Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

„Být k službám“, 2.část Poselství od Vzestoupených Mistrů

Milované duše na Zemi,
posíláme vám nyní svou bezpodmínečnou lásku a požehnání a přistupujeme k vám s oddaností, abychom vám pomohli ve službě ve vaší současné realitě. Být k službám znamená být nápomocný ostatním i Stvořiteli, zatímco jste ve svých současných pozicích své existence na Zemi. Máte obrovskou sílu a jednoho dne zjistíte, že vaše světlo, záměr a milující energie mohou snadno vytvořit změnu, řešit problémy a přivést energie či situace do rovnováhy.

Předstupujeme před vás, abychom s vámi sdíleli svou moudrost a uvědomění, že nyní je čas věřit v sebe sama, že můžete být opravdu užiteční Zemi a celému lidstvu. Existuje silný důvod pro to, že jste na Zemi právě nyní a tím je vyzařování a ukotvení světla Stvořitele. Země vibruje nižší rychlostí, potřebuje osobu s podobnou vibrací – někoho s fyzickým tělem, kdo přefiltruje či ukotví energie do atmosféry Země. Je také důležité uvědomit si, že světlo uvnitř vašeho fyzického bytí je transformačním světlem Stvořitele – když vyzařuje, může přeměnit vibrace atmosféry kolem vás, takže umožní projev vyšších vibrací Stvořitelova světla a lásky. Jste zásadní „kotvou“ či bodem tvoření na Zemi. My, Vzestoupení Mistři a Stvořitel, vás budeme vždy podporovat, milovat a provázet, ale tvorba reality, kterou zažíváte, pochází z vašeho bytí, mysli a energetických systémů. Jste malířským štětcem, který tvaruje a vyjadřuje vaší realitu takovou, jakou ji chcete mít. Vaše energie jsou spojeny s celým lidstvem; společně jako skupina malujete realitu, kterou si přejete zažít jako civilizace Země. Tvoření předchozích generací vaše tvoření také ovlivňuje a může buď omezit či osvobodit realitu, kterou vy a lidstvo tvoříte právě teď.

Pokud na Zemi nastanou negativní situace, jsou obvykle způsobeny minulou negativní energií, která nebyla náležitě projevena či uvolněna. Pokud si představíte, že jste ve své realitě prožili negativní situaci, která způsobila strach či pocity smutku a temnoty, a pokud ji neprojevíte, neuvolníte a neočistíte, pak tato energie může způsobit nemoc či bolest ve vašem fyzickém těle nebo znovu se opakující vzorec, a to až do doby, dokud nebude projevena. Stejné je to s celou Zemí, nevědomé myšlenky a negativita lidstva mohou způsobit negativní situace na Zemi. Musíte mít vždy na paměti, že situace může vyvolat negativitu v lidské mysli, ale pak musí být přetvořena v pozitivní výstup a musíte v ní rozeznat pravý účel – lekci a příležitost k růstu. Může být těžké toto přijmout, ale když si dovolíte vidět za omezení Země, poznáte, že vše jsou lekce lásky, lekce rozpouštění energií, zkušenosti a situace, ve kterých nedostatek lásky vyrovnáte naopak doplněním lásky v její největší čistotě. Na Zemi je přítomno mnoho lekcí s jednoduchým účelem – dodat lidstvu odvahu být více milujícím, soucitným a dávat více svého vnitřního posvátného světla. Většina lekcí pomáhá lidstvu otevřít plně svá srdce a odhalit přítomnost Stvořitele uvnitř. Jakmile se podíváte na svou realitu a okolnosti, které nyní na Zemi nastávají, poznáte ve svém srdci, že je to pravda. Pokud ke každé lekci přistoupíte s tímto pochopením, pak zjistíte, že mnoho životních lekcí se stane lehčími, protože budete mít nástroje, díky nimž jimi projdete silní a uvnitř vašeho bytí, realitě a na Zemi nastane mnoho léčení.

Každé trápení ve vašem životě, malé či velké, vám má dodat odvahu otevřít své srdce a odhalit Stvořitele uvnitř.

Život může být viděn jako radostný a úžasně omlazující, pokud si udržíte tuto perspektivu, ale přijetím této pravdy jste současně i k službám lidstvu a Stvořiteli, jelikož každou zkušeností ve vaší realitě probouzíte více lásky uvnitř vašeho bytí a vplétáte jí do své reality, abyste ze sebe a své reality vytvořili posvátný prostor na Zemi. Jak se tento posvátný prostor pohybuje na Zemi, přirozeně aktivujete a inspirujete ostatní, aby projevili své reality jako posvátné prostory lásky a míru. Můžete si představit, jaký by to mělo přínos pro Zemi, pokud by každý stále vyzařoval lásku ze svého srdce při své cestě životem.

Také si začínáme uvědomovat, že kvůli tomu, že každá osoba hledá lásku a lidstvo se spojuje k přijetí a projevení Stvořitelovy lásky, mnoho lidí koná oběti, aby pomohli a podpořili vývoj druhých. Skrze své oběti vedou ostatní k objevení a hlubšímu pocitu lásky uvnitř sebe samých, ale osoba či lidé, kteří tuto oběť učiní, také objeví lásku, jen jiným způsobem či na jiném místě. Je důležité pochopit, že lidstvo zásadním způsobem spolupracuje na přivedení a větším odhalení lásky na Zemi. Z tohoto důvodu musíte ctít a sklonit se před každou osobou na Zemi, protože vás buď učí odkrýt lásku Stvořitele uvnitř vás nebo je naopak vy můžete inspirovat, aby to učinili oni – ať už se jejich projev jeví jako pozitivní, neutrální či negativní.

Rádi bychom s vámi sdíleli techniku či metodu, že se můžete zaměřit na to - být ve větší službě na Zemi. Tuto metodu můžete použit během katastrof či nepokojů na Zemi či při léčení a hledání lásky ve vaší vlastní realitě či okolnostech. Je to jednoduché cvičení, ale přináší velké vyjádření lásky a soucitu, protože je vyvinuto lidským přirozeným instinktem. Tento proces léčení a podpory spočívá v tom, že si představíte, že svou náručí objímáte celé lidstvo, okolnost, která se vám děje, svou vlastní realitu či jedinou osobu. Je to tak, že pokud existujete jako své spirituální já a objímáte všechny v lásce, pak vaše spirituální či éterické paže jakoby “zapouzdří” lidi či situaci a obalí je hojností nejčistší lásky.

Dovolte si sedět poklidně v meditaci.

Přivolejte své průvodce či andělské bytosti a požádejte je, ať vás obklopí svou láskou a podporou.
Požádejte, ať se uvnitř vašeho srdce a duše aktivuje vaše skutečné, milující, léčící a soucitné já.
Nechte tuto energii či zdroj světla z vás, ať se projeví ve své úplnosti a vezme na sebe podobu vašeho těla.
Uvědomte si sebe jako pravé já sedící ve vyzařující meditaci.
Na okamžik pomyslete na situaci, lidi či osobu, které chcete podpořit láskou, světlem a léčením.
Buďte vděční za lekce, které se nyní skrze tuto zkušenost učíte coby zářící bytost služby, která je vzhledem k okolnostem ve fyzické realitě.
Pak si představte větší tok světla narůstající uvnitř vašeho bytí, představte si své paže, jak se přibližují a obklopují lidi, země, okolnosti či jedinou osobu. Obejměte je svou světelnou náručí.
Můžete vidět své světlo a milující energii, jak se rozpouští v oblasti, která potřebuje léčení, podporu či pozvednutí. Můžete cítit nastávající transformaci a vznik řešení. Také navíc propojujete ty, kteří jsou ve vaší náruči, se Stvořitelem.
Pociťte soucit, lásku a světlo, které se šíří z vaší srdeční čakry a poznejte ve svém srdci, že jste láska a že milujete všechny a vše. Můžete říkat slova, která podpoří ty, kteří jsou uvnitř vašich paží.
Potom si představujte světlo a lásku, které proudí na Zemi k těmto lidem, osobě či situaci. To pomůže ukotvit léčení do fyzických vibrací.
Pak si představte, že uvolňujete své paže a seďte okamžik jako své pravé já.
Pokud si přejete dokončit tento proces, jednoduše dovolte svému vlastnímu světlu proudit do Země, tím dovolíte, abyste i vy měli prospěch z energie, kterou jste vytvořili, jelikož se vám tato energie vrací.

Toto je nádherné a silné cvičení, jelikož je lidskou přirozenou reakcí obejmout osobu, která strádá či trpí bolestí. Objetí umožňuje změnu energie a nabízí podporu; můžete dosáhnout téhož na spirituální úrovni, která má moc rozpustit všechny nečistoty a negativní vibrace a ukotvit větší množství světla.

Doufáme, že budete toto cvičení provádět ve svém vlastním čase a jak bude pomáhat vám, pomůže obrovsky i lidstvu a Zemi.

Nezapomeňte si uvědomovat, že každou situaci projevenou na Zemi či uvnitř vaší reality lze řešit rozpuštěním pocitu nedostatku lásky a probuzením přítomnosti lásky.

Vaši drazí přátelé a rodina,
Vzestoupení Mistři

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.sacredheart.cz a www.posvatnesrdce.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode