Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Asmiel - archanděl nových začátků

     Jsem archanděl nových začátků. Vy, moji milí, které oslovuji a jsem slyšen, jste si vybrali cestu stát v čele nově vznikající společnosti po velké očistě. Ve vašem světě probíhá stále vše na základě působení Božích zákonů a na tomto řádu se nic nemění.

     Většina probuzených lidí vnímá, že nastane změna a že je nutná. Zaslepení se ženou dál ve svých smyčkách sebezničení a dle své volby si vybrali svůj osud. I ti, kdo cítí nutnost změny, často podléhají vlastním strachům a šíří poplašné zprávy o katastrofě, apokalypse a konci světa. Jste bombardováni zprávami o válkách, katastrofách, řádění živlů a šíří se ve vás strach.

     Ostatní archandělé vás vedou k udržování vysokých vibrací, a proto se těmto zprávám i prorokům vyhněte, neboť jejich strach je stejně nakažlivý jako váš klid a vaše láska. Vyberte si - vy už jste si vybrali lásku, klid, nový život.

     Byli jste upozorněni na přicházející zkoušky a na to, že k vám přicházejí lidé i proto, aby vám ukázali, kde vám uniká energie, kde podléháte strachům a kde máte bolavá místa. To vše se děje proto, že na vás klademe velký úkol - a pro tento úkol jste se sem narodili a sami jste si ho vybrali jako své poslání.

     Vaše duše se do této inkarnace přišla očistit od karmických vazeb a zároveň završit svůj duchovní vývoj. Ve svých minulých životech jste prošli situacemi, které vás na tento život připravily. Máte vše, co potřebujete, máte magické schopnosti, máte sílu, kterou jste načerpali z vlastních zkušeností. Skupiny lidí různých profesí  a různých dovedností se spojují, aby si vzájemně pomáhaly v předávání informací, v očistě, v uzdravení, udržování vibrací. Tyto skupiny se stále ještě tvoří a na zkoušku přicházejí i ti, kdo tam nepatří. Vy, moji milí, si jen potřebujete stále zvyšovat sebedůvěru, neboť na vás se budou obracet spousty lidí, kteří budou potřebovat najít svůj směr.

     O vašich starostech, problémech a bolestech i nevyřešené minulosti víme, proto vám v hojné míře posíláme vše, co je třeba k vašemu uzdravení a k nalezení vašich schopností. Je třeba, aby vám vaše poslání bylo zcela jasné ve všech směrech a pomáháme vám vypořádat se s pochybnostmi o sobě. Vy, kteří o svých schopnostech pochybujete, budete konfrontováni s pyšnými, kteří nemají vaše schopnosti. Ti, kdo se vás pokusí pokořit, vás učí a vy naleznete svou sílu a pokoru. Sami se vypořádejte s vlastní pýchou, neboť je záludná a jste ji schopni najít právě při konfrontaci pomocí zrcadlení jiných lidí.

     Rozmotávejte klubka svých strachů, archandělé vám pomáhají a posílají k vám ty, kdož vám vaše strachy zrcadlí, abyste je našli, i ty, kdo vám je pomohou zpracovat.

     Váš vnitřní klid bude velmi důležitý v době, kdy někde zavládne panika, a proto se máte nyní učit, zbavit se všeho, co vám bere energii a brání vám v koncentraci.

     Mnoho duší má plánováno ukončení své inkarnace v období před velkou změnou. Je to  vše jen působení přírodních zákonů a vše je na základě jejich volby. Vy jste přišli najít svou optimální cestu lásky, k níž jste získali i svou vlastní jedinečnou schopnost jako klíč ke štěstí a k hojnosti.

     Přístupovým heslem do vyšších vibrací je vaše duchovní jméno, které postupně nahradí vaše lidské jméno. Jeho vibrace jsou vysoké a obsahuje i vaše schopnosti. Dostanete i nové ochranné symboly, které máte nakreslit na své domovy i na sebe. Vaše duchovní jméno je magnetem pro lidi na stejných vibracích, proto jej používejte tam, kde se můžete zviditelnit. Toto jméno naleznete, když se ponoříte do meditace a požádáte nás o pomoc. Vaše jméno vám zazáří v mysli mezi ostatními a když ho vyslovíte, budete cítit jeho vibraci. Je vám blízké a příjemné. Nepodobá se běžným lidským jménům. Je to jméno s nebeskou vibrací, opakujte si je jako mantru, když na vás přijde slabost a malomyslnost.

     Když se rozhlédnete a zaposloucháte se, co ostatní lidé říkají a na co myslí, může být i jasné, co je v nejbližších letech čeká.  Ti, kdo mluví o katastrofách, přitáhnou si je, ti, kdo se bojí nemoci, onemocní. Ti, kdo hovoří o penězích, budou se za nimi hnát. Ti, kdo hovoří o očistě a změnách, prožijí je. Vy, moji milí, přece víte, že každý si v životě tvoří svou realitu svými myšlenkami a slovy. Stačí vám, abyste poslouchali a víte, kde už je rozhodnuto. Mnozí umí žít lásku, aniž o tom mluví - bylo jim to dáno odměnou za minulé skutky.

     Společnost je rozděluje již nyní na ty, kdo vědí, na ty, kdo myslí, že vědí vše nejlépe, na ty, kdo se učí vědět, a na ty, kdo zůstanou nevědomí, neboť ještě nedosáhli patřičného stupně vývoje. V jste mezi těmi, kdo vědí a učí se vědět. Ostatní jsou pro svou pýchu nepoučitelní  a nebo ještě nedozráli.

     Vás velmi nabádám k tomu, aby vaše představy o novém životě a světě byly veskrze pozitivní a radostné. Ciťte se pod ochranou Boží. Tím, už si nyní vytváříte budoucí průběh událostí. Lidé se velmi soustředí na strach z katastrof a neštěstí a tím si je přitahují do života. Je mnoho filmů, negativních zpráv, her i teorií o válce, boji, apokalypse. Ve svých fantaziích si lidé představují, že je spasí nějaký hrdina s nadpřirozenými schopnostmi, někdo, kdo se obětuje, vyspělá technika. Toto je velmi, velmi, velmi matoucí. Učí to masy, aby spoléhaly na záchrance a vykupitele. Toto je velmi zrádné a odvádí to od spoléhání se na své vlastní schopnosti.

     Vám pravím toto: Vy jediní jste sami svými zachránci, vy jste ti, kdo si už nyní vytváříte vizi budoucích změn. Střeste se představ o hrůze a neštěstí, berou vám sílu, energii a vtahují vás do kolektivního zatmění mysli. Každý z vás má už své napojení, zdroje informací, táhne vás to k přírodě, učíte se žít v lásce a blaženosti. To je pro vás to nejdůležitější, tím si tvoříte svou současnou i budoucí realitu. Rozšiřte své představy i dál, kdy vznikne osvícená společnost, z níž na základě přírodních zákonů, odejdou ti, kdo si přivodili své představy katastrof a nemocí, neboť tak se jim i stalo. Buďte spokojení, radostní, tím jste silní, a každý může spasit jen sám sebe a druhým pomoci příkladem, informacemi a službou.

     Skupina těch, co si myslí, že vědí vše nejlépe, se vás bude pokoušet zpochybňovat. Vy si najděte víru a pokoru. Bylo vám již sděleno mnohokrát, že Bůh i my ve vás věříme. Autorita a pýcha je ve vaší společnosti velmi zakořeněná a vy jste vyzýváni k tomu, abyste se sami v sobě vypořádali právě s autoritami a pýchou. pak už nebude třeba konfrontací. Kdykoliv pochybujete o sobě, pochybujete o Bohu, Otci Stvořiteli i o nás. Bez přijetí vlastních pochybností by však vaše víra nebyla čistá, ale naučená. My vás milujeme, a proto k vám přichází vše, co vám pomáhá vaši víru vytvářet a posilovat. Žádejte nás neustále o pomoc, bdíme nad vámi. Víra vás přenese přes nejtěžší překážky, jsme po vašem boku, milovaní a chránění!

     Vaše duchovní jméno, které jste dostali jako klíč k jedinečnosti, má ochrannou funkci a je kódem k vyšší víře. U tebe platí, že Jiřina ještě tápe, ale Luciela ví a věří. Čím více se budeš cítit Lucielou, tím blíže budeš ke své víře. Tvé lidské jméno nese tvé minulé vibrace, zkušenosti, vazby, karmu. Tvé duchovní jméno je čistou vibrací lásky a duchovnosti.

     Budete teď, moji milí, působit na své okolí velmi rozdílně. Pro některé jste obrovskou inspirací, pro některé jste zcela nepochopitelní a mnohdy odsouzení, pro některé jste terčem závisti, neboť jste v očích závistníků dál než oni. Právě závist blokuje tyto lidi v rozletu a pokud budou upřimní, pochopí a vzlétnou, nebo propadnou do nízkých vibrací.

     Učte se méně hodnotit, více pozorovat a přijímat. Nechte energii, ať zařídí, koho potkáte, a pak jen pozorujte a učte se. Buďte pozorovatelé, zkoumejte své cítění a podle toho pouštějte ostatní do své blízkosti a do svých prostorů. Otvírejte se tam, kde cítíte otevřenost, chraňte se tam, kde cítíte potřebu vysávat, soustřeďte se na sebe, vy jste ti, kdo jste oslabováni ztrátami energie. Vše se děje rychle, neboť doba učení se neustále zkracuje a proto dostáváte denně lekce o svých slabých místech. Vše se děje proto, že vás milujeme a vaše připravenost je důležitá pro konečné blaho celku.

     

Afirmace:

Já jsem ten, kdo spasí sám sebe.

Já jsem ten, kdo ukazuje cestu.

Já jsem ten, kdo ví a věří.

Poselství jsem přepsala z knihy "Nebe na zemi" od Jiřiny Slámové,

doporučuji tuto knihu plnou archandělských poselství přečist.


Děkuji za tuto nádhernou knihu!
 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode