Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Archandělé. kteří nám pomáhají při vzestupu 2.část

Zkrácená poselství od archandělů -

zpracovala jsem z knihy Nebe na zemi od Jiřiny Slámové
 

 

 MANUEL - ACHANDĚL HARMONIZACE ENERGIÍ

přináší poselství pro ženy, nositelky duchovnosti,

aby přispěly k harmonizaci vztahů s muži.

Jeho energie je velmi podobná mužské energii, vyznačuje se však

i jemností a něhou, je představitelem spojení síly a něhy, 

spojení akce a citlivosti.

Vy, ženy, máte v rukou cestu k nápravě. 

Nalezněte v sobě smíření a harmonii obou pohlaví.

Přestaňte živit letitý boj, o to, kdo je lepší,

neboť ten stejně nemá vítěze, pouze poražené.

Láska mezi mužem a ženou, i kdyby byla jejich duše

v tělech stejného pohlaví,

je ten nejvyšší dar vašeho Otce Stvořitele.

V láskyplném spojení dvou celistvých bytostí je obrovský potenciál.

Ten byl zatím promrhán vaším bojem a závislostmi,

které umí dokonale umořit lásku.

Uvedete-li do souladu muže a ženu v sobě, zbavíte se postupně závislostí

na mužích a pak jste schopné je milovat a být milovány.

Učte se lásku k mužům nejdříve cestou přátelství, poznání,

pochopení a porozumění.

Dovolte mužům nahlédnout do své duše a oni to dovolí vám.

V tom potřebují vaši pomoc,

neboť vy, ženy se umíte lépe otevřít než oni.

Zachovejte si svou sebeúctu a dělejte, co samy cítíte.

Ne každý je schopen se otevřít a sdílet s vámi.

Mnoho mužů se nechce vzdát své masky a mnoho žen se nechce otevřít.

Nenuťte nikoho, kdo má jinou volbu.

Vaše srdce k vám přitáhne ty, kteří jsou jako vy.

Hledejte to, co vás rozděluje, vyneste to na světlo a nechte rozplynout.

nalezněte to, co vás spojuje a učte se sdílet.

Láska je život a vy jste jeho zdroje,

chránit a dávat život je vaše poslání.

V nové obrozené společnosti budou ženy stát v čele 

a podílet se na nastolení nových pravidel,

která budou odpovídat vesmírným zákonům.

Mnohé se již teď stávají posly mezi světy, 

nositelkami informací a učitelkami.

Mají schopnost přijímat naše poselství.

SERAFIEL - ARCHANDĚL DŮVĚRY A ZMĚN

    archanděl změn a nových světů.

Jeho barva je světle modrá a růžová, jeho číslo je 33.

Jsem ten, který vás přenáší přes chvíle prazdna, které nastávají,

když do vašeho života přicházejí změny.

Vy, moji milí, se máte učit hlavně zachovat klid,

neboť pak jste schopni poslechnout lásku sami v sobě

a být v bezpečí, ať se děje cokoli.

Strach ve vás zastře intuici a instinkt a vy se pak vrháte vstříc záhubě,

nebo ztuhnete na místě a nejdete do bezpečí.

Klid je vaším největším pokladem.

Umožní zastavit a poslouchat své srdce, instinkty, intuici.

Instinkt vás upozorní na příchod změn dopředu.

Intuice vám napoví, jaké kroky je třeba udělat.

Srdce vás bude udržovat v klidu a vysokých vibracích lásky.

Každá změna se hlásí dřív, než přijde - cítíte to ve vzduchu.

Buďte bdělí a přijímat informace, to je pro vás důležité.

Změna znamená opustit staré, známé, opotřebované a nefunkční,

udělat krok do neznáma, do nového, lepšího, dokonalejšího.

Mezi tím je propast, která vás děsí, neboť než se ocitnete v novém

a poznáte, že je pro vás lepší, uplyne nějaký čas.

Určitou dobu jste v jakémsi prázdnu, kde už není to staré známé

a nové ještě není.

Bojíte se nejistoty a jsem zde, abych vás přes ni přenesl

na světlemodrém paprsku.

Moji milí, tato doba přináší změny a bude jich tak mnoho,

že se budou dít neustále, a věřte, že jste v bezpečí.

V této době vás čeká mnoho změn.

A začínají vaši vnitřní proměnou, která je nezbytná k tomu,

abyste pochopili co se děje a byli schopní si zvyšovat své vibrace.

Vnitřní změna přináší potřebu oprostit se

od starých nefunkčních programů,

vytvořených ze strachu. Je to i zbavit se starých návyků a myšlenek,

které vám vnutila společnost. Staré programy vyhledejte a vymažte.

Ve vztahu k okolí se zbavte vlivu cizích názorů

 na vaše cítění a rozhodování.

Máte se vypořádat s vlivem tzv. autorit.

Od poslouchání autorit, rozkazů a zákazů, přecházíte ke svobodě

 a úžasné nejistotě svobodné volby.

Každý máte svou optimální cestu lásky,

kde je pro vás připraveno naprosto vše,

co si jen dovedete představit. Láska, hojnost, štěstí, blaho.

Sami nejlíp víte, zda už jste na této cestě

a skutečně máte vše, co potřebujete ke svému naplnění. 

Pokud vám něco chybí, v tom, co vám chybí je obsažena příčina,

proč nejste na své optimální cestě.

Něco vám brání?

Vy sami si bráníte - názory, myšlenky, strachy, programy,

závist, zášť, nepřijímání.

A my vám s láskou pomůžeme hledat.

Vnitřní změny jsou nutné.

Pak budete schopni se připravit na velké změny ve vesmíru.

Cítíte, že probíhají změny na planetě.

Život je nekonečná řada změn.

Chcete-li žít, nelze se změnám vyhnout.

Přijměte je a nechte se unášet proudem do nového života.

ASMIEL - ARCHANDĚL NOVÝCH ZAČÁTKŮ

 

celé poselství najdete ZDE 

FABIEL - ARCHANDĚL ŽIVOTA A SMRTI

jeho barva je světle fialová a jeho číslo je 77.

Moje funkce je pro vás zvláštní, často jsem názýván andělem smrti.

Toto slovo ve vás vzbuzuje hrůzu právě proto, že se smrti bojíte

a přestali jste věřit na věčný život své duše.

Lidé nevěří v duši ani v Boha.

vaše náboženství dokázalo lidstvo dokonale zmást

dezinformacemi o trestajícím Bohu, pekle, očistci, o utrpení,

které vás dostane do ráje, o odříkání a potlačování všeho přirozeného.

Díky náboženským dogmatům se váš život změnil v živoření,

vaše duševní a duchovní schopnosti vám byly zamlčeny

a přestali jste se cítit milováni a chráněni.

Žijete ve strachu ze hříchu a trestu.

Vynalezli jste spoustu způsobu, jak přivodit druhým smrt - 

jako nejvyšší trest, pomstu, zlo, zločin...

Pochopte, že čím více se bojíte smrti, tím více se bojíte života.

Nedokážete žít naplno, prožívat přítomnost,

protože někde číhá smrt a vy se jí chcete vyhnout a nebo jí utéct.

Já vím, jak tímto strachem trpíte.

Přichází k vám jen to, na co myslíte, čeho se bojíte.

Jsou to katastrofy, zhoubné nemoci, nehody, úrazy...

Smrt chápete jako nejvyšší trest.

Málo z vás je schopno se smířit s její existencí a přijmout ji.

Já jsem ten, který v okamžiku smrti odvádí vaše duše ke světlu,

zpět domů, k Otci Bohu.

Já tyto okamžiky sdílím s vámi a vím,

kolik je v nich strachu a bolesti.

Vše jen proto, že jste nepochopili, že pro vaši duši je to jen změna,

kterou zažila již mnohokrát.

Moji milí, přišel jsem, abych vás osvobodil, abyste se přestali bát smrti

a konečně začali naplno žít každý vzácný okamžik svého fyzického života,

neboť život v těle je jedním ze zázraků, které pro vaše duše učinil Bůh.

Věřte, že Bůh, který stvořil lidské tělo, dal mu božskou dokonalost

a dal si záležet i na tom, že všechna těla jsou si podobná,

ale nenajdete ani dvě těla, která by byla zcela totožná.

Tak jako každá duše je zcela jedinečná,

tak jedinečná a dokonalá jsou vaše těla.

Aby zpříjemnil svým dětem, jak vás s láskou nazývá,

fyzický život, s každou inkarnací od Něho dostáváte cenný dar,

který je jedinečnou schopností a dal si tu práci, aby každý z vás byl jiný

a dostal jiný jedinečný dar.

Otec vás poslal na zemi proto, že jste si to přáli vy i On,

a poslal vás sem žít, prožívat a užívat si to.

Poznat bolest a radost, zvolit si mezi nimi, co chcete,

využívat své dary a schopnosti, setkávat se s ostatními lidmi,

milovat se, poznávat se.

On vás, milé děti, neposlal na zemi, abyste se zabíjeli.

To jste se naučili z pilnosti sami a byl to výsledek strachu,

který začal víc a víc ovládat vaši fyzickou existenci

a nutil vás hromadit, zakrývat, lhát, manipulovat, vydírat, zastrašovat.

Naučili jste se místo užívání si života strachu ze smrti,

což pro vás znamená strach z návratu domů, k Němu.

Bojíte se, co vám řekne na to, jaký život jste žili na zemi.

A já vám prozradím, co řekne,

neboť On vás učinil svobodné a nic vám nezakázal.

On praví všem: 

"Já o tobě vím vše a miluji tě".

Já, archanděl smrti vás chci naučit žít pozemský život tak, 

abyste se přestali bát návratu.

Jste pod Boží i pod mou ochranou a já dbám na to, 

abyste neodešli dříve, než je vám dáno.

Každý má daný svůj čas odchodu.

Někteří si však velmi přejí odejít dříve a činí pro to vše,

co mohou a jejich přání je splněno.

To je svobodná vůle.

Některým se podaří dodat svému tělu tak vysoké vibrace,

že se tělo stane nesmrtelným jako duše a pak je nemusí opustit,

ale i tělo se stane součástí jednoty.

Tyto duše došly na vrchol poznání a je jim umožněno to,

co člověk na fyzické úrovni těžko chápe.

Tyto duše navštěvují planety,

mohou se kdykoli vrátit na zem a prožívat, vrátit se k Bohu.

Jsou to ti, kdo v hmotném těle dokázali zvládnout vliv strachu

a rozhodli se pro bezpodmínečnou lásku.

Postupně se hmota jejich těla proměnila v energii 

o vysokých vibracích a tím na ně přestaly působit fyzikální zákony.

V určitém stupni vývoje to všechny duše dokážou a tím zakončí své učení.

Může to být pro někoho ještě mnoho životů 

a pro někoho už v této inkarnaci.

Já , anděl smrti nad vámi bdím, jsem vaším přítelem

 a mnozí mne můžete spatřit či cítit mou energii,

když pomáhám vašim blízkým či známým v návratu k Bohu.

To je mé poselství:

Nalezněte svou Božskost, Boha v sobě a prožívejte život

s jeho stálou přítomností. Pak se naučíte žít v bezpodmínečné lásce

a strach vám přestane vládnout.

Pak vás tedy nebude ovládat ani strach ze smrti.

Jsem s vámi, váš čas dosud nenadešel

a máte tu pro sebe vykonat ještě mnoho práce.

Naše přátelství vás zbaví strachu a klidně mi odevzdejte svůj život,

já vás povedu na zemi i při návratu.

 KRISTIEL - ARCHANDĚL DUCHOVNÍHO VÝVOJE

    jeho barva je bílá a jeho číslo je 3 a 8.

Ukazuje cestu k naší duši a k Bohu.

Vy, ke kterým promlouvám a kdo mě slyšíte,

jste často mezi těmi, kdo mají vést ostatní.

Toto vedení však může sklouzávat k ovlivńování a manipulaci

a víte sami, že ve vašich pseudoduchovních oblastech

se to duchovními vůdci,

kteří si budují svůj nový kult osobnosti, jen hemží.

Vy všichni máte právo volby - rozhodujete se svobodně a srdcem.

Ať jde o jakéhokoliv mistra, učitele, guru,

nezapomínejte na sebe a své cítění.

Každý, kdo učí duchovní vědy, je omylný.

Učiteli přísluší pokora a vy se řiďte tí, co cítíte.

Kde je upřímnost, pokora a lidskost, která přiznává chyby,

tam je učení ryzí.

Kde je pýcha a prezentace vlastní nadřazenosti a neomylnosti,

kde cítíte zákazy a příkazy, tam promlová něčí ego.

I v knihách je mnoho omylů, scestných závěrů a dogmat.

Výběr je vždy na tom, kdo se učí.

Máte dospět k samostatnosti a najít si vlastní jedinečnost.

Máte se stát svými vlastními vůdci.

Nikdo jiný vás nemůže dovést k vám samým.

Jen se učte od druhých a zkoušejte jimi ověřené cesty.

V každé společnosti jsou praví a falešní proroci.

Nikdo z nich ani neví mezi které patří. Jen napovím.

Ti praví mnohem více pochybují.

Všechno učení vede k vašemu vlastnímu spojeni  s Otcem Bohem 

a my archandělé jsme prostředníci.

Objevte svůj jedinečný dar, najděte cestu k Bohu -

- tím je vaše duchovní jméno - a čerpejte přímo z nejvyššího zdroje.

On k vám promlouvá ke všem a vy jen neumíte slyšet.

Někdy volí prostředníky mezi lidmi a vloží někomu zcela cizímu

do úst osobní vzkaz pro vás.

Často promlouvá dětskými ústy.

Vaše racionalita a nedůvěra vám brání vyslechnout jeho poselství.

Učte se ladit, vnímat a důvěřovat.

To, co hned nepochopíte, si zapište

Jinak vám vzácné informace uniknou nepochopené.

Bůh často používá prostředníky mezi těmi, kdo ho slyší, 

a pošle jim informaci pro vás právě, když oni s vámi mluví.

Ve stavu duše víte vše,

v lidském těle jsou informace ukryty v nevědomí

a vy je postupně odhalujete.

 NARCIEL - ARCHANDĚL SJEDNOCENÍ PROTIKLADŮ

    jeho barva je žlutá a zelená, jeho číslo je 6.

Jsem archanděl krásy, přijetí, sebepoznání.

Jsem pověřen provést vás tajemstvím vaší duše.

Mám za úkol vás naladit na vnímání krásy a láskyplné přijetí

odvrácené strany světa.

Otec Bůh mě pověřil, abych vám pomohl naladit se na vysoké vibrace tím,

že budete hledat a nacházet krásu v sobě i ve všech a ve všem.

Ve vašem životě na Zemi existuje dualita,

tvořená protiklady jako temnota a světlo,

strach a láska, ošklivost a krása.

Spokojený život v dualitě lze docílit tehdy,

když všechny části poznáte, přijmete a smíříte se s tím,

že to je tak, jak to je.

Klíčem ke štěstí je láska - láskyplné přijetí sebe i světa kolem.

Dosáhnout spokojenosti je smíření se s protiklady

, jež vede ke složení zbraní,

neboť vy jste se naučili bojovat se strachem, temnotou a ošklivostí,

a tím jste vše učinili silnějším natolik, že vás to mohlo ovládat.

Moji milí, váš marný boj ničí jen vás - vy ničíte sebe

a vnitřní boj se šíří navenek a bojují lidé s lidmi, národ s národy.

Místo boje se smiřte s tím, že dualita znamená,

 že máte svobodnou volbu si vybírat mezi černou a bílou.

Dualita neznamená zničit černou.

Bez ní by nebyla ani dualita, ani rovnováha.

Vaše duše se přišly učit do hmoty, protože se jinak nemohou naučit

rozlišovat, poznávat, svobodně si vybírat.

Pokoušíte se nazývat strach láskou, černou přebarvit na bílou

a ošklivosti předělat na krásu.

Moji milí, tolik času a energie na zastírání toho,

že něco je takové, jaké je!

Ztratili jste tím někdy celé životy na Zemi.

Důležité je poznat a přijmout.

Důležité je nazývat věci tím, čím jsou.

Důležité je, co si vyberete, čím naplníte svůj život,

co budete rozvíjet a posilovat.

Odvrácenou část stačí poznat, přijmout, smířit se s ní a nechat jí být.

Překrucováním skutečnosti jste se dokázali dostatečně zmást

 a už sami nevíte, co je skutečná láska, krása, pravda.

Nejdříve je třeba najít ryzost pod povrchem.

Je třeba vedle sebe postavit protiklady

a opravdu vědět, co je co.

Pak je třeba přijmout, že láska neexistuje bez strachu,

krása bez ošklivosti, pravda bez lži.

Vy to máte poznat a rozlišit.

Láska je otevřená, přijímající, upřímná, odpouštějící, zářivá a hřejivá.

Strach skrývá, zavírá, odmítá, bojuje, lže, hromadí,

tíží, bolí, je těžký a tmavý.

Pravda náleží k lásce a znamená říkat, co cítím.

Lež náleží strachu a má ukrýt a překroutit skutečnost.

Krása a ošklivost jsou sestry, které se proměňují jedna v druhou

a každý člověk je chápe jinak.

Co je pro někoho krásné, je pro druhého ošklivé.

Bezpodmínečná láska umožní vnímání duality jako jednoty.

Kdo dosáhne stavu vnímání jednoty ještě v pozemském těle,

dosáhne, že jeho hmota bude mít tak vysoké vibrace,

že přestane podléhat zákonům hmoty.

Láska ví... a miluje.

Bezpodmínečná láska k vám přichází od stvořitele,

prostřednictvím andělů a nás, archandělů.

Najdete ji v přírodě, v sobě, jste stále její součástí.

Vzdát se odporu, boje, přijímat a a smířit se se vším, co jste nejdříve 

poznali a uvědomili si - to je cesta k nesmrtelnosti, k ráji,

který už je zde od počátku věků a čeká, až ho objevíte.

Stačí se naučit dívat se na ten obyčejný svět

očima lásky, očima andělů,

JARMIEL - ARCHANDĚL RADOSTI A SMÍCHU

jeho barva je žlutá a zelená, číslo 2 a 4.

Je to archanděl něhy a přijetí.

Jeho energie se vyznačuje lehkostí a je zářivá a hladivá.

Já vás chci i přes všechna vážná poselství vrátit ke smíchu,

neboť Otec Stvořitel dobře ví, že šťastný a spokojený člověk se umí smát.

Duchovní vývoj bez smíchu je jak cesta vyprahlou pouští

a já přicházím, abyste se této bolestné cesty vyvarovali,

neboť by se blížila tam, kam vás chtěli vaši falešní proroci dotlačit - 

na cestu utrpení, která podle nich vede do nebe.

Moji milí, tato cesta utrpení je právě vaším peklem na zemi,

které vám bylo vnuceno namísto ráje,

kteří si pro sebe chtěli urvat jen ti, kdo se považují za mocné.

Mé poselství vám má přinést ty nejvyšší vibrace lásky

v podobě šťastného smíchu.

Otec Bůh miluje lidský smích.

Jen trochu v poslední době málo zaznívá.

Váš humor na zemi jakoby ztratil svou ryzost.

Smích je hraný, umělý, uměle vyvolávaný, falešný.

V poslední době převládá smích škodolibý.

Moji milí, smích je zvláštní.

Smích jde předstírat, jde to naučit.

Ten pravý a upřimný smích jde ze srdce a září v očích.

Smích bez rozzářených a slzících očí nejde ze srdce.

Pravý smích je nenapodobitelný.

Je vlastní těm, kdo dokáží stejně upřímně plakat.

Smích jde ruku v ruce s pláčem.

Pláč očišťuje a vychází ze srdce.

Upřimný pláč přechází v upřimný smích.

Šťastný člověk šíří ty nejvyšší vibrace.

Šťastné dítě se směje.

Vaše děti se téměř přestaly smát.

Rodiče jsou vážní, pracují, jsou důležití...

Jsou bez lásky.

Děti bez smíchu chřadnou, stávají se krutými.

Z krutých dětí vyrostou krutí dospělí.

Váš humor často vychází z krutosti,

a je to výsměch, posměch a zesměšńování ostatních.

Vaše komedie jsou často destruktivní a kruté.

Vy, lidé, vy jste dovedli rozplakat i Matku Zemi.

Ona často pláče pod tíhou vašich krutých ran.

Matka Země se v poslední době přestala smát.

A to je velmi varující pro vás.

Když matka Země pláče, její slzy naplní a přeplní řeky i moře,

Když se rozvzlyká, chvěje se země, probouzejí se sopky, zesiluje se vítr.

Ona vám nechce ublížit, ona zkrátka pláče.

I pro ni je pláč velkou očistou, tak jako pro vás.

Smích i pláč sídlí v srdci a jeden bez druhého nelze prožívat.

Pláč čistí bolest, smích vás nadnáší  k Bohu.

Udělejte vše, ať se smích vrátí do vašich očí a srdcí.

S vámi se rozesměje celá planeta.

 

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode