnou.Zůstane jen to nejlepší z převažujících systémů víry, a přežijí náboženství, která budou ochotná rozvinout své duchovní filozofie, projít procesem rozpínání, aby se do nich začlenily vyšší pravdy Stvořitele – pravdy, které jsou odhalovány a přijímány stále větším počtem pokročilých Duší nyní inkarnovaných na planetě Zemi.

Vědomí oběti bylo pro velké procento lidských Bytostí v iluzorním světě třetí/čtvrté dimenze hustoty normou. Nenaleznete řešení svých problémů hledáním mimo sebe. Nadzvednutí břemen pokroucené a deformované, koncepční iluze třetí dimenze, je společným úsilím těla podvědomého/pracujícího podle přání ega, vaší vědomé mysli a vaší Duše Já. Člověk pokrytý  vědomím oběti nemůže být zachráněn; on nebo ona musí převzít osobní zodpovědnost za to, že se bude aktivně dožadovat osobní síly, kterou předal/a ostatním. V minulosti, hlad a přání fyzické loďky přebily jemný požadavek Duše po duchovní výživě. Strach, smutek a zoufalství se skládají z frekvencí vibrací, které představují omezení a setrvačnost, nečinnost. Kolem moudrosti Duše byla základní fyzickou povahou vytvořena velmi účinná bariéra. Je nanejvýš důležité posílit své Sebe-určení a své přání na duchovní naplnění, pokud se máte dostat nad vězení negativních myšlenkových forem, které jste vytvářeli po mnoho let. Je čas, jednou pro vždy, se osvobodit z mučednictví a z vědomí oběti, které tolik z vás má spojeno s povinností, milováním ostatních a správným chováním.

Ti z vás, kteří se probudili k inspiraci, vedení a moudrosti své Duše Já a svého Osvíceného Vyššího Já, jsou si nyní vědomi toho, že mohou dosáhnout čehokoli, co si dokáží představit. Sami sobě potvrzujete, že pokud následujete vesmírné zákony zhmotňování, rychle a jednoduše zhmotníte věci, které si nejvíce přejete, které ovšem vždy musí být pro největší dobro všech. Mnohé nedočkavé duše cítí v hloubi sebe povědomí toho, že je čas znovu požadovat své božské dědictví, i když třeba nerozumějí celému významu tohoto konceptu. Kritickým prvkem Mistrovství Sebe je, že každý musí projít procesem uvolnění, přeměny a povýšení všech starých omezujících myšlenkových forem a struktur, které přijal jako svoji realitu.

Tohoto bodu jsme se dotkli již dříve; nicméně, obrovský počet požehnaných Duší se bojí budoucnosti a chaosu, neboť se zdá, že ten narůstá obrovskou rychlostí. Výsledkem je, že masy lidí začínají cítit úžasné vesmírné impulzy, které prosakují Zemí a celým lidstvem, a postupně se obracejí dovnitř, aby nalezli odpovědi a ujištění. Proto je vhodné, abychom vám ještě jednou vysvětlili různé druhy víry v osud a svobodnou vůli. Mnozí věří jednomu nebo druhému konceptu, ale my jsme vám vysvětili, že oba jsou pravdivé. Divíte se: „Jak je to možné?“ Drazí, původně jste se v dokonalosti rozletěli ze základu srdce Nejvyššího stvořitele, a od počátku jste byli předurčení a programováni k tomu, abyste se nakonec vrátili do vyšších, nádhernějších oblastí bytí. Jak dlouho vám ale bude trvat dokončení cesty do oblastí oddělenosti a hustoty, a pak návrat do jednoty vědomí je naprosto na vás. Používáním daru svobodné vůle, se jen vy můžete rozhodnout, jestli se pustíte po vysoké úzké cestičce návratu; přílivem a odlivem střední cesty; nebo kamennou, nízkou cestou, která prudce klesá, klikatí se a zatáčí, ale nakonec vede ke stejnému cíli.

Vy, hvězdná semínka, nyní chápete, že strávit nějaký čas v meditaci a kontemplaci, vybavovat sistruktury, které jste vytvořili ve své realitě třetí/čtvrté dimenze (včetně mentálních, emocionálních, fyzických a dokonce některých duchovních omezení) má velkou hodnotu. Jak to děláte, zjistíte, že východiskem je uvolnit mnoho vazeb, které vás svazují, a že je již na čase to udělat, abyste se mohli rychle dostat do rozpínavého světa zítřka, který přináší lepší sebevědomí.Mnoho odvážných duší zvítězilo nad svou nižší povahou, a nyní jsou znovu pevně napojeny na svůj osobní Pilíř Světla, jak stále kráčí Cestou Vzestupu. Je to velká příležitost znovu vyvolatTrojjedinnost Vědomí (svou pročištěnou, zjemnělou mentální, emocionální a duchovní povahu, přirozenost). Velmi si přejeme, abyste si vybrali vysokou cestu, protože je vám představena zlatá příležitost, která lidstvu nikdy dříve nebyla nabídnuta – příležitost, která nebude nabídnuta znovu po dlouhou dobu.

Jedno z nejdůležitějších cvičení, které můžete provádět, abyste se každý znovu stali vládnoucí Bytostí, je meditace za ZRUŠENÍ SMLUV, kterou vám před mnoha lety sdělil náš posel. Znovu vám připomínáme tento důležitý proces, abyste se navždy mohli osvobodit z„pravděpodobné karmické budoucnosti“, kterou jste vytvořili společně s ostatními v minulosti.

ZRUŠENÍ SMLUV * JAK SI ZNOVU VZÍT ZPĚT SVOU OSOBNÍ SÍLU

Zrušení smluv, pokud jste v Sebe-vědomí nebo vědomí Sebe, Stav Alfa vám pomáhá vyloučit sebeobranné omezující návrhy rychleji a úplně. Žádáme vás, abyste si nestěžovali, ale jako ten,kdo se stává mistrem Sebese povznesli nad konflikt a ublížení, a objektivně se snažili porozumět těžké lekci, kterou jste od ostatních zakusili. Vaše karmické partnery a lekce jste si vždy vybírali sami, vy a ona druhá osoba, před tím, než jste se inkarnovali v této době. Je opravdu velmi důležité, abyste  tomuto faktu porozuměli.

Po mnoho minulých věků jste vysílali energetické časové linie, a každá z nich vytvářela pravděpodobnou budoucnost a slibovali jste takové věci jako: „Navždy tě budu tě milovat.“ „Navždy tě budu nenávidět.“ „Navždy se o tebe budu starat“, atd. Abyste se znovu stalivládnoucí Bytostí, musíte si vzít zpátky svou vlastní energii a vrátit ostatním lidem jejich energii, abyste mohli pokračovat po cestě jako mistři svého vlastního osudu. Tímto způsobem vám ostatní přestanou zrcadlit vaše lekce. Pomocí vědomé části svého vědomí budete chápat, co vás má naučit každá osoba, se kterou vstoupíte do interakce, a každá událost tak, abyste z té akce získali moudrost a neprožívali ji starým, často bolestivým způsobem příčiny a následku.

Pokud jste tak již neučinili, navrhujeme vám projít tímto cvičením s každou jednotlivou osobou, se kterou jste kdy byli v konfliktu nebo ve stresující poučné situaci. Je čas zcela otevřít své centrumSvatého srdce, přední i zadní bránu, aby Stvořitelovo Světlo do vás a skrze vás mohlo proudit. To umožní, aby váš TROJITÝ PLAMEN uvnitř vašeho centra Sluneční síly vyšlehl, tak jak k tomu byl původně stvořen. To také umožní zjemnělému Světlu Stvořitele, Adamantinovým částečkám, proudit do vašeho Svatého srdce a skrz vaši fyzickou loďku, a zbytek vyzářit do světa formy. To je váš nejdůležitější cíl.

MEDITACE ZA ZRUŠENÍ SMLUV: Vejděte do své pracovní pyramidy a posaďte se do čela stolu. Pozvěte své Vyšší Já a své andělské průvodce, aby vám stáli po boku. Pod stolem hoří Fialový Plamen a krystal se dvěma hroty visící nad stolem vysílá vlny Světla po celé místnosti.

Představte si osobu, se kterou chcete zrušit smlouvy, sedící na židli na protějším konci křišťálového stolu naproti vám. Požádejte jeho/její Vyšší Já, aby stálo při něm/ní. Pozorujte, jak se vaše Vyšší Já spojuje s Vyšším Já té osoby, se kterou chcete vyřešit jakoukoli konfliktní energii. Pokud jste s touto osobou měli jakoukoli těžkou minulost, budete si možná s ní chtít promluvit. Budete komunikovat s jejím Vyšším Já, a proto dojde k porozumění toho, co si přejete sdělit, pokud budete mluvit láskyplně a objektivně. Neobviňujte nikoho za to, co se v minulosti stalo, jen vyřkněte své láskyplné pocity a to, co chcete, aby ta osoba pochopila
. Např.: „Všechno, co jsem si kdy přál/a, bylo abychom vzájemně chápali potřeby toho druhého. Vím, že musím ctít sám/sama sebe a cítit, že mám hodnotu, abych měl/a uspokojivý vztah s kýmkoli. Vím, že jsi dělal/a, co bylo v tvých silách, neboť máš svá vlastní břemena, která musíš uvolnit a vyřešit. Přál/a bych si, abys věděl/a, že jsi mi pomohl/a lépe pochopit, co musím udělat, abych se stal/a vědomým/ou Sebe sama a hodnotnější/milující osobou.“

Několikrát se zhluboka nadechněte a láskyplně se zaměřte na centrum svého srdce/duši a řekněte: 
„Odpouštím ti jakékoli minulé, současné nebo budoucí energie/myšlenky/činy, v této nebo jakékoli jiné realitě, které jsi ke mně vyslal/a, které nebyly v souladu, souzvuku s bezpodmínečnou láskou. Žádám tě o odpuštění za jakékoli minulé, současné nebo budoucí energie/myšlenky/činy, v této nebo jakékoli jiné realitě, které jsem jsem vyslal/a k tobě, které nebyly v souladu s bezpodmínečnou láskou. Ruším zde jakékoli smlouvy, minulé, současné nebo budoucí, v této nebo jiné realitě, které neslouží mému nejvyššímu dobru.“

Vizualizujte si jakákoli vlákna, která spojují Solar plexus druhé osoby a váš Solar plexus. Pozorujtemůj zářivý meč, jak odsekává tato vlákna energie, a sledujte, jak se vaše energetická vlákna postupně vracejí do vašeho centra Solárního plexu, a vlákna druhé osoby se vracejí k němu/ní.

Navíc k tomuto cvičení je důležité, abyste vstoupili do své osobní pyramidy a lehli si na křišťálový stůl.Požádejte své Vyšší Já, aby prohlédlo (skenovalo) vaše tělo a určilo, jestli jsou v aurickém poli nějaké éterické slzy, zepředu i zezadu. Nejběžnější éterické slzy jsou v oblasti tří spodních čaker, které vás udržují choulostivé na otázky bezpečí/strachu, otázky těla přání ega/otázky sexu/nutkavého chorobného jednání, atd. Další nejvíce rozšířená oblast je přes srdce, od jednoho ramene směrem dolů ke spodní části hrudního koše, ať už zepředu nebo zezadu. Umístili jste jako ochranu kolem svého srdce éterické štíty nebo se vytvořily éterické slzy, když jste byli zraněni svými milovanými, násilně zabiti, nebo když jste trpěli velkým traumatem. Některými symptomy jsou pocity, že nejste milováni a pocit vlastní bezcennosti, viny, nenávist k sobě nebo bolest, trápení nebo úzkost v oblasti srdce od smutku nebo pocitu ztráty.

Pokud zjistíte, že ve vašem aurickém poli jsou nějaké éterické slzy, stačí jen říct: „Žádám, aby nyní a na všechny časy byly jakékoli a všechny éterické slzy vyléčeny,“ a ono se tak stane. Zaplním je svým planoucím Světelným Mečem, a vaše aurické pole bude znovu bez jizev a celistvé. 


Je čas vyléčit a pozdvihnout to, co jste si vybrali jako testy a výzvy pro tento život, drahá srdce. Natáhněte se nahoru a dovnitř pro své majestátní Božské Já. My vám můžeme a budeme pomáhat; nicméně, musí to být partnerská snaha. Máme zde pro vás na skladě zázraky, a největší z nich je, že na vás čeká vaše vlastní dokonalost. Ať záře Stvořitelova září dolů na vás. Jste nesmírně milováni.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode