Láska, Světlo, Naděje, Radost a Mír

Nasměrování k vlastní božskosti

Archanděl Michael prostřednictvím Barbary Bessen, prosinec 2013

Milí přátelé channelingů!

Než předám slovo archandělu Michaelovi, chtěla bych na tomto místě srdečně poděkovat za vaši důvěru. Když se ohlédnu zpátky, předávám tato poselství už téměř osm let. To je dlouhá doba. Je zajímavé, jak mi pořád dělá velkou radost každý měsíc přijímat sílu a lásku duchovních přátel a předávat ji dál.

Přirozeně vnímám, jak se energie, která je po celá léta obsažena v těchto řádcích, stále zvyšuje. Proto se velice raduji z toho, že smím poprvé touto formou zprostředkovat léčebné sezení. Když se s důvěrou oddáte lásce a ochraně Michaela – a udělejte si na to vskutku čas – budete překvapeni, jak mocně pracuje. A jak vím ze seminářů, v nichž takové léčebné sezení nabízíme, působí vždy a vyvolává velmi zajímavé zážitky. Od fyzického narovnání páteře – jedna dáma začala po takovém semináři opět chodit rovně – až po poznání, proč se určité starosti v životě opakují; to vše se stává. A občas se někomu podaří získat čisté spojení na Vyšší Já, i to je možné. Přeji vám tedy, abyste se s radostí ponořili do svátečních dnů a udělali si čas na sebe i na rozjímání.

 

P. S. Potěší mě, když mi napíšete o svých zkušenostech. Děkuji.

Srdečně Barbara Bessen

Posílám vám pozdrav z vyšších úrovní bytí, z těch úrovní, které ovlivňují váš život. Jsme tady pořád, od počátku této planety nad vámi rozprostíráme svá velká ochranná křídla. Zmíněný symbol nemá nic společného s tím, že bych byl skutečně vybaven křídly. Pokud bys mě však chtěl takto vidět, prosím, mám křídla. Zavři oči a pozoruj mne nebo vnímej. V tento okamžik jsem celým svým bytím u tebe, uvnitř tebe, do té míry, jak mi to dovolíš a jak to umožňuje tvůj současný stupeň vývoje.

Ach, zapomněl jsem se představit: jsem archanděl Michael. Ale upřímně řečeno, takové to škatulkování a pojmy jako je archanděl, to je tak lidské. Tam, kde nyní přebývám, což ostatně není můj původní domov, mi říkají úplně jednoduše Michael. Pokud by mě někdo chtěl oslovit nějakým titulem nebo mě někam začlenit, pak by byl vhodný výraz regent. Jsem regentem tohoto kvadrantu fyzického universa. Nic víc, nic míň.

Nyní jsi schopen navázat se mnou přímý kontakt, protože jsi natolik rozšířil své vědomí, že jsme téměř jedno. Jsme jako bratr a sestra, jen s tím rozdílem, že já jsem si svého bytí vědom. Ty jsi ještě pořád jako nevěřící Tomáš. Někdy vnímáš a víš jako třeba teď, v tomto okamžiku našeho kontaktu, že jsi světelnou bytostí, která sbírá pozemské zkušenosti a může se dokonce i některým dramatům svého života smát. Často jsi však spíš na pochybách, zda takovou bytostí skutečně jsi, a často se sám sebe ptáš, zda poselství, která dostáváš nebo inspirace, intuitivní vědění, které k tobě přichází, skutečně pochází z našich říší. A zda jsou ti opravdu poskytovány k tvému blahu a prospěchu.

Rád bych tě teď objal a sdělil ti to, co tak rád říká můj bratr Kryon: Jsi nekonečně milován, skláníme se před tebou, jenž tady působíš ve službách universa jako na zahraniční misi. Dovol mi, abych ti ještě sdělil, že jsem nepřišel sám. Vedle mne stojí Kryon. Jsme jako tým často na cestách, abychom byli nápomocni bytostem sloužícím na Zemi. Chtěli bychom ti teď, v této vteřině, vyjádřit naši velkou účast. Vidíme, kde tě tlačí bota, vnímáme tvou nejistotu v okamžicích, kdy by bylo dobré být pevně přesvědčen o tom, že jsi multidimenzionální světelnou bytostí a že není nic, co bys nemohl udělat nebo čeho bys nemohl dosáhnout. Vysoké energie, které k vám už léta proudí a narůstají, posilují tvůj pocit sebehodnoty, avšak přivádějí tě též k nejistotě, kolísání. Často se ptáš sám sebe, zda všechny ty informace o procesu světelného těla skutečně souhlasí nebo zda si třeba někdo nedělá ošklivou legraci a nerozšiřuje po světě nějaké bludy.

Jsme tady, abychom tě podpořili ve tvém interdimenzionálním vnímání a spojení s námi. Chtěli bychom ti sdělit, že informace, které kolují o vývoji Země, jsou z velké části správné. Co není správné, to jsou stále ještě kolující fámy o třídenní temnotě během posunu pólů nebo o zničení lidstva apod. Když se ponoříš do svého nitra, víš, že říkám pravdu. Správné je i to, že se Země transformuje, což nelze přehlédnout. I to, že je tady každý vyzýván, aby se víc centroval do sebe, do svého nitra, tak, aby ses nenechával vykolejit, když v tvém blízkém okolí nastanou určité události nebo když jsi citlivý, což pravděpodobně jsi, a vnímáš přírodní aktivity v jiných částech Země. Být v dobrém spojení sám se sebou, mít široce otevřené srdce, správně se vyživovat a milovat sám sebe, to vše garantuje život plný síly a odolnosti. Kdo se pustí do práce sám na sobě, ten je tvůrcem svého života.

O tom už toho bylo tolik napsáno, přesto se však ukazuje, jako by to téměř nikdo, ani z vás průkopníků, nechápal správně. Dokonce i ti z vás, kteří se o to vědecky zajímají a věnují se zejména kvantové teorii. Dovolte mi, abych vám zdůraznil následující:

Ty jsi tvůrcem svého života. Do tvého života může vstoupit jen to, na co se zaměříš. A můžeš to během sekundy změnit!

Každodenně si opakovat a stále znovu uvědomovat toto poznání, které je kosmickým principem, je jako klíč k novému životu. Můžeš si tak ve svém životě vytvářet a určovat všechny věci. Vyzkoušej si to teď hned. Prozkoumej, na co se zaměřuješ a popřípadě to změň, hned, okamžitě. Neexistuje žádný důvod, abys to odkládal. Vždy, když zaznamenáš, že ses opět vrátil do starých kolejí, začni znovu a stávej se tvůrcem své reality. Neexistuje jen jedna realita. Existuje tolik realit, kolik existuje lidí. A nezapomeň, že žijete v určitém hologramu. Je to jako zrcadlová síň. Skutečné bytí ostatních úrovní je vám utajeno. Přesto už jste zaznamenali, že Země vstupuje do nové úrovně bytí. Jak se nebeská klenba posouvá, tak se realita, skutečná realita bude stávat stále zřetelnější.

Těšte se na příští léta. Přinesou vám mnohá poznání. Některé s vámi ve vaší osobní sféře otřesou. Nic už nebude takové, jak jsi to vnímal jako svou realitu. Vzpomeň si na má slova. Už v příštích měsících nastoupíš na horskou dráhu, která se vyznačuje ostrými zatáčkami, velkými rozdíly výšek a hloubky. Skutečnou otázkou bude, zda budeš dobře připoután a zda tu jízdu budeš pojímat jako hru a dobrodružství. Tak by to bylo nejlepší.

Hovoříme již delší dobu o vyšších úrovních a strukturách tvého bytí, o tvé vlastní božskosti a jak jí můžeš dosáhnout. O tom teď už nechci hovořit, to si můžeš podle libosti znovu přečíst (v dřívějších poselstvích – pozn. překl.). Vycházím prostě z toho, že jsi už rozpoznal, kým jsi, a víš, že máš Vyšší já. Mnozí z vás průkopníků váhají, jak jsem už častěji zmínil. Jasné, hluboké a vysoké nasměrování na vlastní božskost není jednoduché, avšak je stále snadnější díky přílivu informací z centra galaxie ve spojení s oslabováním magnetické mřížky a slunečními aktivitami. Vaše Slunce je vyslancem Centrálního slunce. Kryon má ve zvyku hovořit o „zlaté vlně“, která zaplavuje Zemi. Na tuto vlnu je možné se napojit a surfovat na ní, využívat její sílu pro vlastní transformaci. Není možné jí uniknout. Prostě tu je.

Vlastní nasměrování na božskost si lze spojit s představou páteře v lidském těle. V lidové mluvě říkáte, že když utíkáte před problémy, tak se k nim nedokážete postavit rovně (čelem). Z fyzického a éterického pohledu má páteř úkol napřimovat tělo ke Stvořiteli, zásobovat čakry energií a udržovat tak v rovnováze božský modrotisk lidského těla. K tomu by se dalo ještě hodně povídat, nepřišel jsem však dnes proto, abych tu vědecky argumentoval, nýbrž abych vám umožnil prakticky procítit vlastní božskost. Rád bych ti poskytl malé sezení, chtěl bych ti srovnat a narovnat páteř, aby ses mohl vědoměji zaměřovat na svou božskost a lehčeji prožívat pozemský život. Toto narovnání působí mimo jiné tak, že budeš moct v každodenním životě lépe vnímat šeptání tvého Vyššího já. Může dojít i k tomu, že během sezení zmizí nějaký tělesný symptom. Něco, co odráží určité záležitosti uložené ve tvém emocionálním a mentálním těle. Záležitosti, které jsi ještě nepropustil. Nejlepší však bude, když nebudeš mít žádná očekávání. Pokud pociťuješ problémy v oblasti zad a šíje, čímž trpí mnoho z vás, neboť to souvisí s transformací tělesné soustavy, může se stát, že to odstraním. Ale možná je třeba vzít na vědomí jiné symptomy. Možná má toto sezení za úkol, aby sis uvědomil něco, na čem hodně lpíš.

Tak začněme: Vyhledej si klidné a pohodlné místo. Nejlépe bude, když si lehneš na pohovku nebo na deku na podlaze. Můžeš však zůstat i sedět, nejsou pro to určeny žádné podmínky. Vleže jsi však víc uvolněný. Nyní tě prostoupí má síla a začne pracovat na tvém těle. Nemusíš nic dělat. Jen se uvolni nebo se vědomě zaměř na své tělo a pozoruj, kudy energie zvlášť silně protéká a kde se možná déle harmonizuje. Možná zaznamenáš, jak pracuji přímo na tvé páteři nebo protahuji nohy, abych upravil jejich vyváženost. Možná budeš vnímat velké teplo nebo stoupající aktivitu v oblasti kostrče, kde se aktivuje tvá energie kundalíni. Nepokoušej se něco dělat, ani spolupracovat s nějakým léčebným systémem, který znáš. Jen pozoruj a důvěřuj. Sezení skončí tehdy, když si to tak uvědomíš. Může se stát, že i usneš. Neměj obavy, stane se vše, co má působit. Pokud budeš mít na konci sezení na mne nějaké otázky a naučil ses už se mnou komunikovat, zeptej se, co bys chtěl vědět k léčbě (o tomto ošetření i o tvém tělesném a duševním zdraví).

Takové léčebné sezení můžeš dostávat opakovaně. Neboť jsi jistě zaznamenal, že je stále zapotřebí něco harmonizovat. Je to těžká doba, že? Avšak naši pomoc máte jistou. Jen si troufni, zaslechneme i nesmělé volání. A tak se těším, že ti mohu být k službám. Vždy a všude, kdykoliv.

Zdravím to božské v tobě!

Jsem Michael

Poselství přijala Barbara Bessen v prosinci 2013. Článek je k volnému použití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.barbara-bessen.com/erzengel-michael-channeling-dezember-2013/ prowww.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

 

Kontakt

Moji andělé

mojiandele@seznam.cz

MILENA

číslo účtu : 9478776001 / 5500

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode