Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Arumiel - archanděl ochrany a rozlišování

Moje barva je růžová a červená. Spojuji hmotu a srdce. Ve hmotě se materializuje láska. V černé hmotě je strach. Černá hmota zavalila planetu a část lidí. Je to jako lepkavá energie, která ulpívá na věcech a lidech, kteří jí přitahují svým vyzařováním. To vše pak ztěžkne a klesá ke dnu. Lehká energie lásky září a vše nadnáší. S láskou neklesáte, ale letíte vzhůru. To je nutné. Nezalepujte se a zbavujte se těžké hmoty, těžkých myšlenek. Vše, co by vás stahovalo, ať odejde.

     Jsem archanděl, který vás učí rozlišovat tmu a světlo. Zbavte vše pozlátek a obalů, a když je uvnitř černo, odhoďte to. Není cenné nic, co je těžké. To, co září, vás chrání. Rozlišujte tíhu ve slovech i myšlenkách, naučím vás je přebírat jako perly černé a bílé. Černá perla se zdá být cenná, ale je těžká. Zhoďte ji. Hodnota všeho bude úplně jiná. Neřiďte se cenou, ale váhou. Za čím se jiní ženou, to odmítejte. Zvíře si umí vybrat, co je mu prospěšné. Zbraně jsou těžké. Nebudou k ničemu. Voda má větší cenu než zlato. Nepotřebujete moc jídla, stačí vám energie. Pozorujte černé mraky, jsou tam symboly. Běžte na tu stranu, odkud mraky odcházejí.

     Jsem archanděl ochrany a rozlišování prospěšného od škodlivého. Pomohu vám uklidit si v životě. Vše škodlivé ukončete, věnujte se sobě prospěšnému. Každý, kdo chce, už to činí. Slyšíte hlasy, máte prorocké sny. Všímejte si, co cítíte. Druzí vás jen matou. Sladění může být falešné, cítíte to, falešné tóny v hlase. Příliš sladké je falešné, příliš hrubé škodí. Jemnost a mlčení. Mluvit beze slov. Očima. Pláč je klíčem. Kdo pláče, je upřímný. Pozor na falešný smích a úsměvy. Sladké řeči jsou jedovaté. Pozor na to, co páchne. Zvířeta cítí strach, vy už ho cítíte také. Ustrašení lidé páchnou a jsou sladcí. Chtějí jen vaši energii. Nebojte se odmítnout. Jim už nepomůžete. Je čas jít dál, jejich čas je pryč. Energie je vzácná a váš čas je drahý. Kdo vysává, nemůže přejít! Nevysávejte a nenechte se vysát. To je základ. Já vás povedu, abyste slyšeli falešné tóny a cítili zápach strachu.

     Žádejte mne o pomoc, když budete bezradni a nebudete schopni rozlišit. Udělám, co bude třeba, abyste pochopili. Jsem ochránce, ne bojovník, má energie je jemná a má svou sílu. Boj je nahrazen láskou - ve smíření protikladů. Vaše boje jsou vybojovány, já odklízím padlé. Padlých bude mnoho. Myslím tím padlých na dno pod tíhou strachu a břemen majetku a závislostí.

     Dejte se na cestu, je osvětlená. Ta vaše svítí, tmavé se vyhněte. Vy vidíte světlo tam, kam máte vstoupit. Já vám svítím na cestu, v tom je má pomoc při rozlišování prospěšného a neprospěšného. Když nevíte, svěřte se mi, posvítím na to, co máte udělat. Neztrácejte čas přemýšlením, rozhodovat se budete rychle, bez hlavy. A to je v pořádku. Rozhodujte srdce a podle pocitů. Moje vedení poznáte velmi lehce. Lehkost je signál. A světlo. Tíha a tma je varování. Těžcí a tmaví lidé klesají ke dnu. Není možné je zachránit, jen klesnout s nimi.

Afirmace:

Jsem pod ochranou a vždy cítím, co mám udělat.

Řídím se srdcem ajdu tam, kde je světlo a lehkost.

Mám vše, co potřebuji. 

Osobní poselství od Arumiela (od Eoviel)

Já, Arumiel, z říše mocných archandělů, žádám všechny vás, kteří nasloucháte svému srdci o pozornost. Nastal čas, kdy planeta prochází očistnými procesy, už není čas se uzavírat a hledět nazpátek, ukážu vám cestu a vyvedu vás z tmavých kruhů. Jdšte za světlem a láskou, ucítíte ji ve svém srdci. Zkuste se otevřeně ptát sami sebe, co opravdu chcete. Je to na vaší volbě. Bude převeden každý, kdo splyne s proudem života, řeka ho ochrání, vy kteří se stále držíte svého odporu, nebudete mít sil a půjdete ke dnu. Otevřete brány svého vědomí a vnímejte všemi smysly.

Osobní poselství od Ariela (od Eoviel)

Zbořte bariéry hněvu, strachu, beznaděje a zoufalství. Jsme s vámi na jedné lodi a dáváme vám sílu a podporu v těžkých časech. O naši lásku se můžete vždy opřít, chtějte a bude vám dána. Najděte poklad ve vás, který ukrývá moudro a poselství života. Ve vašem srdci je ukryta láska a ta vás povede. Nechte se unášet, nebraňte se a rozviňte vše, čím vás Bůh obdaroval. Vždy, když mě zavoláte, budu vás konejšit ve své náruči, otevřete mi své srdce, jsem tu pro vás. V klidu a míru váš Ariel

Poselství jsem přepsala z knihy "Nebe na zemi" od Jiřiny Slámové,

doporučuji tuto knihu plnou archandělských poselství přečist.

Děkuji za tuto nádhernou knihu!
 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode