Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

„Být k službám“, 1.část Poselství od Vzestoupených Mistrů

Nejmilovanější a nejcennější duše na Zemi, vzdáváme vám svou úctu za to, čím jste, a za vše co je oním Stvořitelem ve vás. Klaníme se vám za vaši oddanost a obětavost, za to, že procházíte temnotou, abyste se stali zase jednou světlem.
Chápeme, že to, čím teď při učení se na Zemi procházíte, je možná tvrdé a bolestivé, možná se i stupňuje, když se cítíte tak osamělí a neschopní pokračovat, ale prosím vězte, že vás velmi milujeme. My, Vzestoupení Mistři, známe každý krok cesty domů, kterou procházíte, a naše láska je s vámi při každém vašem ušlém kroku. Známe vás jako svého přítele a nikdy vás ani kohokoliv jiného na Zemi neopustíme, jsme zde, abychom vás kolébali, když jste skleslí, a radovali se spolu s vámi, když se projevuje štěstěna.

Opravdu vám vzdáváme svou úctu za život, který žijete na Zemi, a přejeme si, abyste věděli, že jsme zde pro vás, ať už je vaše zkušenost jakákoliv, milujeme vás a absolutně podporujeme. Zapamatujte si, že vždy můžete nalézt světlo Stvořitele uvnitř sebe, ale není-li to možné, potom můžete nalézt lásku Stvořitele v nás a my budeme sdílet své světlo spolu s vámi, jako bychom vám nabízeli pochodeň naděje, dokud se nenaučíte zářit nebo zesílit plamen a paprsky svého světla.

Zavolejte, a my uděláme kolem vás světelný kruh, každý z nás zapálí svíčku lásky a naděje v rámci své vlastní energie a bude ji vyzařovat jako podporu pro vás. Není třeba, abyste se někdy cítili sami, jsme zde jako vaši přátelé a jako vaše rodina. Věřte v nás a my vás navždy povedeme, posílíme vaši duši tak, abyste mohli zakusit pravé vysvobození a volnost na Zemi, projevující se ve velkoleposti a milujících vibracích Stvořitele.

V měnícím se světě se měníte i vy a to co je kolem vás. Rozvíjejí se nové energie, zatímco ty staré slábnou. Může to vést ke zmatkům, pocitu nejistoty, strachu a opuštěnosti. Mnoho lidí na Zemi se ptá, zda jsou ve své perspektivě Země a ve své oddanosti Stvořiteli sami, my vaše myšlenky slyšíme. Možná se vám ve vaší realitě zdá, že jste těmi jedinými, kteří třímají pochodeň, ale prosíme, věřte nám, když vám říkáme, že je vás po celé Zemi mnoho. Dokonce i ti, o kterých si myslíte, že jsou zaměřeni na fyzické aspekty života na Zemi, se mohou dotknout světla, ale skrývají to, dokud neseberou dostatek odvahy, aby jím mohli beze strachu zářit. Až dojde ke změně, uvidíte paprsek světla podobný vaší pochodni, protékající vaší realitou i realitami ostatních. Změna může působit zmatek, ale proces zmatku přináší rovnováhu, umožňuje vám to objevit vaši vnitřní sílu a přinést mír do vašeho bytí. Období zmatku je potřebné pro povzbuzení lidstva na soustředění se na vyrovnanou energii a klid Stvořitele, které se nalézají v nitru jako svatyně nebo útočiště.

Změna je energií transformace, rodí pozitivní porozumění sobě samotnému, realitě nebo Stvořiteli. Vnímat změnu jako negativní zkušenost nebo výsledek, znamená zaměřit se na iluze a minout pravdu, která je odhalována.

Když se odehrává změna uvnitř a kolem vás, je důležité pochopit, kam musíte zaměřit svou pozornost. My, Vzestoupení Mistři, jsme zde, abychom vám pomáhali, jak jen můžeme, půjčili vám své světlo, nabídli vám svůj doprovod, božsky zasáhli, když to bude zapotřebí, milovali vás bezpodmínečnou láskou nebo vás prostě doprovázeli na cestě vašeho života. To co si přejeme je, abyste si byli vědomi sebe sama, nemusíte procházet svými duchovními a fyzickými zkušenostmi sami, jsme zde, abychom byli s vámi. V dobách změny a zmatku je důležité se jednoduše držet smyslu pro lásku a rovnováhu, které jsou ve vašem nitru, my vám můžeme pomoci toho dosáhnout, když nás o to požádáte. Jednoduše poproste při meditaci a my vykročíme, abychom pracovali s vašimi energiemi. Můžete nás vzývat jako Komunitu Vzestoupených Mistrů nebo Velké Bílé Bratrstvo a Sesterstvo Vzestoupených Mistrů. Pokud si prostě přejete, abychom seděli s vámi, nebo přenesli své energie, tak to uděláme.

Je třeba, abyste nalezli cvičení, které vás bude dělat šťastnými, které vám pomůže cítit spojení se Stvořitelem a přinese mír. Toto cvičení může být třeba jen afirmace, mantra, vizualizace, dýchání, barva světla nebo vzpomínka (zaměřená spíše na pocit než na okolnosti). Když dokážete experimentovat a objevíte drobné cvičení, které můžete provádět kdekoliv, potom získáte ohromný nástroj pro opětovné spojení, pro nabytí rovnováhy, dokonce i když jsou vám v patách zmatek nebo změna. Někdy to je vaše mysl, kterou lze zmást a tak je vždy dobrý nápad mít k dispozici cvičení, které může přivést vaši mysl opět do stavu čistoty a porozumění. Nechceme se s vámi dělit o žádné techniky, protože chceme, abyste je objevili sami. Když sami objevíte nějaké cvičení, je osobnější a má pro vás větší význam a tím je i účinnější. Můžete požádat svou duší nebo intuici, aby vás vedla, nebo se jednoduše bavte experimentováním s různými představami. Pamatujte, že jste tvořivé milující bytosti.

Také vám chceme připomenout, že když se soustředíte na Stvořitele a jeho vlastnosti, on vás přivede do vyladění a rovnováhy, což znamená, že vám umožní držet se pravdy a léčit sebe sama. Můžete jednoduše vyjádřit svou lásku ke Stvořiteli nebo svou lásku k sobě jako Stvořiteli. Vyjádření vaší lásky je symbolem odevzdání se Stvořiteli, prosbou, aby vás zahalila Boží vůle a láska Stvořitele. Vyjádřením své lásky sobě samému jako Stvořiteli aktivizujete svou vlastní vnitřní sílu, moudrost a pravdu, dovolíte jim s lehkostí se rozvinout z vašeho bytí a podporovat a vést vás na cestě vpřed.

Pouhé vědomí si toho, že nejste sami a že Vzestoupení Mistři jsou vaši přátelé a rodina, že máte k dispozici rozvíjející drobné krátké cvičení na opětovné nalezení rovnováhy a přeladění sebe sama ke Stvořiteli a projevení své lásky Stvořiteli, vám pomůže zůstat v rovnováze, ve stavu lásky a míru, zatímco se ve vás i okolo vás odehrává změna a zmatek. Rovněž chceme, abyste to pochopili, protože si uvědomujeme, že tyto tři jednoduché body soustředění v průběhu vašeho dne mohou způsobit ohromnou změnu ve vaší vibraci, pomoci vám zůstat v jednotě se Stvořitelem a s vaší duší. Také porazí každou opuštěnost, nejistotu nebo strach, které můžete zakoušet.

Chceme vás upozornit, že když nás zvete, abychom vám pomohli, je důležité, abyste nás zvali jako vědomé a jako vibrující světelné bytosti na Zemi, abychom vstoupili do vaší reality. Velmi často lidé existují na Zemi s pocitem opuštěnosti, ale zapomínají žádat, aby se ti, kteří mají podobné vibrace jako oni, spojili s jejich bytím a realitou. Obvykle jde o případy, kdy je nablízku podobně smýšlející osoba, ale protože nikdo z vás nepožádal o spřátelení se s někým s podobnou vibrací, nikdy jste se nesetkali. Když žádáme, je důležité si zapamatovat, že vůle Stvořitele bude určovat spojení, které uzavřete, ale mohli byste mít celou síť světelných bytostí na Zemi, abyste s nimi sdíleli své zkušenosti, když o to jednoduše požádáte. Když zveme světelné bytosti ve formě člověka do naší reality skrze své modlitby nebo myšlenky, často to může naší duši poskytnout příležitost pro vytvoření nových lekcí a zkušeností růstu, které mají pomoci našemu rozvoji, a stejně tak nám mají umožnit nashromáždit novou moudrost. Je důležité, abychom byli při žádání o nové lidi, se kterými se chceme spojit, pozorní a bdělí; musíte vzít v úvahu, o co ve skutečnosti žádáte, když říkáte, že si přejete spojit se s podobně smýšlejícími lidmi, protože tito lidé budou jakýmsi zrcadlem vaší vlastní mysli. Eventuálně byste mohli žádat o někoho s vysokou světelnou vibrací s podobnými duchovními zájmy, jako máte vy. To, co zde zdůrazňujeme je, že je potřeba být přesní v tom, o co žádáte, nebo jednoduše odevzdat svou žádost o spojení se s lidmi, kteří nesou a uznávají Stvořitelovo světlo do vůle Stvořitele, aby upoutal každého, kdo se řídí Stvořitelovou vůlí. Je na vás rozhodnout se, který způsob je pro vás nejvhodnější. Upozorňujeme vás na ně, protože stupeň poznání, který jsme u vás odhalili, může být pro vás určující v tom, jak projevit a následovat svou intuici.

Je možno vidět a jako vaše poslání požadovat, aby nejvhodnější podobně smýšlející a podobně vibrující lidé vstoupili do vaší reality, aby pomohli rozvoji vašeho duchovního růstu, protože tím, že navazujete nová spojení na Zemi, šíříte více světla. Pokaždé, když se spolu spojí dva lidé držící pochodeň světla, tak i když spolu jen několik minut hovoří, jejich světlo zesílí a z jejich světla má užitek i jejich okolí.

Toto je první část našeho sdělení týkající se bytí k službám, příští týden přijdeme opět a přineseme vám další vhledy do bytí k službám, mezitím co dlíte na Zemi. Věříme, že jsme vám nabídli pro nadcházející týden hodně k přemýšlení. Chceme, abyste si byli vědomi, že s vámi budeme vždy v každém okamžiku vašeho dne. Prosíme, přijměte, že jste toho hodni a zasloužíte si to.

Rovněž jsme přispěli meditací, abychom vám pomohli spojit se s našimi energiemi a cítit naši podporu a lásku k vám.

Vaši drazí přátelé a rodina.

Vzestoupení Mistři
Přijato Natalií Glasson, 7.3.2011
© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode