Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Archandělé. kteří nám pomáhají při vzestupu 3.část

Zkrácená poselství od archandělů -

zpracovala jsem z knihy Nebe na zemi od Jiřiny Slámové
 

 

LUCIEL - ARCHANDĚL VYSVĚTLOVÁNÍ A OSVĚTLOVÁNÍ

Jsem archanděl, který vám zpřístupňuje tajemství vesmíru, jsem ten, 

jež vás na svém tyrkysovém a oranžovém paprsku přivádí před tvář Boha -

a vy díky mému vysvětlení jste schopni ho pochopit.

Mé číslo je 1 - je to vibrace velmi silná a pro vás zvláštní.

Připomínám vám tím vaši jedinečnost a jediného Boha a ukážu vám,

že jste si s Bohem rovni, neboť on jako Stvořitel stvořil vás,

Božské bytosti, jejichž prostřednictvím je tvořena vaše fyzická realita.

Vy jste ti, kdo vytváří váš svět prostřednictvím

svých myšlenek a jejich přitažlivostí.

Bůh stvořil svět - nebe, zemi, vzduch, vodu, přírodu, člověka.

Vše se řídí Božími, vesmírnými zákony.

Příroda je čistě Božským dílem a v každé buňce má

zakódované programy, jimiž se řídí.

Tak rostou květiny, rozmnožují se zvířata, létají ptáci,

pohybuje se voda, vítr, točí se Země.

Člověka stvořil k obrazu svému,

dal mu svobodnou volbu a schopnost tvoření.

Ve fyzickém světě, kde v dualitě působí láska a strach,

se tvoření vyrovnává destrukcí.

Tak, jak květina vyroste jako proces tvoření

nakonec sama uvadne, čímž je vyrovnána destrukce.

Fyzické tělo též se rodí - tvoří a umírá. 

Já, Luciel otvírám vaše vědomí do obrovské šíře

abyste byli schopní dění na planetě vidět ve všech souvislostech.

Osvětlit situaci na zemi je možné pouze některým - vám a těm,

kdo jsou otevření, jsou na příjmu.

Vy dostáváte informace, abyste v nové společnosti

obnovili harmonii a abyste zmatení uklidnili.

Někteří vůbec nejsou schopní pochopit, co se děje a proč,

neznají souvislosti a není jim to dáno.

Někomu je třeba vysvětlit, co má dělat.

Lidstvo je zvyklé na manipulaci prostřednictvím strachu.

Vy ji nahraďte vysvětlením a objasněním tak,

aby i neosvícení pochopili a mohli žít spokojeně.

Oni nebudou pátrat po podrobnostech a souvislostech,

oni budou potřebobovat, aby jim byla ukázána cesta bez manipulace,

aby věděli, že mohou být spokojeni.

Nikdo není míň či víc, všichni jste si rovni 

a máte právo na šťastný život.

Vy, kdo slyšíte, jste došli do vyšších tříd vzdělání vaší duše,

a tak jste se rozpomenuli více, než ostatní.

Vy, kteří slyšíte poselství, dostáváte instrukce a jste připraveni.

Nová společnost se už začíná tvořit a

proces očisty už pozvolna probíhá od začátku tisíciletí.

Dokončení přijde podle předpovědí, o kterých víte.

Jediné, co by vám ublížilo, je vlastní strach a panika.

Proto vás obracíme ke klidu a k lásce.

Přijímejte situace, jak přicházejí, zbavte se odporu,

buďte sami sebou a dělejte to, co cítíte.

Pro ostatní, nezasvěcené, volte k vysvětlení jim srozumitelná slova.

Každý člověk je schopen chápat věci dle úrovně své duše.

Je na vás, abyste poznali, že někteří vaše vysvětlení nechápou.

Nechte je být. Někteří lidé mají omezené chápání.

naleznou si vlastní způsob přes fyzické tělo.

Vyrovnají se se situací po svém.

Každý z vás dostane kolem sebe pomocníky.

Připomínám, že vaše poslání je nastolit harmonii,

zmírnit zmatek, být v klidu.

Nadále jste zodpovědní jen za sebe a vesmírné zákony platí stále.

Zákon karmy a svobodné vůle.

Každý je strůjcem svého osudu a života.

Planeta se zbavuje nebezpečí a největších destruktorů.

Život se dostane do proudu jako dřív a 

lidé se budou rozhodovat pro strach nebo pro lásku.

ABIEL - ARCHANDĚL SOUZNĚNÍ A SPOJOVÁNÍ

moje barva je oranžová

a moje číslo je 8 - ve své vodorovné poloze a toto číslo symbolizuje,

že je nekonečně mnoho lidí a cest a nekonečno skutečností,

které vás spojuje a umožňuje vám se vzájemně obohacovat a spolupracovat.

Lidstvo ale vynalezlo nekonečno věcí, které vás rozdělují 

a kvůli nimž spolu bojujete.

Vaše takzvaná náboženství vás přesvědčovala, 

že Otec Bůh vás k tomu nutí a máte trestat ty,

kdo nevěří, či věří v "jiného Boha".

Budete-li hledat důvody, proč jste začali bojovat, 

je to paradoxně v tom, že chcete věřit v Boha,

ale každý o něm máte jinou představu.

Bůh je jeden a je nekonečný a rovněž je k němu nekonečno cest,

neboť vás je mnoho a každý jste jiný,

máte si k němu najít svou vlastní cestu.

Nejprve je třeba nalézt, jak jste v sobě donutili

bojovat muže proti ženě - protože jsou každý jiný.

Smiřte v sobě mužskou a ženskou energii 

a začnete toto smíření cítit i s ostatními lidmi

 a budete šířit smíření, až dospějete ke stavu míru.

Moji milovaní, věčně mezi vámi bojují staří a mladí.

Bojují generace a jedna tvrdí, že je lepší než druhá.

Každý věk má svou důležitost a své půvaby,

žádný nelze označit za důležitější či lepší.

Mládí postrádá moudrost a zkušenost, stáří chybí touha měnit.

Proto není jedno horší ani lepší než druhé.

Je třeba nezkušené mládí, aby se člověk vyvíjel a dělal pokroky,

aby dokázal měnit zaběhnuté řády.

Je třeba moudré, zralé lidi, aby vyzařovali klid a smíření.

Střídá se rychlost a pomalost, aktivita a klid.

Dnes vás velmi rozděluje bohatství a chudoba.

Nerovnováha a oddělení od hojnosti vzniklo

 jen v důsledku vaší mysli ovlivněné dogmaty.

Přesvědčte se, že si zasloužíte vše, co je obsahem vaší mysli.

Každý z vás je jiný, každý je na nějakém stupni vývoje.

Naučili jste se rozdělovat lidi na dobré a špatné, chytré a hloupé,

vzdělané a primitivní. Jedni se povyšují, druzí ponižují,

a přitom jen každý prožívá to, co si vybral jako učení pro svou duši.

Odsuzujete a obviňujete, závidíte, zesměšňujete, kritizujete,

odmítáte, nenávidíte, opovrhujete - a bojujete.

Celé skupiny jsou napadány pro svou odlišnost.

Pokud soudíte druhé, soudíte sebe.

Všechny uvedené protiklady jsou nesmířené ve vás.

Začali jste se rozdělovat na silné a slabé, významné a bezvýznamné,

nadřazené a podřízené. Všechny tyto procesy jsou způsobené

vaším strachem, neboť ten zakrývá a rozděluje.

Zakrýváte to, že jste ve  své podstatě stejní a jste si rovni.

Vše je to příčinou nekonečných bojů a válek,

 které mezi sebou od pradávna vedete stále dokonalejšími zničujícími prostředky.

Za tyto boje platíte vy i celá planeta.

Vy nezastavíte boj lidstva, vy můžete zastavit svůj vnitřní boj se sebou.

Přijetím protikladů v sobě zastavíte vnitřní boj.

Druzí lidé, které jste soudili, kritizovali, nenáviděli,

představovali vaše vlastní temné stránky.

Pokud nejsou uvnitř přijaty, budí to odpor a nenávist.

Smíření uvnitř znamená, že vás chování a činy ostatních

přestanou popuzovat, protože jste se i s těmito svými stránkami smířili,

a víte, že kdo soudí druhé, soudí sebe, to, co nemá v sobě přijaté.

Pro vás platí jediné:

Poznat a usmířit protiklady.

Hledejte to, co vás spojuje.

Odnaučte se srovnávat, co je lepší  a co horší,

ale jen pozorujte  a přijímejte pasivně, že je to takové, jaké to je.

Poznávejte své strachy a přijměte je.

tím se otevřete lásce a ta vám pomůže smířit se s protiklady.

 

ORFIEL - ARCHANDĚL BOŘENÍ A ODKRÝVÁNÍ

má barva je blankytná jako jarní nebe.

Mé číslo je 2. Jsem archanděl nových pořádků.

Jsem archanděl, který pomáhá bořit vše, co brání vzniku nového.

Mé boření se týká nejen hmotných záležitostí,

ale jsou bořeny věci a výtvory, které už dosloužily a zabírají místo.

Já bořím zdi, zábrany a staré nefunkční programy ve vaší mysli. 

Já jsem ten, kdo vám pomůže zbořit hory a hromady dogmat,

iluzí a falešných představ o vás, o životě, o Bohu.

Vy, lidé, často ničíte a boříte.

Dovedete dělat místo novému.

Někdy však ničíte, co nebylo ke zničení, a vaše nové výtvory

nejsou lepší než to staré.

Vše se vyvijí a vše má svůj čas. Něco přetrvá věky, něco je na chvíli.

Největší potíž je v tom, že v současnosti vytváříte mnoho věcí a staveb,

které jsou energeticky náročné a vysávají zdroje matky Země příliš mnoho.

Zároveň berete prostor přírodě.

Já vám pomohu najít v sobě rovnováhu a

zbavit se omezujících a mylných názorů, které vám brání ve štěstí.

Vytvořili jste si názor, že máte různá omezení,

že se máte snažit někoho napodobit, 

že je nutné někoho poslouchat a přizpůsobit se.

Vaše omezení se vytvářela tisíce let,

jsou součástí kolektivního nevědomí a ohrožují celou planetu.

Všechny mylné a omezující názory mají svůj původ ve strachu, 

a proto je kolektivní nevědomí naplněno těžkými a tmavými energiemi.

Jako první velká zátěž společné "mysli" lidstva je iluze

kolektivní viny, která je největší energetickou zátěží planety.

Každý z vás je tak vinen, že když už se rodí jako nepopsaná stránka

a pocit viny přináší a přitahuje tresty, které si sami určujete a vybíráte.

Rodíte se vinni - pro svou barvu pleti, pro své pohlaví,

protože jste byli počati "poskvrněným početím".

Vy, moji milí, potřebujete nejdříve sami sebe zbavit pocitů viny.

Najděte kolektivni viny  a uvědomte si je - jak vznikly a jak na vás působily

a také jaké přinášely tresty.

Každý jedinec si nese ještě vlastní viny, a ty je potřeba také najít,

uvědomit si jejich příčiny a následky, tedy tresty.

Vše je pak možné smýt odpuštěním a osvobodit tak svou duši od velké tíhy.

Vaším osvobozením se zvýší vibrace a vy svým poznáním

obohatíte i vědomí celku.

Vaše duše je nesmrtelná a každý dostává novou šanci, nikdo není zatracen.

Lidé si jen vybírají...

Věřte v lásku, že je jaká je, jiná být nemůže.

Poznejte strach - i ten je, jaký je a jiný být nemůže.

Tyto energie jsou přesně takové, jaké jsou, znáte jejich vlastnosti

 a tak je poznejte a přijměte.

Víte, že nemůžou existovat jedna bez  druhé a vy je v sobě máte obě.

Jejich poznání je důležité.

Otec Bůh vás miluje takové, jací jste.

Ví i o těch vašich nejhlubších a ukrytých tmavých místech,

o vaší krutosti i strachu z ní.

On vám odpouští a miluje vás. Učiňte to také

Poslal vás na zemi, abyste se úplně poznali, přijali a dokázali se milovat.

Pak jste šťastni. Před ním nemáte co skrývat..

 JURIEL - ARCHANDĚL OBNOVENÍ ŘÁDU

moje barva je temně fialová se zlatavými odlesky.

Moje číslo je 3 a 5.

Jsem archanděl - budovatel nového pořádku na zemi.

jsem ten, kdo vám ukáže, jak lze žít na zemi a přitom se vznášet v oblacích.

Lidstvo stojí na začátku něčeho, co nikdo nezná.

Vím, že jste často zmatení, že si nevěříte.

Tyto pochyby nechte v minulosti, obraťte se k minulosti zády

a se mnou udělejte první krokdo neznáma.

Ušli jste kus cesty, který jste pod naším vedením zvládli - 

každý podle svých možností.

Budete v podobné situaci jako byli lidé, prošlí dlouhými útrapami války -

v momentě, kdy nastal dlouho očekávaný a vytoužený mír.

Váš mír neznamená vítězství ani porážku, váš mír vznikl,

protože vaše protiklady složily zbraně a přestal být důvod k boji.

Znovu připomenu důležité poučení:

Ať se děje cokoli, vždy jste nejdůležitější vy sami

a váš energetický potenciál.

Pamatujte, že důležité je, abyste si udrželi stabilitu a sebedůvěru.

Všichni budou chodit za vámi, ne vy za nimi.

Vy máte být ve svém prostředí, kde je vám nejlépe

a ten, kdo vaši pomoc potřebuje vás vyhledá a přijde.

Nemáte dělat ústupky a vyjímky, protože byste ztráceli svou sílu a schopnosti.

Učíme vás, abyste si sami sebe vážili a dopřáli to i ostatním lidem.

Kdo si váží sebe, může si vážit druhých a oni si váží jeho.

Vy jste vzácní a vaše schipnosti a informace jsou velmi cenné a žádané.

vy už patříte k "těm, kteří vědí" a těch stále není v očištěné společnosti mnoho.

Rozdělte si svůj čas pro sebe, čas na práci, která vás baví

a na práci pro druhé. Jakmile byste začali druhým dávat víc než sobě,

dostali byste se do staré známé smyčky sebeobětování. 

Věnujte pozornost svým snům, jsou v nich také inforamce od nás,

varování, vidíte budoucnost  i to, co právě probíhá.

Uvědomte si, že jste páni svého času a dodržujte jeho rozdělení.

Vše konejte s radostí, klidem a uvolněně.

Vždy pamatujte, že jste na prvním místě

a poslechněte varovné signály jajo únava nebo ztráte naladění.

Budujte nový, svobodný a harmonický život

bez zákazů, příkazů a nadvlády rozumu.

Uspořenou energii věnujte na sebepoznání,

studium duše a vlastní vývoj.

Postupně dojde k celkovému uklidnění a čas - respektive pojem času,

se opět zpomalí.

Zrychlení bylo nutné, neboť kdyby čas běžel jako dříve,

lidstvo by stihlo mnohem dřív zničit planetu.

Urychlení proběhlo i u duší, které měly naplánovaný odchod

cestou nemocí, havárií  a katastrof.

Čím více jedinců dosáhne vnitřního smíření,

tím dříve se klid začne zabydlovat na celé zemi.

Vědomí a osvícení lidé vyzařují klid, mír, lásku do velkého kruhu.

Přitahují k sobě ty, co se od nich chtějí učit.

U těch, kde proběhla proměna a očista nevědomě, po počátečním zmatku

nastoupí nový program "klidového stereotypu" a budou spokojeni.

Pro každého z osvícených platí, že se bude dál věnovat sobě.

 

 

 

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode