Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Azachiel - archanděl očisty a zkoušek

     Moje barva je žlutozelená, mé číslo je 7. Jsem ten, který vás provede zkouškami. Celý váš pozemský život je učení. Vaše duše zde prostřednictvím fyzického těla zakouší vše, co potřebuje ke svému vývoji a růstu. Vše podléhá zákonům Božím a nejvyšším zákonem je Láska. Je to nejsilnější energie ve vesmíru, neboť vyjedřuje energii samého Boha. Proud lásky je tak silný, že oslabí vše, co je na hrubé vibraci. Zejména lidské výtvory, sloužící k ničení, potřebují být zastaveny a transformovány.

     V každém člověku je černá a bílá. Nikdo z nás se nerodil pro temnotu, mnozí si ji zvolili, neboť je to součástí jejich životní lekce. Očista, která má přijít, nemá být podobna válce. Vy si, moji milí, za vším dovedete představit jen válku, boj a ničení. To je vždy ale jen doména strachu, a tím jste ve hmotě velice ovlivnění. Bůh vás miluje. Nikdy neseslal pohromu na člověka, i když je mu to podsouváno, abyste se ho báli. Bůh vždy jen vysílal tu nejsilnější energii - Lásku - vám všem. Ti, kdo ji odmítali a vedli boj se vzájemně přitáhli a vzájemně se zabíjeli. A pokud přemýšlíte o blížícím se a už vlastně probíhajícím očistném procesu, váš strach uvnitř vás okamžitě vyvolá představu boje a ničení.

     Rozhlédněte se, lidé. Planeta je už téměř zničená vaší nenasytností. Pokud jí nepomůže vesmírná síla lásky, dokončíte velmi rychle dílo své zkázy. Pouze malé množství lidí si uvědomuje, kam směřuje lidský rod. Sami nejste schopni, i když už jste probuzeni, pochopili jste a slyšíte nás, zastavit činnost skupin, ženoucích se za mocí a bohatstvím za cenu zničení planety.

     Boží láska je tu vždy a síly vesmíru zasáhnou v pravý čas. Je období přípravy a vy, kdo slyšíte naše poselství, jste vyzýváni ke klidu. Pusťte se svých navyklých strachů a věřte v Lásku. Ta nepřichází, aby zabíjela a ničila. Láska přichází, aby ochránila život. Vše je opět otázkou volby lidí.

     Vaši přátelé z jiných planet vás nemohou navštívit, neboť jejich vesmírné lodi jsou zaměřeny, zničeny a informace o nich utajeny. Váš strach už překročil hranice vaší atmosféry a zasahuje dál do vesmíru. Strach vašich mocných vede k zabíjení a k ničení.

     Proud Lásky z vesmíru způsobí jen to, co mnohokrát. Ti, kteří se rozhodnou pro strach a boj, se vzájemně přitáhnou a učiní, co je jejich vůle - fyzickou smrt. Jejich duše dostane jako vždy novou šanci. Toto je ale už běžnou součástí vaší historie.

      Pro vás, kdo pochybujete a bojíte se o své blízké, jež nepatří k probuzeným, mám důležité inforamce: Přestaňte se o ně bát, tím, jim nepomůžete. Každý člověk má v srdci lásku a je více či méně ovládán strachem. Ne každý člověk je schopen pochopit naše poselství. Ale každý má v srdci lásku a každý má duši, jež obsahuje Božskou podstatu, každý má svého ochránce - anděla. Vy jste, moji milí, schopni oslovovat jejich srdce, jejich duši, jejich anděla. stačí i beze slov, posílat lásku, místo obav, abyste jim pomohli. svým citem oslovujete jejich srdce. Ti, kdo se nepodílejí na ničení a nejsou posedlí touhou po moci za každou cenu, ti jsou pouze hluší a ničí většinou sami sebe. Těm je možno pomoci tím, že rozezníte jejich srdce - jakkoli. Až jim ukápne slza, víte, že je to poselství srdce, jež bylo probuzeno.

     Není mezi vámi člověk bez srdce, ani ten největší "zločinec", ani nejmocnější a nejbohatší lidé na zemi nejsou bez srdce. Jsou zaslepeni strachem a mocí, kterou získali a nechtějí se jí za žádnou cenu vzdát. Zaslepenost jim brání vnímat, že Země volá o pomoc. Oni neslyší, oni mají moc nad všemi i nad planetou a o tuto moc se bojí. Všichni mají šanci poslechnout volání svého srdce a zastavit ničení. Jejich volba je však i pro vesmír zákonem. Na základě své vlastní volby si přitáhnou sobě podobné a vzájemně vybojují svůj poslední boj. Láska nikomu neublíží, láska je život. Ti, kdo se rozhodli pro smrt druhých, smrt planety, dostanou to, pro co se rozhodli. Neboť vše vyslané se jim vrátí. To je zákon karmy, zákon vesmíru. Tyto boje, moji milí, probíhají kolem vás stále a vy jste si jich už přestali všímat, protože jste pochopili, že jim nemůžete zabránit. Stejně tak nejste schopni sami zastavit války, boje. Za vším je strach, který vede k bojům, skrývání a hromadění. láska přinese novou harmonii. Boj dosahuje vrcholu a mnoho Jangu přejde automaticky v Jin. zákony energie jsou neměnné. Láska probudí v neuvědomělých jejich srdce a oni přestanou být ovládáni pouze strachem. Jejich energie se vyrovnají. Nemocní odcházejí stále, neboť si přivodili nemoc. Na planetě dojde k vyrovnání energií a bude zastavena destrukce. Osvícení pak mohou nastolit nové možnosti soužití na planetě, o nichž mnozí z vás už vědí a sní o nich. Vytvořte si nebe na zemi a boje se zminimalizují.

      Moji milovaní, všichni jste pod naší ochranou. Lásky je dostatek pro všechny. Zkoušky, které přicházejí, vám mají ukázat, jak na tom jste, jak jste připraveni zvládat neobvyklé situace. Máte se naučit být v KLIDU a poslouchat srdce a instinkty. Jakmile vás ovládne strach a panika, vrháte se bezhlavě přesně tam, kde je největší ohrožení. Vše, co se děje, děje se pro záchranu planety. Zatím se vaše země brání sama s pomocí živlů. Až živly nepostačí, přijde pomoc z vesmíru. Spřátelte se se zemí i s živly. Hovořte s nimi, vnímejte jejich energii. Zvířata to umí, vy též. Poslouchejte vítr, sledujte blesky, dívejte se do vody. Zapojte všechny smysly a hlavně intuici. Živly k vám hovoří a je to hlas vaší matky Země, která umírá. Vyléčí ji láska, tu jí posílejte, ona vám nechce ublížit, ona se zoufale brání a brání tím i vaše přežití. Vzájemně se vy lidé učíte, jak si udržet energii. Vy, vědomí, už víte, co se děje. U nevědomých proběhne proces očisty nevědomě.

     Některé duše již mají v plánu odejít, tak se to děje od pradávna. To je jejich osud. Vše se řídí přírodními zákony. Vše ničivé, co se těmito zákony neřídí, zničí samo sebe. Mnoho lidských výtvorů má tyto vlastnosti. je bezpečné pobývat tam, kde naleznete harmonii. Taková místa jsou bezpečná. Vnímejte energii míst. Chraňte zbytky přírody a zdržujte se tam. Hluk, pach, kouř a prach jsou varovné signály.

     Vy, kdo už nyní procházíte zkouškami, neklesejte na mysli. My jsme si vás vybrali jako své posly a připravujeme vás na důležité poslání v obrozené době. Bude potřeba nastolit nové pořádky. Moc destruktorů zanikne a svět bude potřebovat vaše informace, vaše vedení v nové společnosti. Neznalí budou zmateni, vy je uklidníte a budete vysvětlovat.

     Jste vybráni proto, že je to součást vašeho poslání zde na zemi, které jste si sami zvolili a mnoho jste pro to učinili. Jste pod naším vedením a ochranou. Nejste sami. Vedeme k vám blízké lidi, kteří souzní. Abyste uměli rozlišovat, posíláme i falešné posly a oni vám ukazují slabá místa a povrchnost.

     Naplánovali jsme, že se máte setkat se svými dvoupaprsky, proto vám pomáháme láskyplně ukončit vztahy, které vám berou energii. Až se spojíte s dvoupaprskem, získáte druhou část informace. Nejde o závislost, jde o spojení a posílení energií.

     Prožívejte blaho, prožívejte lásku, to je naše i vaše přání. Šťastný člověk je tím nejlepším poslem, proto vy, s naší pomocí pracujte na svém štěstí. nemáte již důvod ke smutku a trápení. Pokud je stále cítíte, jsou založeny v minulosti. Posíláme vám pomocníky z vašich řad - ty kdo umí pomoci léčit bolesti minulosti. Posíláme vám i hojnost. Vy, naši milovaní a vyvolení, vy se hýčkejte, pečujte o sebe, udržujte si vysoké vibrace a buďte šťastni. Tím nám i sobě nejvíce pomůžete a vaše štěstí je nakažlivé, tak je šiřte.   

Afirmace:

Jsem šťastný(á) a pod ochranou.

Spojuji se se svým dvoupaprskem, který ke mně přichází.

Cítím a šířím klid a pohodu v každé situaci.

Naplňuji své poslání a dostávám vše, co k tomu potřebuji.

Jsem vděčný(á) 

Poselství jsem přepsala z knihy "Nebe na zemi" od Jiřiny Slámové,

doporučuji tuto knihu plnou archandělských poselství přečist.

Děkuji za tuto nádhernou knihu! 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode