Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Kam vede cesta vzestupu ?

Archanděl Michael prostřednictvím Barbary Bessen, s dopisem Barbary, prosinec 2012 

Milí přátelé, kteří sledujete každý měsíc poselství!

Než se Archanděl Michael ujme slova, ráda bych Vám sdělila pár slov s blížícím se koncem roku. Děkuji za důvěru, kterou mi dáváte. Stále vnímám, jak zodpovědný úkol to je předávat poselství z duchovního světa. Sama sebe považuji za posla duchovního světa. A mým přáním je, aby stále víc lidí využívalo a pěstovalo kontakt s duchovním světem. Naše Vyšší já by při tom mělo mít prioritu. Cílem je jít zodpovědně sám za sebe cestou k vlastnímu zdokonalování. Duchovní pomocníci nás podporují a doprovázejí. Smíme využívat jejich pomoc, avšak odpovědi na všechny otázky máme ve svém Posvátném vyšším srdci. Možná nyní během klidných dnů zimního období i během svátků budete mít čas a chuť ponořit se do Vašeho Posvátného vyššího já, užívat si jej a udržovat s ním telepatický kontakt, abyste mohli pocítit vlastní Světlo. Přeji Vám při tom hodně radosti. 

Srdečně

Barbara Bessen 

Hovoří Archanděl Michael

Už jste pocítili, jaké vysoké energie, kolik božského, opravdového Světla, které pro vnější zrak není viditelné, proudí na Zemi? Pocítili jste to tykadly z hlubin Vašeho probuzeného božského srdce? Příval nevyslovitelné Lásky zaplavuje každý život na Zemi. Nejdřív mi však dovolte, abych se před Vámi hluboce uklonil a vyjádřil vám úctu a respekt.

Jsem archanděl Michael.

Tato doba je to největší a nejvznešenější, co vás mohlo v nové éře Země potkat. Země přechází do vibrační úrovně vyšší Stvořitelské síly. Do úrovně, kde Světlo má velkou sílu a kde pro vás svobodná vůle získá zcela jiný význam. Stáváte se stále svobodnějšími a stále víc se naplňujete hlubokou láskou Stvořitele. Je to rozměr stvořitelského světla a síly, který poté, co zcela vstoupíte do této úrovně, budete moct skutečně zodpovědně využívat. Je to jiný stupeň tvoření než je ten nynější tady na Zemi, jenž z pozemského pohledu často určitou dobu trvá, než se realizuje, vyžaduje vytrvalost, trpělivost a sílu lásky. Z vnějšího pohledu vašeho současného bytí čekáte na důkazy, na něco, čeho se můžete dotknout. 

Když si budeš přát novou pohovku, tak než se rozhodneš si ji pořídit, podíváš se nejprve na stav svého konta. Je to pro tebe asi stále ještě běžný krok, když si chceš něco koupit. Nyní možná vnímáš zvláštní synchronicity, třeba že rychleji objevíš gauč, který se ti líbí. „Náhodou“ je mnohem levnější, než jsi očekával. Poté ještě prodavač objeví malou, téměř neznatelnou skvrnu a ještě trochu sníží cenu. Bydlí dokonce blízko tebe a tak zařídí, že ještě ten večer máš vyhlédnutou pohovku ve svém obývacím pokoji. Večer přijde na návštěvu tvá matka, je nadšená novým úlovkem a ještě ti na něj něco přidá. Nakonec stála ta pohovka jen desetinu ceny, s jakou jsi počítal. Nazveš to náhodou, štěstím nebo dokonce zázrakem? 

Ty sis to tak vytvořil. Ty jsi umožnil, že pohovka k tobě přišla levně a bez velké námahy. Kryon by řekl: Nastalo to správné časové okno. Já bych k tomu doplnil: Pracoval jsi s původní stvořitelskou silou. Energie, které nyní proudí na Zemi - paprsky gama, synchronizační paprsek z centra galaxie nebo Zlatá vlna, ať už to nazveš jakkoli – a které tě nyní pozvedají do Lásky, jsou silou, která ti pomohla při pořizování tvého nákupu. Na úrovni, o kterou ty a mnoho probuzených usilujete, je tato síla ještě intenzivnější. Svými myšlenkami a svou silou srdce, svým božským citem si můžeš vytvářet věci podle své volby během okamžiku. Už nejsou potřebné peníze ani nutnost pracovat, abys něco dostal. Je to prostě tady, když si to vizuálně stvoříš za podpory vysokých božských vibrací z prapůvodní matérie, z éteru, jak to staří moudří nazývali. Ty jsi dekoratér svého života. Čím by sis svůj život chtěl vybavit a zkrášlit právě teď? 

Chtěl bych tě poprosit, abys párkrát zhluboka nadechl a zcela se uvolnil. Dopřej si čas, aby ses teď se mnou vědomě propojil. Pomohu ti posílit tvé tvůrčí potenciály. Dovol nám zahájit krátký tvůrčí proces; tohle provádíme vlastně jen na seminářích, avšak já teď tady zvýším své potenciály tvůrčí síly, abych ti byl nápomocen. Procházej si chvíli svým každodenním životem. Nech před sebou defilovat vše, co děláš, co se tě nějakým způsobem dotýká. Pak se blíž podívej na to, co bys rád ve svém životě vytvořil. Možná zjistíš, že není tak lehké vybrat, co si skutečně přeješ žít. Mnohé se už možná realizovalo, ale něco se ti zdá nedosažitelné a utopické. Nebo ti není zcela jasné, co bys ve svém životě skutečně chtěl vytvořit. Jsou to takové záležitosti jako peníze, bydlení, auto nebo umělecký výtvor? Ty se dají lépe manifestovat. A ty sis možná už všiml, že tyto věci pro tebe nejsou to nejdůležitější. Jsou příjemné a možná by mohly v tvém životě zabírat víc místa. Avšak ty také víš, že tady existuje něco jako nekonečná smyčka, v níž touhy tohoto typu nikdy neustávají. Vždy člověka pohánějí k tomu, aby usiloval o něco lepšího a dražšího. Nikdo z vás není osvobozen od vlivu reklamy nebo starých nastřádaných představ o společenském postavení. 

Měl by ses nyní zaměřit na skutečné potřeby. Nech probíhat před svým vnitřním zrakem svůj život, každodenní i sváteční. Jak bys chtěl žít? Po čem toužíš a ještě se to nedalo realizovat? Proč to ještě není v tvém životě? Připusť si i tyto myšlenky. Co nebo kdo ti brání, abys žil tak, jak po tou toužíš z celého srdce? Možná bys chtěl bydlet na venkově, opustit město, protože toužíš po klidu. Toužíš po nějakém novém úkolu, protože se necítíš naplněn nebo tě práce, kterou děláš, hodně vysiluje a nepřináší ti ani potěšení. Chtěl bys změnit prostředí, přestěhovat se. Možná žiješ v nějakém vztahu, partnerství, které už tvé srdce netěší a ty si přeješ, abys mohl být víc sám se sebou. Měl bys raději jiné nové přátele, s nimiž by ses dělil o své současné zájmy. Proč to vše ještě nevstoupilo do tvého života? To jsou dobré otázky, nezdá se ti?

Mnoho lidí nyní prochází hlubokými čisticími procesy, které jsou občas spojené i s nemocemi, resp. se nemocemi projevují nebo jsou jimi doprovázeny. Ty se nyní dostáváš na úroveň buněk, abys propustil hluboko uložené staré vzorce, názory a představy, zranění, fobie a strachy. Jak už bylo často zmíněno, pocházejí z tohoto nebo jiných životů. Většinou však z tohoto života, přičemž základ mají v jiných životech. Neboť ty sis vzal do této inkarnace témata, která tě již dlouho doprovázejí a která bys nyní chtěl propustit. Jsi nyní připraven se kriticky zabývat vším tím, co určuje tvůj život? Udělej si nyní inventuru svého života, neotálej, buď otevřený, odvážný a plný důvěry. Už není doba něco schovávat, tajit nebo se za něco stydět. Skutečně neexistuje nic, za co by ses musel stydět. Vše, co jsi udělal, mělo nějaký důvod. Podívej se na své „chyby“, jak tomu říkáš, pohledem Lásky a propusť je. 

Přišel jsem dnes, abych ti sdělil, že je skutečně na čase, abys provedl takovou kritickou inventuru. Co si ponecháš a co budeš dál pěstovat ve svém životě? Co může odejít, co je spojené se starou energií a co se už do tvého života nehodí?

K tomu bych ještě rád podotkl, že mnohé spirituální tradice vycházejí ze starého vědění a ze starých spisů týkajících se probuzení. Od Harmonické konvergence 1987 se však předpoklady pro mistrovství lidí změnily. Karmu už není třeba hluboce čistit, rozpouštět a znovu obtížně začínat. Není už třeba dělat nějaké předsevzetí, aby člověk mohl hovořit s vlastním Bohem. Není třeba dodržovat askezi ani se hluboce modlit, aby člověk mohl poznat Otce/Matku tohoto Universa a hovořit s ním. Brána je otevřená. Každý, kdo má čisté srdce, se může od Harmonické konvergence vydat cestou probuzení, bez guru i bez modlitebních knížek, nemusí se ani postit, ani odebrat do pustiny a všeho se zříct. 

Vysoké energie podporují tvou cestu do vyšších úrovní. Tam, kde můžeš vzít svůj život do vlastních rukou tak, jak ty chceš, bez státu, peněz, náboženství atd. Jsi připraven ujasnit si nyní tyto cíle? Existuje mnoho vyšších světelných míst, ve kterých působí vzestoupení mistři, kde prodléváš po nocích, aby ses učil nebo sám vyučoval. Nyní se můžeš při denním vědomí spojit s Mistrem podle své volby a klást mu otázky, žádat o věci, které máš na srdci a přitáhnout si tuto sílu do svého života, abys s ní pracoval. Dnes už nejde o to studovat stará písma, která byla dřív sepsána prostřednictvím proroků, možná i channelována, která popisovala vyšší světy a co je třeba dělat, aby se s nimi mohlo pracovat. Můžeš číst knihy z posledních století od lidí, kteří byli v kontaktu s Mistry, avšak ani ty už nejsou „up to date*“, jak tomu rádi říkáte. Byla to jiná doba, kdy bylo velmi obtížné a pracné získat duchovní kontakt. Bylo to totiž možné jen tehdy, když byl člověk už dobře připraven ze svých minulých životů a prošel patřičným zasvěcením. 

Dnes už není jen výsadou starých duší, aby s námi mohly pracovat a hovořit, získávat nápady nebo pracovat s našimi energiemi. Je to velmi vhodné pro všechny, kdo pracují s jinými lidmi, ať už jako učitelé nebo léčitelé. Pokud jsou na nás dobře napojeni, mění každou svou práci v božskou. Všechny duše, které se nyní inkarnovaly, ať mladé nebo staré, mají možnost se dál vyvíjet. A důležité je, že už chápete, že to nemá nic společného se vzděláním. Nikdo nebude posuzován podle toho, zda hodně četl nebo zda má důkladné všeobecné vzdělání. Důležité je otevřené srdce, nepřemýšlet příliš logicky, nýbrž zaobírat se sám sebou. Jak ti prospějí informace z NASA, co se nyní děje se Sluncem, a závěry, které z toho vyvozují někteří spirituálně zaměření vědci? Může to být informativní, avšak mnoho ti to nedá, co myslíš? Spíš tě to svádí, abys o tom hodně přemýšlel a přidával k tomu i energie strachu. Ledaže jsi zvídavý a otevřený jako dítě, které nezná strach, ale zajímá se jen o věc pro ni samu a hraje si s ní, s plnou důvěrou, že Bůh v něm se o vše postará a chrání jej.  

Prožívat život hravým způsobem je další věc, kterou bych ti rád doporučil. Kráčej lehce, volně a bez zloby, nevěř konspiračním teoriím a špatným vyhlídkám. Mnoho lidí se před čtyřiceti lety nestaralo o to, zda je dobré používat na polích postřiky proti škůdcům. Ke změně myšlení dochází až nyní. Má to hodně společného s vývojem lidstva. Mnohé, co se událo v poslední době, bylo učiněno z nevědomosti, z hlouposti, bez přemýšlení o budoucích následcích. Každý by měl dostat šanci změnit myšlení. A nejlépe bude, když začneš hned sám u sebe. Posílej svou sílu a lásku do svého života, do každé sekundy svého bytí tady na Zemi v této vibrační úrovni. Zaměř se s plným zanícením na Novou zemi, kterou každou sekundu spoluvytváříš tím, že uvažuješ s radostí a v průkopnickém duchu. Ptej se sám sebe: Jakou chci mít Novou Zemi? Jak bych chtěl v budoucnu žít? Oprosti se od závislosti na jiných, na vládě nebo hospodářství. Buduj si své hnízdo takové, jaké by sis ho přál mít. Možná s vlastním zdrojem elektřiny, to už dneska existuje. 

Informuj se, kde podobně smýšlejí a jednají jiní lidé. Naslouchej svému vnitřnímu hlasu, co bys chtěl jíst, jak pracovat a jak si hrát. Kdo jiný to pro tebe má vypátrat, když ne ty sám? Tak vzniká Nová země, ne jinak. 

Jak bylo výstižně řečeno: Odděluje se zrno od plev. To nedělá žádný rozhněvaný Bůh, to děláš ty sám. Moudrý je ten, kdo stále víc vzývá Boha v sobě, aby si ve spolupráci s ním uspořádal život. A to může probíhat jako u úvodního příkladu s pohovkou. Ponoř se do sebe a ptej se sám sebe: Co teď mám udělat? Co mám vyřídit? Co se vyřídí samo od sebe? Co mohu dělat se svými symptomy nemoci? Jaké kroky mě přivedou k nové práci, povolání, k něčemu, co si ze srdce přeji? Kde potkám spřízněné duše, které mi v rozhovoru pomohou vyjádřit vize o Nové zemi a posunout se? Soustřeď se na své záměry a pak vytvoř prostor pro nápady na transformaci, pro časová okna a synchronicity (ve spolupráci s Vyšším já a jeho prostřednictvím skrz sebe samotného). 

Nakonec mi dovol, abych ti zdůraznil, že nikdo nemůže vědět, co potřebuješ, co je pro tebe dobré. To víš jen ty sám. Bude to esence všech tvých výše vibrujících myšlenek a jejich důsledků. Ty jsi Mistr, ty sám! Pozvedám svůj meč, kladu ti jej na rameno a jmenuji tě nejvyšším veleknězem sebepoznání. Pokud budeš mít otázky ke všem těm výše vibrujícím myšlenkám, které jsem zformuloval během našeho setkání a vložil do tebe, oslov mě, jsem stále tvůj Služebník, Mistře! 

Jsem archanděl Michael 

Přijala Barbara Bessen v prosinci 2012. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu 
https://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2012/12/internet-channeling-dez-2012-_2_.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Autor článku: Barbara Bessen

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode