Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Galmiel - archanděl míru a vzestupu

Jsem archanděl, který vám zprostředkovává přístup do nebe, abyste dokázali žít "nebe na zemi". Zbavte se obav a nejistoty a věřte, odevzdejte se pod má ochranná křídla. Už nyní jste zachráněni, nyní se pod mou ochranou vznášíte do jiných sfér, kam nepřichází mnoho smrtelníků.

     Jste mezi vyvoleními, jste ti, kdo slyší. Važte si toho pokroku, který jste si zasloužili poctivou prací a snahou. Vaše slova se plní rychle, buďte bdělí a opatrní ve svých myšlenkách a vyjadřování. Zesiluje se váš magnetismus, který okamžitě přitahuje vše, co vyjadřujete. 

     Jsem anděl míru a léčím zklamání z vaší minulosti balzámem porozumění. Teď už vás nemůže nikdo zklamat, neboť prožíváte důvěru a otevřenost. Lidi z jakýchkoli vrstev a sfér energií přijímáte bez soudů a ti, kdo jsou negativně naladěni, se do vaši cesty už nedostávají. Vaše hrubá očista je ukončena a nastal čas tvoření nové skutečnosti na základech lásky. Hrubé čištění bylo nutné, bez něho byste nebyli schopni vnímat mou jemnou energii.

     Jsem muž a žena v jednom podání, to jste i vy. Ztrácí se důležitost rozdílu mezi mužem a ženou. Jedno pohlaví před druhým už se nepředvádí a nepřetvařuje. Dospělo do jednoty muže v ženě a ženy v muži, nastává vyrovnávání enenrgií. Dříve bylo nutné bojovat, energie opačných pohlaví se vzájemně ohrožovaly, teď nastává mír. Dítě je čisté a spokojené, vaše energie, ať jste muž či žena, se podobá energii dítěte, které se nepřetvařuje  a nenatřásá před druhým pohlavím, nemá potřebu bojovat a manipulovat. Dítě si hraje, směje se i pláče, podle toho, co cítí. Sexualita se zbožšťuje, už není nástrojem boje a vydírání.

     Tělo se zjemňuje, zbavilo se odpadu a dostává nové energie do všech orgánů. Postupně se vše jakoby zprůhledňuje i pro vás samé, každý orgán k vám hovoří a vy víte, co přesně potřebuje. Přestáváte potřebovat rady lékaře i ostatních. Konečně víte, co chcete a co je za tím...Nahlížíte do nových komnat v sobě i ve vesmíru. Vše se vám stává čitelnější, vše do sebe zapadá, celé věty před sebou vidíte jako jednu velkou souvislost. Váš život je konečně pochopen a vy víte, proč jste sem přišli.

     Jste v tak vysokých vibracích, že budete vidět a slyšet to, co málokdo. Dávejte to dál - těm, kdo přijdou, neboť oni vědí a už vás hledají. Láska přichází s důvěrou, která vystřídala dříve nutnou ostražitost. Temné energie se transformovaly a jsou odzbrojené a zpacifikované vaším poznáním a uvědoměním. Jste osvobozeni od karmických vazeb a už se tím nemusíte dál zabývat. Není už čas na obavy. teď nastává doba přerodu. Povedete ostatní k přechodu do nové dimenze. Ti, kdo se chtějí přepravit, o vás už vědí a přijdou. Jsou připraveni. Na nepřipravené není čas, rozhodli se a bylo jim to tak dáno...

     Pro vás nastal čas nehlížet se. Zrychluje se čas a vyzývám vás k bdělosti. Slyšte důležité informace: Dostanete v pravou chvíli pokyn, že máte odejít, kam máte přijít. O vaše bezpečí je postaráno, slyšte signály a jděte tam, kam máte. Budete to sami cítit. padající stromy vás neohrozí. Padající domy ano. Příroda má sílu, města jsou bez energie. Lidé jsou stádo, nebuďte v jejich středu. Ušlapou se. Braňte si své nejnutnější, zbytečnosti odložte. Zvířata jsou pod ochranou. Vědí, co víte vy. Děti jsou čisté. Vyhýbejte se sloupům. Mějte dost vody. Ptáci dávají znamení.

     Věřte, že jste pod mou ochranou. S mou pomocí se na vše připravíte. Teď odchází vše, co vám brání mě následovat. Nebojte se malých nepříjemností se zdravím a rozkolů s lidmi. Je potřeba, abyste od sebe odstřihli všechny, kdo nejsou na vlně. Zpívejte si. Opakujte pozitivní formule.

Afirmace:

Já jsem světlo a slunce mě ochrání.

Já mám křídla a pokud budu potřebovat, poletím.

Svět je mým útočištěm a domovem, zůstane zachováno vše potřebné.

Jsem pod Boží ochranou a On o mne ví a vede mne.

Já jsem Láska... tak to je, tak to bude.
 

Osobní poselství Galmiela (od Eoviel)

Boží láska k tobě plyne z nevyčerpatelného zdroje, rozšiř bránu svého srdce a věř, že ti přichází to nejlepší. Zmizí tak tvoje obavy a pochybnosti, smiř se s lidmi kolem sebe a ukonči boj. Zaměř své vědomí na sebe a svůj růst, zdokonaluj se ve všem, co děláš, uchováš si vše jako potenciál do dalších inkarnací. Jsi shovívavá a stále důvěřuješ více ostatním než sobě. Uč se ze svých zkušeností, rozeznávej, způsob komunikace je důležitý. Nevystavuj se zbytečně negaci, vznětlivým lidem a těm, kteří vypouštějí své jedy. Ucítíš se v jejich přítomnosti unavená a podrážděná. Hovořím a má slova se rodí jako součást tvé mysli.

Poselství jsem přepsala z knihy  "Nebe na zemi" od Jiřiny Slámové,

doporučuji tuto knihu plnou archandělských poselství přečist.

Děkuji za tuto nádhernou knihu!

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode